Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

TEDxBratislava - Juraj Krajčovič - 05/29/10

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 14 minutes and 35 seconds
Country: Slovakia
Language: Slovak
Genre: None
Views: 675
Posted by: dejna123 on Aug 16, 2010

Absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, riaditeľ Ústavu bunkovej biológie biotechnológie PriF UK. Experimentálne i teoreticky sa zaoberá rôznymi aspektmi biológie buniek, vrátane otázok ich pôvodu. Prednáša evolučnú biológiu, molekulárnu evolúciu a vybrané kapitoly z mikrobiológie a biotechnológie. Na TEDx Bratislava bude hovoriť o úlohe mikroorganizmov vo vzťahu k fenoménu globálneho otepľovania, vzniku a evolúcii života a jeho skúmaní na molekulárnej úrovni.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.