Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

the martyrdom of stephen

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Deze man doet aan godslastering tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus van Nazareth deze plaats zal vernietigen en de gebruiken van Mozes zal veranderen. Zijn die dingen waar? Mannen, broeders en vaders, luister! De God van glorie verscheen aan onze vader Abraham. En zei tegen hem: Ga uit het land van je volksgenoten en ga het land binnen dat ik u zal wijzen. Toen ging hij uit het land van de Chaldeeën. En na de dood van zijn vader kwam hij naar dit land waar u woont. En hij gaf hem er geen eigendom in, zelfs niet het kleinste stukje land om zijn voet op te zetten. Maar hij beloofde dat hij het in bezit zou krijgen, ook al had hij nog geen zoon. En God vertelde dat zijn nakomelingen in een vreemd land zouden wonen. En dat zij vierhonderd jaar in slavernij zouden leven. Maar toen de tijd van de belofte naderde, groeide het volk in Egypte. In deze tijd werd Mozes geboren. Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. Hij was machtig in woorden en daden. Toen hij veertig jaar oud was, kwam het in zijn hart om zijn broeders te bezoeken, de kinderen van Israël. Deze Mozes zei tegen de kinderen van Israël: De Heer, uw God zal een profeet doen opstaan in uw midden. Zoals naar mij, zal u ook naar hem luisteren. Toen het volk in de woestijn was, was hij het waartegen de engel sprak op de berg Sinai. Hij ontving de levende woorden om ze aan ons door te geven, die onze vaders niet wouden gehoorzamen. Ze verwierpen hem en keerden in hun hart terug naar Egypte. Tegen Aaron zeiden ze: Maak goden voor ons die voor ons uitgaan. Want van deze Mozes die ons uit het land bracht weten we niet wat ervan geworden is. Ze maakten een kalf in deze dagen en gaven het offers. Ze verheugden zich over het werk van hun eigen handen. Jullie hardnekkigen, en niet-veranderden in hart en nieren. U verzet u steeds tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaders deden, zo doen ook jullie. Welke van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? Ze hebben hen gedood, die de komst van de Rechtvaardigde aankondigden. Van wie jullie nu de verraders en moordenaars zijn geweest. Jullie die de wet gekregen hebben door de tussenkomst van engelen, maar ze niet gehouden hebben. Kijk, ik zie hoe de hemelen geopend zijn. En de Mensenzoon staat aan de rechterhand van God. Leugenaar, leugenaar, ... Heer Jezus, ontvang mijn geest. Heer, reken hun deze zonde niet aan!

Video Details

Duration: 5 minutes
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 23
Posted by: meight on Mar 5, 2016

the martyrdom of stephen

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.