Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

MARATHI UKHANE || SJ SUNRISE SCHOOL || SOURAV JAISWAL

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 2 seconds
Country:
Language: Hindi
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 1
Posted by: 06112000sj on Oct 13, 2019

उखाण्यातून पतीचे नाव घ्यायचे ती कला सर्वांनाच जमते असे नाही. दोन तीन ओळींपासून ते लांबलचक असा उखाणा घेतला जातो. या उखाण्यांमधून चालीरिती, माहेरची, सासरची नाती, सण नवर्‍याचे वर्णन याबरोबर त्यात इतिहास, भूगोलाचाही यमक जुळवत समावेश केला जातो.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.