Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Sophie Fiaert_De oude Grieken

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 14 minutes and 38 seconds
Country: Belgium
Language: Dutch
Views: 47
Posted by: sophiefiaert on Mar 15, 2014

Zijn de sporen van de oude Grieken nog steeds terug te vinden in onze hedendaagse samenleving? Sporen van de oude Griekse beschaving zijn meer terug te vinden dan je denkt... Je hoeft enkel maar goed te kijken!

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.