Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

TEDxBratislava - Nicolas Roope - 05/29/10

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 18 minutes and 36 seconds
Country: Slovakia
Language: English
Genre: None
Views: 66
Posted by: dejna123 on Aug 13, 2010

Nicolas Roope je zakladateľ a kreatívny riaditeľ Poke London (pokelondon.com), jednej zo špičkových digitálnych reklamných agentúr na svete. Drží sa pritom zásady, že namiesto reklamy by značky mali komunikovať pomocou “vecí”. Či už sú užitočné alebo len zábavné. Hlavne nesmú byť nudné a otravné. Vo voľnom čase je Nicolas aj zakladateľ a kreatívny riaditeľ spoločnosti Hulger (hulger.com) zameranej na inovatívny produktový design.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.