Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Bill Gates on energy: Innovating to zero! in Croatian

Last Modified By Time Content
anteb 00:01
00:05

Danas ću govoriti o energiji i klimi.

anteb 00:05
00:07

To se može činiti malo iznenađujuće jer se

anteb 00:07
00:12

moj glavni posao u fondaciji uglavnom vrti oko cjepiva i sjemena,

anteb 00:12
00:15

oko stvari koje trebamo izmisliti i dostaviti

andosa 00:15
00:20

da bismo pomogli da dvije najsiromašnije milijarde žive bolje živote.

anteb 00:20
00:25

Ali energija i klima su izuzetno važni tim ljudima,

anteb 00:25
00:30

u stvari, važniji su njima nego ikome drugome na planetu.

andosa 00:30
00:35

Klima se pogoršava, to znači da mnogo godina njihovi usjevi neće roditi.

anteb 00:35
00:38

Biti će previše kiše, ili premalo kiše.

anteb 00:38
00:40

Stvari će se promijeniti na načine

anteb 00:40
00:44

kakve njihov krhki okoliš jednostavno neće moći podnijeti.

andosa 00:44
00:49

I to vodi ka gladovanju. To vodi u nesigurnost. To vodi u nemire.

anteb 00:49
00:53

Znači, klimatske promjene za njih će biti strašne.

anteb 00:53
00:56

Također, za njih je jako važna cijena energije.

anteb 00:56
00:59

U stvari, ako biste mogli izabrati samo jednu stvar kojoj ćete sniziti cijenu

anteb 00:59
01:03

da bi smanjili siromaštvo, to je uvjerljivo energija.

anteb 01:03
01:07

Ipak, cijena energije se snizila tijekom vremena.

andosa 01:07
01:13

Zaista, napredna civilizacija je bazirana na napredku u energetici.

anteb 01:13
01:17

Parna revolucija temeljena na ugljenu pokrenula je industrijsku revoluciju,

anteb 01:17
01:23

i, čak i u 1900-tima vidjeli smo veoma nagli pad u cijeni električne energije,

andosa 01:23
01:26

i zbog toga mi imamo hladnjake, klima uređaje,

andosa 01:26
01:30

možemo stvarati moderne materijale i činiti toliko mnogo stvari.

anteb 01:30
01:37

I tako, imamo predivnu situaciju sa električnom energijom u bogatom svijetu.

anteb 01:37
01:44

Ali, kako ona postaje jeftinija, recimo da postane dvaput jeftinija,

anteb 01:44
01:46

trebamo upoznati novo ograničenje,

anteb 01:46
01:50

a to ograničenje ima veze sa CO2.

anteb 01:50
01:53

CO2 zagrijava planet,

anteb 01:53
01:59

a jednadžba o CO2 je zapravo prilično jednostavna.

anteb 01:59
02:03

Ako zbrojite sav CO2 koji se ispušta,

anteb 02:03
02:06

to vodi do porasta temperature,

anteb 02:06
02:10

a taj porast temperature vodi do nekih veoma negativnih učinaka.

anteb 02:10
02:13

Učinaka na vrijeme i, možda još i gore, neizravnih učinaka,

anteb 02:13
02:18

u tome da se prirodni ekosustavi ne mogu prilagoditi ovim naglim promjenama,

anteb 02:18
02:21

i tako dolazi do kolapsa ekosustava.

anteb 02:21
02:24

Sada, točan način kako doći

andosa 02:24
02:28

od određenog porasta koncentracije CO2 do koje temperature će to voditi

anteb 02:28
02:30

i gdje će biti pozitivni učinci,

anteb 02:30
02:33

postoji neka nesigurnost oko toga, ali ne prevelika.

andosa 02:33
02:36

Sigurno da postoji i nesigurnost o tome koliko loši će biti ovi učinci,

anteb 02:36
02:39

ali biti će ekstremno loši.

anteb 02:39
02:41

Nekoliko puta sam pitao vrhunske znanstvenike,

anteb 02:41
02:44

trebamo li zbilja ići dolje do oko nulte emisije?

anteb 02:44
02:47

Ne možemo li ju samo smanjiti na polovicu ili na četvrtinu?

anteb 02:47
02:51

A odgovor je bio, dok ne dođemo oko nule,

andosa 02:51
02:53

temperature će nastaviti rasti.

anteb 02:53
02:55

I to je taj veliki izazov.

anteb 02:55
03:00

Nije da smo 4 m visok kamion koji pokušava proći ispod 3.5 m visokog mosta

anteb 03:00
03:03

pa se možemo takoreći provući ispod.

anteb 03:03
03:07

Ovo je nešto što mora doći do nule.

andosa 03:07
03:11

E sad, mi svake godine ispuštamo mnogo ugljičnog dioksida,

anteb 03:11
03:13

preko 26 milijardi tona.

anteb 03:13
03:17

To je oko 20 tona po svakom Amerikancu.

anteb 03:17
03:20

Za ljude u siromašnim zemljama taj broj iznosi manje od 1 tone.

anteb 03:20
03:24

U prosjeku to iznosi oko 5 tona po svakoj osobi na planetu.

anteb 03:24
03:26

Nekako moramo napraviti promjene

andosa 03:26
03:29

koje će to smanjiti na nulu.

anteb 03:29
03:31

Emisija danas stalno raste.

andosa 03:31
03:36

Samo su ju razne ekonomske promjene uspjele malo usporiti,

anteb 03:36
03:39

tako da moramo doći od naglog rasta

anteb 03:39
03:42

do pada, i to pada sve do nule.

anteb 03:42
03:44

Ta jednadžba ima četiri faktora.

anteb 03:44
03:46

I malo množenja.

anteb 03:46
03:49

Znači, na lijevoj strani imamo CO2 kojeg želimo dovesti do nule

anteb 03:49
03:53

i koji ovisi o broju ljudi,

anteb 03:53
03:56

uslugama koje svaka osoba prosječno koristi,

anteb 03:56
03:59

prosječnoj energiji po usluzi,

anteb 03:59
04:03

i količini CO2 koja se ispušta po jedinici energije.

anteb 04:03
04:05

Idemo pogledati svaki od ovih faktora

anteb 04:05
04:09

da vidimo kako ih možemo dovesti do nule.

andosa 04:09
04:13

Vjerojatno će jedan od ovih brojeva trebati doći poprilično blizu nuli.

anteb 04:13
04:16

Znam da je to matematika još iz srednje škole,

anteb 04:16
04:18

ali pogledajmo.

anteb 04:18
04:20

Za početak imamo stanovništvo

anteb 04:20
04:23

Danas svijet ima 6.8 milijardi ljudi.

anteb 04:23
04:25

Predviđa se da će taj broj rasti do negdje oko 9 milijardi.

anteb 04:25
04:29

E sad, ako napravimo dobar posao sa novim cjepivima,

anteb 04:29
04:31

zdravstvenom skrbi, poboljšanjem reproduktivnog zdravlja,

anteb 04:31
04:35

mogli bi smanjiti taj broj za možda 10 ili 15 posto,

anteb 04:35
04:39

ali ipak vidimo porast od oko 1.3.

anteb 04:39
04:42

Drugi faktor su usluge koje koristimo.

anteb 04:42
04:44

Ovo obuhvaća sve,

anteb 04:44
04:48

hranu koju jedemo, odjeću, televiziju, grijanje.

anteb 04:48
04:51

To su sve jako dobre stvari,

anteb 04:51
04:54

a rješiti se siromaštva znači omogućiti ove usluge

anteb 04:54
04:56

gotovo svima na planetu.

anteb 04:56
05:00

Zato je odlična stvar podizanje ove vrijednosti.

anteb 05:00
05:02

U bogatom svijetu, možda u najvišoj milijardi,

anteb 05:02
05:04

vjerovatno možemo nešto srezati i koristiti manje,

anteb 05:04
05:08

ali svake godine će ovaj broj, u prosjeku, rasti,

anteb 05:08
05:12

i tako će se, na kraju svega više nego udvostručiti

anteb 05:12
05:15

usluge dostupne po osobi.

anteb 05:15
05:17

Ovdje imamo jednu osnovnu uslugu.

anteb 05:17
05:20

Imate li struju u Vašoj kući da možete raditi svoju domaću zadaću,

andosa 05:20
05:22

ova djeca je nemaju, pa idu vani

anteb 05:22
05:26

i pišu svoje školske zadaće pod uličnim lampama.

andosa 05:27
05:31

Znači učinkovitost, E, energija po svakoj usluzi,

anteb 05:31
05:33

ovdje napokon imamo neke dobre vijesti.

anteb 05:33
05:35

Ovdje imamo nešto što neće rasti.

anteb 05:35
05:38

Kroz razne izume i druge načine za poboljšanje rasvjete,

anteb 05:38
05:43

kroz drugačije tipove automobila, druge načine gradnje zgrada.

anteb 05:43
05:46

Postoje mnoge usluge gdje se može

anteb 05:46
05:50

prilično smanjiti energija za nju,

anteb 05:50
05:53

u nekim slučajevima je čak spustiti za 90 posto.

anteb 05:53
05:56

Postoje druge stvari, na primjer način na koji radimo gnojivo,

anteb 05:56
05:58

ili kako provodimo zračni transport,

anteb 05:58
06:02

gdje je prostor za poboljšanje puno, puno manji.

anteb 06:02
06:04

I tako, ukupno gledajući, ako smo optimistični

anteb 06:04
06:11

možemo postići smanjenje tri do čak šest puta.

anteb 06:11
06:14

Ali za ova tri prva čimbenika,

anteb 06:14
06:19

otišli smo od 26 milijardi do, u najboljem slučaju, 13 milijardi tona,

anteb 06:19
06:21

i to jednostavno neće proći.

anteb 06:21
06:23

Pogledajmo, znači, ovaj četvrti čimbenik-

anteb 06:23
06:25

on će biti ključan-

anteb 06:25
06:31

a to je količina CO2 ispuštena po svakoj jedinici energije.

anteb 06:31
06:35

Pitanje je, na kraju, možemo li zaista spustiti to na nulu?

anteb 06:35
06:37

Ako izgaramo ugljen, ne.

anteb 06:37
06:39

Ako izgaramo prirodni plin, ne.

anteb 06:39
06:42

Gotovo svaki način na koji danas proizvodimo električnu energiju,

anteb 06:42
06:48

izuzev nuklearnih i rastućih obnovljivih izvora, ispušta CO2.

anteb 06:48
06:51

Znači da ćemo na globalnoj razini

anteb 06:51
06:54

morati stvoriti novi sustav.

anteb 06:54
06:56

I tako, trebaju nam energetska čuda.

anteb 06:56
07:00

Ipak, kada koristim izraz "čudo", ne mislim na nešto nemoguće.

anteb 07:00
07:05

Mikroprocesor je čudo. Osobno računalo je čudo.

anteb 07:05
07:08

Internet i njegovi servisi su čudo.

andosa 07:08
07:13

Ljudi ovdje sudjelovali su u stvaranju mnogih čuda.

anteb 07:13
07:15

Obično nemamo rok

andosa 07:15
07:17

na način da moramo smisliti čudo do nekog određenog datuma.

anteb 07:17
07:21

Obično samo čekate i neka dođu, a neka ne.

anteb 07:21
07:25

Ovo je slučaj kada zapravo moramo ići punom brzinom

anteb 07:25
07:30

i doći do čuda u prilično kratkom vremenskom roku.

anteb 07:30
07:33

I tako sam pomislio, kako to zbilja možemo postići?

anteb 07:33
07:35

Postoji li neka vrsta prirodne slike,

anteb 07:35
07:40

neka demonstracija koja bi zaokupila ljudsku maštu?

anteb 07:40
07:44

Otišao sam u mislima prije godinu dana, kada sam donio komarce,

anteb 07:44
07:46

i ljudi su na neki način uživali u tome.

anteb 07:46
07:48

(Smijeh)

anteb 07:48
07:51

To ih je zbilja unijelo u ideju da,

anteb 07:51
07:54

znate, zbilja postoje ljudi koji žive s komarcima.

anteb 07:54
07:59

Što se tiče energije, sve što sam mogao smisliti je ovo.

anteb 07:59
08:02

Odlučio sam da će puštanje krijesnica

anteb 08:02
08:06

biti moj doprinos okolišu ove godine.

anteb 08:06
08:09

Ovdje imamo prirodne krijesnice

anteb 08:09
08:12

Rečeno mi je da ne grizu, u stvari mogle bi čak i ostati u staklenci.

anteb 08:12
08:15

(Smijeh)

anteb 08:15
08:20

Danas postoji velik broj ovakvih varljivih rješenja,

anteb 08:20
08:22

ali oni zbilja ne pomažu puno.

anteb 08:22
08:26

Nama trebaju rješenja, jedno ili više njih,

anteb 08:26
08:30

koja imaju nevjerovatnu veličinu

anteb 08:30
08:32

i nevjerovatnu pouzdanost.

anteb 08:32
08:35

i, unatoč tome što ljudi tragaju u mnogim smjerovima,

anteb 08:35
08:39

ja vidim samo pet smjerova koji mogu postići ovako velike brojeve.

anteb 08:39
08:44

Izostavio sam energiju plime, geotermalnu energiju, fuziju i biogoriva.

anteb 08:44
08:46

Oni možda mogu dati neki doprinos,

anteb 08:46
08:48

i ako budu bolji od mojih očekivanja, tim bolje,

anteb 08:48
08:50

ali moja je poanta

anteb 08:50
08:54

u tome da ćemo morati raditi na svakom od ovih pet,

anteb 08:54
08:58

i ne možemo odustati od bilo kojeg od njih jer izgleda obeshrabrujuće,

anteb 08:58
09:02

jer svi oni imaju značajne izazove.

andosa 09:02
09:04

Pogledajmo prvo izgaranje fosilnih goriva,

andosa 09:04
09:08

bilo da ložimo ugljen ili prirodni plin.

anteb 09:08
09:11

Ono što trebate učiniti ovdje, čini se jednostavno, ali nije,

anteb 09:11
09:17

je uzeti sav CO2 ispusten nakon izgaranja,

anteb 09:17
09:20

stlačiti ga, pretvoriti u tekućinu, spremiti ga negdje

anteb 09:20
09:22

i nadati se da će ostati ondje.

andosa 09:22
09:26

Danas imamo neke pilot projekte koji čine ovo do 60 ili 80 posto,

anteb 09:26
09:30

ali podizanje toga na puni postotak, to će biti jako zeznuto,

andosa 09:30
09:36

i dogovaranje o tome gdje bi te količine CO2 trebale biti smještene biti će teško,

anteb 09:36
09:39

ali najteži dio ovdje je dugoročni problem.

anteb 09:39
09:41

Tko će biti siguran?

anteb 09:41
09:45

Tko će garantirati za nešto što je doslovno milijardu puta veće

anteb 09:45
09:49

nego bilo koji tip otpada na koji mislite kad govorite o nuklearnom i drugom otpadu?

andosa 09:49
09:52

To je veliki obujam.

anteb 09:52
09:54

Znači to je težak problem.

anteb 09:54
09:56

Sljedeća bi bila nuklearna energija.

anteb 09:56
09:59

Ona također ima tri velika problema.

anteb 09:59
10:03

Cijena, osobito u zemljama sa strogo uređenim pravilima, je velika.

anteb 10:03
10:07

Pitanje sigurnosti, da se zbilja osjećamo dobro i da ništa ne može poći krivo,

anteb 10:07
10:10

da, čak i ako imamo ove ljudske operatore,

anteb 10:10
10:13

da gorivo ne bude iskorišteno kao oružje.

anteb 10:13
10:15

I na kraju, što uraditi sa otpadom?

anteb 10:15
10:18

i, iako to nisu velike količine, postoji velika zabrinutost oko toga.

anteb 10:18
10:20

Ljudi se trebaju osjećati dobro u vezi toga.

anteb 10:20
10:25

Znači tri veoma teška problema koja mogu biti rješiva,

anteb 10:25
10:27

i zato bi se trebalo raditi na njima.

anteb 10:27
10:30

Grupirao sam zajedno, ovo zadnje troje od pet.

andosa 10:30
10:34

Ovo je ono što ljudi često spominju kao obnovljive izvore.

anteb 10:34
10:38

A oni zapravo-iako je odlično to što ne trebaju gorivo-

anteb 10:38
10:40

oni imaju neke nedostatke.

anteb 10:40
10:46

Jedan je da je gustoća energije prikupljene ovim tehnologijama

anteb 10:46
10:48

dramatično manja nego ona elektrane.

andosa 10:48
10:52

Ovo je tzv."energy farming", govorimo o mnogo četvornih milja,

andosa 10:52
10:57

područja tisuću puta većem od onoga o čemu mislite kao o normalnoj elektrani.

anteb 10:57
11:00

Također, ovi izvori su nepredvidivi.

anteb 11:00
11:03

Sunce ne sjaji cijeli dan, i ne sjaji svaki dan,

anteb 11:03
11:06

i, slično, vjetar ne puše cijelo vrijeme.

anteb 11:06
11:08

I tako, ako ovisite o ovim izvorima,

anteb 11:08
11:11

morate imati neki način dobivanja energije

anteb 11:11
11:14

tijekom tih perioda u kojima nije dostupna.

anteb 11:14
11:17

Znači, ovdje imamo velike izazove glede cijene.

anteb 11:17
11:19

Imamo izazove u prijenosu energije.

anteb 11:19
11:22

Na primjer, recimo da je taj izvor energije izvan vaše zemlje,

anteb 11:22
11:24

onda vam ne treba samo tehnologija,

anteb 11:24
11:29

nego se morate nositi sa rizikom zbog energije koja dolazi izvana.

anteb 11:29
11:31

I na kraju, problem skladištenja.

anteb 11:31
11:34

Da vam prikažem ovo, prošao sam i pogledao

anteb 11:34
11:37

sve vrste baterija koje proizvodimo,

anteb 11:37
11:41

za automobile, za računala, za mobitele, za baterijske svjetiljke, za sve;

anteb 11:41
11:46

usporedio sam to sa količinom električne energije koju svijet koristi

anteb 11:46
11:50

i shvatio sam da sve baterije koje sada proizvodimo

anteb 11:50
11:54

mogu spremiti manje od 10 minuta te energije.

anteb 11:54
11:57

I tako, zapravo, trebamo veliko otkriće u ovom području,

anteb 11:57
12:01

nešto što će biti sto puta bolje

anteb 12:01
12:03

nego pristup koji danas imamo.

andosa 12:03
12:07

To nije nemoguće, ali nije tako jednostavno.

anteb 12:07
12:11

Ovo se javlja kad probate upotrijebiti nepredvidive izore

anteb 12:11
12:15

da budu, recimo, 20 ili 30 posto onoga što koristite.

anteb 12:15
12:17

Ako računate na njih za sto posto,

andosa 12:17
12:22

trebate nevjerojatnu čudesnu bateriju.

anteb 12:23
12:26

Znači, kako ćemo ići dalje; koji je pravi pristup?

anteb 12:26
12:30

Je li to Manhattan project? Što je to što nas može odvesti tamo?

anteb 12:30
12:35

Pa, trebamo mnogo kompanija koje će raditi na ovome, stotine.

anteb 12:35
12:38

Za svaki od ovih pet pristupa trebamo barem sto ljudi.

anteb 12:38
12:42

I za mnogo njih, pogledat ćete ih i reći da su ludi. To je dobro.

anteb 12:42
12:45

Ja mislim da, ovdje u TED grupi,

anteb 12:45
12:49

imamo mnogo ljudi koji veće teže ovome.

anteb 12:49
12:53

Bill Gross ima nekoliko tvrtki, uključujući jednu zvanu eSolar

anteb 12:53
12:55

koja ima odlične solarno-termalne tehnologije.

anteb 12:55
12:59

Vinod Khosla ulaže u desetke kompanija

anteb 12:59
13:03

koje rade velike stvari i imaju zanimljive mogućnosti,

anteb 13:03
13:05

i pokušavam podržati to.

anteb 13:05
13:09

Nathan Myhrvold i ja zapravo podržavamo kompaniju

anteb 13:09
13:13

koja, možda iznenađujuće, ide na nuklearni pristup.

anteb 13:13
13:17

Postoje neke inovacije na polju nuklearne energije: na primjer modularna, tekuća .

andosa 13:17
13:21

A inovacije u ovoj industriji stale su prije dosta vremena,

andosa 13:21
13:26

tako da ideja da neke dobre ideje leže okolo i nije toliko iznenađujuća.

anteb 13:26
13:32

Ideja iz Terrapower-a je da, umjesto da izgaramo dio urana,

anteb 13:32
13:35

onaj jedan posto koji je U235,

anteb 13:35
13:40

odlučili smo, idemo izgarati 99 posto, uran 238.

anteb 13:40
13:42

To je pomalo luda ideja.

anteb 13:42
13:45

U stvari, ljudi pričaju o tome već dugo vremena,

anteb 13:45
13:49

ali nikad nisu mogli točno simulirati bi li to radilo ili ne,

anteb 13:49
13:52

i tako se kroz uspon modernih superračunala

anteb 13:52
13:54

sada to može simulirati i vidjeti da bi,

anteb 13:54
14:00

sa pravim materijalima i pristupom, ova ideja izgleda radila.

anteb 14:00
14:03

I zbog toga što izgarate tih 99 posto,

anteb 14:03
14:07

značajno ste poboljšali cijenu.

anteb 14:07
14:11

Zapravo izgarate otpad, i možete koristiti kao gorivo

anteb 14:11
14:14

sve ostatke iz današnjih reaktora.

anteb 14:14
14:19

I tako, umjesto da se brinete zbog toga, koristite ga. To je odlična stvar.

andosa 14:19
14:23

Udiše ovaj uran dok djeluje. Kao neka vrsta svijeće.

anteb 14:23
14:27

Možete vidjeti ovaj valjak ovdje, često se spominje kao reaktor putujućih valova.

anteb 14:27
14:31

Ako govorimo o gorivu, ovo zbilja rješava problem.

andosa 14:31
14:34

Ovdje imam sliku mjesta u Kentuckyu.

anteb 14:34
14:36

Ovo je ostatak goriva, 99 posto,

anteb 14:36
14:38

iz kojeg su izvukli dio koji danas troše,

anteb 14:38
14:40

pa se zove osiromašeni uran.

anteb 14:40
14:43

Ovo bi pokretalo SAD stotinama godina.

anteb 14:43
14:46

I samo kroz filtriranje morske vode u jeftinom postupku,

anteb 14:46
14:51

dobili biste dovoljno goriva za cijeli preostali vijek planeta.

anteb 14:51
14:55

Znate, ovo ima mnoge izazove pred sobom,

anteb 14:55
15:00

ali je primjer mnogih stotina i stotina ideja

anteb 15:00
15:03

koje trebamo da krenemo naprijed.

anteb 15:03
15:06

Razmislimo, kako da se ocjenimo?

anteb 15:06
15:09

Kako bi naš izvještaj trebao izgledati?

anteb 15:09
15:12

Dođimo do te točke do koje trebamo doći

anteb 15:12
15:14

i onda pogledajmo sredinu.

anteb 15:14
15:19

Čuli ste mnoge ljude kako govore o tom 80% smanjenju do 2050.

anteb 15:19
15:23

To je zbilja važno, da dođemo do toga.

andosa 15:23
15:27

A onih 20 posto biti će korišteno za zbivanja u siromašnim zemljama

anteb 15:27
15:29

i nešto zemljoradnje.

andosa 15:29
15:33

Nadamo se da ćemo do tada rješiti problem šumarstva, cementa.

anteb 15:33
15:36

Znači, da bi došli do tih 80 posto,

anteb 15:36
15:40

razvijene zemlje, uključujući i zemlje poput Kine,

anteb 15:40
15:45

će morati promijeniti svoju cjelokupnu električnu generaciju.

andosa 15:45
15:51

Druga stvar je razvijamo li mi tu tehnologiju nulte emisije,

anteb 15:51
15:53

jesmo li je razvili u svim razvijenim zemljama

anteb 15:53
15:56

i jesmo li u procesu širenja te tehnologije.

anteb 15:56
15:58

To je jako važno.

anteb 15:58
16:02

To je ključni element u izradi tog izvještaja.

anteb 16:02
16:07

Znači, da se vratimo natrag, kako bi izvještaj iz 2020. trebao izgledati?

anteb 16:07
16:09

On bi, također, trebao imati dva elementa.

anteb 16:09
16:13

Trebali bismo proći kroz mjere učinkovitosti da dođemo do ušteda.

anteb 16:13
16:16

Što manje ispuštamo, manja će biti količina CO2,

anteb 16:16
16:18

i, uslijed toga, temperatura će biti niža.

anteb 16:18
16:21

Ali na neki način, ocjena koju dobijemo ovdje,

anteb 16:21
16:25

čineći stvari koje nas ne dovode do konačne velike uštede,

anteb 16:25
16:29

je jednako, ili čak i malo manje važna, od druge ocjene,

anteb 16:29
16:33

one za inovacije koje će postići napredak.

anteb 16:33
16:36

Trebamo taj napredak da krenemo punom brzinom,

anteb 16:36
16:39

a to možemo mjeriti u broju kompanija,

anteb 16:39
16:42

novih projekata, regulacija koje su se promjenile.

anteb 16:42
16:45

Mnoge su sjajne knjige napisane o ovome.

anteb 16:45
16:48

Al Gore - "Our choice" ("Naš izbor")

anteb 16:48
16:51

knjiga Davida McKaya "Sustainable Energy Without the Hot Air" ("Održiva energija - bez brbljanja")

anteb 16:51
16:54

One zbilja ulaze u taj problem i kreiraju okvir

anteb 16:54
16:56

o tome da možemo govoriti o ovome u širokim krugovima,

anteb 16:56
16:59

jer nam za ovo treba velika potpora.

anteb 16:59
17:01

Mnoge se stvari moraju posložiti.

anteb 17:01
17:03

Tako da je ovo želja.

anteb 17:03
17:07

Veome stvarna želja je da izumimo ovu tehnologiju.

anteb 17:07
17:10

Da imam samo jednu želju za sljedećih 50 godina,

andosa 17:10
17:12

mogu izabrati tko će biti predsjednik,

anteb 17:12
17:15

mogu izabrati cjepiva, a to je nešto što volim,

anteb 17:15
17:17

ili mogu izabrati da ova stvar,

anteb 17:17
17:21

a to je smanjenje cijene energije za pola bez izbacivanja CO2, bude izmišljena,

anteb 17:21
17:23

to je želja koju bih odabrao.

anteb 17:23
17:25

To je želja sa najvećim utjecajem.

anteb 17:25
17:27

Ako ne dobijemo ovu želju

anteb 17:27
17:31

rascjep između ljudi koji misle na duge i kratke staze biti će strašan,

anteb 17:31
17:34

između SAD-a i Kine, između bogatih i siromašnih zemalja,

anteb 17:34
17:39

a najgore je da će život one najsiromašnije dvije milijarde biti značajno lošiji.

anteb 17:39
17:41

Onda, što trebamo učiniti?

anteb 17:41
17:46

Što vam nudim da istupite i pokrenete se?

anteb 17:46
17:49

Treba nam više novca za financiranje istraživanja.

anteb 17:49
17:51

Kada se zemlje skupe na skupovima poput Kopenhagena

anteb 17:51
17:54

ne bi trebali raspravljati samo o CO2.

anteb 17:54
17:56

Trebali bi raspravljati o ovom inovativnom pokretu,

andosa 17:56
18:01

a bili biste zapanjeni koliko je smješno mala potrošnja

andosa 18:01
18:03

na ove inovativne pristupe.

anteb 18:03
18:07

Trebamo burzovne poticaje, poreze na CO2, ograničenja i trgovinu,

anteb 18:07
18:10

nešto što će pokazati tu cijenu uspjeha.

anteb 18:10
18:12

Trebamo proširiti poruku.

anteb 18:12
18:15

Potreban nam je racionalniji dijalog, dijalog koji se lakše razumije,

anteb 18:15
18:18

uključujući i korake koje poduzima vlada.

anteb 18:18
18:22

To je važna želja, ali mislim da je to želja koju možemo ispuniti.

anteb 18:22
18:24

Hvala Vam.

anteb 18:24
18:35

(Pljesak)

anteb 18:35
18:37

Hvala Vam.

anteb 18:37
18:39

Chris Anderson: Hvala. Hvala.

anteb 18:39
18:44

(Pljesak)

anteb 18:44
18:50

Hvala ti. Samo da malo bolje shvatim ovaj Terrapower projekt, znači -

anteb 18:50
18:55

Mislim, za početak, možeš li nam dati neku procjenu o veličini ove investicije?

anteb 18:55
18:59

Bill Gates: Sam program, kupnja superračunala,

anteb 18:59
19:01

zapošljavanje svih sjajnih znanstvenika, što smo već učinili,

anteb 19:01
19:04

to je samo desetak milijuna,

anteb 19:04
19:07

i čak kad testiramo naš materijal u ruskom reaktoru

anteb 19:07
19:11

da se uvjerimo da radi ispravno,

anteb 19:11
19:13

onda ćemo govoriti samo o stotinama milijuna.

anteb 19:13
19:16

Težak dio je gradnja probnog reaktora,

anteb 19:16
19:21

prikupljanje nekoliko milijardi, traženje pravila, lokacije

andosa 19:21
19:23

na kojoj će se zapravo izgraditi prvi takav reaktor

anteb 19:23
19:27

Jednom kad se taj prvi izgradi, ako bude radio kao što je planirano,

anteb 19:27
19:31

onda je sve jasno kao dan, jer su ekonomičnost i gustoća energije

andosa 19:31
19:33

znatno drugačiji od onih nuklearki koje znamo.

anteb 19:33
19:37

CA: Znači, da vidim jesam li shvatio, to uključuje kopanje duboko u zemlju,

anteb 19:37
19:41

gotovo nešto kao okomiti stupac nuklearnog goriva,

anteb 19:41
19:43

tog potrošenog i osiromašenog urana,

anteb 19:43
19:46

a potom postupak počinje na vrhu i napreduje prema dnu?

anteb 19:46
19:49

BG: To je točno. Danas stalno punite reaktore,

anteb 19:49
19:52

tako da imate mnogo ljudi i mnogo stvari koje mogu poći krivo,

anteb 19:52
19:55

to kada otvarate reaktor i mičete stvari van i unutra.

anteb 19:55
19:57

To nije dobro.

anteb 19:57
20:02

Tako da ako imate veoma jeftino gorivo koje možete staviti unutra na 60 godina -

anteb 20:02
20:04

mislite o tome kao o cjepanici -

anteb 20:04
20:07

stavite ga dolje i nemate svu tu složenost.

andosa 20:07
20:12

I ono samo tamo stoji i izgara šezdeset godina dok nije gotovo.

andosa 20:12
20:16

CA: To je nukleana elektrana koja je svoje vlastitio rješenje za zbrinjavanje otpada.

anteb 20:16
20:18

BG: Da. Mislim, što se događa s otpadom,

andosa 20:18
20:23

možete ga pustiti da stoji tamo - mnogo je manje otpada na ovakav način -

anteb 20:23
20:25

onda zapravo možete uzeti to

anteb 20:25
20:28

i staviti ga u drugi reaktor i iskoristiti.

anteb 20:28
20:32

A počinjemo zapravo uzimajući otpad koji postoji danas,

anteb 20:32
20:36

koji je u tim bazenima za hlađenje ili suhim skladištima uz reaktore.

anteb 20:36
20:38

To je gorivo s kojim počinjemo.

anteb 20:38
20:41

Znači stvar koja je bila problem tih reaktora

anteb 20:41
20:43

je ono što zapravo pogoni naše,

anteb 20:43
20:46

i prilično dramatično smanjujete količinu otpada

anteb 20:46
20:48

kako prolazite kroz ovaj postupak.

anteb 20:48
20:50

CA: U svojim razgovorima sa raznim ljudima diljem svijeta

anteb 20:50
20:52

o mogućnostima ovog postupka,

anteb 20:52
20:55

gdje su najviše zainteresirani da stvarno naprave nešto ovakvo?

anteb 20:55
20:58

BG: Pa, nismo izabrali određeno mjesto,

anteb 20:58
21:06

a tu su i sva ta zanimljiva pravila o razotkrivanju svega što se naziva nuklearnim,

anteb 21:06
21:08

tako da imamo mnogo interesa,

andosa 21:08
21:12

ljudi iz tvrtke bili su u Rusiji, Indiji i Kini.

andosa 21:12
21:14

Bio sam kod ovdašnjeg tajnika za energiju,

anteb 21:14
21:18

govoreći o tome kako se ovo uklapa u energetsku politiku.

anteb 21:18
21:21

Tako da sam optimističan. Znate da su Francuzi i Japanci napravili nešto posla.

anteb 21:21
21:25

To je varijanta za nešto što je već napravljeno.

anteb 21:25
21:29

To je važan napredak, ali je poput brzog reaktora,

anteb 21:29
21:31

a mnoge zemlje su ih izgradile,

anteb 21:31
21:36

tako da je svatko tko je napravio brzi reaktor kandidat za gradnju prvog reaktora.

andosa 21:36
21:41

CA: Znači, po tvom mišljenju, vremenska skala i vjerojatnost

anteb 21:41
21:44

da se nešto ovakvo zbilja poduzme su dobre?

andosa 21:44
21:49

BG: Pa, recimo, za jednog od tih naprednih elektro-generatora

anteb 21:49
21:51

koji moraju biti veoma jeftini,

anteb 21:51
21:55

imamo 20 godina da ih izumimo i onda 20 godina da ih stavimo u upotrebu.

anteb 21:55
22:00

To je neka vrsta krajnjeg roka koji su nam modeli okoliša

andosa 22:00
22:02

pokazali da ih se moramo držati.

anteb 22:02
22:07

I, znate, Terrapower, ako stvari prođu u najboljem redu, što svi jako želimo,

anteb 22:07
22:09

bi lako mogao zadovoljiti taj rok.

anteb 22:09
22:12

Danas, srećom, postoje deseci kompanija,

anteb 22:12
22:14

ali nama trebaju stotine kompanija,

anteb 22:14
22:16

koje će se, također, ako njihove ideje prođu dobro,

anteb 22:16
22:19

ako bude uspješnog financiranja njihovih probnih projekata,

anteb 22:19
22:21

moći natjecati u postizanju tog cilja.

anteb 22:21
22:23

Najbolje bi bilo ako više njih uspije,

anteb 22:23
22:26

zato jer onda možete koristiti mješavinu svih tih stvari.

anteb 22:26
22:28

Definitivno nam treba jedna koja će uspjeti.

anteb 22:28
22:31

CA: Ako govorimo o velikoj promjeni u "načinu igre",

anteb 22:31
22:34

je li ovo najveća moguća koja postoji, a za koju Vi znate?

anteb 22:34
22:38

BG: Veliki napredak u energetici je najvažnija stvar.

anteb 22:38
22:40

Bilo bi tako i bez ekoloških problema,

anteb 22:40
22:45

ali ekološki problemi samo uvećavaju njegov značaj.

anteb 22:45
22:48

Postoje i druge inovacije, ako govorimo o nuklearnoj energiji.

anteb 22:48
22:51

Znate, ne znamo njihov rad tako dobro kao ovaj ovdje,

anteb 22:51
22:54

ali modularni tip reaktora, to je drugačiji pristup.

anteb 22:54
22:58

Postoji i tekući tip reaktora, koji se čini malo teži,

anteb 22:58
23:00

ali možda to oni govore za nas.

anteb 23:00
23:03

I tako, postoje mnogi pristupi,

anteb 23:03
23:06

ali ljepota svega je u tome da molekula urana

anteb 23:06
23:10

ima milijun puta više energije nego recimo molekula ugljena,

anteb 23:10
23:13

i na taj način, ako se možemo nositi sa negativnim stranama,

anteb 23:13
23:16

koje su u osnovi zračenje,

anteb 23:16
23:19

utjecaj na okoliš i cijena; potencijal

anteb 23:19
23:21

na razini učinka na okoliš i ostalim stvarima

andosa 23:21
23:25

jest gotovo klasa za sebe.

anteb 23:25
23:29

CA: A ako ovo ne bude radilo, što tada?

andosa 23:29
23:33

Trebamo li početi sa izvanrednim mjerama

anteb 23:33
23:36

da pokušamo održati temperaturu Zemlje stabilnom?

anteb 23:36
23:38

BG: Ako dođe do te situacije,

anteb 23:38
23:43

to je kao da ste se prežderavali i sada vam prijeti srčani udar.

anteb 23:43
23:47

Gdje onda idete? Tada trebate operaciju srca ili nešto drugo.

andosa 23:47
23:51

Postolji polje koje se zove geoinžinjering

anteb 23:51
23:54

koje se sastoji od raznih tehnika koje bi odgodile zagrijavanje

andosa 23:54
23:57

te nam kupile 20 ili 30 godina da se saberemo.

anteb 23:57
23:59

Ipak, to je tu samo za osiguranje.

anteb 23:59
24:01

Nadamo se da to nećemo trebati koristiti.

andosa 24:01
24:03

Neki ljudi govore da ne bi trebali uopće raditi na tom osiguranju

anteb 24:03
24:05

jer nas može učiniti lijenima,

anteb 24:05
24:09

na način da ćete nastaviti jesti jer znate da će vas operacija spasiti.

anteb 24:09
24:12

Nisam siguran koliko je to mudro ako uvidimo važnost problema,

anteb 24:12
24:16

ali danas postoji rasprava među geoinžinjerima

anteb 24:16
24:20

o tome treba li ovaj pristup biti u pričuvi za slučaj da se stvari ubrzaju,

anteb 24:20
24:23

ili će taj pristup ići mnogo sporije nego što mi očekujemo.

anteb 24:25
24:30

CA: Skeptici u vezi klimatskih promjena: ako im možete reći rečenicu ili dvije,

anteb 24:30
24:34

kako bi ih mogli uvjeriti da su u krivu?

anteb 24:35
24:39

BG: Nažalost, skeptici dolaze sa različitih strana.

anteb 24:39
24:43

Vrlo je malo onih koji daju znanstvene argumente.

anteb 24:43
24:46

Govore li oni da postoje negativni povratni efekti

anteb 24:46
24:48

koji utječu na oblake i remete stvari?

anteb 24:48
24:51

Postoji malo, jako malo stvari za koje oni mogu uopće reći

anteb 24:51
24:54

da postoji jedan u milijun šansa da se dogode.

anteb 24:54
24:57

Glavni problem koji imamo je nešto poput AIDS-a.

anteb 24:57
25:01

Pogriješite danas i platite za to mnogo kasnije.

anteb 25:01
25:05

I tako, kada govorimo o svim oblicima hitnih problema,

anteb 25:05
25:08

ideja je prihvaćanje žrtve danas koja vodi do dobitka kasnije -

anteb 25:08
25:11

još k tome i nesigurne žrtve.

anteb 25:11
25:17

U stvari, u izvještaju Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) to nije najgora stvar,

anteb 25:17
25:19

i postoje ljudi u bogatom svijetu koji gledaju IPCC

anteb 25:19
25:23

i kažu, dobro, to nije tako velik problem.

anteb 25:23
25:27

Stvar je u tome da nas je ovaj nesigurni dio trebao gurati naprijed.

anteb 25:27
25:30

Ali moj san je da, ako ga možemo učiniti ekonomičnim,

anteb 25:30
25:32

i biti unutar ograničenja CO2,

anteb 25:32
25:34

skeptici će reći, u redu,

anteb 25:34
25:36

nije me briga što ne ispušta CO2,

anteb 25:36
25:38

čak bi i htio da ispušta CO2,

andosa 25:38
25:42

ali mislim da ću ga prihvatiti jer je jeftiniji nego ono što je bilo prije.

anteb 25:42
25:46

(Pljesak)

anteb 25:46
25:50

CA: Znači to bi bio Vaš odgovor na izjavu Bjorna Lomborga

anteb 25:50
25:54

da ćete, ako ulažete sve svoje napore u pokušaje rješavanja poblema sa CO2,

anteb 25:54
25:56

zaboraviti sve druge ciljeve

anteb 25:56
25:59

poput iskorjenjivanja siromaštva, malarije i tako dalje;

anteb 25:59
26:03

te da je glup gubitak Zemljinih resursa ulagati novac u to

anteb 26:03
26:05

kad postoje bolje stvari koje možemo učiniti.

anteb 26:05
26:08

BG: Zapravo, trošak na istraživanje i razvoj -

anteb 26:08
26:12

recimo da bi SAD trebale trošiti 10 milijardi na godinu više nego danas -

andosa 26:12
26:14

to nije toliko dramatično.

andosa 26:14
26:16

Ne bi trebalo uzimati drugim stvarima.

anteb 26:16
26:19

Stvar u koju ulažete mnogo novca, razumni ljudi se ne moraju složiti,

anteb 26:19
26:22

je kada imate nešto što nije ekonomski isplativo i vi to pokušavate financirati.

anteb 26:22
26:25

Po meni to je, ugalvnom, besmisleno.

andosa 26:25
26:28

Osim ako niste jako blizu rezultatu i financirate samo razvoj znanja

andosa 26:28
26:30

koje će postati jeftinije.

anteb 26:30
26:34

Vjerujem da trebamo iskušavati više stvari koje imaju potencijal

anteb 26:34
26:36

da budu daleko jeftinije.

andosa 26:36
26:41

Ako je razmjena u koju uđete - učinimo energiju super skupom,

anteb 26:41
26:43

onda bogati to mogu priuštiti.

andosa 26:43
26:46

To što želim reći je, svi mi mogli bi platiti pet puta više za našu energiju

anteb 26:46
26:48

i ne promijeniti naš stil života.

andosa 26:48
26:50

Katastrofa je za one dvije milijarde.

andosa 26:50
26:52

Čak se je i Lomborg promjenio.

anteb 26:52
26:57

Sada je njegovo razmišljanje zašto se ne raspravlja više o istraživanju i razvoju.

anteb 26:57
26:59

Još je uvijek, zbog ranijih stvari,

anteb 26:59
27:01

povezan sa taborom skeptika,

anteb 27:01
27:04

ali je shvatio da je to prilično osamljen kamp,

anteb 27:04
27:07

i zato govori o istraživanju i razvoju.

anteb 27:07
27:12

Mislim da tu ima nečega prikladnog.

andosa 27:12
27:15

Istraživanje i razvoj, ludo je kako malo novca dobiva.

anteb 27:15
27:18

CA: Bill, mislim da govorim u ime većine ljudi ovdje

anteb 27:18
27:21

kad kažem da se zbilja nadam da će se tvoja želja ostvariti. Hvala ti puno.

anteb 27:21
27:23

BG: Hvala vama.

anteb 27:23
27:26

(Pljesak)