Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Bill Gates on energy: Innovating to zero! in Serbian

Last Modified By Time Content
chokoradica 00:01
00:05

Danas ću govoriti o energiji i klimatskim promenama.

sophisticatedcat 00:05
00:07

To možda zvuči iznenađujuće od mene

chokoradica 00:07
00:12

budući da moj posao u fondaciji podrazumeva većinom oblasti vezane za vakcine i semena,

chokoradica 00:12
00:15

stvari koje je potrebno da osmišljavamo i isporučujemo

sophisticatedcat 00:15
00:20

u cilju pomoći 2 milijarde najsiromašnijih na svetu.

chokoradica 00:20
00:25

Ali energija i klimatske promene su izuzetno važne upravo ovim ljudima,

sophisticatedcat 00:25
00:30

zapravo, važnije nego bilo kome drugom na celoj planeti.

chokoradica 00:30
00:35

Pogoršanje klimatskih uslova znači loš rast i razvoj njihovih useva.

sophisticatedcat 00:35
00:38

Ili će biti previše kiše, ili nedovoljno kiše za njihove potrebe.

chokoradica 00:38
00:40

Stvari će se menjati na način

chokoradica 00:40
00:44

koji njihova osetljiva sredina jednostavno neće podneti.

chokoradica 00:44
00:49

A to vodi do umiranja od gladi. To vodi do nesigurnosti. Do nestabilnosti i nemira.

chokoradica 00:49
00:53

Tako će klimatske promene biti katastrofalne za njih.

sophisticatedcat 00:53
00:56

Takođe, cena energije njima je veoma važna.

chokoradica 00:56
00:59

U principu, kada bi imali mogućnost da biramo da snizimo cenu samo jedne stvari,

chokoradica 00:59
01:03

u cilju smanjenja siromaštva, to bi bila energija.

chokoradica 01:03
01:07

Cena energije je vremenom opala.

chokoradica 01:07
01:13

Zaista, napredak civilizacije je baziran na napretku energije.

chokoradica 01:13
01:17

Revolucija u proizvodnji uglja dovela je do industrijske revolucije,

chokoradica 01:17
01:23

čak smo videli drastičan pad cene električne energije početkom XX veka,

chokoradica 01:23
01:26

i zbog toga danas imamo frižidere, klima uređaje,

chokoradica 01:26
01:30

možemo stvarati savremene materijale i činiti mnogo stvari.

chokoradica 01:30
01:37

I tako smo se našli u predivnoj situaciji sa električnom energijom u bogatom svetu.

chokoradica 01:37
01:44

Ali, kako je činimo jeftinijom - i dozvoljavamo da bude čak i duplo jeftinija -

chokoradica 01:44
01:46

suočavamo se sa novim ograničenjima,

chokoradica 01:46
01:50

a ta ograničenja su u vezi sa CO2.

sophisticatedcat 01:50
01:53

CO2 zagreva planetu,

chokoradica 01:53
01:59

a računica sa CO2 je izuzetno jednostavna.

sophisticatedcat 01:59
02:03

Ako sumirate CO2 koji se emituje,

chokoradica 02:03
02:06

videćete da to dovodi do porasta temperature,

chokoradica 02:06
02:10

a povećanje temperature dovodi do negativnih posledica.

sophisticatedcat 02:10
02:13

Posledice se odnose na klimu i u još gorem slučaju, posledice mogu biti indirektne

chokoradica 02:13
02:18

u tom smislu što se prirodni ekosistemi ne mogu prilagoditi rapidnim promenama,

chokoradica 02:18
02:21

te tako dolazi do kolapsa ekosistema.

chokoradica 02:21
02:24

E sada, tačan podatak koji želite da dobijete

sophisticatedcat 02:24
02:28

o tome koliko će sniženje temperature biti u zavisnosti od umanjenja emisije CO2

chokoradica 02:28
02:30

i kakve će biti pozitivne povratne reakcije,

chokoradica 02:30
02:33

u tome postoji znatan stepen nesigurnosti, ali ne prevelik.

chokoradica 02:33
02:36

I postoji izvesna neodređenost u pogledu toga koliko su loši efekti emisije,

chokoradica 02:36
02:39

ali sa sigurnošću se može reći da su ekstremno loši.

chokoradica 02:39
02:41

Pitao sam vodeće stručnjake u ovoj oblasti više puta,

chokoradica 02:41
02:44

da li je zaista potrebno svesti emisiju baš skoro do nule?

chokoradica 02:44
02:47

Možemo li je samo smanjiti na pola ili na četvrtinu?

chokoradica 02:47
02:51

Odgovor je bio da, sve dok ne svedemo emisiju skoro do nule,

chokoradica 02:51
02:53

temperatura će nastaviti da raste.

chokoradica 02:53
02:55

A to je veliki izazov.

sophisticatedcat 02:55
03:00

To je prilično drugačije od toga da pokušamo da uguramo 4m visok kamion ispod mosta visine 3m,

chokoradica 03:00
03:03

gledaćemo samo da ga nekako provučemo ispod.

chokoradica 03:03
03:07

Ovo je nešto što mora da se svede na nulu.

chokoradica 03:07
03:11

E sada, mi ispuštamo mnogo karbon dioksida svake godine,

chokoradica 03:11
03:13

tačnije, preko 26 milijardi tona.

chokoradica 03:13
03:17

Za svakog Amerikanca, to je oko 20 tona.

chokoradica 03:17
03:20

Za ljude u siromašnim zemljama, to je manje od jedne tone.

chokoradica 03:20
03:24

To je u proseku, oko pet tona po svakoj osobi na planeti.

chokoradica 03:24
03:26

I nekako, mi moramo da napravimo promene

chokoradica 03:26
03:29

da bi sveli to na nulu.

chokoradica 03:29
03:31

To je proces koji je stalno u porastu.

chokoradica 03:31
03:36

To su samo različite ekonomske promene koje su doprinele tome,

chokoradica 03:36
03:39

tako da mi moramo da idemo od rapidnog povećenja

chokoradica 03:39
03:42

do naglog spuštanja skroz do nule.

chokoradica 03:42
03:44

Ova jednačina ima četiri faktora.

chokoradica 03:44
03:46

Malo množenja.

chokoradica 03:46
03:49

Tako, imate CO2 na levoj strani koji želite da svedete na nulu,

chokoradica 03:49
03:53

i to će biti zasnovano na broju ljudi,

chokoradica 03:53
03:56

na njihovim različitim uslugama kojima se koriste u proseku,

chokoradica 03:56
03:59

energiji koja se prosečno potroši pri svakoj usluzi,

chokoradica 03:59
04:03

i količini CO2 koja se potroši po jedinici te energije.

chokoradica 04:03
04:05

Tako, pogledajmo svaku od postojećih vrednosti,

chokoradica 04:05
04:09

i vidimo kako ćemo doći do nule.

chokoradica 04:09
04:13

Verovatno, jedan od ovih brojeva će morati da bude prilično blizu nule.

chokoradica 04:13
04:16

E sada, to bi bilo malo povratka školskoj algebri,

chokoradica 04:16
04:18

ali hajde da pogledamo.

chokoradica 04:18
04:20

Prvo, imamo populaciju.

chokoradica 04:20
04:23

Svet danas ima 6.8 milijardi ljudi.

chokoradica 04:23
04:25

Ta cifra se kreće ka devet milijardi.

chokoradica 04:25
04:29

E sad, ako odradimo zbilja dobar posao sa novim vakcinama,

chokoradica 04:29
04:31

zdravstvenom negom, servisima za reproduktivno zdravlje,

sophisticatedcat 04:31
04:35

mogli bismo to sniziti za, recimo, 10 do 15 procenata,

chokoradica 04:35
04:39

ali i dalje vidimo porast od oko 1.3.

chokoradica 04:39
04:42

Drugi faktor su usluge koje koristimo.

chokoradica 04:42
04:44

To obuhvata baš sve,

chokoradica 04:44
04:48

hranu koju jedemo, odeću, TV, grejanje.

chokoradica 04:48
04:51

Ovo su sve jako dobre stvari,

chokoradica 04:51
04:54

i rešavanje siromaštva znači obezbeđivanje ovih usluga

chokoradica 04:54
04:56

skoro svima na planeti.

chokoradica 04:56
05:00

I sjajna je stvar ukoliko se vrednost ovog broja poveća.

chokoradica 05:00
05:02

U bogatom svetu, recimo jedna milijarda koja je na vrhu,

chokoradica 05:02
05:04

verovatno bi mogla da smanji korišćenje ovih usluga,

chokoradica 05:04
05:08

ali svake godine, ovaj broj, u proseku će rasti,

chokoradica 05:08
05:12

i tako, povrh svega, udvostručiće se

chokoradica 05:12
05:15

broj usluga po osobi.

chokoradica 05:15
05:17

Ovde imamo najosnovnije usluge.

chokoradica 05:17
05:20

Da li palite svetlo u kući da biste mogli da čitate svoj domaći zadatak,

chokoradica 05:20
05:22

ova deca to ne mogu, oni izlaze napolje,

chokoradica 05:22
05:26

da bi čitali svoj zadatak pod svetlošću uličnih lampi.

chokoradica 05:27
05:31

Sada, efikasnost, E, energija utrošena za svaku ovu uslugu,

chokoradica 05:31
05:33

ovde, najzad imamo malo dobrih vesti.

chokoradica 05:33
05:35

Ovde imamo nešto što nije u porastu.

chokoradica 05:35
05:38

Kroz različite inovacije i nove načine dobijanja svetlosti,

chokoradica 05:38
05:43

kroz različite vrste automobila, različite načine izrade zgrada,

chokoradica 05:43
05:46

postoji mnogo usluga gde se može postići

chokoradica 05:46
05:50

prilično značajno smanjenje energije,

chokoradica 05:50
05:53

u nekim individualnim uslugama čak se može sniziti za 90 procenata.

chokoradica 05:53
05:56

Ali, postoje neke druge usluge kao na primer način na koji stvaramo đubrivo,

chokoradica 05:56
05:58

ili kako omogućavamo avionski saobraćaj

chokoradica 05:58
06:02

gde je prostor za poboljšanje znatno, znatno manji.

chokoradica 06:02
06:04

I tako, sve u svemu, ukoliko smo optismiti,

sophisticatedcat 06:04
06:11

mogli bismo da postignemo redukciju od faktora tri do čak, možda, faktora od šest.

chokoradica 06:11
06:14

Ali za ova prva tri faktora,

chokoradica 06:14
06:19

uspeli smo da dobijemo umanjenje sa 26 milijardi, na, u najboljem slučaju, 13 milijardi tona,

chokoradica 06:19
06:21

a to jednostavno nije dovoljno.

chokoradica 06:21
06:23

Stoga, pogledajmo ovaj četvrti faktor -

chokoradica 06:23
06:25

ovaj će se ispostaviti kao ključni -

chokoradica 06:25
06:31

a to je količina CO2 emitovanog po jedinici energije.

chokoradica 06:31
06:35

A glavno pitanje je, da li je zaista moguće da bude sveden na nulu?

chokoradica 06:35
06:37

Ako sagorevate ugalj, ne.

chokoradica 06:37
06:39

Ako sagorevate prirodni gas, ne.

chokoradica 06:39
06:42

Skoro svi načini na koje danas stvaramo električnu energiju,

chokoradica 06:42
06:48

izuzev obnovljivih izvora energije koja je u razvoju i nuklearne, oslobađaju CO2.

chokoradica 06:48
06:51

I tako, ono što ćemo mi morati da uradimo na globalnom nivou,

chokoradica 06:51
06:54

jeste da kreiramo novi sistem.

chokoradica 06:54
06:56

Trebaju nam energetska čuda.

chokoradica 06:56
07:00

Kada koristim termin "čudo", ja ne mislim na nešto što je nemoguće.

chokoradica 07:00
07:05

Mikroprocesor je čudo. Personalni računar je čudo.

chokoradica 07:05
07:08

Internet i njegove usluge su čudo.

chokoradica 07:08
07:13

Tako posmatrano, ljudi ovde su učestvovali u kreiranju mnogih čuda.

chokoradica 07:13
07:15

Obično nemamo fiksiran rok,

chokoradica 07:15
07:17

do kog bi morali da izmislimo to čudo.

sophisticatedcat 07:17
07:21

Obično smo u nekakvom stanju pripravnosti i neki dodju na ideju, neki ne.

chokoradica 07:21
07:25

Ovo je situacija u kojoj ćemo morati da se ubrzamo

chokoradica 07:25
07:30

i pronađemo to čudo u prilično brzom roku.

chokoradica 07:30
07:33

Sada razmišljam, kako bih zaista mogao učiniti to?

chokoradica 07:33
07:35

Postoji li neka vrsta prirodne ilustracije,

chokoradica 07:35
07:40

nekakva demonstracija koja bi usmerila ljudsku imaginaciju na ovaj put?

chokoradica 07:40
07:44

Pomislio sam na prošlu godinu kad sam doneo komarce ovde,

chokoradica 07:44
07:46

i nekako su ljudi zbilja uživali u tome.

chokoradica 07:46
07:48

(Smeh)

chokoradica 07:48
07:51

To ih je zbilja navelo da pomisle,

chokoradica 07:51
07:54

da, znate, postoje ljudi koji žive sa komarcima.

chokoradica 07:54
07:59

Sa energijom, sve što sam uspeo da smislim je ovo.

chokoradica 07:59
08:02

Odlučio sam da je oslobađanje svitaca

chokoradica 08:02
08:06

moj ovogodišnji doprinos sredini.

chokoradica 08:06
08:09

I tako mi ovde imamo neke prirodne svice.

chokoradica 08:09
08:12

Rečeno mi je da oni ne ujedaju, zapravo, vrlo je moguće da uopšte i ne napuste teglu.

chokoradica 08:12
08:15

(Smeh)

chokoradica 08:15
08:20

Postoji veliki broj raznovrsnih rešenja kao što je ovaj,

sophisticatedcat 08:20
08:22

ali oni zapravo ne doprinose mnogo.

chokoradica 08:22
08:26

Potrebno nam je rešenje, jedno ili nekoliko njih,

chokoradica 08:26
08:30

koje će imati nezamislive domete

chokoradica 08:30
08:32

i neverovatnu pouzdanost,

sophisticatedcat 08:32
08:35

i iako postoji mnoštvo različitih direkcija po kojima se ljudi vode,

chokoradica 08:35
08:39

ja trenutno mogu da vidim pet pristupa.

chokoradica 08:39
08:44

Izostavio sam plimu, geotermalne, fuziju, biogoriva.

chokoradica 08:44
08:46

Oni mogu dati neki doprinos,

chokoradica 08:46
08:48

i ukoliko mogu više od onoga koliko ja mislim, tim bolje,

chokoradica 08:48
08:50

ali moja ključna ideja ovde

chokoradica 08:50
08:54

jeste da ćemo morati da radimo na svakoj od ovih pet,

chokoradica 08:54
08:58

i ne smemo odustati niti od jedne jer sve one deluju zastrašujuće,

chokoradica 08:58
09:02

jer imaju značajne izazove.

chokoradica 09:02
09:04

Hajde prvo da pogledamo sagorevanje fosilnih goriva,

chokoradica 09:04
09:08

ili sagorevanje uglja ili prirodnog gasa.

chokoradica 09:08
09:11

Ono što se tu treba uraditi i što deluje jednostavno, ali zapravo nije,

chokoradica 09:11
09:17

je ekstrahovanje kompletnog CO2, nakon što ga sagorite, izdvojite iz goriva,

chokoradica 09:17
09:20

kompresujete ga, stvorite tečnost, uskladištite ga negde,

chokoradica 09:20
09:22

i potom se nadate da će tamo i ostati.

chokoradica 09:22
09:26

Postoje neki pilot projekti koji rade upravo ovo sa uspešnošću od 60 do 80 procenata,

chokoradica 09:26
09:30

ali dostizanje punog procenta će biti izuzetno nezgodno,

chokoradica 09:30
09:36

i dogovor oko toga gde će se taj CO2 skladištiti će biti izuzetno težak,

chokoradica 09:36
09:39

ali najteže od svega ovde jeste pitanje dugoročnosti.

chokoradica 09:39
09:41

Ko će uopšte biti siguran u to?

chokoradica 09:41
09:45

Ko će garantovati nešto što bi bilo bukvalno milijardama puta veće

chokoradica 09:45
09:49

od bilo kog tipa otpada koji vam padne na pamet, npr nuklearnog ili tome slično?

chokoradica 09:49
09:52

To je ogromna količina.

chokoradica 09:52
09:54

Tako da je to pravi problem.

chokoradica 09:54
09:56

Sledeće bi bila nuklearna.

chokoradica 09:56
09:59

To takođe ima tri velika problema.

chokoradica 09:59
10:03

Troškovi, posebno u visoko razvijenim zemljama su jako visoki.

chokoradica 10:03
10:07

Pitanje bezbednosti, stvarno dobar osećaj da ništa ne može krenuti loše,

chokoradica 10:07
10:10

problematično je zbog postojanja mogućnosti

chokoradica 10:10
10:13

upotrebe toga za oružje.

chokoradica 10:13
10:15

I onda, šta raditi sa otpadom?

chokoradica 10:15
10:18

Iako nije prevelik, postoji mnogo brige oko toga.

chokoradica 10:18
10:20

Ljudi moraju da se osećaju dobro povodom toga.

chokoradica 10:20
10:25

Znači, tri velika teška problema koja bi bila rešiva,

chokoradica 10:25
10:27

i na kojima bi stoga trebalo raditi.

chokoradica 10:27
10:30

Preostala tri od pet, spojiću zajedno.

chokoradica 10:30
10:34

Oni se odnose na ono što ljudi najčešće nazivaju izvorima obnovljive energije.

chokoradica 10:34
10:38

A oni zapravo, iako je sjajno što ne zahtevaju goriva,

chokoradica 10:38
10:40

imaju i neke nedostatke.

chokoradica 10:40
10:46

Jedna je ta da je gustina energije sakupljena pomoću ovih tehnologija

chokoradica 10:46
10:48

drastično manja od one dobijene iz elektrana.

chokoradica 10:48
10:52

To je energija dobijena iz poljoprivrede, gde se podrazumeva mnogo kvadratnih milja površine,

chokoradica 10:52
10:57

hiljadu puta više nego što bi pomislili kada je u pitanju obična elektrana.

chokoradica 10:57
11:00

Takođe, ovo su i izvori na koje ne možemo uvek računati.

chokoradica 11:00
11:03

Sunce ne sija ceo dan, ne sija ni svaki dan,

chokoradica 11:03
11:06

i, slično, vetar ne duva stalno.

chokoradica 11:06
11:08

I tako, ukoliko zavisite od ovih izvora,

chokoradica 11:08
11:11

morate imati neki način za dobijanje energije

chokoradica 11:11
11:14

u toku onih perioda kada ovi izvori nisu dostupni.

chokoradica 11:14
11:17

Tako imamo poprilično skupe izazove ovde.

chokoradica 11:17
11:19

Imamo izazove vezane za prenos.

chokoradica 11:19
11:22

Na primer, recimo da su ovi izvori energije izvan vaše zemlje,

chokoradica 11:22
11:24

ne samo da vam treba tehnologija,

chokoradica 11:24
11:29

nego treba da se nosite i sa rizikom da dobijate energiju sa nepoznatih strana.

chokoradica 11:29
11:31

I najzad, problem sa skladištenjem.

sophisticatedcat 11:31
11:34

I da bih sagledao ovo sa svih strana, otišao sam i pogledao

chokoradica 11:34
11:37

sve vrste baterija koje su napravljene,

chokoradica 11:37
11:41

za automobile, kompjutere, telefone, lampe, za sve,

sophisticatedcat 11:41
11:46

i uporedio ih sa ukupnom količinom električne energije koju svet koristi,

chokoradica 11:46
11:50

i ono što sam otkrio je to da sve baterije koje pravimo danas

chokoradica 11:50
11:54

mogu uskladištiti manje od 10 minuta celokupne energije.

chokoradica 11:54
11:57

I tako, zapravo, potreban nam je veliki prodor ovde,

sophisticatedcat 11:57
12:01

nešto što će biti faktor otprilike sto puta bolji

chokoradica 12:01
12:03

od pristupa koje imamo sada.

chokoradica 12:03
12:07

To nije nemoguće, ali nije ni lako postići.

chokoradica 12:07
12:11

E sada, ovo se dešava kada pokušavate da koristite promenljive izvore

chokoradica 12:11
12:15

da biste postigli rast od 20 do 30 procenata u nečemu što koristite.

chokoradica 12:15
12:17

Ako ste računali na to za 100 procenata,

chokoradica 12:17
12:22

potrebna vam je čudesna magična baterija.

chokoradica 12:23
12:26

A kako sada da nastavimo napred sa ovim: koji je pravi pristup?

chokoradica 12:26
12:30

Da li je to Menhetn projekat? Koja je to stvar koja nas može dovesti dotle?

chokoradica 12:30
12:35

Potrebno nam je mnogo kompanija koje će raditi na tome, stotine.

chokoradica 12:35
12:38

I u svakom od ovih pet pristupa, potrebne su nam stotine ljudi.

chokoradica 12:38
12:42

I za veliki broj njih vi ćete reći da su ludi. A to je dobro.

sophisticatedcat 12:42
12:45

I ja mislim, ovde u TED grupi,

chokoradica 12:45
12:49

imamo mnogo ljudi koji su već na tom tragu.

chokoradica 12:49
12:53

Bil Gros ima nekoliko kompanija, uključujući jednu koja se zove eSolar

chokoradica 12:53
12:55

koja ima neke sjajne solarno energetske tehnologije.

chokoradica 12:55
12:59

Vinod Kosla investira u desetine kompanija

chokoradica 12:59
13:03

koje rade neke sjajne stvari i istražuju neke zanimljive mogućnosti,

chokoradica 13:03
13:05

i ja se trudim da im pomognem.

chokoradica 13:05
13:09

Netan Mirvold i ja podržavamo kompaniju

chokoradica 13:09
13:13

koja, možda malo iznenadjujuće, zapravo uzima nuklearni pristup.

chokoradica 13:13
13:17

Ima nekih inovacija u nuklearnom pristupu: modularni, tečni.

chokoradica 13:17
13:21

Inovacije u ovim industrijama su već neko vreme zastale,

chokoradica 13:21
13:26

tako da otkriće da neke jako dobre ideje leže svuda oko nas i nije tako iznenađujuće.

sophisticatedcat 13:26
13:32

Ideja Terrapower organizacije jeste da, umesto sagorevanja dela uranijuma,

chokoradica 13:32
13:35

jednog procenta, koji je U235,

chokoradica 13:35
13:40

odlučili smo da sagorimo 99 procenata U238.

chokoradica 13:40
13:42

To je zapravo jedna prilično luda ideja.

sophisticatedcat 13:42
13:45

Ustvari, ljudi su pričali o tome dugo,

chokoradica 13:45
13:49

ali nikada nisu uspeli da naprave dobru simulaciju kako bi videli da li to radi ili ne,

chokoradica 13:49
13:52

i tako sa razvojem naprednih modernih superkompjutera,

chokoradica 13:52
13:54

sa kojima je danas moguća dobra simulacija,

chokoradica 13:54
14:00

zaključak je da sa dobrim pristupom, takva ideja bi mogla da radi.

chokoradica 14:00
14:03

I iz razloga što sagorevate 99 procenata,

chokoradica 14:03
14:07

izuzetno ste poboljšali troškove.

chokoradica 14:07
14:11

Vi zapravo spaljujete i otpad, i možete koristiti kao gorivo

chokoradica 14:11
14:14

kompletan otpad od današnjih reaktora.

chokoradica 14:14
14:19

I tako, umesto da brinete o tome, vi ga jednostavno iskoristite. To je sjajna stvar.

chokoradica 14:19
14:23

Iskorišćavate uranijum u toku samog procesa. To je nalik sagorevanju sveće.

chokoradica 14:23
14:27

Kao što i vidite, najčešće se spominje kao putujući talasni reaktor.

chokoradica 14:27
14:31

Ukoliko govorimo o gorivu, ovo rešava problem.

chokoradica 14:31
14:34

Imam sliku ovde jednog mesta u Kentakiju.

chokoradica 14:34
14:36

Ovo je ostatak, 99 procenata,

chokoradica 14:36
14:38

gde su oni odneli deo koji sada sagorevaju,

chokoradica 14:38
14:40

i to se zove istrošeni uranijum.

chokoradica 14:40
14:43

To bi obezbedilo Americi energiju narednih nekoliko stotina godina.

chokoradica 14:43
14:46

Jednostavnom filtracijom morske vode putem jeftinih procesa,

sophisticatedcat 14:46
14:51

imali bismo dovoljno goriva do kraja životnog ciklusa naše planete.

chokoradica 14:51
14:55

I tako, postoje mnogi izazovi pred nama,

sophisticatedcat 14:55
15:00

ali ovo je primer nekih od stotina i stotina ideja

chokoradica 15:00
15:03

koje je potrebno da pokrenemo napred.

chokoradica 15:03
15:06

Hajde da razmislimo, kako bi trebalo da ocenjujemo nas same?

chokoradica 15:06
15:09

Kako bi trebalo da izgledaju naši izveštaji?

chokoradica 15:09
15:12

Hajde da izađemo napolje gde zbilja treba da odemo,

chokoradica 15:12
15:14

i pogledajmo brojke.

chokoradica 15:14
15:19

Do 2050, čuli ste da mnogi pričaju o redukciji od 80 procenata.

chokoradica 15:19
15:23

To je zaista veoma važno, da postignemo to.

chokoradica 15:23
15:27

A tih preostalih 20 procenata će biti iskorišćeno u neke svrhe u siromašnim zemljama,

chokoradica 15:27
15:29

verovatno poljoprivrednim.

chokoradica 15:29
15:33

Nadamo se da ćemo očistiti šume, cementare...

chokoradica 15:33
15:36

Tako, da bismo stigli do tih 80 procenata,

chokoradica 15:36
15:40

razvijene zemlje, uključujući i one poput Kine,

sophisticatedcat 15:40
15:45

bi morale sve zajedno da zamene svoje električne generatore.

chokoradica 15:45
15:51

Sledeće pitanje je vezano za primenu ove nula-emisija tehnologije,

chokoradica 15:51
15:53

da li je primenjivati u svim razvijenim zemljama

chokoradica 15:53
15:56

i jesmo li u procesu njene primene i u ostalim zemljama.

chokoradica 15:56
15:58

To je izuzetno važno.

chokoradica 15:58
16:02

To je ključni element našeg konačnog izveštaja.

chokoradica 16:02
16:07

Krenuvši od toga, kako bi izveštaj trebalo da izgleda 2020?

chokoradica 16:07
16:09

I ponovo, trebalo bi da ima dva elementa.

chokoradica 16:09
16:13

Trebalo bi da se krećemo putem ovih efikasnih mera kako bi počeli postizati redukciju.

chokoradica 16:13
16:16

Što manje emitujemo, manja će biti količina emitovane CO2,

chokoradica 16:16
16:18

i analogno, temperatura će biti niža.

chokoradica 16:18
16:21

Ali u neku ruku, stepen u kome stignemo do tamo,

chokoradica 16:21
16:25

radeći stvari koje nas neće odvesti skroz do kraja, tj do konačne redukcije,

chokoradica 16:25
16:29

su jednako, ili samo nešto manje važne od drugih,

chokoradica 16:29
16:33

koje se odnose na deo inovacije ključnih prodora.

sophisticatedcat 16:33
16:36

Ovi prodori, moramo ih pokretati punom brzinom,

chokoradica 16:36
16:39

a to možemo meriti kroz postojanje kompanija,

chokoradica 16:39
16:42

pilot projekata, regulatornim merama koje su promenjene.

sophisticatedcat 16:42
16:45

Postoje mnoge odlične knjige koje su napisane o ovome.

chokoradica 16:45
16:48

Tu je knjiga Al Gora, "Naš izbor"

chokoradica 16:48
16:51

kao i knjiga Dejvida MekKeja, "Održiva energija bez toplog vazduha".

chokoradica 16:51
16:54

Oni zbilja dotiču suštinu i stvaraju okvir

chokoradica 16:54
16:56

da bi se o ovoj temi široko raspravljalo,

chokoradica 16:56
16:59

jer nam je zbilja i potrebna široka i obuhvatna pozadina za ovaj problem.

chokoradica 16:59
17:01

Mnogo je toga što mora ići zajedno.

chokoradica 17:01
17:03

Ovo je želja.

chokoradica 17:03
17:07

Veoma konkretna želja da unapredimo ovu tehnologiju.

chokoradica 17:07
17:10

Ukoliko bih mogao da poželim želju koja bi mi bila ispunjena u narednih 50 godina,

chokoradica 17:10
17:12

mogao bih da izaberem ko će biti predsednik,

chokoradica 17:12
17:15

mogao bih da izaberem neku novu vakcinu, a to je nešto što zbilja volim,

chokoradica 17:15
17:17

ili bih mogao da izaberem ovo o čemu sam pričao

chokoradica 17:17
17:21

a to je smanjenje emisije CO2,

chokoradica 17:21
17:23

upravo bih tu želju izabrao.

chokoradica 17:23
17:25

To je ona koja ima najviše uticaja.

chokoradica 17:25
17:27

Ukoliko ne dobijemo ovu želju,

chokoradica 17:27
17:31

raskol između onih koji razmišljaju kratkoročno i onih koji razmišljaju dugoročno će biti strašan,

chokoradica 17:31
17:34

između Amerike i Kine, između siromašnih i bogatih zemalja,

chokoradica 17:34
17:39

i što je najznačajnije životi one 2 milijarde ljudi će biti mnogo mnogo gori.

chokoradica 17:39
17:41

Pa šta moramo da uradimo?

chokoradica 17:41
17:46

Šta ja zapravo od vas tražim?

chokoradica 17:46
17:49

Potrebno nam je više finansiranja u istraživačke projekte.

chokoradica 17:49
17:51

Kada se zemlje nađu sve zajedno na mestu kao što je Kopenhagen,

chokoradica 17:51
17:54

ne treba da raspravljaju samo o CO2.

chokoradica 17:54
17:56

Trebalo bi da raspravlju o kreiranju agende koja će se odnositi na neke inovacije,

sophisticatedcat 17:56
18:01

i bili biste zapanjeni koliko je smešno nizak nivo ulaganja

sophisticatedcat 18:01
18:03

u ove inovativne pristupe.

chokoradica 18:03
18:07

Moramo da podstičemo tržište, CO2 takse, trgovinu,

chokoradica 18:07
18:10

nešto što će proširiti ideju svuda.

chokoradica 18:10
18:12

Moramo da prenesemo poruku.

chokoradica 18:12
18:15

Moramo da vodimo jedan racionalniji dijalog, razumljiviji dijalog,

chokoradica 18:15
18:18

uključujući tu i korake koje vlada čini.

chokoradica 18:18
18:22

Ovo je važna želja, ali mislim da je moguće ostvariti je.

chokoradica 18:22
18:24

Hvala vam.

chokoradica 18:24
18:35

Aplauz

chokoradica 18:35
18:37

Hvala.

chokoradica 18:37
18:39

Kris Anderson: Hvala. Hvala.

chokoradica 18:39
18:44

(Aplauz)

sophisticatedcat 18:44
18:50

Hvala. Da bih razumeo malo više o projektu Terrapower,

chokoradica 18:50
18:55

pre svega, možete li dati nagoveštaj o tome kolikih bi razmera bila ta investicija?

sophisticatedcat 18:55
18:59

Bil Gejts: Da bi se napravio softver, kupio super-kompjuter,

sophisticatedcat 18:59
19:01

angažovali svi vrhunski naučnici, što smo mi učinili,

chokoradica 19:01
19:04

to je svega desetak miliona,

sophisticatedcat 19:04
19:07

i kada budemo testirali naš materijal u ruskom reaktoru

chokoradica 19:07
19:11

da bi se uverili da naš materijal ispravno funkcioniše,

sophisticatedcat 19:11
19:13

tada će biti potrebno nekoliko stotina miliona.

chokoradica 19:13
19:16

Teža stvar je napraviti pilot reaktor,

chokoradica 19:16
19:21

naći nekoliko milijardi, naći regulator, lokaciju

chokoradica 19:21
19:23

kako bi se napravo prvi ovog tipa.

sophisticatedcat 19:23
19:27

Kada se napravi prvi i ukoliko se pokaže da funkcioniše prema predviđanjima,

chokoradica 19:27
19:31

onda će biti jasno kao dan, jer je ekonomija, gustina energije,

chokoradica 19:31
19:33

toliko drugačija od nuklearne, koliko je nama poznato.

sophisticatedcat 19:33
19:37

KA: Znači, ukoliko sam dobro razumeo, to uključuje gradnju duboko u zemlju

chokoradica 19:37
19:41

skoro kao neka vrsta vertikalnog stuba nuklearnog goriva,

chokoradica 19:41
19:43

u ovom slučaju utrošenog uranijuma,

chokoradica 19:43
19:46

i tako proces započinje na vrhu i ide ka dole?

chokoradica 19:46
19:49

BG: Tako je. Danas se uvek reaktor dopunjava gorivom,

chokoradica 19:49
19:52

tako da imate mnogo ljudi i mnogo kontrola koje mogu načiniti grešku,

chokoradica 19:52
19:55

na mestu gde se otvara i gde se stvari ubacuju i izbacuju.

chokoradica 19:55
19:57

A to nije dobro.

chokoradica 19:57
20:02

E pa, ako imate veoma jeftino gorivo koje možete usuti za narednih 60 godina -

sophisticatedcat 20:02
20:04

zamislite to kao deblo -

chokoradica 20:04
20:07

ubacite unutra i nemate više tih problema.

chokoradica 20:07
20:12

To samo postoji unutra i sagoreva narednih 60 godina, dok ne završi.

sophisticatedcat 20:12
20:16

KA: To su nuklearne elektrane koje koriste svoj sopstveni otpad kao gorivo.

chokoradica 20:16
20:18

BG: Da. Ono što se dešava sa otpadom,

chokoradica 20:18
20:23

možete ga ostaviti tamo - ima mnogo manje otpada ovakvim pristupom -

chokoradica 20:23
20:25

onda, možete ga jednostavno uzeti,

chokoradica 20:25
20:28

i staviti u drugi reaktor i sagorevati.

chokoradica 20:28
20:32

A počinjemo tako što uzimamo postojeći današnji otpad,

chokoradica 20:32
20:36

koji se nalazi u rashladnim bazenima ili u skladištima u reaktorima.

chokoradica 20:36
20:38

To je naše gorivo sa kojim počinjemo.

chokoradica 20:38
20:41

I sada, ono što je bio problem kod tih reaktora

chokoradica 20:41
20:43

se sada ubacuje u naše

chokoradica 20:43
20:46

i na taj način se dramatično redukuje nivo otpada

chokoradica 20:46
20:48

kako se ide kroz ovaj proces.

sophisticatedcat 20:48
20:50

KA: U Vašim govorima pred različitim ljudima po celom svetu

chokoradica 20:50
20:52

vezanim za mogućnosti o kojima govorimo,

chokoradica 20:52
20:55

gde je najveće interesovanje za stvarnu realizaciju ovoga?

chokoradica 20:55
20:58

BG: Pa, nismo izabrali konkretno mesto,

chokoradica 20:58
21:06

i svuda postoje razna interesantna pravila kad god se pomene nešto što sadrži reč "nuklearno",

chokoradica 21:06
21:08

tako imamo mnogo interesenata,

chokoradica 21:08
21:12

ljudi iz tih kompanija su bili u Rusiji, Indiji, Kini.

chokoradica 21:12
21:14

Ja sam se video sa sekretarom za energetiku ovde,

chokoradica 21:14
21:18

razgovarali smo o tome kako se to uklapa u postojeći energetski program.

chokoradica 21:18
21:21

I ja sam optimističan. Znate da su Francuzi i Japanci uradili već nešto.

chokoradica 21:21
21:25

Ovo je varijanta nečega što se već radilo.

chokoradica 21:25
21:29

Ovo je značajan napredak, ali je slično brzom reaktoru,

chokoradica 21:29
21:31

i dosta zemalja ih je već gradilo,

chokoradica 21:31
21:36

tako da svako ko je napravio brzi reaktor je kandidat da bude prvi koji će graditi ovaj tip.

sophisticatedcat 21:36
21:41

KA: I po Vašem mišljenju, vreme i verovatnoća

chokoradica 21:41
21:44

da će ovako nešto zbilja zaživeti?

chokoradica 21:44
21:49

BG: Pa, potrebni su nam elektro-generatori

chokoradica 21:49
21:51

što je izuzetno jeftino,

chokoradica 21:51
21:55

i imamo 20 godina da osmislimo i 20 godina da implementiramo.

chokoradica 21:55
22:00

To je neka vrsta roka koju nam je dala prirodna sredina

sophisticatedcat 22:00
22:02

i koji moramo da ostvarimo.

sophisticatedcat 22:02
22:07

I ako stvari budu tekle kako treba, i čemu se nadamo, Terrapower

chokoradica 22:07
22:09

bi mogla ostvariti to.

chokoradica 22:09
22:12

I postoje, na sreću, desetine kompanija,

chokoradica 22:12
22:14

potrebno je da ih bude stotine,

chokoradica 22:14
22:16

koje će se, ukoliko njihova nauka bude napredovala,

chokoradica 22:16
22:19

ukoliko fondacije budu finansirale njihove pilot projekte,

chokoradica 22:19
22:21

takmičiti oko ovoga.

chokoradica 22:21
22:23

I najbolje je ako više njih uspe,

chokoradica 22:23
22:26

jer ćete onda koristiti kombinaciju ovih stvari.

chokoradica 22:26
22:28

Definitivno nam je potrebna makar jedna da bismo uspeli.

sophisticatedcat 22:28
22:31

KA: U terminima mogućih promena velikih razmera koje su u igri,

chokoradica 22:31
22:34

da li je ovo najveća po Vašem mišljenju?

chokoradica 22:34
22:38

BG: Prodor u energiji je najvažnija stvar.

chokoradica 22:38
22:40

Bio bi čak i da ne postoje problemi u prirodnoj sredini,

chokoradica 22:40
22:45

ali s obzirom da postoje, oni čine ovaj problem još značajnijim.

chokoradica 22:45
22:48

U nuklearnom prostoru, postoje drugi inovatori.

chokoradica 22:48
22:51

Mi ne poznajemo toliko dobro njihov rad kao što poznajemo naš,

chokoradica 22:51
22:54

ali recimo modulacija, to je drugačiji pristup.

chokoradica 22:54
22:58

Tu je i reaktor na bazi vode, koji deluje dosta komplikovano,

chokoradica 22:58
23:00

ali možda i oni to kažu za nas.

chokoradica 23:00
23:03

I tako, postoje različiti pristupi,

chokoradica 23:03
23:06

ali lepota ovoga je ta da molekul uranijuma

chokoradica 23:06
23:10

ima milion puta više energije od recimo, molekula uglja,

chokoradica 23:10
23:13

i tako, ukoliko se možete nositi sa negativnim stranama,

chokoradica 23:13
23:16

kao što je pre svega radijacija,

chokoradica 23:16
23:19

a onda i troškovi,

chokoradica 23:19
23:21

potencijalni uticaji na zemlju i druge različite stvari,

chokoradica 23:21
23:25

onda je ovo zaista posebna vrednost za sebe.

sophisticatedcat 23:25
23:29

KA: A ako to ne uspe, šta onda?

chokoradica 23:29
23:33

Da li ćemo morati da počnemo sa nekim vanrednim merama

chokoradica 23:33
23:36

da bi zadržali stabilnu temperaturu na zemlji?

chokoradica 23:36
23:38

BG: Ukoliko dođete u takvu situaciju,

chokoradica 23:38
23:43

to je kao da ste se prejeli, i samo što niste dobili srčani udar.

chokoradica 23:43
23:47

Gde onda idete? Biće vam potrebna operacija na srcu ili tako nešto.

chokoradica 23:47
23:51

Postoji vrsta istraživanja koja se zove geoinženjering,

chokoradica 23:51
23:54

koja se bazira na različitim tehnikama koje bi odložile pregrejavanje

sophisticatedcat 23:54
23:57

i na taj način nam kupile 20 do 30 godina da se saberemo.

chokoradica 23:57
23:59

E sada, to je samo neka vrsta polise osiguranja.

chokoradica 23:59
24:01

Nadamo se da neće biti potrebe za njom.

chokoradica 24:01
24:03

Neki ljudi kažu da uopšte ne treba raditi na takvoj polisi osiguranja

chokoradica 24:03
24:05

jer se možete ulenjiti,

chokoradica 24:05
24:09

jer ćete nastaviti da jedete znajući da će vas hirurška intervencija na srcu spasiti.

chokoradica 24:09
24:12

Nisam siguran da je to mudro, imajući u vidu važnost problema,

chokoradica 24:12
24:16

ali postoji diskusija na nivou geoinženjeringa

sophisticatedcat 24:16
24:20

o tome da li to treba imati u rezervi u slučaju da se stvari odviju brže,

sophisticatedcat 24:20
24:23

ili ova inovacija ide dosta sporije nego što očekujemo.

sophisticatedcat 24:25
24:30

KA: Skepticima o klimatskim problemima: ukoliko bi imali rečenicu ili dve da im uputite,

chokoradica 24:30
24:34

kako biste ih ubedili da nisu u pravu?

chokoradica 24:35
24:39

BG: Na žalost, skeptici dolaze sa različitih strana.

chokoradica 24:39
24:43

Oni koji imaju prave naučne argumente su malobrojni.

chokoradica 24:43
24:46

Da li oni govore o negativnim povratnim efektima

chokoradica 24:46
24:48

koji imaju veze sa oblacima koji neutralizuju stvari?

chokoradica 24:48
24:51

Postoji jako, jako malo stvari koje oni mogu i pomenuti

chokoradica 24:51
24:54

šansa je jedan u milion za takvu neku stvar.

chokoradica 24:54
24:57

Glavni problem koji mi ovde imamo je nekako sličan AIDS-u.

sophisticatedcat 24:57
25:01

Napraviš grešku sada, a plaćaš je mnogo kasnije.

chokoradica 25:01
25:05

Tako kada imate mnogo različitih hitnih problema,

chokoradica 25:05
25:08

ideja da sada snosite bol koja će se tek kasnije pokazati kao dobit -

chokoradica 25:08
25:11

pomalo postajete nesigurni u to.

chokoradica 25:11
25:17

Zapravo, IPCC (Izveštaj o klimatskim promenama), ne pokazuje da je to nužno najteži slučaj,

chokoradica 25:17
25:19

i postoje ljudi u bogatim zemljama koji su pogledali taj izveštaj

chokoradica 25:19
25:23

i rekli da to nije toliko važna stvar.

chokoradica 25:23
25:27

Činjenica je da je to taj nesiguran deo koji bi trebao da nas pokreće.

chokoradica 25:27
25:30

Ali moj san je, ukoliko se ovo može učiniti ekonomičnim,

chokoradica 25:30
25:32

i suočiti sa CO2 ograničenjima,

chokoradica 25:32
25:34

onda će skeptici reći, u redu,

chokoradica 25:34
25:36

nije mi važno to što se ne emituje CO2,

sophisticatedcat 25:36
25:38

nekako bih ipak želeo da se emituje,

chokoradica 25:38
25:42

ali prihvatiću to jer je jeftinije od onoga prethodnog.

chokoradica 25:42
25:46

(Aplauz)

sophisticatedcat 25:46
25:50

KA: Znači, to bi bio Vaš odgovor argumentima Bjorna Lomborga,

chokoradica 25:50
25:54

koji se odnose na to da ukoliko svu energiju utrošite na rešavanje problema sa CO2,

chokoradica 25:54
25:56

to će ugroziti ostvarivanje drugih važnih ciljeva

chokoradica 25:56
25:59

kao što su pokušaji smanjenja siromaštva i malarije i tako redom,

chokoradica 25:59
26:03

i da je to glupo trošenje resursa

chokoradica 26:03
26:05

kada postoje pametnije stvari koje bi trebalo raditi.

sophisticatedcat 26:05
26:08

BG: Stvarni troškovi dela novca od fonda za razvoj i istraživanje (R&D) -

chokoradica 26:08
26:12

recimo SAD treba da potroši 10 milijardi godišnje više nego što trenutno troši --

chokoradica 26:12
26:14

to nije toliko dramatična promena.

chokoradica 26:14
26:16

Ne bi se trebalo oduzeti od drugih stvari.

sophisticatedcat 26:16
26:19

Radi se o tome da kada investirate velike pare, razumni ljudi se možda neće složiti,

chokoradica 26:19
26:22

na nešto što je ekonomski neisplativo i pokušavate da to finansirate.

chokoradica 26:22
26:25

To je, po meni, bacanje para.

chokoradica 26:25
26:28

Osim ako je to nešto na samoj prekretnici

chokoradica 26:28
26:30

da postane veoma jeftino (isplativo).

chokoradica 26:30
26:34

Mislim da bi trebalo da isprobamo više stvari koje imaju potencijal

chokoradica 26:34
26:36

da postanu jeftinije.

chokoradica 26:36
26:41

Ako se svetska ekonomija kreće u tom smeru da će energija biti super-skupa,

chokoradica 26:41
26:43

bogati će moći da to sebi priušte.

sophisticatedcat 26:43
26:46

Svi mi ovde bismo mogli plaćati pet puta više našu energiju

chokoradica 26:46
26:48

a da to ne utiče na promenu našeg životnog stila.

chokoradica 26:48
26:50

Ali to bi bila katastrofa za one dve milijarde.

chokoradica 26:50
26:52

Čak se i Lomborg promenio.

chokoradica 26:52
26:57

Njegov glavni adut sada je: zašto se u R&D ne diskutuje malo više o tome?

chokoradica 26:57
26:59

On je još uvek, zbog ranijih stvari,

chokoradica 26:59
27:01

povezan sa skepticima,

chokoradica 27:01
27:04

ali shvata da su postali prilično usamljeni,

chokoradica 27:04
27:07

i stoga on ističe ovo što je u vezi sa R&D.

chokoradica 27:07
27:12

I tako tu postoji samo mala nit onoga što ja smatram da je prihvatljivo.

chokoradica 27:12
27:15

Deo R&D-a, smešno je koliko malo investira.

sophisticatedcat 27:15
27:18

KA: Bil, verujem da govorim u ime većine ljudi ovde

sophisticatedcat 27:18
27:21

kada kažem da se zaista nadam da će Vaša želja biti ispunjena. Mnogo hvala.

chokoradica 27:21
27:23

Hvala.

chokoradica 27:23
27:26

(Aplauz)