Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Thatcher's Last Stand Against Socialism

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Předávám slovo váženému kolegovi Není pochyb o tom, že paní premiérka dosáhla v ekonomice v mnoha směrech výrazných úspěchů. Ovšem jedné oblasti, podle mého názoru, není věnována dostatečná pozornost. A to sice, že za 11 let její vlády se proprast mezi nejbohatšími deseti procenty a nejchudšími deseti procenty v této zemi podstatně rozšířila. Jak může ospravedlnit, že na konci jejího působení v britské politice je tolik lidí jako jsem třeba já, kteří jsou v poměru mnohem chudší, s horší životní úrovní a mnohem hůře zaopatření než byli v roce 1979. Určitě připustí, že toto není závěr, na který by ona nebo jakýkoli jiný premiér mohli být pyšni. Pane předsedo, všechny příjmové vrstvy jsou na tom mnohem lépe než v roce 1979. Ale co se nám vážený kolega snaží naznačit, je to, že on by byl radši, kdyby ti chudí byli ještě chudší. Jen když bohatí budou méně bohatí. Tímto způsobem nikdy nevytvoříte prostředky pro lepší socialní služby, jak je máme nyní. Ano, on by radši viděl chudé chudší, jen když bohatí zchudnou. To je liberální politika. Ano vyšlo to najevo, on to tak možná neřekl, ale myslel. Předávám slovo ctěnému kolegovi Paní premiérko, úpřímně se mi protiví, a vždy se mi protivily, veškeré kroky Vaší domácí politiky. A já myslím, že vážený kolega dobře ví, že já chovám v úplně stejném opovržení jeho socialistickou politiku, tak jak ji zažívají lidé ve východní Evropě. Musela jsem jistě uhodit hřebíček na hlavičku, když jsem zmínila, že logika jejich politiky je mít raději chudší chudé. Jakmile žačnou mluvit o propasti, byli by řadši, aby ta propast byla taková. Tady dole Ne tady, ale tady. A dokud ta propast bude menší, oni budou radši mít chudé chudší Tímto způsobem se bohatství a příležitosti nevytvářejí. Tímto způsobem se netvoří demokracie. Mohla by nám paní premiérka říct, zda-li má v úmylu pokračovat v jejím osobním boji proti jednotné měně a nezávislé centrální bance poté, co opustí úřad? - Ne ona bude guvernérkou. To je skvělý nápad! To mě nikdy nenapadlo. Ale kdybych já byla guvernérkou, pak by neexistovala žádná Evropská centrální banka, která by se nemusela zodpovídat nikomu, ani národním parlamentům. Protože taková Evropská centrální banka nemá nic společného s demokracií, bere moc jednotlivým parlamentům a kontroluje jednotnou měnu a monetární politiku úrokovými sazbami, čímž nás připravuje o veškerou politickou moc. A můj kolega ve své první řeči uvedl, po návrhu jednotné měny, že jednotná měna je o evropské politice, o neoficiálně federalizováné Evropě. Takže já teda ještě zvážím Váš návrh pánové. U čeho jsme to skončili? Toto se mi líbí.

Video Details

Duration: 4 minutes and 25 seconds
Country: United Kingdom
Language: English
Producer: http://www.youtube.com/watch?v=rv5t6rC6yvg
Director: mustwatch.eu
Views: 445
Posted by: reformy.cz on Apr 8, 2013

Margaret Thatcher's last House of Commons Speech on November 22, 1990.

You can read the transcript here:
http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=108256

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.