Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

TEDxBratislava - Daniel Hevier - 05/29/10

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 14 minutes and 19 seconds
Country: Slovakia
Language: Slovak
Genre: None
Views: 127
Posted by: dejna123 on Aug 13, 2010

Vydal do stovky kníh, poéziu, prózu, eseje, básne pre deti, rozprávky, preklady, autorské antológie pre dospelých i deti. Píše texty piesní, divadelné a rozhlasové hry, libretá muzikálov, filmové a televízne scenáre, scenáre pre multimediálne projekty, spolupracuje s rozhlasom, televíziou, prekladá z angličtiny. Príležitostne učí na rôznych typoch škôl a vedie kurzy tvorivého písania a vnútornej kreativity. Mať myseľ dokorán znamená aj veľa sa pýtať. Pýtať sa, objavovať, zisťovať o svete všetko, čo ste o ňom doteraz nezistili. Daniel Hevier má zbierku dvadsaťtisíc otázok bez odpovedí a tvrdí, že klásť otázky je umenie.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.