Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Bill Gates on energy: Innovating to zero! in Persian (Farsi)

Last Modified By Time Content
moeeni 00:01
00:05

من امروز درباره انرژی و آب و هوا می خواهم صحبت کنم.

moeeni 00:05
00:07

و این شاید کمی غیر منتظره باشد به این دلیل که

moeeni 00:07
00:12

کار اصلی من در موسسه ی خیریه بیشتر درباره واکسن ها و بذر گیاهان است،

moeeni 00:12
00:15

درباره ی نوآوری ها و کمک هایی است که باید

moeeni 00:15
00:20

برای بهتر کردن زندگی دو میلیارد فقیر جهان بکنیم.

moeeni 00:20
00:25

نه تنها انرژی و آب وهوا به شدت برای این افراد مهم است،

moeeni 00:25
00:30

بلکه برای آن ها از همه مردم دنیا مهم تر است.

alimoeeny 00:30
00:35

آب و هوای بد به معنی سال های بدون محصول است.

alimoeeny 00:35
00:38

گاهی بارش بیش از حد و گاهی بارش کم خواهد بود.

moeeni 00:38
00:40

شرایط به صورتی تغییر خواهد کرد که

moeeni 00:40
00:44

محیط زندگی آسیب پذیرشان توانایی تامین آن ها را نخواهد داشت.

moeeni 00:44
00:49

که موجب بروز گرسنگی خواهد شد و در نتیجه بلاتکلیفی و آشوب پدید خواهد آمد.

moeeni 00:49
00:53

پس تغییرات آب و هوا برای آن ها خیلی بد خواهد بود.

moeeni 00:53
00:56

همچنین بهای انرژی برای آن ها خیلی مهم است.

moeeni 00:56
00:59

در واقع اگر شما بخواهید تنها با کم کردن قیمت یک کالا،

moeeni 00:59
01:03

فقر را کاهش دهید، بی شک انرژی را انتخاب خواهید کرد.

moeeni 01:03
01:07

بهای انرژی در طول زمان در دراز مدت کاهش داشته است.

moeeni 01:07
01:13

در واقع تمدن پیشرفته کنونی بر پایه ی مزایای انرژی بنا شده است.

moeeni 01:13
01:17

انقلاب زغال سنگ سوخت انقلاب صنعتی را تامین کرد و

moeeni 01:17
01:23

حتی در قرن بیستم ما شاهد کاهش چشم گیر در بهای الکتریسته بودیم.

moeeni 01:23
01:26

و به همین دلیل ما یخچال و تهویه مطبوع و ... داریم و

moeeni 01:26
01:30

می توانیم مواد مدرن بسازیم و خیلی کارهای دیگر انجام دهیم.

moeeni 01:30
01:37

ما در دنیای ثروتمند بخاطر الکتریسته در شرایط فوق العاده ای هستیم.

alimoeeny 01:37
01:44

ولی اگر بخواهیم قیمت انرژی را کاهش بدهیم -- فرض کنید بخواهیم قیمت را نصف کنیم --

moeeni 01:44
01:46

با محدودیت جدیدی روبرو خواهیم شد.

moeeni 01:46
01:50

و این محدودیت با دی اکسید کربن در ارتباط است.

moeeni 01:50
01:53

دی اکسید کربن باعث گرم شدن کره زمین شده است.

moeeni 01:53
01:59

و در واقع معادله دی اکسید کربن خیلی معادله سر راستی است.

moeeni 01:59
02:03

جمع شدن دی اکسید کربن منتشر شده،

moeeni 02:03
02:06

باعث بالا رفتن دمای زمین می شود و

moeeni 02:06
02:10

دمای بالای زمین تاثیرات منفی شدیدی دارد.

moeeni 02:10
02:13

تاثیرات آب و هوایی و بدتر از آن تاثیرات غیر مستقیم

alimoeeny 02:13
02:18

بر اکوسیستم طبیعی که توانایی سازگاری با این تغییرات سریع را ندارد و

moeeni 02:18
02:21

حاصل آن نابودی این اکوسیستم است.

moeeni 02:21
02:24

درباره ی این که دقیقا چه مقدار افزایش گرما

moeeni 02:24
02:28

در اثر انتشار چه مقدار دی اکسید کربن روی خواهد داد و

moeeni 02:28
02:30

بازخورد مثبت آن چه خواهد بود،

moeeni 02:30
02:33

تردید های کمی وجود دارد.

moeeni 02:33
02:36

و همین طور تردیدهایی درباره این که این تاثییرات چه قدر زیان بار خواهند بود وجود دارد

alimoeeny 02:36
02:39

اما بی شک این تاثیرات به شدت بد خواهند بود.

moeeni 02:39
02:41

من به دفعات از دانشمندان برجسته در این رشته این سوال را پرسیده ام که آیا

moeeni 02:41
02:44

ما حتما باید میزان انتشار دی اکسید کربن را به صفر برسانیم؟

moeeni 02:44
02:47

آیا ما نمی توانیم تنها با کاهش آن تا نصف و یا یک چهارم مشکل را حل کنیم؟

moeeni 02:47
02:51

و جواب این است که تا وقتی ما میزان انتشار دی اکسید کربن را به صفر نرسانیم

moeeni 02:51
02:53

دمای هوا همچنان افزایش خواهد یافت.

moeeni 02:53
02:55

و این مشکل بزرگی است.

moeeni 02:55
03:00

این مشکل خیلی متفاوت است با این که مثلا ما بگوییم که یک کامیون با ارتفاع 3.5 متر داریم و می خواهیم

moeeni 03:00
03:03

با فشار آوردن آن از زیر یک پل 3 متری عبور دهیم.

moeeni 03:03
03:07

این مسئله ای است که حتما باید به صفر برسد.

moeeni 03:07
03:11

ما سالانه مقدار زیادی دی اکسید کربن منتشر می کنیم،

moeeni 03:11
03:13

بیش از 26 میلیارد تن.

moeeni 03:13
03:17

به ازای هر آمریکایی حدود 20 تن.

moeeni 03:17
03:20

در مورد افرادی که در کشورهای فقیر زندگی می کنند این رقم کمتر از یک تن در سال است.

moeeni 03:20
03:24

به طور میانگین حدود پنج تن برای هر نفر روی کره زمین.

moeeni 03:24
03:26

ما باید هر جور که هست تغییراتی ایجاد کنیم تا

moeeni 03:26
03:29

این عدد را به صفر برسانیم.

moeeni 03:29
03:31

این عدد به طور پیوسته رشد داشته است.

moeeni 03:31
03:36

تنها تغییرات شدید اقتصادی بوده است که توانسته است تنها کمی از رشد آن جلوگیری کند.

moeeni 03:36
03:39

در نتیجه ما باید از یک رشد شدید به

moeeni 03:39
03:42

نوعی سقوط به سمت صفر دست پیدا کنیم.

moeeni 03:42
03:44

این معادله چهار عامل دارد.

moeeni 03:44
03:46

یک ضرب ساده.

moeeni 03:46
03:49

شما میزان دی اکسید کربن را در چپ دارید که می خواهید آن را به صفر برسانید،

moeeni 03:49
03:53

و مقدار آن به تعداد افراد،

moeeni 03:53
03:56

تعداد خدماتی که هر نفر به طور میانگین استفاده می کند،

moeeni 03:56
03:59

میزان انرژی به ازای هر خدمت و

moeeni 03:59
04:03

میزان انتشار دی اکسید کربن به ازای تولید هر واحد انرژی بستگی دارد.

moeeni 04:03
04:05

خوب، بیایید هر کدام از این عوامل را جداگانه بررسی کنیم و

moeeni 04:05
04:09

ببینیم که چطور می توانیم به صفر دست پیدا کنیم.

moeeni 04:09
04:13

به احتمال زیاد باید یکی از این عوامل را به صفر برسانیم تا بتوانیم حاصل را صفر کنیم.

moeeni 04:13
04:16

این جبر دوران دبیرستان است اما

moeeni 04:16
04:18

اجازه بدهید که آن را بررسی کنیم.

moeeni 04:18
04:20

اولین عامل جمعیت است.

moeeni 04:20
04:23

جمعیت کنونی جهان در حدود 6.8 میلیارد نفر است که

moeeni 04:23
04:25

در آینده به سمت 9 میلیارد نفر پیش می رود.

moeeni 04:25
04:29

اگر ما تلاش فراوانی در زمینه سلامت و واکسن ها و خدمات درمانی بکنیم

moeeni 04:29
04:31

شاید بتوانیم این عدد را در حدود

moeeni 04:31
04:35

10 تا 15 درصد کاهش دهیم، ولی

alimoeeny 04:35
04:39

با این وجود باز هم در حدود 1.3 برابر رشد خواهیم داشت.

alimoeeny 04:39
04:42

دومین عامل خدمات مصرفی ماست.

moeeni 04:42
04:44

این خدمات همه چیز را در برمی گیرد،

moeeni 04:44
04:48

غذای مصرفی ، پوشاک ، تلویزیون ، گرمایش.

moeeni 04:48
04:51

و خیلی موارد مفید دیگر که

moeeni 04:51
04:54

خلاصی از فقر به معنی دسترسی همه مردم کره زمین

moeeni 04:54
04:56

به این خدمات است.

moeeni 04:56
05:00

بالا رفتن این عدد نشانه خیلی خوبی است.

moeeni 05:00
05:02

در کشورهای ثروتمند شاید در حدود یک میلیارد نفر بالای جمعیت

moeeni 05:02
05:04

بتوانند کمی از مصرف خود کاهش دهند ولی

moeeni 05:04
05:08

هر ساله به طور میانگین این عدد رو به افزایش است.

moeeni 05:08
05:12

پس به طور کلی میزان خدمات به ازای هر نفر

moeeni 05:12
05:15

به دو برابر خود خواهد رسید.

moeeni 05:15
05:17

در این جا ما با یک خدمت خیلی پایه مواجه هستیم.

moeeni 05:17
05:20

آیا شما در خانه خود روشنایی دارید تا بتوانید مشق شبتان را انجام دهید،

moeeni 05:20
05:22

این بچه ها به این روشنایی در خانه هایشان دسترسی ندارند و به بیرون می روند و

moeeni 05:22
05:26

کتاب هایشان را زیر چراغ خیابان مطالعه می کنند.

moeeni 05:27
05:31

عامل بعدی میزان راندمان انرژی برای هر خدمت است.

moeeni 05:31
05:33

بالاخره در این مورد خبرهای خوبی وجود دارد.

moeeni 05:33
05:35

در این مورد ما با افزایش روبرو نیستیم.

moeeni 05:35
05:38

به خاطر ابتکارهای مختلفی که صورت می گیرد مثلا روش های جدید برای روشنایی،

moeeni 05:38
05:43

یا روش های نوین ساخت خانه ها و اتومبیل ها ما با کاهش مصرف انرژی به ازای هر خدمت روبرو هستیم.

moeeni 05:43
05:46

خیلی از خدمات هستند که ما می توانیم میزان

moeeni 05:46
05:50

مصرف انرژی برای آن ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.

moeeni 05:50
05:53

برای بعضی از خدمات حتی تا میزان 90 درصد می توان کاهش در مصرف انرژی داشت.

moeeni 05:53
05:56

خدمات دیگری وجود دارند مانند تولید کود،

moeeni 05:56
05:58

یا حمل و نقل هوایی که

moeeni 05:58
06:02

جا برای کاهش انرژی خیلی کمتر است.

moeeni 06:02
06:04

در نتیجه به طور کلی اگر ما خوش بین باشیم،

moeeni 06:04
06:11

در این مورد شاید با کاهشی با ضریب بین سه تا شش روبرو باشیم.

moeeni 06:11
06:14

ولی با درنظر گرفتن تنها این سه عامل اول

moeeni 06:14
06:19

در بهترین حالت ما از 26 میلیارد تن به حدود 13 میلیارد تن می رسیم.

moeeni 06:19
06:21

که این میزان کاهش کافی نیست.

moeeni 06:21
06:23

خوب بیاید عامل چهارم را بررسی کنیم.

moeeni 06:23
06:25

این مورد، عامل اساسی خواهد بود.

moeeni 06:25
06:31

این عامل میزان دی اکسید کربنی است که به ازای تولید هر واحد انرژی انتشار می یابد.

moeeni 06:31
06:35

سوال این است که آیا می توان این مقدار را به صفر رساند؟

moeeni 06:35
06:37

اگر ما زغال سنگ بسوزانیم، نه.

moeeni 06:37
06:39

اگر گاز طبیعی بسوزانیم، نه.

moeeni 06:39
06:42

در واقع تمام روش های امروزی تولید الکتریسیته

moeeni 06:42
06:48

به غیر از انرژی های تجدیدپذیر و انرژی هسته ای با انتشار دی اکسید کربن همراه هستند.

moeeni 06:48
06:51

خوب کاری که ما باید در وسعت جهانی انجام دهیم،

moeeni 06:51
06:54

ایجاد یک سیستم جدید است.

alimoeeny 06:54
06:56

در نتیجه ما به یک معجزه در مورد انرژی نیازمندیم.

alimoeeny 06:56
07:00

من وقتی عبارت معجزه را به کار می برم منظورم یک اتفاق غیر ممکن نیست.

alimoeeny 07:00
07:05

میکروپروسسور یک معجزه است. کامپیوتر شخصی یک معجزه است.

alimoeeny 07:05
07:08

اینترنت و خدمات آن یک معجزه هستند.

alimoeeny 07:08
07:13

در نتیجه افرادی که اینجا حضور دارند در خلق معجزه های فراوانی مشارکت داشته اند.

alimoeeny 07:13
07:15

به طور معمول ما برای این معجزه ها با زمان سررسیدی که در آن

alimoeeny 07:15
07:17

تاریخ مشخص این معجزه ها باید اتفاق بیفتند، روبرو نیستیم.

moeeni 07:17
07:21

به طور معمول شما به حالت آماده باش هستید و بعضی از این ها اتفاق می افتند و بعضی اتفاق نمی افتند.

moeeni 07:21
07:25

اما در این مورد ما باید با تمام سرعت حرکت کنیم و

alimoeeny 07:25
07:30

این معجزه را در زمان تقریبا کوتاهی به سرانجام برسانیم.

moeeni 07:30
07:33

من به این موضوع فکر کردم که درواقع چطور می توانم این موضوع را نشان دهم؟

moeeni 07:33
07:35

آیا نوعی تصویر طبیعی از این موضوع وجود دارد،

moeeni 07:35
07:40

نوعی نمایش که بتواند تخیل افراد را به کار گیرد.

moeeni 07:40
07:44

من به سال گذشته فکر کردم که تعدادی پشه آورده بودم

moeeni 07:44
07:46

و افراد به نوعی از آن ها لذت بردند.

moeeni 07:46
07:48

(خنده)

moeeni 07:48
07:51

پشه ها به افراد در دادن ایده های جدید کمک کرد،

moeeni 07:51
07:54

در واقع افرادی وجود دارند که با پشه ها زندگی می کنند.

moeeni 07:54
07:59

در مورد انرژی من به چیزی که توانستم برسم این است.

moeeni 07:59
08:02

من تصمیم گرفتم تعدادی کرم شب تاب بیاورم و

moeeni 08:02
08:06

این ها کمک امسال من به محیط زیست این جا خواهد بود.

moeeni 08:06
08:09

خوب چیزی که این جا داریم تعدادی کرم شب تاب است.

moeeni 08:09
08:12

به من گفته اند که این ها نمی گزند و در واقع شاید اصلا شیشه را ترک نکنند.

moeeni 08:12
08:15

(خنده)

moeeni 08:15
08:20

در حال حاضر تعداد زیادی راه حل وجود دارد،

moeeni 08:20
08:22

اما این راه حل ها کاری از پیش نمی برند.

moeeni 08:22
08:26

ما به راه حلی جدی نیاز داریم یک یا چند راه حل.

moeeni 08:26
08:30

که مقیاسی غیر قابل باور داشته باشند.

moeeni 08:30
08:32

و به میزان بسیار زیادی قابل اتکا باشند.

alimoeeny 08:32
08:35

و با وجود این که در حال حاضر افراد مختلفی این مشکل را از جهت های مختلفی دنبال می کنند،

moeeni 08:35
08:39

اما من در کل تنها پنج روش را سراغ دارم که می توان به اعداد بزرگ در آن ها دست یافت.

moeeni 08:39
08:44

من از روش هایی مانند جزر و مد ، زمین گرمایی ، فیوژن و سوخت های زیستی صرف نظر کرده ام.

moeeni 08:44
08:46

این ها شاید بتوانند کمکی بکنند،

moeeni 08:46
08:48

و اگر این روش ها بتوانند بهتر عمل کنند که چه بهتر،

moeeni 08:48
08:50

ولی نکته ی من اینجا

moeeni 08:50
08:54

این است که ما باید بر روی هر یک از این پنج مورد کار کنیم

moeeni 08:54
08:58

و ما نمی توانیم حتی از یکی از این ها به دلیل این که مهار نشدنی به نظر می رسد صرف نظر کنیم،

moeeni 08:58
09:02

چون این ها همه مشکلات مخصوص خودشان را دارند.

moeeni 09:02
09:04

اجازه بدهید اول نگاهی به روش استفاده از سوخت های فسیلی بکنیم.

moeeni 09:04
09:08

چه سوزاندن زغال سنگ و یا سوزاندن گاز طبیعی.

moeeni 09:08
09:11

کاری که در این مورد باید انجام شود به نظر ساده می آید ، اما این طور نیست.

moeeni 09:11
09:17

در این مورد باید تمام دی اکسید کربن تولید شده را پس از سوزاندن گرفت،

moeeni 09:17
09:20

فشرده کرد و به مایع تبدیل کرد و در محلی قرار داد

moeeni 09:20
09:22

و امیدوار بود که در همان جا بماند.

moeeni 09:22
09:26

در حال حاضر این کار به صورت آزمایشی تا حد 60 تا 80 درصد انجام شده است ولی

moeeni 09:26
09:30

رساندن آن تا 100 درصد کار مشکلی است و

moeeni 09:30
09:36

توافق بر سر این که این حجم دی اکسید کربن جمع آوری شده کجا نگه داری شود کار مشکلی است ولی

moeeni 09:36
09:39

سخت ترین کار مشکلات دراز مدت آن است.

moeeni 09:39
09:41

چه کسی اطمینان می دهد؟

moeeni 09:41
09:45

چه کسی می تواند در مورد چیزی که میلیارد ها برابر حجیم تر از زباله های هسته ای است و

moeeni 09:45
09:49

از هر زباله ای که فکرش را بکنید زیادتر خواهد بود، اطمینان دهد؟

moeeni 09:49
09:52

این حجم خیلی زیادی است.

moeeni 09:52
09:54

در نتیجه در این مورد کار خیلی سخت خواهد بود.

moeeni 09:54
09:56

مورد بعدی ، هسته ای است.

moeeni 09:56
09:59

این مورد هم دارای سه مشکل بزرگ است.

alimoeeny 09:59
10:03

هزینه، به خصوص در کشورهای خیلی مقرراتی بسیار زیاد است.

moeeni 10:03
10:07

مسئله دیگر ایمنی است ، که ما باید به خوبی احساس کنیم که هیچ خطری به وجود نخواهد آمد.

moeeni 10:07
10:10

مخصوصا با وجود متصدی های انسانی و

moeeni 10:10
10:13

این که سوخت برای ساخت سلاح های اتمی استفاده نشود.

moeeni 10:13
10:15

و در آخر این که با زباله های آن چه خواهید کرد؟

moeeni 10:15
10:18

اگر چه حجم زباله های اتمی زیاد نیست ولی نگرانی های زیادی در مورد آن ها وجود دارد.

moeeni 10:18
10:20

مردم باید خیالشان در این مورد راحت باشد.

moeeni 10:20
10:25

این سه مشکل سخت وجود دارد که باید برطرف شود،

moeeni 10:25
10:27

در نتیجه باید بر روی آن ها کار کرد.

moeeni 10:27
10:30

سه مورد آخر را من در کنار یکدیگر قرار دادم.

moeeni 10:30
10:34

این ها معمولا به عنوان منابع انرژی تجدید پذیر شناخته می شوند.

moeeni 10:34
10:38

و در واقع -- اگر چه این منابع نیازی به سوخت ندارند و این بسیار خوب است ولی

moeeni 10:38
10:40

این منابع مشکلات خودشان را دارند.

moeeni 10:40
10:46

اول این که تراکم انرژی در این فن آوری ها

moeeni 10:46
10:48

به شدت کمتر از نیروگاه های معمولی است.

moeeni 10:48
10:52

این فن آوری ها به نوعی کشت انرژی هستند، در نتیجه برای تولید انرژی

moeeni 10:52
10:57

نیاز به کیلومترها زمین، چندین هزار برابر نیروگاه های معمولی داریم.

moeeni 10:57
11:00

همچنین این منابع به نوعی نوبتی یا تناوبی هستند.

moeeni 11:00
11:03

خورشید همه طول روز نمی درخشد ، خورشید همه روزها نمی درخشد و

moeeni 11:03
11:06

همین طور باد همیشه نمی وزد.

moeeni 11:06
11:08

در نتیجه اگر بخواهید بر روی این منابع تکیه کنید،

moeeni 11:08
11:11

نیاز به نوعی جمع آوری و ذخیره انرژی برای

moeeni 11:11
11:14

مواقعی که این منابع در دسترس نیستند دارید.

moeeni 11:14
11:17

که این خود یک مشکل بزرگ هزینه بر است.

moeeni 11:17
11:19

همین طور با مشکل انتقال انرژی روبرو هستیم.

moeeni 11:19
11:22

برای مثال اگر منبع انرژی در خارج از کشور شما باشد،

moeeni 11:22
11:24

شما نه تنها نیاز به تکنولوژی لازم برای انتقال آن به داخل دارید،

moeeni 11:24
11:29

بلکه شما باید با مشکلات ریسک واردات انرژی از یک کشور دیگر هم کنار بیایید.

moeeni 11:29
11:31

در نتیجه این یک مشکل خیلی بزرگی است.

moeeni 11:31
11:34

من برای این که ابعاد این مشکلات مشخص شوند،

moeeni 11:34
11:37

حجم تمام باطری هایی که ساخته می شود را بررسی کردم،

moeeni 11:37
11:41

انواع مختلف باطری هایی که برای ماشین ها ، کامپیوترها ، تلفن ها و هرچیز دیگر ساخته می شود و

moeeni 11:41
11:46

میزان انرژی که می توانند ذخیره کنند را با میزان انرژی که جهان مصرف می کند مقایسه کردم،

moeeni 11:46
11:50

و به این نتیجه رسیدم که تمام باطری هایی که ما هم اکنون می سازیم

moeeni 11:50
11:54

می توانند تنها 10 دقیقه از انرژی مصرفی جهان را ذخیره کنند.

moeeni 11:54
11:57

در نتیجه ما نیاز به پیشرفت زیادی در این زمینه داریم.

moeeni 11:57
12:01

روش جدیدی که بتواند 100 برابر بهتر

moeeni 12:01
12:03

از روش کنونی باشد.

moeeni 12:03
12:07

این کار غیر ممکن نیست ولی کار ساده ای هم نخواهد بود.

moeeni 12:07
12:11

این مشکل موقعی بروز می کند که ما بخواهیم به این منابع تنها

moeeni 12:11
12:15

20 تا 30 درصد بیشتر از چیزی که امروز استفاده می کنیم اتکا کنیم.

moeeni 12:15
12:17

اگر بخواهیم 100 درصد بر روی این منابع حساب کنیم،

alimoeeny 12:17
12:22

به یک معجزه در مورد باطری ها نیاز داریم.

moeeni 12:23
12:26

خوب حال باید در این مورد چه کرد؟ راه درست چیست؟

moeeni 12:26
12:30

آیا این پروژه منهتن است؟ چه چیزی ما را به نتیجه خواهد رساند؟

moeeni 12:30
12:35

خوب، ما به شرکت های زیادی نیاز داریم که بر روی این موارد کار کنند، صدها شرکت.

moeeni 12:35
12:38

در هر کدام از این پنچ راه حداقل به صد نفر نیاز داریم.

moeeni 12:38
12:42

و به تعداد زیادی از این افراد که نگاه کنید خواهید گفت که این ها دیوانه اند. البته این خوب است.

moeeni 12:42
12:45

من فکر می کنم در این مجمع TED ،

moeeni 12:45
12:49

ما افراد زیادی را داریم که درحال حاضر این مسئله را پیگیری می کنند.

moeeni 12:49
12:53

بیل گروس چندین شرکت در این زمینه دارد، از جمله شرکتی به اسم ای سولار که

moeeni 12:53
12:55

در زمینه خورشید گرمایی تکنولوژی بسیار خوبی دارند.

moeeni 12:55
12:59

همین طور سرمایه گذاری های وینود خوسلا در دها شرکت

moeeni 12:59
13:03

که کارهای بزرگی در این زمینه انجام می دهند و

moeeni 13:03
13:05

من تلاش می کنم که آن ها را حمایت کنم.

moeeni 13:05
13:09

نیتان میرولد و من در واقع از یک شرکت حمایت می کنیم که

moeeni 13:09
13:13

شاید غیر منتظره باشد ولی در واقع روش هسته ای را به کار گرفته است.

moeeni 13:13
13:17

در زمینه هسته ای نوآوری هایی مانند مدولی و مایع صورت گرفته است ولی

moeeni 13:17
13:21

در واقع بعد از آن این صنعت با توقف روبرو شده است.

moeeni 13:21
13:26

و این مسئله که ایده های خوبی در این صنعت وجود دارد که استفاده نشده اند غیر منتظره نیست.

moeeni 13:26
13:32

ایده تراپاور یک نمونه از آن هاست. به جای این که ما آن یک درصد اورانیم

moeeni 13:32
13:35

را که U235 نام دارد بسوزانیم،

moeeni 13:35
13:40

تصمیم گرفتیم بیایم و 99 درصد دیگر را که U238 نام دارد برای تولید انرژی استفاده کنیم.

moeeni 13:40
13:42

این ایده شاید احمقانه به نظر برسد.

moeeni 13:42
13:45

در واقع افراد زیادی در این مورد از مدت ها قبل صحبت کرده اند،

moeeni 13:45
13:49

ولی آن ها هیچ وقت این که آیا این کار ممکن است را شبیه سازی و بررسی نکردند.

moeeni 13:49
13:52

و اکنون به واسطه سوپر کامپیوترهای مدرن و پیشرفته ،

moeeni 13:52
13:54

ما توانستیم این کار را شبیه سازی کنیم و به این نتیجه رسیدم که این کار ممکن است.

moeeni 13:54
14:00

با بکار گیری مواد اولیه به شکل درست این طور به نظر می رسد که این کار شدنی است.

moeeni 14:00
14:03

و به این دلیل که در این روش 99 درصد دیگر اورانیوم سوخته می شود،

moeeni 14:03
14:07

منحنی هزینه به شدت بهبود خواهد یافت.

moeeni 14:07
14:11

در واقع در این روش زباله ها را می سوزانیم، و در واقع شما می توانید برای سوخت

moeeni 14:11
14:14

تمام زباله های باقیمانده از راکتورهای کنونی را استفاده کنید.

moeeni 14:14
14:19

پس به جای نگرانی درباره آن ها ، آن ها را مصرف می کنیم. این خیلی مهم است.

moeeni 14:19
14:23

در این روش اورانیوم به مرور مصرف می شود مانند یک شمع.

moeeni 14:23
14:27

در این جا می توانید ببینید ، به این روش گاهی traveling wave reactor هم گفته می شود.

moeeni 14:27
14:31

از منظر سوخت این روش به واقع مشکل را حل می کند.

moeeni 14:31
14:34

من در اینجا یک عکس از مکانی در کنتاکی دارم.

moeeni 14:34
14:36

این ها زباله های اتمی هستند. همان 99 درصد که

moeeni 14:36
14:38

بخشی که هم اکنون سوزانده می شود از آن جدا شده و

moeeni 14:38
14:40

به قسمتی که باقیمانده اورانیوم تهی شده می گویند.

alimoeeny 14:40
14:43

این ها می توانند برق آمریکا را برای صدها سال تامین کنند.

moeeni 14:43
14:46

و به سادگی با فیلتر کردن آب دریا با روشی ارزان قیمت می توان

moeeni 14:46
14:51

سوخت مورد نیاز برای بقیه کره زمین را برای همیشه تامین کرد.

moeeni 14:51
14:55

پس همان طور که شما می دانید برای انجام این کار مشکلات فراوانی سر راه وجود دارد،

moeeni 14:55
15:00

ولی این یک نمونه از صدها و صدها ایده ای است که

moeeni 15:00
15:03

ما برای حرکت به جلو نیاز داریم.

moeeni 15:03
15:06

پس اجازه بدهید در مورد این فکر کنیم که ما چطور باید خودمان را بسنجیم؟

moeeni 15:06
15:09

کارنامه ی ما چگونه باید باشد؟

moeeni 15:09
15:12

خوب اجازه بدهید به جایی که نیاز است در آینده به آن برسیم برویم

moeeni 15:12
15:14

و سپس میانه راه بررسی کنیم.

moeeni 15:14
15:19

برای سال 2050 ، از خیلی ها شنیده ایم که باید 80 درصد در انتشار دی اکسید کربن کاهش داشته باشیم.

moeeni 15:19
15:23

این مسئله خیلی مهمی است که ما بتوانیم به این نقطه دست پیدا کنیم.

moeeni 15:23
15:27

و 20 درصد بقیه دی اکسید کربنی است که در کشورهای فقیر تولید خواهد شد.

moeeni 15:27
15:29

و مقداری هم به خاطر کشاورزی تولید خواهد شد.

moeeni 15:29
15:33

امیدوارم که تا آن موقع ما تولید دی اکسید کربن به خاطر جنگل داری و سیمان را صفر کرده باشیم.

moeeni 15:33
15:36

پس برای رسیدن به این 80 درصد،

moeeni 15:36
15:40

کشورهای توسعه یافته همچنین کشورهایی مثل چین،

moeeni 15:40
15:45

همگی باید روش تولید الکتریسته خود را تغییر دهند.

moeeni 15:45
15:51

خوب، نمره دیگر این است که آیا ما تکنولوژی مورد نیاز را گسترش می دهیم،

moeeni 15:51
15:53

آیا ما این تکنولوژی را در تمام کشورهای توسعه یافته گسترش داده ایم

moeeni 15:53
15:56

و در مرحله گسترش آن به جاهایی دیگر هستیم.

moeeni 15:56
15:58

این مسئله بسیار مهمی است.

moeeni 15:58
16:02

این عنصر اصلی کارنامه است.

moeeni 16:02
16:07

پس با توجه به این، کارنامه سال 2020 چطور باید باشد؟

moeeni 16:07
16:09

خوب، مانند قبل این کارنامه باید دو عنصر داشته باشد.

moeeni 16:09
16:13

ما باید اقدامات مورد نیاز برای بالا بردن بهره وری برای کاهش انتشار دی اکسید کربن را انجام دهیم.

moeeni 16:13
16:16

هر چقدر ما کمتر دی اکسید کربن منتشر کنیم ، حجم کلی آن کمتر خواهد بود

moeeni 16:16
16:18

و در نتیجه دمای هوا کمتر خواهد بود.

moeeni 16:18
16:21

ولی به شکل مشابه نمره ای که ما در این جا می گیریم،

moeeni 16:21
16:25

برای کارهایی است که به کاهش بزرگ ما را نمی رساند ولی

moeeni 16:25
16:29

به همان اندازه یا شاید کمی کمتر از نمره دیگر مهم باشد که همان

moeeni 16:29
16:33

تکه هایی از نوآوری هایی است که برای عبور از موانع مورد نیاز است.

moeeni 16:33
16:36

ما باید با تمام سرعت برای عبور از این موانع اقدام کنیم

moeeni 16:36
16:39

و پیشرفتمان را می توانیم با مقیاس تعداد شرکت های فعال در این زمینه،

moeeni 16:39
16:42

پروژه های آزمایشی و تغییراتی که در قوانین تنظیمی به وجود می آید بسنجیم.

moeeni 16:42
16:45

کتاب های خوبی در این زمینه نوشته شده اند.

moeeni 16:45
16:48

کتاب ال گور با نام "انتخاب ما" و

moeeni 16:48
16:51

کتاب دیوید مک کی "انرژی پایدار بدون هوای گرم".

moeeni 16:51
16:54

این کتاب ها به واقع این موضوع را بررسی می کنند و ساختاری را شکل می دهند

moeeni 16:54
16:56

که می تواند به شکل گسترده مورد بحث قرار گیرد،

moeeni 16:56
16:59

چون ما نیاز به حمایت گسترده در این مورد داریم.

moeeni 16:59
17:01

خیلی چیزها باید در کنار هم قرار گیرند.

moeeni 17:01
17:03

پس این یک آرزو است.

moeeni 17:03
17:07

این یک آرزوی محکمی است که ما بتوانیم این تکنولوژی را اختراع کنیم.

moeeni 17:07
17:10

اگر شما حق یک آرزو برای 50 سال آینده را به من بدهید،

moeeni 17:10
17:12

من می توانم انتخاب کنم که چه کسی رئیس جمهور شود،

moeeni 17:12
17:15

می توانم یک واکسن انتخاب کنم که چیزی است که خیلی دوست دارم،

moeeni 17:15
17:17

یا می توانم این را انتخاب کنم که این تکنولوژی

moeeni 17:17
17:21

که هزینه آن نصف و بدون انتشار دی اکسید کربن است اختراع شود،

moeeni 17:21
17:23

این آرزویی است که من انتخاب خواهم کرد.

moeeni 17:23
17:25

این آرزویی است که بیشترین تاثیر را خواهد داشت.

moeeni 17:25
17:27

اگر ما به این آرزو دست پیدا نکنیم،

moeeni 17:27
17:31

شکاف بین افرادی که کوتاه مدت فکر می کنند با افرادی که بلند مدت فکر می کنند بدتر می شود،

moeeni 17:31
17:34

بین آمریکا و چین ، بین کشورهای فقیر و ثروتمند ،

moeeni 17:34
17:39

و مهمتر از همه زندگی دو میلیارد فقیر جهان خیلی بدتر خواهد شد.

moeeni 17:39
17:41

خوب، ما باید چه کار بکنیم؟

moeeni 17:41
17:46

من چه چیزی را از شما درخواست می کنم که جلو بیایید و انجام دهید؟

moeeni 17:46
17:49

ما باید برای سرمایه گذاری بیشتر در تحقیقات اقدام کنیم.

moeeni 17:49
17:51

وقتی که کشورها در مکان هایی مانند کپنهاگ در کنار یکدیگر جمع می شوند،

moeeni 17:51
17:54

آن ها نباید تنها در مورد دی اکسید کربن بحث کنند.

moeeni 17:54
17:56

آن ها باید درباره برنامه ای برای نوآوری مذاکره کنند.

moeeni 17:56
18:01

شما از سطح پایین و مضحک خرج کردن

moeeni 18:01
18:03

بر روی این نوآوری ها حیران خواهید شد.

moeeni 18:03
18:07

ما به مشوق هایی برای بازار ، مالیات بر دی اکسید کربن و مدیریت میزان آلودگی،

alimoeeny 18:07
18:10

چیزی که میزان هزینه این کار را نمایان کند نیازمندیم.

moeeni 18:10
18:12

ما باید این پیام را به همه برسانیم.

moeeni 18:12
18:15

ما باید گفتگو درباره این موضوع را کمی منطقی تر کنیم، کمی قابل درک تر،

moeeni 18:15
18:18

همین طور درباره ی قدم هایی که دولت در این باره برمی دارد.

moeeni 18:18
18:22

این یک آرزوی خیلی مهمی است ولی من فکر می کنم که می توانیم به آن دست بیابیم.

moeeni 18:22
18:24

خیلی ممنون.

moeeni 18:24
18:35

(تشویق)

moeeni 18:35
18:37

خیلی ممنون.

moeeni 18:37
18:39

کریس اندرسون : خیلی ممنون. خیلی ممنون.

moeeni 18:39
18:44

(تشویق)

moeeni 18:44
18:50

خیلی ممنون. فقط برای این که من در مورد تراپاور بیشتر بفهمم، درست --

moeeni 18:50
18:55

منظورم این است، اولا آیا می توانی از میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برآوردی بدهی؟

moeeni 18:55
18:59

بیل گیتس : در واقع برای این که کارهای نرم افزاری آن توسط سوپرکامپیوتر انجام شود

moeeni 18:59
19:01

و دانشمندان بزرگی استخدام شوند که ما این کار را انجام داده ایم،

moeeni 19:01
19:04

این تنها ده ها میلیون دلار هزینه دارد.

moeeni 19:04
19:07

و حتی وقتی که موادمان را در راکتورهایی در روسیه آزمایش کنیم

moeeni 19:07
19:11

که مطمئن شویم که مواد اولیه مان به درستی کار می کند،

moeeni 19:11
19:13

در این موقع هزینه ها تنها تا صدها میلیون دلار بالا می رود.

moeeni 19:13
19:16

کار سخت ساختن راکتور آزمایشی است،

moeeni 19:16
19:21

دسترسی به چندین میلیارد دلار و پیدا کردن مکانی

moeeni 19:21
19:23

که اولین راکتور در آن جا ساخته شود.

moeeni 19:23
19:27

وقتی که اولین راکتور را ساختی ، اگر به صورتی که تبلیغ می شود کار کند

moeeni 19:27
19:31

دیگر این موضوع مانند روز روشن خواهد بود، به خاطر مسائل اقتصادی و چگالی انرژی

moeeni 19:31
19:33

که با آن چه که ما امروز به عنوان انرژی هسته ای می شناسیم خیلی تفاوت خواهد داشت.

moeeni 19:33
19:37

کریس اندرسون : برای این که درست متوجه شویم، این تکنولوژی نیاز دارد که در عمق زمین

moeeni 19:37
19:41

مانند یک ستون عمودی از این نوع

moeeni 19:41
19:43

سوخت هسته ای ساخته شود

moeeni 19:43
19:46

و فرآییند از بالا شروع خواهد شد و به سمت پایین حرکت خواهد کرد؟

moeeni 19:46
19:49

بیل گیتس : درست است. امروزه راکتورها به صورت پیوسته سوخت گذاری می شوند.

moeeni 19:49
19:52

در نتیجه به تعداد زیادی نیروی انسانی و بازرسی ها فراوان برای جلوگیری از بروز خطا نیاز است،

moeeni 19:52
19:55

که باید باز شود و چیزهایی به درون و خارج آن منتقل شود.

moeeni 19:55
19:57

این اصلا خوب نیست.

moeeni 19:57
20:02

پس اگر شما سوخت خیلی ارزانی داشته باشید که بتوانید آن را برای 60 سال استفاده کنید،

moeeni 20:02
20:04

آن را به صورت یک کنده درخت در نظر بگیر،

moeeni 20:04
20:07

آن را قرار دهیم و پیچیده گی های دیگر را نداشته باشیم.

moeeni 20:07
20:12

و این آن جا قرار می گیرد و برای شصت سال خواهد سوخت و در آخر تمام خواهد شد.

moeeni 20:12
20:16

کریس اندرسون: این یک نیروگاه اتمی است که راه حلی برای نابودی زباله خود دارد.

moeeni 20:16
20:18

بیل گیتس: بله. خوب، اتفاقی که برای زباله می افتد،

moeeni 20:18
20:23

این است که می توانید بگذارید همان جا باقی بماند -- مقدار زباله در این روش خیلی کمتر است --

moeeni 20:23
20:25

یا شما می توانید زباله را خارج کنید و

moeeni 20:25
20:28

به عنوان سوخت در نیروگاه دیگری قرار دهید.

moeeni 20:28
20:32

و ما در هنگام شروع از زباله های که هم اکنون درون استخرهای خنک کننده و

moeeni 20:32
20:36

بشکه های ضد رطوبت قرار دارند، استفاده خواهیم کرد.

moeeni 20:36
20:38

این ها سوخت ما برای شروع خواهند بود.

moeeni 20:38
20:41

در نتیجه چیزی که در راکتورهای کنونی مشکلی هستند در واقع

moeeni 20:41
20:43

چیزی هستند که به خورد راکتورهای ما می روند

moeeni 20:43
20:46

و به این ترتیب به مرور همراه با طی شدن این روند

moeeni 20:46
20:48

حجم زباله به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

moeeni 20:48
20:50

کریس اندرسون: در صحبت های که با افراد مختلف دور دنیا

moeeni 20:50
20:52

در مورد توانایی های این تکنولوژی داشته اید،

moeeni 20:52
20:55

کجا از همه بیشتر برای بکارگیری این تکنولوژی علاقه نشان دادند؟

moeeni 20:55
20:58

بیل گیتس: خوب، ما هنوز مکان خاصی را انتخاب نکرده ایم،

alimoeeny 20:58
21:06

و علاقه زیادی به پنهان کاری در مورد هر چیزی که به آن هسته ای گفته می شود وجود دارد،

moeeni 21:06
21:08

در نتیجه ما بسیار مورد توجه قرار گرفته ایم،

moeeni 21:08
21:12

افرادی از شرکت هایی در روسیه ، هند ، چین.

moeeni 21:12
21:14

من چندی قبل با وزیر نیرو در این جا دیدار داشتم و

moeeni 21:14
21:18

در مورد این که این تکنولوژی چطور می تواند در برنامه مربوط به انرژی قرار گیرد صحبت کردیم.

moeeni 21:18
21:21

من خوش بین هستم. می دانید که فرانسه و ژاپن کارهایی انجام داده اند.

moeeni 21:21
21:25

این کار متفاوتی با چیزهایی است که تا بحال انجام شده است.

moeeni 21:25
21:29

این کار پیشرفت مهمی است، ولی خیلی مشابه راکتورهای سریع است،

moeeni 21:29
21:31

کشورهای مختلفی این راکتورها را ساخته اند،

moeeni 21:31
21:36

در نتیجه هر کسی که راکتورهای سریع را ساخته باشد کاندیدی برای ساخت اولین از این نوع است.

moeeni 21:36
21:41

کریس اندرسون: چیزی که در ذهن شما در مورد برآورد زمانی و درصد احتمالی که

moeeni 21:41
21:44

در واقع چیزی مشابه این ساخته شود چیست؟

moeeni 21:44
21:49

بیل گیتس: خوب، برای ساخت یکی از این نیروگاه های تولید برق در مقیاس بزرگ

moeeni 21:49
21:51

که ارزان قیمت باشد،

moeeni 21:51
21:55

ما نیاز به 20 سال برای اختراع آن و 20 سال برای توسعه آن داریم.

moeeni 21:55
22:00

این در حدود زمانی است که مدل های محیطی به

moeeni 22:00
22:02

ما نشان داده اند که ما باید به آن دست پیدا کنیم.

moeeni 22:02
22:07

می دانید که ، تراپاور در صورتی که همه چیز خوب پیش برود، که ما آرزوی آن را داریم،

moeeni 22:07
22:09

به سادگی می تواند به آن دست پیدا کند.

moeeni 22:09
22:12

و در حال حاضر خوشبختانه دها شرکت،

moeeni 22:12
22:14

البته ما نیاز به صدها شرکت داریم،

moeeni 22:14
22:16

که به همین صورت اگر دانش آن ها جواب دهد،

moeeni 22:16
22:19

و اگر سرمایه گذاری لازم برای ساخته نیروگاه های آزمایشی آن ها انجام شود،

moeeni 22:19
22:21

می توانند با این تکنولوژی رقابت کنند.

moeeni 22:21
22:23

و بهترین حالت این است که موفقیت چند گانه داشته باشیم،

moeeni 22:23
22:26

چون در این حالت می توانید ترکیبی از این ها را مورد استفاده قرار دهید.

moeeni 22:26
22:28

به طور حتم نیاز داریم که حداقل یکی موفق شود.

alimoeeny 22:28
22:31

کریس اندرسون: در مقایسه با بقیه راه حلهای مقیاس بزرگ با توانایی در تغییر شرایط،

moeeni 22:31
22:34

آیا این تکنولوژی بزرگترینی است که شما از آن خبر دارید؟

moeeni 22:34
22:38

بیل گیتس: عبور از موانع مربوط به انرژی از مهمترین کارهاست.

moeeni 22:38
22:40

حتی بدون در نظر گرفتن اجبارهای محیطی ، این موضوع به همین مقدار دارای اهمیت خواهد بود.

moeeni 22:40
22:45

ولی اضطرارهای محیطی موجود فقط آن را بزرگ تر می کند.

moeeni 22:45
22:48

در حوزه هسته ای ، نوآوری های دیگری هم وجود دارند.

moeeni 22:48
22:51

می دانید، ما از کار آن ها به اندازه ای که از این کار با خبر هستیم خبر نداریم

moeeni 22:51
22:54

ولی افرادی روی روش مدولی که روش متفاوتی است و

moeeni 22:54
22:58

روش راکتورهای مایع که به نظر می رسد کار سختی باشد کار می کنند،

moeeni 22:58
23:00

البته شاید آن ها هم همین را در مورد ما بگویند.

moeeni 23:00
23:03

پس افراد متفاوتی وجود دارند،

moeeni 23:03
23:06

ولی زیبایی این روش این است که ملکول اورانیوم

moeeni 23:06
23:10

میلیون ها برابر ملکول دیگری مثلا کربن، انرژی دارد.

moeeni 23:10
23:13

و در نتیجه اگر بتوانید با نکات منفی آن کنار بیایید،

moeeni 23:13
23:16

که اصل آن تشعشعات است،

moeeni 23:16
23:19

تاثیرات مخرب، هزینه و پتانسیل آن

moeeni 23:19
23:21

و تاثیرات آن بر زمین و دیگر چیزها،

moeeni 23:21
23:25

تقریبا در نوع خود بی نظیر است.

moeeni 23:25
23:29

کریس اندرسون: اگر این کارها نتیجه ندهد، آن وقت چه باید کرد؟

moeeni 23:29
23:33

آیا باید اقدامات اورژانسی برای پایدار نگه داشتن

moeeni 23:33
23:36

دمای هوا انجام دهیم؟

moeeni 23:36
23:38

بیل گیتس: اگر در چنین وضعیتی قرار بگیریم،

moeeni 23:38
23:43

مانند این است که بیش از حد خورده باشیم و در حال سکته قلبی باشیم.

alimoeeny 23:43
23:47

خوب در این حالت به کجا مراجعه می کنید؟ شاید نیاز به جراحی قلب یا چیز مشابهی داشته باشید.

moeeni 23:47
23:51

یک رشته تحقیقات در موضوعی که به آن مهندسی زمین گفته می شود وجود دارد،

moeeni 23:51
23:54

که تکنیک های مختلفی است که در گرم شدن هوا تاخیر ایجاد می کند

alimoeeny 23:54
23:57

که زمانی در حدود 20 تا 30 سال در اختیار ما می گذارد تا اقدام اساسی تری کنیم.

moeeni 23:57
23:59

این تنها یک نوع بیمه است.

moeeni 23:59
24:01

شما امیدوارید که نیاز به انجام آن نداشته باشید.

moeeni 24:01
24:03

بعضی از افراد بر این عقیده اند که شما نباید حتی بر روی سیاست های بیمه ای کار کنید

moeeni 24:03
24:05

چون باعث تنبلی شما می شود و

moeeni 24:05
24:09

شما همچنان به خوردن ادامه می دهید چون می دانید که عمل قلب برای نجات شما وجود دارد.

moeeni 24:09
24:12

من مطمئن نیستم که این کار با توجه به اهمیت موضوع کار خردمندانه ای باشد

moeeni 24:12
24:16

ولی هم اکنون بحث هایی در مورد مهندسی زمین وجود دارد، در صورتی که تغییرات

moeeni 24:16
24:20

با سرعتی بیشتر رخ داد و یا این نوآوری ها آهسته تر از آن چه ما پیش بینی می کنیم به نتیجه رسید،

moeeni 24:20
24:23

ما باید این امکانات را در دسترس داشته باشیم.

moeeni 24:25
24:30

کریس اندرسون: اگر شما بخواهید یک یا دو جمله به کسانی که در مورد گرم شدن زمین شک دارند بگویید،

moeeni 24:30
24:34

شما چگونه به آن ها خواهید فهماند که در اشتباه هستند؟

moeeni 24:35
24:39

بیل گیتس : خوب ، متاسفانه این شکاکان از گروه های مختلفی هستند.

alimoeeny 24:39
24:43

کسانی که با استدلالهای علمی به این موضوع اعتراض می کنند خیلی کم هستند.

alimoeeny 24:43
24:46

آیا آن ها می گویند که این تاثیرات با بازخورد منفی ناشی از

alimoeeny 24:46
24:48

تشکیل ابرها بر طرف خواهد شد؟

moeeni 24:48
24:51

موارد خیلی کمی وجود دارد که آن ها بتوانند بگویند و

moeeni 24:51
24:54

تنها یک در میلیون احتمال این وجود دارد که این ها درست باشند.

moeeni 24:54
24:57

مشکل اصلی که ما این جا با آن روبرو هستیم به نوعی مانند ایدز است.

moeeni 24:57
25:01

شما خطایی را امروز مرتکب می شوید و تاوان آن را مدت ها بعد باید پس بدهید.

moeeni 25:01
25:05

پس وقتی که شما این همه مشکلات فوری دیگر را دارید،

moeeni 25:05
25:08

فکر این که دردی را اکنون تحمل کنید تا در آینده چیزی بدست آورید --

moeeni 25:08
25:11

و همچنین در مورد دردی که تا حدی نا محتمل است.

moeeni 25:11
25:17

در واقع گزارش IPCC ، نشان می دهد که این لزوما بدترین وضعیت نیست،

moeeni 25:17
25:19

و افرادی در کشورهای ثروتمند وجود دارند که به این گزارش نگاه می کنند و

moeeni 25:19
25:23

می گویند، خیلی خوب این مسئله اهمیت چندانی ندارد.

moeeni 25:23
25:27

حقیقت این است که آن بخش نا مطمئن موضوع است که باید ما را به این کار جذب کند.

moeeni 25:27
25:30

ولی امید من این است که اگر شما بتوانید این کار را از نظر اقتصادی به صرفه بکنید

moeeni 25:30
25:32

و درضمن محدودیت های در مورد دی اکسید کربن را هم رعایت کنید،

moeeni 25:32
25:34

آن وقت این شکاکان خواهند گفت، خیلی خوب،

moeeni 25:34
25:36

من اهمیتی نمی دهم که این دی اکسید کربن تولید می کند یا نه،

moeeni 25:36
25:38

به نوعی من آرزو می کردم که ای کاش تولید می کرد،

moeeni 25:38
25:42

ولی فکر کنم می توانم آن را بپذیرم چون این ارزان تر از قبل تمام می شود.

moeeni 25:42
25:46

(تشویق)

moeeni 25:46
25:50

کریس اندرسون: پس این پاسخ شما به بحث بورن لامبورگ خواهد بود،

moeeni 25:50
25:54

که اگر شما این همه انرژی را برای حل مشکل دی اکسید کربن صرف کنید،

moeeni 25:54
25:56

این باعث می شود که هدف های دیگر شما مانند

moeeni 25:56
25:59

از بین بردن فقر و مالاریا و چیزهای دیگر از دست برود،

moeeni 25:59
26:03

که این کار احمقانه ای و اتلاف منابع زمین است که سرمایه ها را برای این کار قرار داد

moeeni 26:03
26:05

وقتی که می توان این همه کارهای مفید تر انجام داد.

moeeni 26:05
26:08

بیل گیتس: خوب، هزینه ای که باید برای تحقیق و توسعه صرف شود --

moeeni 26:08
26:12

مثلا بگویید که آمریکا باید 10 میلیارد دلار در سال بیشتر از چیزی که الان هزینه می کند صرف کند --

moeeni 26:12
26:14

این خیلی هم کار سختی نیست.

moeeni 26:14
26:16

این کار باعث از دست رفتن چیزهای دیگر نمی شود.

moeeni 26:16
26:19

اگر شما هزینه زیادی را روی کاری بکنید که ، و این افراد معقول می توانند مخالف حرف من باشند،

moeeni 26:19
26:22

از نظر اقتصادی به صرفه نباشد و شما تلاش کنید بر روی آن سرمایه گذاری کنید.

moeeni 26:22
26:25

به نظر من این کار بیهوده است.

moeeni 26:25
26:28

مگر این که کار شما به بازدهی اقتصادی خیلی نزدیک باشد و شما تنها بر روی راه اندازی آن سرمایه گذاری می کنید

moeeni 26:28
26:30

و به مرور بسیار ارزان شود.

moeeni 26:30
26:34

من معتقدم که ما باید بیشتر چیزهایی را که پتانسیل این را دارند که

moeeni 26:34
26:36

بسیار ارزان تر تمام شوند مورد تجربه قرار دهیم.

moeeni 26:36
26:41

اگر ملاک تصمیم گیری ما این باشد که اگر انرژی بسیار گران شود

moeeni 26:41
26:43

باز هم افراد ثروتمند می توانند هزینه آن را پرداخت کنند.

moeeni 26:43
26:46

منظور من این است که همه ما که این جا هستیم می توانیم پنج برابر بیشتر هم بابت انرژی پرداخت کنیم

moeeni 26:46
26:48

و تغییری در نوع زندگیمان ندهیم.

moeeni 26:48
26:50

فاجعه تنها برای آن دو میلیارد فقیر دنیا خواهد بود.

moeeni 26:50
26:52

حتی لامبورگ هم نظرش تغییر کرده است.

moeeni 26:52
26:57

بحث او در حال حاضر این است که چرا تحقیق و توسعه بیشتر مورد توجه قرار نمی گیرد.

moeeni 26:57
26:59

او به دلیل کارهای ابتدایی خود،

moeeni 26:59
27:01

هنوز به خیمه ی شکاکان مرتبط است،

moeeni 27:01
27:04

ولی متوجه این شده که این خیمه بسیار تنهاست.

moeeni 27:04
27:07

و در نتیجه او نکته تحقیق و توسعه را پیش کشیده است.

moeeni 27:07
27:12

پس مواردی در این جا وجود دارد که من فکرمی کنم معقول به نظر می رسند.

moeeni 27:12
27:15

سرمایه گذاریی که برای تحقیق و توسعه صورت می گیرد به شکل احمقانه ای کم است.

moeeni 27:15
27:18

کریس اندرسون: بیل ، من به گمانم از طرف بیشتر افراد حاضر در این جا

moeeni 27:18
27:21

می خواهم بگویم که امیدوارم که آرزویت برآورده شود. خیلی ممنونم.

moeeni 27:21
27:23

بیل گیتس: خیلی ممنون.

moeeni 27:23
27:26

(تشویق)