Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Klipp 3 - Monty Python Argumentation Clinic

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Tulge sisse! Ah, kas see on õige ruum argumenteerimise jaoks? Ma juba ütlesin teile korra. Ei öelnud! Ütlesin küll. Millal? - Just praegu. Ei, ei öelnud. - Jah, ütlesin küll. Vabandust, kas see on viie minuti argumenteerimine või pooletunnine täisprogramm? Ainult viis minutit, palun. Selge. Aitäh! Igatahes, ütlesin küll. Täiesti kindlasti ei öelnud. Teeme ühe asja selgeks, ma täiesti kindlasti ütlesin teile. Ei öelnud. Ütlesin küll. - Ei öelnud. Kuulge, see pole argumenteerimine! Jah, on küll. Ei ole. See on lihtsalt vaidlemine. Ei ole. - On küll! Te just vaidlesite mulle vastu. Ei, ei, ei, ei, ei. Kuulge, see on mõttetu! - Ei ole. Ma tulin siia kvaliteetselt argumenteerima. Ei, te tulite siia lihtsalt argumenteerima. Argumenteerimine pole seesama, mis vaidlemine. Võib olla küll. Ei või. Argument, on loogiliselt seotud jada väiteid, mille eesmärk on tõestada kindlaksmääratud seisukohta. Ei ole. Jah, on küll! See ei ole pelgalt vaidlemine. Vaadake, kui ma teiega vaidlen, siis ma ju võtan teile vastanduva seisukoha. Kuid see pole ainult vastamine fraasiga "ei ole". On küll. Ei ole! Argumenteerimine on intellektuaalne protsess. Vaidlemine on lihtsalt automaatselt kõige eitamine, mida teine inimene ütleb. Ei ole. - On küll. Aitäh! Ilusat hommiku jätku! Mida? Aeg sai täis. Ilusat hommiku jätku! Aga mul hakkas just huvitavaks minema. Vabandust, viis minutit on läbi. See küll ei olnud viis minutit! Kahjuks oli küll. Ei olnud. Vabandust, mul pole lubatud enam vastu vaielda. Mida?! Kui te soovite argumenteerimist jätkata, peate maksma veel viie minuti eest. Aga see ju ei olnud viis minutit! No kuulge, see on ju naeruväärne! Mul on väga kahju, aga mul pole lubatud vastu vaielda, kui te ei maksa. Oh, hea küll siis. Võtke. Aitäh. Nii? - Mis nii? See ei olnud ju päriselt viis minutit. Ma juba ütlesin: mul pole lubatud vastu vaielda, kui te ei maksa. Ma just maksin! - Ei maksnud. - Maksin! Kuulge, ma ei taha selle üle vaielda. Mul on väga kahju, aga te ei maksnud. Ahhaa! Aga kui ma ei maksnud, miks te siis vaidlete? Vahele jäite! Ei jäänud. - Jäite küll. Kuna teie vaidlete, siis järelikult ma pidin teile selle eest maksma. Mitte vältimatult. Ma võin ka oma vabast ajast vaielda. Mul on sellest küllalt saanud. Ei ole. - Ah jääge vait.

Video Details

Duration: 2 minutes and 30 seconds
Country: Estonia
Language: English
Genre: None
Views: 196
Posted by: kivinukk on Mar 24, 2010

Kevadkool "Argumenditalgud"

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.