Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Łukasz Kasprowicz z Mosiny skazany za bloga.

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 6 minutes and 55 seconds
Country: Poland
Language: Polish
Producer: Piotr Wajszczak
Views: 152
Posted by: piotrwajszczak on Jan 30, 2011

Krótki wywiad z Łukaszem Kasprowiczem który został skazany za prowadzenie bloga w którym krytykuje Burmistrz miasta Mosina.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.