Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Bednar

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
ผมรับใช้เป็นประธานของมหาวิทยาลัยบริกัมยัง ไอดาโฮ มาประมาณเกือบ 8 ปี มีคืนวันศุกร์ คืนหนึ่ง ภรรยาของผม และผม กำลังพูดต่อกลุ่มนักศึกษา ประมาณ 250 คน มันเป็นการร่วมกลุ่มทำกิจกรรมของผู้นำ พวกเขาได้ทำกิจกกรมของผู้นำและการสนับสนุนเสร็จแล้ว และที่จะปิดกิจกรรมนี้ ภรรยาของผม และ ผม ได้มีโอกาสพบกับนักศึกษา 250 คนเหล่านี้

จํานวนประชากรของนักศึกษาในเวลานั้นประมาณ 12,000 คน จําจํานวนนักศึกษาไว้ในใจ 250 คน และ 12,000คน ขณะที่เรากําลังหยุดติเวลาในการพูดกับนักศึกษากลุ่มนั้นในคืนนั้น ผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นความคิดที่ค่อนข้างบ้า ผมพูดว่า คุณเต็มใจที่จะร่วมในการทดลองกับผมมั้ย และพวกเขาตอบว่า แน่นอน นี้เป็นคืนวันศุกร์และในวันอังคารที่จะมาถึง เอ็ลเดอร์ไอริง สมาชิกแห่งโครรัมของอัครสาวกสิบสอง และ กรรมาธิการของศาสนจักรด้านการศึกษา จะเดินทางมาที่ บีวายยูไอดาโฮเพื่อจะมาเป็นผู้พูด ผมบอกกับนักศึกษา 250 คนเหล่านั้น ว่า เราสามารถมีอิทธิพลต่อสิ่งที่อัครสาวกจะพูด เราสามารถได้สิ่งที่มีประโยชน์จากท่าน ถ้าเราเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับการประชุม คุณเต็มใจที่จะเตรียมตัวมั้ยครับ พวกเขาตอบว่า ได้ ผมพูดว่าผมไม่สามารถบอกว่าจะเตรียมตัวยังไง แต่คุณสามารถเตรียมตัวด้านจิตวิญญาณ เพื่อที่จะได้รับข่าวสารจาก สมาชิกของโครรัมอัครสาวกสิบสองได้ และหลังจากนั้นผมพูดต่อว่า เวลานี้ ขณะที่การแสดงออกภายของการเตรียมภายในของคุณ ผมอยากให้พวกคุณสวมใส่ชุดไปโบสถ์วันอาทิตย์ที่ดีที่สุด เราอยากเชื้อเชิญคุณหนุ่มสาวทั้งหลายที่จะแต่งกายให้สุภาพเสมอ แต่งกายให้ดีที่สุดสําหรับการประชุมส่งเสริมทางจิตวิญญาณ แต่ผมไม่อยากให้คุณแค่ใส่เสื้อเชิทสีขาว และเน็คไท และกางเกง ถ้าคุณมีชุดสูท ใส่มัน สําหรับซิสเตอร์ อย่าใส่รองเท้าแตะและกระโปร่งสีกากี ถ้าคุณมีชุดกระโปร่ง สวมใส่มันเลย มันไม่เกี่ยวกับว่าคุณแต่งกายยังไง แต่มันเป็นการแสดงออกถึงการเตรียมตัวทางวิญญาณภายในของคุณ คุณพร้อมสําหรับสิ่งนั้นมั้ย และคุณจะทําตามมั้ย และพวกเขาพูดว่า ครับ ค่า จากนั้น ผมพูดว่านี้คือการทดลอง พวกคุณแต่ละคนจะไปเชื้อเชิญคนอื่นๆ5 คน ทำเหมือนกัน และทำในวิถีทางที่

5คนเหล่านั้นไปเชื้อเชิญอีก คนละ 4คน ดังนั้น 4คนเหล่านั้นไปหาอีก คนละ3คน และ3คนเหล่านั้นไปหาอีกคนละ2คน และ2คนที่ได้รับการเชิญ ไปหาคนละ 1 และลองคํานวณดูมันมากกว่า12,000 คน พวกเขาตอบว่า พวกเรารับทราบ ผมพูดว่า สุดยอดเลย วันอังคารผมเดินเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัย บีวายยูไอดาโฮ และมีนักเรียน12000 ประชุมส่งเสริมทางจิตวิญญาณจะจัดขึ้นในเวลาบ่าย2 ของวันอังคาร มันดูมีคนเยอะ เหมือนดังตอนนี้ ชายหนุ่มทุกคนแต่งกายในชุดแจ็คเก็ตหรือใส่ชูทเรียบร้อย หญิงสาวทุกคนอยู่ในชุดกระโปร่งที่เรียบร้อย มี6คนผู้ซึ่งมาในรั้วมหาวิทยาลัย ผู้ซึ่งไม่รู้ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้น พวกเขามองดู และพูดว่าผมต้องกลับบ้านและเปลี่ยนชุดแล้ว เมื่อ เอ็ลเดอร์ไอริง เดินเข้าไปในหอประชุม และเห็นกลุ่มคนในนั้น ท่านหันมาหาผมและพูดว่า นี้คืออะไร และผมบอกท่านว่า นี้สําหรับคุณ นี้คือการเชื้อชิญของเราที่จะนําไปสอน เราพร้อมแล้ว และท่านก็เริ่มร้องไห้ คุณเริ่มจากคืนวันศุกร์จาก 250คน ถึงวันอังคารตอนบ่าย2 กับ 12000คนกว่ายังไง และทุกคนทําตาม จากคนหนึ่งสู่คนหนึ่ง เรามีทีท่าที่จะคิดว่าเราจะพูดต่อคนเยอะและมันจะเกิดขึ้น ไม่เลย มันจะไม่เกิดขึ้น. แค่หาคนเดียว ผู้ซึ่งจะไปหาอีกหนึ่งคน ผู้ซึ่งจะไปหาอีกหนึ่งคน ผู้ซึ่งจะไปหาอีกหนึ่งคน ผมไม่ได้มาที่อังกฤษที่อยู่ในการประชุมนี้ แต่ขณะนี้ผมอยู่ที่นี้ และผมก็ชอบ และเราจะทําสิ่งที่สําคัญ แต่นั้นไม่ใช้เหตุผลว่าทําไม่ผมอยู่ที่นี้ ขณะผมอยู่ที่ประเทศอังกฤษ พระผู้เป็นเจ้าส่งผมมาที่จะหาหนึ่งคน และระหว่างทาง ผมมีโอกาสที่จะร่วมในการประชุมหลายที่ และบางสิ่งที่ดีอาจเกิดขึ้น แต่กุญแกของอาณาจักรที่ถูกส่งมาที่นี้คือไปหาหนึ่งคน คุณอย่าพูดสิ่งนี้ต่อที่ประชุมที่มีคนหลายๆคน แต่ไปพูดโดยส่วนตัว กับหลายๆคน ดั้งนั้นไปหาหนึ่งคน ผู้ซึ่งจะไปหาหนึ่งคน ผู้ซึ่งจะไปหาหนึ่งคน มันเป็นวิธีที่จะเกิดผล และนั้นเป็นวิธีที่คุณสร้างอาณาจักร และนั้นเป็นวิธีท้ายที่สุดที่หลายพันคนมาร่วมกัน

Video Details

Duration: 4 minutes and 56 seconds
Country: United States
Language: English
Genre: None
Producer: LDS
Views: 31
Posted by: tomyhiphop on Jul 23, 2014

Inspiring Video

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.