Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Rozhodnutí je ve tvých rukou

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
...jestli budou pokračovat a nezmění své způsoby, uvidí co se stane. Uvidí co se stane... Nevím kdy svět zanikne. Samotné plenění ho zničí. Rozhodnutí bylo provedeno. Proces už začal. Existuje jen několik planet ve vesmíru, které dokáží uživit kompletní život. Toto nemůžete udělat... Tento nemůžeme dovolit zaniknout. Můžeme se změnit! Můžeme vývoj věcí otočit! Dívali jsme se, čekali a doufali jsme, že se změníte. (Prosím) Byl dosažen bod zlomu, musíme konat. (Prosím) Napravíme škody, které jste učinili a dáme Zemi šanci začít znovu. Nedělej to... Prosím... Můžeme se změnit! Američané byli naučení (Můžeme se změnit) v jejich společnosti koupit nové auto každý rok, koupit si novou TV nebo prehrávač. Jsme strašně radikální. Ale naše politické a společenské instituce se nezměnili. Protože v každém novém nápadu vidíme komunismus. Protože jsme byli vychování ve strachu z nového. (Selhání) Jejich systém bankovnictví je celý zkorumpovaný. Jejich půjčkové instituce zničili systém, ale nikdo ti neřekne, co s ním není v pořádku, tak ti to připadá v pořádku. Nikoho se nebojím, pro nikoho nepracuji, nikdo mě nepropustí. Bojím se žít ve společnosti, v které dnes žijeme. Směrem, kterým jdeme nám zůstává tak 25 let do celkového zničení životního prostředí. Nemáme moc času. Nečekejme na přírodu, že to vyřeší. Podělali jsme to, tak to musíme napravit. Musíme změnit náš způsob myšlení a přehodnotit naše společenské cíle. Buď to uděláme, nebo vyhyneme. Titulky: www.zeitgeistmovement.cz Youtube kanál: www.youtube.cz/TZMCzech Myslel jsem, že máme víc času. Je překvapující, že po tolika úsilích je poslední čin naší existence sebezničení. Tak či tak, skončíme v systému, který není založený na penězích jako ten nynější. Proč? Protože bude považovaný historiky v budoucnosti za hlavní příčinu zničení civilizace jakou známe. To budou lidi v budoucnosti chápat. Jakmile se rozhodneme použít vědce, ne na výzkum zbraní a nervového plynu, ale na výzkum zužitkovaní energie Země, která už tu je (4000 let čisté energie) Trvalo by 10 let, než by se změnil celý povrch Země, zatímco by byl svět přestavěn na druhou rajskou zahradu. Na záchranu naší krajiny, našeho prostředí, našeho mladí, naší hlouposti, našeho konfliktu. Rozhodnutí je na Tobě... Nemáme potřebné peníze nebo potřebnou mentalitu na záchranu naší společnosti v politice nebo vládě. Nejsem váš nepřítel, nesnažím se věci pokazit, nevěřím v revoluci. Věřím, že nápady by měli být lidem prezentované a oni se rozhodnou sami. Poslyš, další revoluce bude revoluce nápadů. -Bill Hicks Nezáleží na tom, protože je to jen jízda. Můžeme to změnit kdykoliv chceme, je to jen rozhodnutí. Žádné úsilí, žádná práce, žádné zaměstnání, žádné úspory. Rozhodnutí teď. (Teď, teď) Není to jen krize životního prostředí, je to morální krize. A nikdy ji nevyřešíme pokud zůstaneme obyčejní konzumenti. Musíme říct ne. My vytváříme řešení nebo problém. Co slyším ve svých snech, jsou budoucí generace, které na nás křičí: ,,Co to děláte? Nevidíte to?" ,,Jsme v tomto kritickém bodě historie a vyvinuli jsme se na vůdcích naší biologické komunity a scházíme na špatnou cestu. Způsobujeme ničení našeho základního životního systému, díky kterému žijeme. A následně pácháme sebevraždu. Proč se sám sebe nezeptáš na tu otázku? Proč jsem já, lidská bytost, viděla toto všechno a nezměnila jsem se? Jaká by byla tvoje odpověď? Buď nejsi dost seriózní, chceš žít velmi povrchní život a ta povrchnost tě dočasně uspokojuje, nebo ti na tom opravdu nezáleží. Dokud máš okamžité potěšení a okamžité uspokojení, tak ti na tom nezáleží. Nezáleží ti na tvých dětech, kdyby byly zavražděné. Pokud k nim necítíš hlubokou lásku. Pokud by jsi ji cítil, zabránil by jsi všem válkám. Takže očividně tyto věci pro tebe nic neznamenají. Nebo jsi tak hluboko podmíněný psychologicky... samozřejmě jsme i biologicky podmínění, ale berme všechno dohromady ale psychologicky podmíněný a neuvědomuješ si to. A dokud se té podmíněnosti nezbavíš, budeš takto pokračovat dál.

Video Details

Duration: 7 minutes and 25 seconds
Country: Czech Republic
Language: English
Views: 99
Posted by: redy on Dec 6, 2011

Změna

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.