Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

von Bernhard Saumweber FO233 ZECh (made with Spreaker)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 7 minutes and 6 seconds
Country:
Language: Polish
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 1
Posted by: sowa on Mar 19, 2015

Source:
http://www.spreaker.com/user/sowa1/von_bernhard_saumweber_fo233_zech

tłum. w opracowaniu von Stefan Kosiewski: ...a gdyby on nic nie odnowił, nie przebudował, to narzekalibyście, że pozwolił zniszczyć. Faktem jest, że wasze zastrzeżenia i zarzuty są tylko pretekstem, żeby się pozbyć niewygodnego biskupa... ponieważ nie propaguje on pluralistycznego, liberalnego, fałszywego katolicyzmu-ekumenizmu, lecz czuje się wiernie zobowiązany prawdziwej Nauce Kościoła i Wartościom! Wasze kłamstwa i hucpa są takie same, jak swego czasu w stosunku do biskupa Mixy... tak ogromna była wtedy naganka medialna na tego człowieka... a potem się okazało, że wszystkie zarzuty były kłamstwem, świadkowie kupieni, dowody sfałszowane, itd. A dlaczego nic nie słychać w mediach o liderach tzw. ruchu Kościół oddolny, itp.
A cóż dostaliśmy ostatnio w Augsburgu? biskupa Zdarsda, który polikwidował parafie, pozamykał dziekanaty i połączył w tzw. parafie nowego typu (chce to samo zrobić we Frankfurcie ks. Sauer i Frau Aßmann, Rada Parafialna, neokatechumenat, który nie ma prawa do niszczenia Kościoła św. - dopisek tłumacza)...

bp. Zdardsa zamknął Katedrę w Augsburgu dla wierzących tylko dlatego, że protestowali oni przeciwko jego niszczącym Kościół św. działaniom... fałszywie argumentował dyskutując z wierzącymi, przytaczam: "w NRD też nie można było wchodzić do kościoła, kiedy się zachce"... wielu dziekanów musiało ustąpić z urzędów, względnie zostało do tego zmuszonych, dzisiaj każdy byłby szczęśliwy, gdyby Mixa wrócił na urząd biskupa... Czy chcecie to samo przeżyć w Limburgu tylko dlatego, że chcielibyście mieć liberalistycznego biskupa (typu Lehmann w Moguncji - dop. tłumacza) ...

Jeszcze jedna uwaga z własnego podwórka, w mojej ojczystej parafii w Szwabii przed 30 laty rozpoczął pewien ksiądz renowację domu parafialnego i kościoła, ciągnęło się to 10 lat. Wszystko to były zabytkowe budowle barokowe... jak ludzie wyzywali na tego człowieka, że nas zadłużył, totalnie, że ten dom należało zburzyć, że lepiej, żebyśmy nie mieli już więcej księdza, Rada Parafialna nie wybierała się latami na znak protestu, itd., itd.

Dzisiaj wszystkie te trzy parafie wyśpiewują pod niebiosa pieśni pochwalne dla tego człowieka, który przywrócił trzem parafiom trzy najpiękniejsze kościoły w barokowym zakątku Szwabii... zaś domy parafialne funkcjonują jako miejsca zebrań, spotkań rodzinnych, za minimalną opłatą są wynajmowane, zarabiają na siebie i służą do parafialnych uroczystości... Kto wie, może tak samo będą Wasze dziecu za 20, 30 lat dumne z Waszego Biskupa van Elst... http://sowa.quicksnake.net/Church-religion/da-er-nicht-das-pluralistische-liberale-mchtegern-christentum-predigt-sondern-sich-der-kirchlichen-und-Katholischen-lehre-und-werte-verpflichtet-fhlt

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.