Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Bill Gates on energy: Innovating to zero! in Slovak

Last Modified By Time Content
lenkam 00:01
00:05

Dnes budem hovoriť o energii a klíme.

lenkam 00:05
00:07

A možno to znie trochu prekvapujúco, pretože

lenkam 00:07
00:12

môj plný úväzok v nadácii je prevažne o vakcínach a semenách,

lenkam 00:12
00:15

o veciach, ktoré musíme vymyslieť a vyrobiť,

lenkam 00:15
00:20

aby sme pomohli tým najchudobnejším dvom miliardám ľudí žiť lepšie.

lenkam 00:20
00:25

Ale energia a klíma sú pre týchto ľudí nesmierne dôležité,

lenkam 00:25
00:30

vlastne dôležitejšie ako pre nás ostatných na tejto planéte.

martinated 00:30
00:35

Klimatické podmienky sa zhoršujú, čo znamená, že o pár rokov už plodiny nebudú rásť.

lenkam 00:35
00:38

Buď bude príliš veľa dažďa, alebo naopak, príliš málo.

martinated 00:38
00:40

Veci sa zmenia spôsobmi,

martinated 00:40
00:44

ktoré ich krehký ekosystém nebude schopný prijať.

lenkam 00:44
00:49

A to bude viesť k hladovaniu, k neistote a nepokojom.

lenkam 00:49
00:53

Takže zmeny klimatických podmienok budú pre nich desivé.

lenkam 00:53
00:56

Taktiež sú pre nich dôležité aj ceny energie.

lenkam 00:56
00:59

Keby ste mali vybrat jedinú vec a znížiť jej cenu

lenkam 00:59
01:03

na zredukovanie chudoby, na prvom mieste by bola jednoznačne energia.

lenkam 01:03
01:07

Postupom času cena energie klesla.

lenkam 01:07
01:13

Pokročilá civilizácia je založená na pokroku v získavaní energie.

lenkam 01:13
01:17

Uhoľná revolúcia spustila industriálnu revolúciu,

lenkam 01:17
01:23

dokonca aj v 19.storočí sme zažili rýchly pokles cien elektriny,

lenkam 01:23
01:26

a to je dôvod, prečo máme chladničky, klimatizáciu,

lenkam 01:26
01:30

vieme vyrobit súčasné materiály a robiť množstvo ďalších vecí.

lenkam 01:30
01:37

Sme v úžasnej situácii s elektrinou v bohatom svete.

lenkam 01:37
01:44

Ale tým, že znižujeme jej cenu – znížme ju ešte o polovicu -

lenkam 01:44
01:46

potrebujeme zaviesť nové obmedzenia,

lenkam 01:46
01:50

a tieto obmedzenia sa týkajú CO2.

lenkam 01:50
01:53

CO2 ohrieva planétu

lenkam 01:53
01:59

a rovnica na výpočet CO2 je priamočiara.

lenkam 01:59
02:03

ak sčítame vypúšťané množstvo CO2,

lenkam 02:03
02:06

to vedie k nárastu teploty,

lenkam 02:06
02:10

a tento nárast teploty vedie k ďalším, veľmi negatívnym efektom.

lenkam 02:10
02:13

napríklad k zmenám počasia, alebo ešte horšie, k nepriamym dôsledkom,

lenkam 02:13
02:18

kedy sa prírodné ekosystémy nedokážu prispôsobiť týmto rýchlym zmenám

lenkam 02:18
02:21

a tak sa ekosystém rúca.

lenkam 02:21
02:24

Dnes máme celkom presný spôsob na vypočítanie

lenkam 02:24
02:28

výslednej teploty z určitého nárastu CO2

lenkam 02:28
02:30

a na určenie následnej pozitívnej spätnej väzby,

lenkam 02:30
02:33

je tam trochu neistoty, no nie je jej veľa.

martinated 02:33
02:36

Neistota tiež panuje okolo závažnosti týchto efektov,

martinated 02:36
02:39

vieme len, že budú extrémne zlé.

martinated 02:39
02:41

Nasledujúcu otázku som kládol najlepším vedcom už niekoľkokrát,

lenkam 02:41
02:44

„naozaj musíme znížiť až takmer na nulu?“

lenkam 02:44
02:47

nestačí iba na polovicu alebo na štvrtinu?

lenkam 02:47
02:51

a odpoveď bola, že kým sa nedostaneme takmer na nulu,

lenkam 02:51
02:53

teplota zemského povrchu bude naďalej stúpať.

lenkam 02:53
02:55

A to je veľká výzva.

lenkam 02:55
03:00

Je to úplne iné, ako skúsiť podíst 6-metrovým kamiónom 5-metrový most,

lenkam 03:00
03:03

kde sa možete pokúsiť nejako sa tam vtesnať.

lenkam 03:03
03:07

Toto je niečo, kde sa musíte dostať na nulu.

lenkam 03:07
03:11

Každý rok vypúšťame veľké množstvo CO2,

martinated 03:11
03:13

celkovo viac ako 26 biliónov ton.

lenkam 03:13
03:17

Na každého Američana pripadá zhruba 20 ton.

martinated 03:17
03:20

Na obyvateľov chudobných krajín je to menej než 1 tona.

lenkam 03:20
03:24

V priemere je to 5 ton na každého obyvateľa našej planéty.

lenkam 03:24
03:26

A my musíme urobiť určité zmeny,

lenkam 03:26
03:29

aby sme sa dostali na nulu.

martinated 03:29
03:31

Neustále to však stúpa.

lenkam 03:31
03:36

A len niektorým ekonomickým zmenám sa podarilo tento rast spomaliť,

lenkam 03:36
03:39

takže z tohoto rapídneho nárastu sa musíme dostať

lenkam 03:39
03:42

postupným klesaním až na nulu.

lenkam 03:42
03:44

Táto rovnica má štyri faktory.

lenkam 03:44
03:46

Je to lineárna rovnica.

martinated 03:46
03:49

Na ľavej strane je CO2, ktoré sa snažíte znížiť na nulu,

martinated 03:49
03:53

a to je ovplyvňované počtom ľudí na tejto planéte,

lenkam 03:53
03:56

ďalej službami, ktoré títo ľudia používajú,

lenkam 03:56
03:59

potom priemerným množstvom energie potrebnej na tieto služby,

lenkam 03:59
04:03

a nakoniec CO2 vypúšťaným pri získavaní tejto energie.

lenkam 04:03
04:05

Poďme sa na jednotlivé časti pozrieť

lenkam 04:05
04:09

a zamyslieť sa na tým, ako sa dostať na nulu.

lenkam 04:09
04:13

Vo výsledku, pravdepodobne, bude musieť byť jeden člen takmer nulový.

martinated 04:13
04:16

Ttýmto sme naspäť v algebre strednej školy,

lenkam 04:16
04:18

ale pozrime sa na to.

lenkam 04:18
04:20

Najprv tu máme populáciu.

lenkam 04:20
04:23

Dnes je na svete 6.8 miliárd ľudí.

lenkam 04:23
04:25

Čo stúpne približne na 9 miliárd.

lenkam 04:25
04:29

Ak sa nám podarí vyvinúť nové vakcíny,

lenkam 04:29
04:31

zlepšiť lekársku starostlivosť a reprodukčné zdravotné služby,

lenkam 04:31
04:35

možno by sme mohli to číslo znížiť tak o 10 až 15 percent,

lenkam 04:35
04:39

ale aj tak je to 1,3-násobný nárast.

lenkam 04:39
04:42

Druhým faktorom sú služby, ktoré používame.

lenkam 04:42
04:44

To zahŕňa všetko:

martinated 04:44
04:48

jedlo, ktoré jeme, oblečenie, TV, kúrenie.

martinated 04:48
04:51

Sú to veľmi dobré veci,

lenkam 04:51
04:54

a boj proti chudobe znamená, že všetky tieto služby poskytneme

lenkam 04:54
04:56

takmer každému na tejto planéte.

lenkam 04:56
05:00

A ak toto číslo narastie, bude to úžasné.

lenkam 05:00
05:02

V bohatých krajinách to zahŕňa asi miliardu ľudí,

lenkam 05:02
05:04

pravdepodobne by sme sa mohli uskromniť a užívať menej,

lenkam 05:04
05:08

ale každým rokom toto číslo v priemere narastie tak,

lenkam 05:08
05:12

že celkové množstvo služieb

martinated 05:12
05:15

pripadajúceho na jednotlivca sa viac než zdvojnásobí.

lenkam 05:15
05:17

Máme tu príklad najzákladnejšej služby.

lenkam 05:17
05:20

Vy máte doma svetlo na to, aby ste si mohli čítať domácu úlohu,

lenkam 05:20
05:22

ale tieto deti ho nemajú, preto si úlohy chodia

lenkam 05:22
05:26

čítať vonku pod pouličnú lampu.

lenkam 05:27
05:31

Teraz k efektivite E, teda energii pripadajúcej na každú službu,

lenkam 05:31
05:33

konečne máme nejaké dobré správy.

lenkam 05:33
05:35

Konečne máme niečo, čo nestúpa.

lenkam 05:35
05:38

Vďaka novým vynálezom, novým spôsobom výroby svetla,

lenkam 05:38
05:43

novým druhom automobilov, moderným metódam stavby domov,

lenkam 05:43
05:46

je veľa služieb, u ktorých je možné výrazne znížiť

lenkam 05:46
05:50

potrebnú energiu,

lenkam 05:50
05:53

u niektorých služieb dokonca až o 90 percent.

lenkam 05:53
05:56

Sú tu ďalšie služby, ako napríklad výroba hnojív,

lenkam 05:56
05:58

letecká doprava,

lenkam 05:58
06:02

kde je na optimalizáciu oveľa menej možností.

lenkam 06:02
06:04

takže, ak budeme optimistickí,

lenkam 06:04
06:11

môžeme dosiahnuť redukciu faktorov z trojnásobku na šesťnásobok.

lenkam 06:11
06:14

Ale teraz nám prvé tri faktory rovnice,

lenkam 06:14
06:19

dajú namiesto 26 miliárd ton nanajvýš 13 miliárd ton,

lenkam 06:19
06:21

to ešte stále nie je nula.

lenkam 06:21
06:23

Pozrime sa teda na štvrtý faktor –

lenkam 06:23
06:25

– ktorý je kľúčovým faktorom –

martinated 06:25
06:31

ktorým je množstvo vypúšťaného CO2 na jednotku energie.

lenkam 06:31
06:35

Takže otázkou je, či ho môžeme znížiť na nulu?

lenkam 06:35
06:37

Ak spaľujete uhlie,odpoveď je nie.

lenkam 06:37
06:39

Ak spaľujete zemný plyn, tak tiež nie.

lenkam 06:39
06:42

Takmer každý súčasný spôsob výroby elektriny,

lenkam 06:42
06:48

okrem rozširujúcich sa obnoviteľných a jadrových zdrojov, produkuje CO2.

lenkam 06:48
06:51

Takže v globálnom merítku budeme musieť vytvoriť

lenkam 06:51
06:54

úplne nový systém.

lenkam 06:54
06:56

A preto potrebujeme energetické zázraky.

lenkam 06:56
07:00

Keď poviem zázrak, nemyslím tým však nič nemožné.

lenkam 07:00
07:05

Mikroprocesor je zázrak. Osobný počítač je tiež zázrak.

lenkam 07:05
07:08

Internet a jeho služby sú zázrakom.

lenkam 07:08
07:13

Takže ľudia sa podieľali na výrobe zázrakov.

lenkam 07:13
07:15

Zvyčajne nemáme žiadny konečný termín,

lenkam 07:15
07:17

dokedy potrebujeme zázrak vyrobiť.

lenkam 07:17
07:21

Obvykle sa niektoré stanú, a iné nie.

lenkam 07:21
07:25

Ale toto je prípad, kedy naozaj musíme zabrať naplno

lenkam 07:25
07:30

a vo veľmi krátkom čase získať zázrak.

lenkam 07:30
07:33

Zamýšľal som sa nad tým, ako by som to zachytil?

lenkam 07:33
07:35

Existuje nejaký druh prirodzenej ilustrácie,

lenkam 07:35
07:40

nejakej demonštrácie, ktorá by zaujala predstavivosť tu prítomného publika?

lenkam 07:40
07:44

Spomenul som si, ako som pred rokom priniesol komáre

lenkam 07:44
07:46

a ľuďom sa to akosi páčilo.

lenkam 07:46
07:48

(smiech)

lenkam 07:48
07:51

Naozaj ich zaujala predstava,

lenkam 07:51
07:54

že sú ľudia, ktorí s komármi žijú.

lenkam 07:54
07:59

Takže, čo sa týka energie, všetko, na čo som sa zmohol, je toto.

lenkam 07:59
08:02

Rozhodol som sa, že mojím príspevkom k životnému prostrediu tento rok

lenkam 08:02
08:06

bude vypustenie svätojánskych mušiek.

lenkam 08:06
08:09

A tak tu máme ozajstné svätojánske mušky.

lenkam 08:09
08:12

Bolo mi povedané, že nehryzú a je dosť možné, že ani vyletia.

lenkam 08:12
08:15

(Smiech)

lenkam 08:15
08:20

Ako vidíte, je tu veľa nápaditých riešení ako je toto,

lenkam 08:20
08:22

ale v skutočnosti veľa nepomôžu.

lenkam 08:22
08:26

Potrebujeme riešenia,buď jedno alebo viac riešení,

lenkam 08:26
08:30

obrovských rozmerov,

lenkam 08:30
08:32

s neuveriteľnou spoľahlivosťou,

lenkam 08:32
08:35

a napriek smerom, na ktoré sa momentálne ľudstvo sústredí,

lenkam 08:35
08:39

v skutočnosti vidím iba päť, ktoré môžu priniesť veľké zmeny.

lenkam 08:39
08:44

Vynechal som prílivové, geotermálne a fúzne zdroje a biopalivá.

lenkam 08:44
08:46

Tieto môžu prispieť,

martinated 08:46
08:48

a pokiaľ podajú lepšie výsledky ako očakávam, omnoho lepšie,

lenkam 08:48
08:50

ale mojím kľúčovým bodom tu je,

lenkam 08:50
08:54

že budeme musieť pracovať na každom z týchto piatich riešení

lenkam 08:54
08:58

a nemôžeme to s nimi vzdať len preto, že nevyzerajú sľubne,

lenkam 08:58
09:02

alebo preto, že sú spojené s veľkými prekážkami.

lenkam 09:02
09:04

Pozrime sa najprv na spaľovanie fosílnych palív,

lenkam 09:04
09:08

či už uhlia alebo zemného plynu.

lenkam 09:08
09:11

To, čo tu musíme urobiť vyzerá byť jednoduché, ale nie je.

lenkam 09:11
09:17

Musíme zobrať všetok CO2, ktorý vzniká spaľovaním uhlia alebo zemného plynu,

lenkam 09:17
09:20

stlačiť ho, skvapalniť, niekde ho uskladniť,

lenkam 09:20
09:22

a dúfať, že tam aj zostane.

lenkam 09:22
09:26

V súčasnosti máme zopár pilotných projektov, ktoré dosahujú 60 až 80-percentnú úspešnosť,

lenkam 09:26
09:30

ale dosiahnutie 100-percentnej účinnosti bude veľmi zložité,

lenkam 09:30
09:36

ako aj zhodnúť sa na tom, kde by sa malo to veľké množstvo CO2 uložiť.

lenkam 09:36
09:39

No najväčším problémom je otázka dlhodobosti.

lenkam 09:39
09:41

Kto sa zaručí za bezpečnosť?

lenkam 09:41
09:45

Kto zaručí niečo, čo je doslovne miliardu alebo aj viackrát väčšie

lenkam 09:45
09:49

ako akýkoľvek iný druh odpadu, či už nukleárneho alebo iného charakteru?

lenkam 09:49
09:52

Ide o obrovské množstvo.

lenkam 09:52
09:54

A práve preto je to také zložité.

lenkam 09:54
09:56

Ďalším zdrojom je jadro.

lenkam 09:56
09:59

Tiež je sprevádzané tromi veľkými problémami.

lenkam 09:59
10:03

Náklady, najmä vo vysoko regulovaných krajinách, sú vysoké.

lenkam 10:03
10:07

Problém bezpečnosti a istoty, že nedôjde k žiadnej chybe,

lenkam 10:07
10:10

aj napriek tomu, že ich obsluhuje človek,

lenkam 10:10
10:13

alebo že palivo nebude použité na výrobu zbraní.

lenkam 10:13
10:15

Ale čo urobíme s odpadom?

lenkam 10:15
10:18

Aj keď nejde o veľké množstvo, spôsobuje to obavy.

lenkam 10:18
10:20

Ľudia sa musia cítiť bezpečne.

lenkam 10:20
10:25

Takže toto sú tri veľké problémy, ktoré sú riešiteľné,

lenkam 10:25
10:27

a preto by sa malo v ich riešení pokračovať.

lenkam 10:27
10:30

Posledné tri zdroje som spojil do jedného.

lenkam 10:30
10:34

Častokrát ich ľudia označujú pojmom obnoviteľné zdroje.

lenkam 10:34
10:38

A aj napriek tomu, že nepotrebujú palivo,

lenkam 10:38
10:40

majú niekoľko nevýhod.

lenkam 10:40
10:46

Jednou z nich je to, že hustota energie získaná týmito technológiami

lenkam 10:46
10:48

je podstatne menšia ako u elektrární.

lenkam 10:48
10:52

Takže musíme budovať elektrické farmy, čo znamená obrovské plochy,

lenkam 10:52
10:57

tisíckrát väčšie ako u normálnych elektrární.

lenkam 10:57
11:00

Taktiež sú to zdroje nestále.

lenkam 11:00
11:03

Slnko nesvieti celý deň, nesvieti ani každý deň,

lenkam 11:03
11:06

a takisto ani vietor nefúka neustále.

lenkam 11:06
11:08

A preto, ak ste na týchto zdrojoch závislí,

lenkam 11:08
11:11

musíte mať spôsoby,

lenkam 11:11
11:14

ktorými energiu získavate v čase, keď tieto zdroje nie sú k dispozícii.

lenkam 11:14
11:17

Takže tu máme ďalšie výdaje.

lenkam 11:17
11:19

spojené s prenosom energie.

lenkam 11:19
11:22

Povedzme napríklad, že zdroj energie je mimo vašu krajinu,

lenkam 11:22
11:24

potrebujete nielen technológiu,

lenkam 11:24
11:29

ale tiež sa musíte vysporiadať s rizikom, že energia bude dodávaná odniekiaľ inam.

lenkam 11:29
11:31

A nakoniec, problém skladovania.

lenkam 11:31
11:34

Aby som názorne zobrazil jeho veľkosť, prešiel som si

lenkam 11:34
11:37

všetky druhy batérií doteraz vyrobené,

martinated 11:37
11:41

do áut, počítačov, telefónov, vreckových bateriek, skrátka do všetkého,

lenkam 11:41
11:46

a porovnal som to s množstvom elektrickej energie, ktorú svet spotrebuje,

lenkam 11:46
11:50

a zistil som, že všetky vyrobené batérie

lenkam 11:50
11:54

môžu uskladniť menej ako 10 minút spotrebovanej energie.

lenkam 11:54
11:57

Takže vlastne aj tu potrebujeme veľký prelom,

lenkam 11:57
12:01

niečo, čo bude najmenej stonásobne lepšie

lenkam 12:01
12:03

ako postupy, ktoré dnes máme.

lenkam 12:03
12:07

Nie je to nemožné, ale nie je to ani veľmi jednoduché.

lenkam 12:07
12:11

Problémy nestálych zdrojov sa prejavia už vtedy,

lenkam 12:11
12:15

keď sa snažíte nimi pokryť už nejakých 20 až 30% svojich potrieb.

lenkam 12:15
12:17

Ale pokiaľ nimi chcete zaistiť 100%,

lenkam 12:17
12:22

naozaj musíte mať zázračnú batériu.

lenkam 12:23
12:26

Ako teda budeme postupovať ďalej: aký je správny prístup?

lenkam 12:26
12:30

Je to projekt Manhattan? Čo nás môže dostať k cieľu?

lenkam 12:30
12:35

Predovšetkým potrebujeme, aby na tom pracovali stovky spoločností.

lenkam 12:35
12:38

V každej z týchto piatich možných ciest potrebujeme najmenej sto ľudí.

lenkam 12:38
12:42

A keď sa pozriete na väčšinu z nich, poviete si, sú to blázni. Ale to je dobre.

lenkam 12:42
12:45

A myslim si, že v tejto skupine TED

lenkam 12:45
12:49

je mnoho ľudí, ktorí sa o to snažia.

lenkam 12:49
12:53

Bill Gross má niekoľko spoločností, vrátane spoločnosti nazvanej eSolar,

lenkam 12:53
12:55

ktorá vlastní niekoľko výborných solárno-tepelných technológií.

lenkam 12:55
12:59

Vinod Khosla investoval do tucta spoločností,

lenkam 12:59
13:03

ktoré robia veľké veci so zaujímavými možnosťami vývoja.

martinated 13:03
13:05

a ja sa usilujem to podporiť.

lenkam 13:05
13:09

Spolu s Nathanom Myhrvoldom podporujeme spoločnosť,

lenkam 13:09
13:13

ktorá sa, možno prekvapivo, venuje jadrovým technológiám.

lenkam 13:13
13:17

V oblasti jadra je zopár inovácií: modulárne a vodné reaktory.

lenkam 13:17
13:21

Inovácia sa v tomto odvetví už zastavila,

martinated 13:21
13:26

takže vobec neprekvapuje predstava, že niekde sú nejaké zaujímavé myšlienky.

lenkam 13:26
13:32

Myšlienka firmy Terrapower je spaľovať

lenkam 13:32
13:35

namiesto 1% uránu, čo je vlastne U235,

lenkam 13:35
13:40

99% uránu, čo je U238.

lenkam 13:40
13:42

Je to v podstate bláznivý nápad.

lenkam 13:42
13:45

V skutočnosti o tom ľudia rozprávali už veľmi dlho,

lenkam 13:45
13:49

ale nikdy sa im to nepodarilo dostatočne správne simulovať, aby zistili, či by to mohlo fungovať.

lenkam 13:49
13:52

A tak vďaka moderným superpočítačom

lenkam 13:52
13:54

je možné tento proces simulovať a vidieť,

lenkam 13:54
14:00

že so správnymi materiálmi to vyzerá, že to môže fungovať.

lenkam 14:00
14:03

Vďaka tomu, že spaľujete tých 99%,

lenkam 14:03
14:07

ste výrazne zlepšili cenový faktor.

lenkam 14:07
14:11

V skutočnosti spaľujete odpad, a tiež môžete použiť ako palivo

lenkam 14:11
14:14

dnešný odpad z reaktorov.

lenkam 14:14
14:19

Takže namiesto starostí s jeho skladovaním ho jednoducho spálite. Je to úžasná vec.

lenkam 14:19
14:23

Reaktor spaľuje urán priebežne. Je to ako taká sviečka.

lenkam 14:23
14:27

Tu vidíte záznam priebehu niečoho, čomu sa tiež hovorí reaktor s postupnou vlnou.

lenkam 14:27
14:31

Z hľadiska paliva nám táto technológia skutočne pomôže.

lenkam 14:31
14:34

Mám tu obrázok jedného miesta v Kentucky.

lenkam 14:34
14:36

Toto je odpad, tých 99%,

lenkam 14:36
14:38

z ktorého už odobrali to, čo vedeli spáliť,

lenkam 14:38
14:40

takže teraz sa to volá vyhorený urán.

lenkam 14:40
14:43

Toto by dokázalo napájať USA ďalších sto rokov.

lenkam 14:43
14:46

A ďalším jednoduchým a lacným filtrovaním morskej vody

lenkam 14:46
14:51

by sme mali dostatok paliva na celý zbytok života planéty.

lenkam 14:51
14:55

Takže, ako vidíte, máme pred sebou vela práce.

lenkam 14:55
15:00

Toto je však jeden zo stoviek nápadov,

lenkam 15:00
15:03

ktoré musíme ďalej rozvíjať.

lenkam 15:03
15:06

Zamyslime sa na tým, ako by sme sa mali merať svoj úspech.

lenkam 15:06
15:09

Ako by malo vyzerať naše vysvedčenie?

lenkam 15:09
15:12

Vychádzajme z toho, kam sa naozaj potrebujeme dostať

lenkam 15:12
15:14

a pozrime sa na stredný cieľ.

lenkam 15:14
15:19

Počuli ste veľa ľudí rozprávať o 80 % znížení do roku 2050.

lenkam 15:19
15:23

Dosiahnuť to je naozaj veľmi dôležité.

lenkam 15:23
15:27

A zvyšných 20% bude použitých v chudobných krajinách,

lenkam 15:27
15:29

napríklad poľnohospodárstvom.

lenkam 15:29
15:33

Dúfajme, že budeme mať neutrálne lesníctvo a betonárstvo.

lenkam 15:33
15:36

Na dosiahnutie tých 80%

lenkam 15:36
15:40

vo vyspelých krajinách, vrátane napr. Číny,

lenkam 15:40
15:45

budú musieť úplne vypnúť ich elektrické generátory.

martinated 15:45
15:51

Takže ďalšou otázkou je, či zavedieme túto technológiu nulových emisií

lenkam 15:51
15:53

a budeme ju využívať vo všetkých vyspelých krajinách,

lenkam 15:53
15:56

a či sme v procese rozvinúť ich do ďalších krajín.

lenkam 15:56
15:58

Toto je veľmi dôležité.

lenkam 15:58
16:02

Je to jeden z kľúčových elementov na našom vysvedčení.

lenkam 16:02
16:07

Vráťme sa o pár rokov späť, ako by malo vyzerať vysvedčenie v roku 2020?

lenkam 16:07
16:09

Tiež by malo obsahovať 2 už spomenuté časti.

lenkam 16:09
16:13

Na to, aby sme dosiahli zníženie emisií, by sme mali použiť už efektívne merania.

lenkam 16:13
16:16

Čím menej emisií budeme vypúšťať, tým bude množstvo CO2 menšie,

lenkam 16:16
16:18

a preto bude nižšia aj teplota Zeme.

lenkam 16:18
16:21

No v niektorých prípadoch, rýchlosť, ktorou to dosiahneme

lenkam 16:21
16:25

robením vecí, ktoré nevedú k veľkým redukciám,

lenkam 16:25
16:29

je rovnako alebo menej dôležitá ako to druhé,

lenkam 16:29
16:33

čo je podstatný prelom v týchto inováciach.

lenkam 16:33
16:36

Tieto pokroky musíme dosiahnuť naplno

lenkam 16:36
16:39

a môžeme ich pozorovať v spoločnostiach,

lenkam 16:39
16:42

pilotných projektoch, alebo zmenenými regulačnými opatrniami.

lenkam 16:42
16:45

Existuje o tom veľa úžasných kníh.

lenkam 16:45
16:48

Kniha Ala Goreho, “Naša voľba”

lenkam 16:48
16:51

a kniha Davida McKaya, “Udržateľná energia bez horúceho vzduchu”.

lenkam 16:51
16:54

Pokryli všetko a vytvorili podklad

lenkam 16:54
16:56

pre ďalšiu širokú diskusiu,

lenkam 16:56
16:59

pretože to, čo potrebujeme, je úplná podpora.

lenkam 16:59
17:01

Je toho veľa, čo sa musí spojiť.

lenkam 17:01
17:03

Takže toto je želanie.

lenkam 17:03
17:07

Je to veľmi konrétne želanie, že vytvoríme takúto technológiu.

lenkam 17:07
17:10

Ak by som si mohol vybrať jedno želanie na nasledujúcich 50 rokov,

lenkam 17:10
17:12

či už kto bude prezidentom,

lenkam 17:12
17:15

alebo vakcínu, čo by som urobil veľmi rád,

lenkam 17:15
17:17

alebo niečo,

lenkam 17:17
17:21

čo stojí o polovicu menej pri nulovom CO2,

lenkam 17:21
17:23

tak toto je to želanie, ktoré by som si vybral.

lenkam 17:23
17:25

Toto je želanie s obrovským dopadom.

lenkam 17:25
17:27

Ak si nevyberieme toto želanie,

lenkam 17:27
17:31

priepasť medzi ľuďmi zmýšľajúcimi krátkodobo a dlhodobo bude desivá,

lenkam 17:31
17:34

medzi USA a Čínou, medzi chudobnými a bohatými krajinami,

lenkam 17:34
17:39

ale najviac zo všetkého sa zhorší život tých dvoch miliárd.

lenkam 17:39
17:41

Takže, čo musíme urobiť?

lenkam 17:41
17:46

O čo vás prosím je, aby ste vykročili vpred?

lenkam 17:46
17:49

Potrebujeme viac sponzorov.

lenkam 17:49
17:51

Keď sa krajiny stretnú na mieste, ako napr. Kodaň,

lenkam 17:51
17:54

nemali by diskutovať iba o CO2.

lenkam 17:54
17:56

Mali by rozprávať o inováciach

martinated 17:56
18:01

a boli by ste prekvapení tým, koľko málo času bolo stráveným

lenkam 18:01
18:03

na týchto inovačných výskumoch.

lenkam 18:03
18:07

Potrebujeme trhové stimuly, daň z CO2, jeho obmedzenie a obchodovanie s povolením,

martinated 18:07
18:10

v podstate niečo, čo dostane cenový signál zvonku.

lenkam 18:10
18:12

Túto správu potrebujeme rozšíriť.

lenkam 18:12
18:15

Potrebujeme, aby tento dialóg bol racionálnejší a zrorumiteľnejší,

lenkam 18:15
18:18

vrátane krokov podniknutých vládou.

lenkam 18:18
18:22

Je to veľmi dôležité želanie, ale je to niečo, čo môžeme dosiahnuť.

lenkam 18:22
18:24

Ďakujem.

lenkam 18:24
18:35

(Potlesk)

lenkam 18:35
18:37

Ďakujem.

lenkam 18:37
18:39

Chris Anderson: Ďakujem. Ďakujem.

lenkam 18:39
18:44

(Potlesk) Ďakujem.

lenkam 18:44
18:50

Len pre správne pochopenie Terrapower –

lenkam 18:50
18:55

mohol by si mi na začiatok povedať, o akú výšku investovania ide?

lenkam 18:55
18:59

Bill Gates: Len vyrobiť softvér, kúpiť superpočítač,

lenkam 18:59
19:01

zamestnať najlepších vedcov, čo sme už urobili,

lenkam 19:01
19:04

nás stálo desiatky milliónov,

lenkam 19:04
19:07

a keď otestujeme naše materiály v ruskom reaktore,

lenkam 19:07
19:11

aby sme uistili, že fungujú,

lenkam 19:11
19:13

dostanete sa do stoviek miliónov.

lenkam 19:13
19:16

Zložitou časťou je vyrobiť pilotný reaktor,

lenkam 19:16
19:21

čo predstavuje náklady niekoľko miliárd, nájsť regulátor a miesto,

lenkam 19:21
19:23

kde by sme ho vybudovali.

lenkam 19:23
19:27

Keď sa nám podarí postaviť prvý, a ak bude fungovať tak, ako sa predpokladá,

lenkam 19:27
19:31

bude všetko jasné, pretože, ako už vieme, ekonomika a energetický výkon

lenkam 19:31
19:33

sú úplne odlišné od jadrovej energie.

lenkam 19:33
19:37

CA: Takže, ak som to správne pochopil, zahŕňa to vybudovanie reaktora hlboko pod zemský povrch,

lenkam 19:37
19:41

niečo ako vertikálny stĺpec plný jadrového paliva,

lenkam 19:41
19:43

naplnený vyhoreným uránom,

lenkam 19:43
19:46

a potom proces začne hore a postupuje smerom dolu?

lenkam 19:46
19:49

BG: Presne tak. V súčasnosti pravidelne dopĺňate reaktor palivom,

lenkam 19:49
19:52

čo si vyžaduje veľa ľudí a veľa ovládačov, ktoré sa môžu pokaziť,

lenkam 19:52
19:55

keď musíte reaktor otvoriť, vyvážať a navážať palivo.

lenkam 19:55
19:57

To nie je dobré.

lenkam 19:57
20:02

Takže, ak máte veľmi lacné palivo, ktoré tam môžete uskladniť na 60 rokov –

lenkam 20:02
20:04

berte to ako skládku –

lenkam 20:04
20:07

dáte ho tam dolu a nemáte už toľko starostí.

lenkam 20:07
20:12

A to tam bude iba sedieť a spaľovať sa ďalších 60 rokov, a týmto je to spravené.

lenkam 20:12
20:16

CA: Je to taká jadrová elektráreň, ktorá sama rieši otázku vlastného odpadu.

lenkam 20:16
20:18

BG: Áno. Ten odpad tam môžete

lenkam 20:18
20:23

len tak nechať sedieť – takýmto postupom je oveľa menej odpadu –

lenkam 20:23
20:25

potom ho vlastne môžete vybrať,

lenkam 20:25
20:28

vložiť do iného reaktora a spáliť.

lenkam 20:28
20:32

Začneme odpadom, ktorý už dnes existuje,

lenkam 20:32
20:36

ktorý sa nachádza v chladiacich bazénoch alebo v suchých kontajneroch reaktorov.

lenkam 20:36
20:38

To je naše palivo na začiatok.

lenkam 20:38
20:41

Takže to, čo bolo problémom v dnešných reaktoroch,

lenkam 20:41
20:43

je vlastne to, čím my začneme.

lenkam 20:43
20:46

Takýmto spôsobom

lenkam 20:46
20:48

dosť dramaticky znížime množstvo odpadu.

lenkam 20:48
20:50

CA: Ale vo svojich prednáškach po celom svete rozprávaš

lenkam 20:50
20:52

o možnostiach budúcnosti.

lenkam 20:52
20:55

Kde bol najväčší záujem o tieto technológie?

lenkam 20:55
20:58

BG: Ešte sme nevybrali konkrétne miesto,

lenkam 20:58
21:06

a keďže sú tu zaujímavé obmedzenia o všetkom, čo je jadrové,

lenkam 21:06
21:08

získali sme veľa záujmu,

lenkam 21:08
21:12

že ľudia zo spoločnosti už boli v Rusku, Indii a Číne.

lenkam 21:12
21:14

Stretol som sa s tajomníkom pre energiu USA

lenkam 21:14
21:18

a diskutovali sme o tom, ako toto zapadá do vládneho programu o energii.

lenkam 21:18
21:21

Som teda optimista. Viete, že Japonci a Francúzi už urobili nejaké práce.

lenkam 21:21
21:25

Toto je alternatíva niečoho, čo už bolo urobené.

lenkam 21:25
21:29

Ide o dôležitý pokrok, ale je to niečo ako rýchly reaktor,

lenkam 21:29
21:31

a ten už postavilo veľa krajín.

lenkam 21:31
21:36

Takže každý, kto už postavil rýchly reaktor, má právo byť tam, kde sa postaví prvý jadrový.

lenkam 21:36
21:41

CA: Takže podľa teba, aké je časová rozmedzie a pravdepodobnosť,

lenkam 21:41
21:44

kedy niečo také začne skutočne fungovať?

martinated 21:44
21:49

BG: Takže potrebujeme veľmi výkonný elektro-generačný zdroj,

lenkam 21:49
21:51

ktorý je veľmi lacný,

lenkam 21:51
21:55

a máme 20 rokov na výrobu a 20 rokov na uvedenie do prevádzky.

lenkam 21:55
22:00

Toto je konečný termín, ktorý podľa modelov vývoja životného prostredia

lenkam 22:00
22:02

musíme dodržať.

lenkam 22:02
22:07

Firma Terrapower, ak všetko pôjde podľa plánu, čo je ich veľkým želaním,

lenkam 22:07
22:09

by to mohla dosiahnuť.

lenkam 22:09
22:12

Našťastie teraz existujú tucty spoločností,

lenkam 22:12
22:14

potrebujeme síce aby ich boli stovky,

lenkam 22:14
22:16

ktoré presne ako Terrapower, ak sa ich pokusom bude dariť

martinated 22:16
22:19

a ak financovanie ich pilotných tovární bude pokračovať,

lenkam 22:19
22:21

to tiež môžu dokázať.

lenkam 22:21
22:23

Najlepšie by bolo, ak by ich uspelo niekoľko,

lenkam 22:23
22:26

pretože by sme mohli potom kombinovať viacero vecí.

lenkam 22:26
22:28

Určite potrebujeme, aby aspoň jeden bol úspešný.

lenkam 22:28
22:31

CA: V celkovom merítku veľkých možných zmien,

lenkam 22:31
22:34

je táto najväčšia zo všetkých?

lenkam 22:34
22:38

BG: Prelom v energetike je najdôležitejší.

martinated 22:38
22:40

Bol by aj bez environmenlálneho tlaku,

martinated 22:40
22:45

ale environmentálny tlak to iba robí dôležitejším.

lenkam 22:45
22:48

V jadrovom svete sú ďalší zlepšovatelia.

lenkam 22:48
22:51

Nepoznáme ich prácu tak dobre ako túto,

lenkam 22:51
22:54

ale iný prístup majú ľudia v technológii modulov.

lenkam 22:54
22:58

Napríklad reaktor tekutého typu, ktorý vyzerá ťažko,

lenkam 22:58
23:00

ale možno to hovoria aj oni o nás.

lenkam 23:00
23:03

Takže existujú rôzne postupy,

lenkam 23:03
23:06

ale krása spočíva v tom, že molekula uránu

martinated 23:06
23:10

má miliónkrát viac energie ako povedzme molekula uhlia,

lenkam 23:10
23:13

a preto, ak dokážete vyriešiť negatíva,

lenkam 23:13
23:16

ako je radiácia,

lenkam 23:16
23:19

ekologický dopad a náklady, potenciál

lenkam 23:19
23:21

týkajúci sa efektu na zem a na ďalšie veci,

lenkam 23:21
23:25

je to takmer o triedu vyššie.

lenkam 23:25
23:29

CA: Čo ak to nebude fungovať, čo potom?

lenkam 23:29
23:33

Musíme začať s mimoriadnymi opatreniami,

lenkam 23:33
23:36

aby sme udržali teplotu Zeme stabilnú?

lenkam 23:36
23:38

BG: Ak sa v takejto situácii ocitneme,

lenkam 23:38
23:43

bude to ako keby ste sa prejedli a hrozil vám infarkt.

lenkam 23:43
23:47

Kam potom pôjdete? Čo ak budete potrebovať operáciu srdca.

lenkam 23:47
23:51

Je to smer výskumu, ktorá sa nazýva geoinžinierstvo.

lenkam 23:51
23:54

Zahŕňa rôzne techniky na oddialenie zvyšovania teploty

lenkam 23:54
23:57

o 20 až 30 rokov.

lenkam 23:57
23:59

Toto je iba poistka.

lenkam 23:59
24:01

Dúfate, že ju nebudete musieť použiť.

lenkam 24:01
24:03

Niektorí ľudia vravia, že na poistku by ste pracovať nemali,

lenkam 24:03
24:05

lebo zleniviete,

lenkam 24:05
24:09

budete sa prejedať, lebo viete, že operácia srdca vás zachráni.

lenkam 24:09
24:12

Nie som si istý, či je to rozumné, keď vezmeme do úvahy dôležitosť problému,

lenkam 24:12
24:16

ale momentálne sa diskutuje o geoinžinierstve

lenkam 24:16
24:20

a o tom, či by sme ho mali mať v zálohe, ak by sa to vyvíjalo rýchlejšie,

lenkam 24:20
24:23

alebo pomalšie ako sa očakáva.

martinated 24:25
24:30

CA: Skeptici klimatických zmien: ako by ste ich presvedčili jednou alebo dvoma vetami,

lenkam 24:30
24:34

že sa mýlia?

martinated 24:35
24:39

BG: Skeptici, nanešťastie, majú rôzne názory.

lenkam 24:39
24:43

Takích, ktorí používajú vedecké argumenty, je málo.

lenkam 24:43
24:46

Hovoria, že existuje efekt negatívnej spätnej väzby,

lenkam 24:46
24:48

ktorý súvisí s oblakom, ktorý všetko začal?

lenkam 24:48
24:51

Je tu veľmi málo argumentov, ktoré môžu použiť,

lenkam 24:51
24:54

je tu veľmi malá pravdepodobnosť toho, čo tvrdia.

lenkam 24:54
24:57

Problém, ktorý máme je podobný problému s AIDS.

lenkam 24:57
25:01

Urobíš chybu teraz, ale zaplatíš za ňu až oveľa neskôr.

lenkam 25:01
25:05

Máme veľa naliehavejších problémov,

lenkam 25:05
25:08

a táto myšlenka hlása obmedziť sa teraz za cenu budúceho prosperovania -

lenkam 25:08
25:11

vlastne je to neisté obmedzenie sa.

lenkam 25:11
25:17

V skutočnosti, podľa správy IPCC nejde nutne o najhorší prípad,

lenkam 25:17
25:19

a v bohatých častiach sveta sú ľudia, ktotrí sledujú IPCC,

lenkam 25:19
25:23

a hovoria, že nejde až o taký veľký problém.

lenkam 25:23
25:27

Ale faktom je, že tá neistota okolo je to, čo by nás malo donútiť sa pohnúť.

lenkam 25:27
25:30

Mám sen, že pokiaľ tento systém bude výhodný,

lenkam 25:30
25:32

a splní limity na CO2,

lenkam 25:32
25:34

tak si skeptici povedia: "Dobre,

lenkam 25:34
25:36

je mi jedno, že to neprodukuje CO2,

lenkam 25:36
25:38

tak trochu si prajem, aby to CO2 produkovalo,

lenkam 25:38
25:42

ale asi to príjmem, pretože je to lacnejšie než to predtým."

lenkam 25:42
25:46

(potlesk)

lenkam 25:46
25:50

CA: Takže, čo by bola tvoja odpoveď Bjornovi Lomborgovi na jeho argument o tom,

lenkam 25:50
25:54

že ak spotrebuješ všetko úsilie na vyriešenie problému s CO2,

lenkam 25:54
25:56

stratíš všetky ďalšie ciele

lenkam 25:56
25:59

na odstránenie chudoby, malárie a tak ďalej,

lenkam 25:59
26:03

že je to hlúpe mrhanie zemskými zdrojmi a investovanie financií,

lenkam 26:03
26:05

keď je tu viac lepších vecí.

lenkam 26:05
26:08

BG: No, oni vlastnia náklady na výskum a vývoj -

lenkam 26:08
26:12

povedzme, že USA by mali utratiť cca o 10 miliárd ročne viac ako teraz -

lenkam 26:12
26:14

nie sú nijako dramatické.

lenkam 26:14
26:16

Nemali by byť na úkor iných vecí.

lenkam 26:16
26:19

Keď sa snažíš naliať peniaze niekam, a niekto rozumný s tebou nebude súhlasiť,

lenkam 26:19
26:22

kde je niečo neekonomické, a ty se to snažíš dotovat,

lenkam 26:22
26:25

to je, podľa mňa, plytvanie.

lenkam 26:25
26:28

Iba ak si veľmi blízko a podporuješ zberanie skuseností,

lenkam 26:28
26:30

ktoré bude vo výsledku velmi lacné.

lenkam 26:30
26:34

Ja verím, že by sme mali skúšať viacero vecí s potenciálom

lenkam 26:34
26:36

byť vo výsledku omnoho lacnejší.

lenkam 26:36
26:41

Pokiaľ to prehodíš a urobíš namiesto toho energiu veľmi drahú,

lenkam 26:41
26:43

tak si ju budú môcť dovoliť iba bohatí.

martinated 26:43
26:46

Myslím si, že každý z nás tu si môže dovoliť platiť päťnásobne viac za energiu

martinated 26:46
26:48

bez zmeny životného štýlu.

lenkam 26:48
26:50

Ale pre tie 2 miliardy ostatných by to bola katastrofa.

lenkam 26:50
26:52

A dokonca aj sám Lomborg sa trochu zmenil.

lenkam 26:52
26:57

Jeho kus je teraz o tom, prečo nie je výzkum a vývoj viac diskutovaný.

lenkam 26:57
26:59

Stále je, kvôli svojemu predchádzajúcemu pôsobeniu,

lenkam 26:59
27:01

spojovaný s táborom skeptikov,

lenkam 27:01
27:04

ale postupne si uvedomuje, že tam bude čoskoro sám,

lenkam 27:04
27:07

takže se snaží argumentovať výskumom a vývojom.

lenkam 27:07
27:12

A tak sme sa dostali k bodu, na ktorom si myslím niečo je.

lenkam 27:12
27:15

Je smiešne, ako málo je výskum a vývoj financovaný.

lenkam 27:15
27:18

CA: Bill, verím, že hovorím za všetkých,

lenkam 27:18
27:21

keď poviem, že dúfam, že sa tvoje želanie splní. Ďakujem.

lenkam 27:21
27:23

BG: Tiež ďakujem.

lenkam 27:23
27:26

(potlesk)