Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Coldplay- Viva la vida

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Eu adoitaba gobernar o mundo Os mares alzábanse cando eu ordenábao Agora na mañá eu barro só barro as rúas que adoitaba posuír Eu adoitaba tirar o dado Sentir o medo nos ollos do meu inimigo Escoitaba como a xente cantaba: "Agora o vello rei está morto, ¡longa vida ao rei!" Un minuto eu tiña a chave Ao seguinte as paredes pechábanse en min E descubrín que os meus castelos estaban construídos Sobre alicerces de sal e alicerces de area Escoito as campás de Jerusalen soando Os coros do Calvario Romano están cantando Son o meu espello, a miña espada e o meu escudo Os meus misioneros nun campo estranxeiro Por algunha razon que non podo explicar Unha vez que sabes que nunca houbo unha palabra honesta Así era cando eu gobernaba o mundo Foi o vento tolo e salvaxe Que tirou as portas para deixarme entrar Fiestras rotas e o son de tambores A xente non podía crer no que me convertín Os revolucionarios esperan A miña cabeza en charola de prata Só unha marioneta nunha cordo solitaria Oh Quen podería querer ser rei? Escoito as campás de Jerusalen soando Os coros do Calvario Romano están cantando Son o meu espello, a miña espada e o meu escudo Os meus misioneros nun campo estranxeiro Por algunha razon que non podo explicar Eu se que San Pedro dirá o meu nome Nunca houbo unha palabra honesta Pero así era cando eu gobernaba o mundo Escoito as campás de Jerusalen soando Os coros do Calvario Romano están cantando Son o meu espello, a miña espada e o meu escudo Os meus misioneros nun campo estranxeiro Por algunha razon que non podo explicar Eu se que San Pedro dirá o meu nome Nunca houbo unha palabra honesta Pero así era cando eu gobernaba o mundo

Video Details

Duration: 4 minutes and 2 seconds
Country: Spain
Language: English
Views: 48
Posted by: pikipl10 on Jun 11, 2013

Cancion para subtitular

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.