Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Trobada de Ciutats Digitals a Sant Feliu amb presentació de CESICAT

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 5 minutes and 35 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Producer: Xarxa Punt TIC
Director: Xarxa Punt TIC
Views: 88
Posted by: punttic on May 4, 2010

Les ciutats que formen part del projectes Ciutats Digitals es van trobar de nou el passat 14 d'abril a Sant Feliu de Llobregat. Durant la sessió, es va presentar el Centre de Seguretat a Internet de Catalunya, el CESICAT.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.