Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Bill Gates on energy: Innovating to zero! in Mongolian

Last Modified By Time Content
delgersaikhant 00:01
00:05

Өнөөдөр би эрчим хүч ба уур амьсгалын талаар ярих болно.

delgersaikhant 00:05
00:07

Энэ бага зэрэг содон сонсогдож байгаа байх л даа,

tuya 00:07
00:12

учир нь миний үндсэн хийдэг ажил бол

tuya 00:12
00:15

дэлхий дээрх хамгийн ядуу 2 тэрбум хүнд тус болох

tuya 00:15
00:20

вакцин, үр тариа, болон өөр бусад үүнтэй холбогдох зүйлс байдаг.

delgersaikhant 00:20
00:25

Гэвч, үнэндээ эрчим хүч, уур амьсгал бол эдгээр хүмүүст

tuya 00:25
00:30

энэ гариг дээрх хэнээс ч дутахгүй илүүтэйгээр чухал юм.

delgersaikhant 00:30
00:35

Уур амьсгал дордоно гэдэг нь олон жилийн турш тэд ургац хураахгүй гэсэн үг.

tuya 00:35
00:38

Хэт их эсвэл хэт бага бороо орж,

tuya 00:38
00:40

тэдний байгалийн эмзэг орчин давж гарч

tuya 00:40
00:44

чадахааргүйгээр олон зүйл өөрчлөгдөх болно.

delgersaikhant 00:44
00:49

Энэ бүхэн өлсгөлөн, тогтворгүй байдал, үймээн самуун руу хөтөлнө.

tuya 00:49
00:53

Тиймээс, уур амьсгалын өөрчлөлт бол тэдний хувьд аймшигтай зүйл юм.

delgersaikhant 00:53
00:56

Мөн эрчим хүчний үнэ тэдний хувьд маш чухал.

delgersaikhant 00:56
00:59

Хэрвээ та юмны үнэ бууруулах, ядуурлыг багасгаж чадах

delgersaikhant 00:59
01:03

нэг л зүйлийг сонгох болвол та эрчим хүчийг сонгох нь гарцаагүй.

delgersaikhant 01:03
01:07

Өнөөг хүртэл эрчим хүчний үнэ буурсаар ирсэн.

tuya 01:07
01:13

Өндөр хөгжилтэй иргэншил эрчим хүчний дэвшилт дээр л суурилсан билээ.

tuya 01:13
01:17

Нүүрсний ололт Аж Үйлдвэрийн Хувьсгалыг тэтгэж,

tuya 01:17
01:23

1900-аад онд хүртэл эрчим хүчний үнэ огцом унасан.

delgersaikhant 01:23
01:26

Энэ бүхний ачаар бид өнөөдөр хөргөгч, агааржуулагчтай байгаа төдийгүй

delgersaikhant 01:26
01:30

бид орчин үеийн материал бүтээж, маш олон зүйлийг хийж байна.

tuya 01:30
01:37

Эрчим хүчний ачаар чинээлэг ертөнцийнхөн гайхалтай амьдрах нөхцлийг бүрдүүлсэн.

tuya 01:37
01:44

Гэхдээ, бид үүнийг илүү хямд болгохын хирээр- жишээ нь, үнийг хоёр дахин хямдруулна гэвэл-

tuya 01:44
01:46

бид шинэ сорилттой тулгарах болсон ба

tuya 01:46
01:50

тэр бол нүүрсхүчлийн хий- СО2 юм.

delgersaikhant 01:50
01:53

СО2 дэлхийг дулааруулж байгаа бөгөөд

tuya 01:53
01:59

үүнийг тодорхойлно гэвэл үнэндээ маш энгийн л дээ.

tuya 01:59
02:03

Хэрвээ бүх ялгарч байгаа СО2-г нэгтгэж үзвэл,

delgersaikhant 02:03
02:06

энэ нь температурын өсөлтөд хүргэж,

tuya 02:06
02:10

энэхүү температурын өсөлт нь зарим маш сөрөг үзэгдлүүд рүү хөтөлнө:

tuya 02:10
02:13

-Цаг агаарын өөрчлөлт болон илүү аюултай шууд бус нөлөөнүүд.

tuya 02:13
02:18

Байгалийн экосистемүүд эдгээр түргэн өөрчлөлтөд дасан зохицож чадахгүйн

tuya 02:18
02:21

улмаас экосистем тогтолцоонууд нурахад хүрнэ.

tuya 02:21
02:24

Энэ СО2-ын тодорхой өсөлтөөс

tuya 02:24
02:28

температур хэрхэн хамаарах нь болон

tuya 02:28
02:30

хаана ямар гинжин нөлөөллүүд гарах зураг байна.

tuya 02:30
02:33

Зарим нэг тодорхойгүй зүйлс байна, гэхдээ тийм ч их биш л дээ.

delgersaikhant 02:33
02:36

Эдгээр өөрчлөлтүүд яг хэр муу байх нь тодорхойгүй ч

delgersaikhant 02:36
02:39

ямар ч байсан маш муу байна гэдэг нь эргэлзээгүй.

tuya 02:39
02:41

Би энэ салбар дахь тэргүүлэх эрдэмтдээс хэд хэдэн удаа асууж байсан:

tuya 02:41
02:44

-Бид үнэхээр ялгаруулалтыг тэгт хүртэл нь бууруулах ёстой юу?

tuya 02:44
02:47

Зүгээр л ядаж 2 эсвэл 4 дахин бууруулж болдоггүй юм уу? гэж.

tuya 02:47
02:51

Хариулт нь гэвэл, "Бид үүнийг тэг болгох хүртэл...

tuya 02:51
02:53

...температур үргэлжлэн өссөөр байх болно."

tuya 02:53
02:55

Тиймээс энэ бол том сорилт.

tuya 02:55
03:00

Энэ бол "3 м өндөртэй ачааны машиныг 2.5 м өндөртэй гүүрэн доогуур...

tuya 03:00
03:03

...чихээд гаргачихна" гэж хэлэхээс үнэхээр ондоо зүйл.

tuya 03:03
03:07

Энэ бол ТЭГ-д хүрэх ёстой зүйл.

delgersaikhant 03:07
03:11

Өнөөдөр бид жил бүр маш их буюу 26 тэрбум тонн

tuya 03:11
03:13

СО2 үйлдвэрлэж байна.

tuya 03:13
03:17

Нэг Америк хүн бүр 20 тонн орчим гэсэн үг.

tuya 03:17
03:20

Харин буурай орны хүмүүсийн хувьд 1 тонноос ч бага.

tuya 03:20
03:24

Дэлхийн дундаж нь хүн бүрт 5 тонн байна.

delgersaikhant 03:24
03:26

Бид ямар нэг аргаар үүнийг тэг болгох

delgersaikhant 03:26
03:29

тийм өөрчлөлтийг хийх хэрэгтэй.

tuya 03:29
03:31

СО2-ийн хэмжээ байнга өссөөр ирсэн.

delgersaikhant 03:31
03:36

Үүнийг янз бүрийн эдийн засгийн өөрчлөлтүүд л намдааж байсан,

delgersaikhant 03:36
03:39

тиймээс бид огцом өсөлтөөс бууралт руу,

tuya 03:39
03:42

бүр тэг рүү хүрэх бууралт руу шилжих ёстой.

tuya 03:42
03:44

Энэхүү тэгшитгэл нь үржигдэхүүн маягийн

delgersaikhant 03:44
03:46

дөрвөн хүчин зүйлтэй.

delgersaikhant 03:46
03:49

Тэгшитгэлийн зүүн талд бидний тэг болгохыг хүсч байгаа СО2

tuya 03:49
03:53

байна. Энэ тоо нь нийт хүмүүсийн тоо, хүн тус бүрийн

tuya 03:53
03:56

дундаж хэрэглээ ба үйлчилгээ, хэрэглээ бүр дээрх

tuya 03:56
03:59

дундаж эрчим хүч, мөн нэгж эрчим хүч бүрт

tuya 03:59
04:03

харгалзах СО2-ийн хэмжээнээс хамаарна.

tuya 04:03
04:05

Эдгээрийг тус бүрчлэн авч үзэж,

tuya 04:05
04:09

СО2-ийг хэрхэн тэгд хүргэж болохыг харъя.

tuya 04:09
04:13

Эдгээр тоонуудын нэг нь л заавал тэг болох ёстой байх.

tuya 04:13
04:16

Ахлах ангийн алгебр байна.

tuya 04:16
04:18

Одоо ингээд харцгаая.

tuya 04:18
04:20

Эхлээд, нийт хүн ам.

delgersaikhant 04:20
04:23

Дэлхий дээр өнөөдөр 6.8 тэрбум хүн амьдарч байна.

delgersaikhant 04:23
04:25

Энэ тоо 9 тэрбум хүрэх төлөвтэй байгаа.

delgersaikhant 04:25
04:29

Хэрвээ бид шинэ вакцинууд, эрүүл мэндийн

tuya 04:29
04:31

үйлчилгээ болон нөхөн үржихүйн үйлчилгээн дээр

tuya 04:31
04:35

маш амжилттай ажиллаж чадвал үүнийг 10-15%-аар

delgersaikhant 04:35
04:39

бууруулж чадсан ч, бид 1.3 тэрбумын өсөлтийг харах л болно.

delgersaikhant 04:39
04:42

Хоёр дахь хүчин зүйл бол бидний хэрэглэдэг үйлчилгээ.

delgersaikhant 04:42
04:44

Үүнд бүгд хамаарна:

tuya 04:44
04:48

Идэх хоол, хувцас, зурагт, халаалт гээд бүгд.

delgersaikhant 04:48
04:51

Эдгээр чинь маш сайхан зүйлс.

delgersaikhant 04:51
04:54

Ядуурлыг бууруулна гэдэг нь эдгээр үйлчилгээнүүдийг

tuya 04:54
04:56

энэ гаригийн хүн бүрт хүргэнэ гэсэн үг.

tuya 04:56
05:00

Энэ тоо өсч байх нь сайн зүйл шүү.

tuya 05:00
05:02

Чинээлэг ертөнцийнхөн, магадгүй тэргүүлэх нэг тэрбумын

tuya 05:02
05:04

хувьд бид хасалт хийж болох боловч

tuya 05:04
05:08

энэ тоо жил бүр дунджаар өсч байх болно.

tuya 05:08
05:12

Ингэснээр дэлхий нийтээр нэг хүнд үзүүлэх үйлчилгээ нь

tuya 05:12
05:15

2 -оос илүүгээр өсөх юм.

tuya 05:15
05:17

Жишээ нь, энд хамгийн наад захын үйлчилгээ байна.

tuya 05:17
05:20

-Танай гэрт гэрийн даалгавраа хийхэд чинь хэрэгтэй гэрэлтүүлэг бий юу?

tuya 05:20
05:22

Үнэндээ эдгээр хүүхдүүдэд байхгүйн улмаас

tuya 05:22
05:26

тэд гадагш гарч, гудамжны гэрэлд даалгавраа хийдэг.

tuya 05:27
05:31

Харин одоо, нэгж үйлчилгээнд хэрэглэгдэх эрчим хүч "Е"-г харъя.

delgersaikhant 05:31
05:33

Энд ямар ч байсан зарим сайн зүйлс байна.

tuya 05:33
05:35

Бидэнд азаар өсдөггүй нэг ч гэсэн зүйл байна.

tuya 05:35
05:38

Цахилгаан гаргах янз бүрийн шинэ ололтууд,

tuya 05:38
05:43

янз бүрийн төрлийн машинууд, барилга барих олон төрлийн

tuya 05:43
05:46

технологийн тусламжтайгаар, үйлчилгээ тус бүрийн шаардах

tuya 05:46
05:50

эрчим хүчийг ихээр бууруулж чадсан.

delgersaikhant 05:50
05:53

Зарим үйлчилгээнүүд үүнийг бараг 90%-аар бууруулсан.

tuya 05:53
05:56

Гэхдээ бордоо хийх технологиос,

tuya 05:56
05:58

агаарын тээвэр гээд

tuya 05:58
06:02

зарим сайжруулах боломж муу байдаг үйлчилгээнүүд ч байна.

tuya 06:02
06:04

Ингээд ерөнхийдөө гэвэл, хэрвээ бид өөдрөг байвал,

tuya 06:04
06:11

бид энэ тоог 3 -аас 6 дахин бууруулах боломжтой.

delgersaikhant 06:11
06:14

Гэхдээ эдгээр эхний гурван хүчин зүйлийн хувьд бид

tuya 06:14
06:19

сайндаа л 26 тэрбум тн -оос 13 тэрбум тн болгож

tuya 06:19
06:21

бууруулсан ч, энэ нь хангалттай биш байна.

delgersaikhant 06:21
06:23

Одоо харин, 4 дэх хүчин зүйлийг авч үзье.

tuya 06:23
06:25

Энэ нь түлхүүр хүчин зүйл байх болно.

tuya 06:25
06:31

Нэгж эрчим хүчинд харгалзах СО2-ийн хэмжээ.

tuya 06:31
06:35

Гол асуудал: "-Бид үүнийг ТЭГ болгож чадах уу?"

tuya 06:35
06:37

Хэрвээ нүүрс шатаавал: -Үгүй.

tuya 06:37
06:39

Байгалийн хий шатааснаар: -Үгүй.

delgersaikhant 06:39
06:42

Шинээр гарч ирж байгаа сэргээгдэх болон

tuya 06:42
06:48

цөмийн эрчим хүчнээс бусад одоо ашиглагдах бүх арга СО2 гаргана.

delgersaikhant 06:48
06:51

Тиймээс, дэлхийн түвшинд бидний хийж чадах зүйл бол

delgersaikhant 06:51
06:54

шинэ систем бий болгох явдал юм.

tuya 06:54
06:56

Бидэнд эрчим хүчний "Гайхамшиг" хэрэгтэй.

tuya 06:56
07:00

Би "Гайхамшиг" гэдгээр ямар нэгэн боломжгүй зүйлийг хэлэх гэсэнгүй.

tuya 07:00
07:05

-Микро-процессор бол "Гайхамшиг." -Компьютер бол "Гайхамшиг."

tuya 07:05
07:08

-Интернэт үйлчилгээнүүд бол "Гайхамшиг."

tuya 07:08
07:13

Энд тэдгээр "Гайхамшиг"-уудыг бүтээхэд оролцсон олон хүмүүс ирж.

tuya 07:13
07:15

Жирийн үед бол бидэнд гайхамшиг бүтээхийг шаардах

tuya 07:15
07:17

өгөгдсөн хугацаа гэж байдаггүй.

tuya 07:17
07:21

Ихэнхдээ та суугаад л, тэгээд заримдаа энэ нь тохиолдоно, заримдаа тохиолдохгүй.

tuya 07:21
07:25

Харин, энэ тохиолдолд бол бид бүх хурдаараа урагшилж,

tuya 07:25
07:30

нилээд шахуу цагт багтааж "Гайхамшиг"-ийг хүчээр бүтээх хэрэгтэй байна.

tuya 07:30
07:33

Тэгээд, "-Үүнийг яаж хийх вэ? " гэж би бодох болсон юм.

tuya 07:33
07:35

-Ямар нэг байгалийн бэлэн жишээ юм уу...

tuya 07:35
07:40

...үлгэр авчихаар санаа байна уу?

delgersaikhant 07:40
07:44

Жилийн өмнө намайг шумуул авчрахад энэ нь яагаад ч юм

delgersaikhant 07:44
07:46

хүмүүст таалагдсаныг саналаа.

delgersaikhant 07:46
07:48

(Инээд)

tuya 07:48
07:51

Энэ нь хаа нэгтээ шумуултай хамт амьдардаг хүмүүс байдаг гэдэг

tuya 07:51
07:54

санаанд хүмүүсийг үнэхээр татан оролцуулж чадсан юм.

tuya 07:54
07:59

Харин эрчим хүчний хувьд, би ийм л дүгнэлтэд хүрсэн юм.

tuya 07:59
08:02

Гэрэлт цохнуудыг суллах нь энэ жил байгаль орчиндоо

delgersaikhant 08:02
08:06

оруулах миний хувь нэмэр байх болно гэж би шийдсэн юм.

tuya 08:06
08:09

Энд байгаль дээрх гэрэлт цохнууд байна.

tuya 08:09
08:12

Миний сонссоноор бол эдгээр цохнууд хаздаггүй, энэ савнаасаа ч бараг гарахгүй байх.

delgersaikhant 08:12
08:15

(Инээд)

tuya 08:15
08:20

Жижиг сажиг үүн шиг шийдлүүд олон ч

tuya 08:20
08:22

эдгээр нь нэг ихийг хийж шальдаггүй юм.

tuya 08:22
08:26

Бидэнд гайхалтай далайцтай, гайхалтай найдвартай

tuya 08:26
08:30

нэг ба түүнээс олон шийдлүүд

delgersaikhant 08:30
08:32

хэрэгтэй байна.

tuya 08:32
08:35

Хэдийгээр олон хүмүүс олон зүгт хайж байгаа ч,

tuya 08:35
08:39

би хувьдаа их зүйлд хүргэж чадахаар 5-ыг л оллоо.

tuya 08:39
08:44

Би далайн түрлэг, дэлхийн гүний дулаан, цөмийн нэгдэлт, био түлшийг хэрэгссэнгүй.

tuya 08:44
08:46

Эдгээр нь нэмэр болох магадлалтай бөгөөд

tuya 08:46
08:48

хөгжүүлж чадвал сайн л биз.

tuya 08:48
08:50

Миний гол санаа бол

tuya 08:50
08:54

бид эдгээр 5-ын бүгд дээр нь ажиллах ба

delgersaikhant 08:54
08:58

халширлаа гээд, эсвэл шаардлага өндөртэй гээд

tuya 08:58
09:02

аль нэгийг нь гээгдүүлж болохгүй.

delgersaikhant 09:02
09:04

Юуны түрүүнд чулуужсан түлшийг авч үзье.

delgersaikhant 09:04
09:08

Нүүрс, мөн байгалийн хий шатаах аль аль нь.

tuya 09:08
09:11

Хийх ёстой зүйл нь амархан мэт санагдаж болох ч тийм биш ээ.

tuya 09:11
09:17

Та түлшээ шатаасныхаа дараа яндангаар гарах бүх СО2-ыг аваад

tuya 09:17
09:20

даралтад шингэн болгож нэг газар хийгээд, тэндээ

tuya 09:20
09:22

байх болтугай гэж найдах хэрэгтэй.

tuya 09:22
09:26

Үүнийг 60-80%-ийн түвшинд хийдэг зарим туршилтууд явагдаж байгаа ч

tuya 09:26
09:30

үүнийг 100%-д хүргэнэ гэдэг их ярвигтай,

tuya 09:30
09:36

бас энэ бүх СО2-ыг хаана хадгалах вэ гэдэг дээр тогтоход маш хэцүү ба

tuya 09:36
09:39

дээр нь хамгийн хэцүү нь урт удаан хугацааны асуудал.

tuya 09:39
09:41

-Хэн үүнд итгэлтэй байж чадах вэ?

tuya 09:41
09:45

-Цөмийн болон бусад төрлийн хаягдлаас хэмжээгээрээ хэдэн

tuya 09:45
09:49

тэрбум дахин их ийм зүйлд хэн баталгаа гаргаж чадах юм?

delgersaikhant 09:49
09:52

Энэ бол маш том хэмжээтэй зүйл.

tuya 09:52
09:54

Тиймээс энэ их хэцүү юм байна.

delgersaikhant 09:54
09:56

Дараагийнх нь цөмийн эрчим хүч.

delgersaikhant 09:56
09:59

Энд мөн л гурван том асуудал байна:

tuya 09:59
10:03

Үнэ, ялангуяа стандарт өндөртэй орнуудад.

tuya 10:03
10:07

Мөн аюулгүй байдлын асуудал, буруугаар эргэх зүйлгүй гэсэн итгэл,

delgersaikhant 10:07
10:10

хүний хяналтанд байдаг түлш буруу гараар орж

tuya 10:10
10:13

зэвсэг үйлдвэрлэхэд хэрэглэгдэхгүй гэх баталгаа.

delgersaikhant 10:13
10:15

Тэгээд хаягдлыг яах вэ?

tuya 10:15
10:18

Хэдийгээр их хэмжээтэй биш ч, олон сэтгэл зовних асуудлууд байна.

delgersaikhant 10:18
10:20

Хүмүүс үүний талаар айдасгүй байх хэрэгтэй.

tuya 10:20
10:25

Ийм гурван маш хэцүү асуудал байгаа ч эдгээрийг шийдэх боломжтой.

tuya 10:25
10:27

Тиймээс үүн дээр ажиллах хэрэгтэй.

tuya 10:27
10:30

Эдгээр тавын сүүлийн гурвыг нь би нэг бүлэгт багтаасан юм.

delgersaikhant 10:30
10:34

Энэ гурвыг хүмүүс ихэвчлэн сэргээгдэх эх үүсвэр гэдэг.

tuya 10:34
10:38

Эдгээр нь ямар ч түлш шаарддаггүй сайн талтай ч

delgersaikhant 10:38
10:40

бас л дутагдалтай.

tuya 10:40
10:46

Эдгээр технологиор үүсэх эрчим хүч нь

delgersaikhant 10:46
10:48

цахилгаан станцынхаас хамаагүй бага.

delgersaikhant 10:48
10:52

Энэ бол эрчим хүчний ферм болохоор ердийн цахилгаан станцын

delgersaikhant 10:52
10:57

талбайгаас хэдэн мянга дахин том буюу олон квад.км талбайг шаарддаг.

tuya 10:57
11:00

Мөн, эдгээр нь тасралттай эх үүсвэрүүд юм.

delgersaikhant 11:00
11:03

Нар өдөр болгон, бүхий л өдөржингөө ээдэггүй,

delgersaikhant 11:03
11:06

үүнтэй адилаар, салхи ч байнга салхилдаггүй.

tuya 11:06
11:08

Хэрвээ та эдгээр эх үүсвэрүүдээс хамааралтай болвол

delgersaikhant 11:08
11:11

заримдаа эдгээр үүсвэрүүд байхгүй байх хугацаанд

delgersaikhant 11:11
11:14

та эрчим хүч гарган авах нөөц аргатай байх хэрэгтэй болно.

delgersaikhant 11:14
11:17

Тиймээс энд үнэ өртгийн том асуудал,

delgersaikhant 11:17
11:19

бас дамжуулалтын асуудал байна.

delgersaikhant 11:19
11:22

Жишээ нь, энэ эх үүсвэр танай улсаас гадна байдаг гэвэл

delgersaikhant 11:22
11:24

танд зөвхөн технологи төдийгүй

tuya 11:24
11:29

хаа нэгтээгээс ирэх эрчим хүчний эрсдэлийг зохицуулах хэрэг гарна.

delgersaikhant 11:29
11:31

Ингээд эцэст нь хадгалалтын асуудал үлдлээ.

delgersaikhant 11:31
11:34

Үүнийг барагцаалахын тулд би машин, компьютер,

delgersaikhant 11:34
11:37

утас, гар чийдэн зэрэг бүх зүйлд

tuya 11:37
11:41

хэрэглэгддэг бүх төрлийн батерейнуудыг хараад, үүнийгээ

delgersaikhant 11:41
11:46

дэлхийн хэрэглэж буй цахилгаан эрчим хүчтэй харьцуулахад

tuya 11:46
11:50

өнөөдөр бидний бүтээж байгаа батерейнууд нь бидний эрчим хүчний хэрэглээний ердөө

tuya 11:50
11:54

10 минут хүрэхтэй үгүйтэйг л хадгалж чадахыг гаргасан.

delgersaikhant 11:54
11:57

Тиймээс бидэнд одоогийн байгаагаас

delgersaikhant 11:57
12:01

100 дахин сайн байж чадах тийм маш том

delgersaikhant 12:01
12:03

үсрэлт хэрэгтэй байна.

delgersaikhant 12:03
12:07

Энэ бол боломжгүй зүйл биш, бас амархан зүйл биш.

tuya 12:07
12:11

Энд тасралттай эх үүсвэрээр нийт хэрэглэх цахилгааныхаа

tuya 12:11
12:15

20-30%-г гаргах тохиолдлыг харж байна.

delgersaikhant 12:15
12:17

Хэрвээ та үүнд 100% найдаж байгаа бол

tuya 12:17
12:22

танд ер бусын "Гайхамшигт" батерей хэрэг болно.

tuya 12:23
12:26

Бид үүнд яаж хандах вэ, яавал зөв бэ?

delgersaikhant 12:26
12:30

Дахиад нэг "Манхеттэн төсөл" (Атомын бөмбөгийн төсөл) хийх үү? Биднийг юу үүнд хүргэж чадах вэ?

delgersaikhant 12:30
12:35

Тэгэхээр, үүний тулд хэдэн зуун компани үүн дээр ажиллах хэрэгтэй болно.

tuya 12:35
12:38

Эдгээр таван зам бүрт ядахдаа л зуун хүн хэрэгтэй.

tuya 12:38
12:42

Тэдний ихэнхийг нь та хараад "Галзуу хүмүүс" гэх л байх. Энэ бол сайн зүйл.

tuya 12:42
12:45

Энэ TED дэх олон хүн

delgersaikhant 12:45
12:49

аль хэдийнээ үүний араас хөөцөлдөж байгаа гэж би бодож байна.

delgersaikhant 12:49
12:53

Билл Грос хэд хэдэн компанитай, тэдгээрийн нэг eSolar нь

delgersaikhant 12:53
12:55

гайхалтай нарны дулааны технологитой.

tuya 12:55
12:59

Винод Хосла гайхалтай зүйлс бүтээж, сонирхолтой боломжуудаар

delgersaikhant 12:59
13:03

дүүрэн байгаа олон компанид хөрөнгө оруулж байна.

delgersaikhant 13:03
13:05

Харин би үүнд туслахыг хичээж байна.

tuya 13:05
13:09

Натань Мирволд бид хоёр үнэндээ цөмийн эрчим хүчний замыг сонгож,

delgersaikhant 13:09
13:13

нэг компанид хөрөнгө оруулж байгаа.

tuya 13:13
13:17

Цөмийн эрчим хүчний технологид модуляр, мөн шингэн гэх шинэ технологиуд гарч ирсэн.

tuya 13:17
13:21

Цөмийн аж үйлдвэрлэл дэх ололт амжилт удаан хугацаагаар зогсонги байдалд орсон байсан.

tuya 13:21
13:26

Тиймээс энэ салбарт шинэ ололт гарахад тийм ч гайхмаар юм биш.

tuya 13:26
13:32

TerraPower-ын дэвшүүлж байгаа зүйл бол ураны ердөө багахан хэсэг болох

tuya 13:32
13:35

1%-ийн U-235 изотопын оронд

tuya 13:35
13:40

-"99% эзлэх U-238-г шатаая" гэсэн санаа юм.

tuya 13:40
13:42

Энэ бол нэг төрлийн солиотой санаа.

delgersaikhant 13:42
13:45

Энэ тухай өмнө нь хүмүүс их удаан ярьсаар ирсэн ч

tuya 13:45
13:49

энэ нь үнэхээр ажиллах уу үгүй юу гэдэг дээр тооцоолж чадахгүй байсан юм.

tuya 13:49
13:52

Харин одоо орчин үеийн супер-компьютеруудын тусламжтайгаар

tuya 13:52
13:54

бид тооцоолж энэ нь боломжтой гэдгийг харсан.

tuya 13:54
14:00

Зөв материалын технологиор энэ үнэхээр боломжтой мэт харагдаж байгаа юм.

delgersaikhant 14:00
14:03

Нэгэнт л 99%-ийг шатааж байгаа учраас

delgersaikhant 14:03
14:07

өртгийг маш сайн бууруулж байгаа юм.

delgersaikhant 14:07
14:11

Бид өнөөдрийн реакторуудаас гарсан хаягдлыг

delgersaikhant 14:11
14:14

түлш болгон ашиглах болно.

delgersaikhant 14:14
14:19

Тэгэхээр өмнөх хаягдлуудын талаар санаа зовохын оронд эргээд тэднийг нь авна. Энэ бол гайхалтай зүйл.

tuya 14:19
14:23

Энэ уранаар амьсгалдаг болохоор лаатай төстэй.

delgersaikhant 14:23
14:27

Энэ хоолойг харж байгаа байх, үүнийг Traveling Wave Reactor гэдэг.

delgersaikhant 14:27
14:31

Түлшний үүднээс авч үзвэл энэ үнэхээр асуудлыг шийдсэн.

delgersaikhant 14:31
14:34

Кентакид байдаг нэг газрын зураг үзүүлье.

delgersaikhant 14:34
14:36

Энэ бол нөгөө шатдаг хэсгийг нь шатаачихсан

delgersaikhant 14:36
14:38

99%-ийн хаягдал.

tuya 14:38
14:40

Үүнийг Ядуурсан Уран гэж нэрлэдэг.

delgersaikhant 14:40
14:43

Энэ зүйл АНУ-ын эрчим хүчийг хэдэн зуун жил хангах болно.

delgersaikhant 14:43
14:46

Хямд процессоор далайн усыг шүүх төдийхнөөр

tuya 14:46
14:51

дэлхийг үлдсэн бүх хугацаанд нь хангаж чадах түлштэй болж чадна.

tuya 14:51
14:55

Бэрхшээлүүд байсаар байгаа боловч

delgersaikhant 14:55
15:00

энэ бол бидний хэрэгжүүлэх ёстой зуун, зуун санааны

tuya 15:00
15:03

нэг жишээ нь л юм.

delgersaikhant 15:03
15:06

Бид өөрсдийгөө хэрхэн дүгнэх хэрэгтэйг бодоод үзэцгээе.

delgersaikhant 15:06
15:09

Бидний тайлангийн хуудас ямар байх ёстой вэ?

delgersaikhant 15:09
15:12

Одоо бид хаана хүрэх хэрэгтэй тэр газар луугаа очоод,

delgersaikhant 15:12
15:14

тэгээд дараа нь завсрын үеийг харъя.

delgersaikhant 15:14
15:19

2050 он гэхэд хүмүүс үүнийг 80% багассан гэж ярихыг та сонсох болно.

delgersaikhant 15:19
15:23

Бид тэнд хүрсэн байна гэдэг нь л маш чухал.

delgersaikhant 15:23
15:27

Харин үлдсэн 20% нь ядуу орнуудын ХАА зэрэг

delgersaikhant 15:27
15:29

зүйлсэд хэрэглэгдэж,

tuya 15:29
15:33

бид ойжуулалт, цементжүүлэлтээ цэгцэлчихсэн байна гэж найдаж байна.

delgersaikhant 15:33
15:36

Энэ 80%-д хүрэхийн тулд

tuya 15:36
15:40

Хятад болон бусад хөгжингүй орнууд

delgersaikhant 15:40
15:45

өөрсдийн эрчим хүчний үйлдвэрлэлээ бүгдийг нь шинэчилсэн байх хэрэгтэй болно.

delgersaikhant 15:45
15:51

Харин бусад үзүүлэлт нь "Бид энэхүү СО2 ялгаруулдаггүй технологио түгээж байна уу,

tuya 15:51
15:53

үүнийгээ бүх хөгжингүй орнуудад түгээсэн үү,

delgersaikhant 15:53
15:56

бид үүнийг бүх газарт хүргэх зүйлийг хийж байна уу?" зэрэг байх болно.

tuya 15:56
15:58

Энэ бол маш чухал.

delgersaikhant 15:58
16:02

Эдгээр нь энэхүү тайлангийн хуудсыг бүтээх түлхүүр элементүүд.

delgersaikhant 16:02
16:07

Одоо, эндээсээ буцаж, 2020 оны тайлангийн хуудас ямар байх ёстойг харъя.

delgersaikhant 16:07
16:09

Энд дахиад л хоёр элемент байх хэрэгтэй.

delgersaikhant 16:09
16:13

Бид үүнийг багасгаж эхлэхийн тулд эдгээр бүтээмжийг сайжруулах ажлуудыг хийх хэрэгтэй.

delgersaikhant 16:13
16:16

Бид багыг ялгаруулахын хэрээр СО2-ийн нийт хэмжээ багасч,

delgersaikhant 16:16
16:18

тэр чинээгээр температур ч мөн багасах болно.

tuya 16:18
16:21

Гэхдээ зарим талаараа, том амжилтанд хүргэхгүй зүйлс дээр

tuya 16:21
16:25

авсан оноонууд маань үсрэнгүй дэвшилтэт

tuya 16:25
16:29

өөрчлөлтүүдийн хажууд бол ач холбогдлоор

tuya 16:29
16:33

бага байна байх.

tuya 16:33
16:36

Эдгээр үсрэлтүүдийг бид бүх хурдаараа хийх хэрэгтэй ба

tuya 16:36
16:39

үүнийгээ компаниуд, туршилтын төслүүд,

tuya 16:39
16:42

болон хяналт стандартад гарсан өөрчлөлтүүдээр үнэлж болно.

delgersaikhant 16:42
16:45

Үүний талаар бичсэн олон гайхалтай номнууд байдаг.

tuya 16:45
16:48

Аль Горийн "Бидний Сонголт",

tuya 16:48
16:51

Дэвид Маккейн "Халуун Агааргүй Бохирдолгүй Эрчим Хүч" зэрэг ном байна.

tuya 16:51
16:54

Номонд энэ бүх асуудлыг дурьдсан ба

tuya 16:54
16:56

энэ асуудал өргөн хүрээнд хэлэлцэгдэж болох ерөнхий хүрээг гаргасан,

tuya 16:56
16:59

учир нь бид үүнийг дорвитойгоор авч үзэх хэрэгтэй болохоор.

tuya 16:59
17:01

Үүнтэй хамт хийгдэх ёстой олон зүйл байна.

delgersaikhant 17:01
17:03

Тиймээс энэ бол хүсэл.

delgersaikhant 17:03
17:07

Энэ бол бид энэхүү технологийг бүтээнэ гэдэг маш тодорхой хүсэл.

delgersaikhant 17:07
17:10

Хэрвээ хэн нэгэн надаас ирэх 50 жилд хүсэх ганц хүслээ хэл сонго:

tuya 17:10
17:12

1. Хэн хэн ерөнхийлөгч болохыг шийдэх,

tuya 17:12
17:15

2. Хайртай ажил болох вакцинаа

tuya 17:15
17:17

эсвэл 3. Хагас үнээр СО2-гүй зүйл нээх гэвэл,

tuya 17:17
17:21

би үүнийг л сонгоно.

tuya 17:21
17:23

Энэ 3 дахь нь л миний хүсэл байх болно.

tuya 17:23
17:25

Энэ л хамгийн том нөлөөтэй нь юм.

delgersaikhant 17:25
17:27

Хэрвээ бид энэ хүслийг сонгохгүй бол

tuya 17:27
17:31

алсын болон ойрын эрмэлзлэлт хүмүүсийн ялгарал,

tuya 17:31
17:34

АНУ ба Хятадын, ядуу болон хөгжилтэй орнуудын хоорондын хуваагдал аймшигтай болж,

delgersaikhant 17:34
17:39

дээрх 2 тэрбум хүний ихэнхийнх нь амьдрал улам дордох болно.

tuya 17:39
17:41

-Тэгээд, бид юу хийх хэрэгтэй юм бэ?

tuya 17:41
17:46

-Таныг хийхийг тань уриалаад дуудаад байгаа зүйл маань юу вэ? гэвэл,

tuya 17:46
17:49

Бид судалгаа шинжилгээг илүү ихээр төсөвжүүлэх хэрэгтэй.

delgersaikhant 17:49
17:51

Олон улсууд Копенгаген зэрэг газруудад цуглахдаа

tuya 17:51
17:54

зөвхөн СО2-ийг хэлэлцдэг байж болохгүй.

tuya 17:54
17:56

Тэд шинэ ололт санааны хүрээнд ярилцдаг байх хэрэгтэй.

tuya 17:56
18:01

Та л лав энэ салбарын шинэ судалгаа нээлтэд ямар бага мөнгө

tuya 18:01
18:03

зарцуулдгийг сонсвол цочирдох байх.

tuya 18:03
18:07

Бидэнд зах зээлийн түлхэц болох: СО2-ын татвар, хязгаарлалт болон

tuya 18:07
18:10

худалдаа зэрэг үнийн дохио өгөх зүйлс хэрэгтэй байна.

delgersaikhant 18:10
18:12

Бид энэ мэдээг түгээх хэрэгтэй.

tuya 18:12
18:15

Бид энэ сэдвээрх яриаг илүү үндэслэлтэй, илүү ойлгомжтой яриа болгох хэрэгтэй.

tuya 18:15
18:18

Засгийн газрын хэрэгжүүлдэг алхмуудыг ч мөн адил.

tuya 18:18
18:22

Энэ бол маш чухал хүсэл ба миний бодлоор, бас хүрч болох хүсэл.

delgersaikhant 18:22
18:24

Баярлалаа.

delgersaikhant 18:24
18:35

(Алга ташилт)

delgersaikhant 18:35
18:37

Баярлалаа

tuya 18:37
18:39

Крис Андерсон: Баярлалаа, баярлалаа танд.

delgersaikhant 18:39
18:44

(Алга ташилт)

tuya 18:44
18:50

Баярлалаа. Тэгэхээр TerraPower-ын талаар илүү ойлгох гэсэн юм.

tuya 18:50
18:55

Юуны түрүүнд, энэ хөрөнгө оруулалт хэр хэмжээтэй байхыг багцаалж өгөхгүй юу?

tuya 18:55
18:59

Биль Гейтс: Яг программыг хийхийн тулд супер компьютер авах,

tuya 18:59
19:01

тэргүүлэх эрдэмтдийг ажиллуулах хэрэгтэй. Бид үүнийг хийсэн.

tuya 19:01
19:04

Энэ бүхэн ердөө хэдэн арван сая л болсон.

tuya 19:04
19:07

Материалууд маань үнэхээр зөв ажиллаж байгаа эсэхийг

tuya 19:07
19:11

шалгах зорилгоор Оросын үүсгүүрүүд дээр туршина гэхэд л

tuya 19:11
19:13

энэ бүхэн нийлээд хэдхэн зуун сая л болно.

tuya 19:13
19:16

Харин гол хэцүү зүйл нь хэдэн тэрбумыг цуглуулах,

tuya 19:16
19:21

хяналт стандарт хийх болон анхныхаа туршилтын үүсгүүр

tuya 19:21
19:23

барих газраа олох юм.

delgersaikhant 19:23
19:27

Хэрвээ анхныхыг бариад, сурталчилж байгаа шигээ ажиллуулчихвал

tuya 19:27
19:31

бүх зүйл өдөр шиг л цэлмэг байх болно. Учир нь санхүү, эрчим хүчний хэмжээ нь

tuya 19:31
19:33

уламжлалт цөмийн үүсгүүрээс огт өөр байх болохоор.

tuya 19:33
19:37

КА: Тэгэхээр энэ нь хэрэглэсэн түлшээр хийсэн босоо

tuya 19:37
19:41

багана маягийн байгууламж газрын гүн рүү орсон байх ба

tuya 19:41
19:43

дээрээсээ эхлээд гүн рүүгээ доошоогоо

tuya 19:43
19:46

явах процес байна гэж ойлгож болох уу?

tuya 19:46
19:49

БГ: Тийм тийм. Өнөө үед, цөмийн үүсгүүрийг байнга л түлшээр хангах хэрэгтэй.

tuya 19:49
19:52

Олон ажилчидтай, олон удирдлагатай болохоор маш олон зүйл буруугаар эргэх магадлалтай.

tuya 19:52
19:55

Тэгээд нөгөө зүйлээ онгойлгоод, дотроос нь юм авч гаргана гээд

delgersaikhant 19:55
19:57

ер нь төвөгтэй л дөө

delgersaikhant 19:57
20:02

Харин энэ технологийн хувьд маш хямд түлшээ хоолой шиг юманд хийгээд

delgersaikhant 20:02
20:04

газар доор оруулаад,

delgersaikhant 20:04
20:07

60 жил ашиглана. Өмнөхтэй адил хэцүү зүйлс байхгүй.

delgersaikhant 20:07
20:12

Тэр түлш газар доор 60 жил ажиллаад л дуусна.

delgersaikhant 20:12
20:16

КА: Цөмийн ЦС чинь өөрөө өөрийнхөө хаягдлыг хадгалдаг биз дээ.

tuya 20:16
20:18

Тийм ээ. Хаягдлыг яах вэ гэхээр,

tuya 20:18
20:23

үүнийг тэнд нь орхичихож болно. Тэгээд ч энэ технологиор хамаагүй бага хаягдал гарна.

tuya 20:23
20:25

Түүнийг нь аваад

tuya 20:25
20:28

өөр рүү хийгээд шатааж болно.

tuya 20:28
20:32

Бид юуны түрүүнд өнөөдөр тэр усан сан, реактор доторх

tuya 20:32
20:36

хуурай торхонд байгаа хаягдлаар

tuya 20:36
20:38

түлшээ хийж эхлүүлнэ.

tuya 20:38
20:41

Хуучин станцуудын хувьд асуудал болоод байгаа зүйл нь

tuya 20:41
20:43

бидний хувьд хоол болох юм.

delgersaikhant 20:43
20:46

Энэ процессоор дээрх хаягдлын

tuya 20:46
20:48

хэмжээг огцом бууруулах боломжтой.

tuya 20:48
20:50

КА: Та дэлхийн эргэн тойронд янз бүрийн

tuya 20:50
20:52

хүмүүстэй энэ талаар ярилцсан байх.

delgersaikhant 20:52
20:55

Үүнийг хаана, хэн илүү сонирхож байна вэ?

delgersaikhant 20:55
20:58

БГ: Бид тодорхой газар сонгоогүй байгаа,

tuya 20:58
21:06

ер нь "цөмийн" гэх тодотголтой олон сонирхолтой илрүүлэлтийн дүрэм байна л даа.

delgersaikhant 21:06
21:08

Бидэнд Орос, Энэтхэг, Хятад зэрэг улсуудын

delgersaikhant 21:08
21:12

компаниуд, хүмүүс сонирхлоо илэрхийж байгаа.

delgersaikhant 21:12
21:14

Энэ зүйл хэрхэн эрчим хүчний хөтөлбөртэй

tuya 21:14
21:18

нийцэж байгаа талаар эрчим хүчний нарийн бичгийн даргатай би мөн уулзаж ярилцсан.

tuya 21:18
21:21

Тиймээс би их өөдрөг байгаа. Франц, Япон зарим зүйлсийг хийсэн.

delgersaikhant 21:21
21:25

Энэ бол өмнө нь хийгдсэн зүйлийн нэг хувилбар юм.

delgersaikhant 21:25
21:29

Энэ нь шинэ дэвшилт боловч бас зарим талаараа энэ нь хурдан реактортой төстэй.

delgersaikhant 21:29
21:31

Олон улсууд хурдан реактор барьсан байгаа,

delgersaikhant 21:31
21:36

тиймээс, хурдан реактор барьж байсан орнууд энэхүү анхныхыг барихад оролцох байх.

tuya 21:36
21:41

КА: Тэгэхээр таны бодлоор ийм зүйлийг хэрэгжүүлэхэд орох хугацаа ба

tuya 21:41
21:44

бодит боломж нь ямар байна?

delgersaikhant 21:44
21:49

БГ: Тэгэхээр - эдгээр өндөр түвшний нэгнийх нь хувьд бидэнд хэрэгтэй цахилгаан үйлдвэрлэлийн

delgersaikhant 21:49
21:51

зүйлс нь маш хямд ,

delgersaikhant 21:51
21:55

бидэнд бүтээх 20 жил, түгээх 20 жил байна.

delgersaikhant 21:55
22:00

Энэ бол орчны загвараас гарсан,

delgersaikhant 22:00
22:02

бидний хүрэх ёстой тэр заагдсан хугацаа.

delgersaikhant 22:02
22:07

Хэрвээ бидний хүссэнээр юм бүхэн сайхан бүтвэл

delgersaikhant 22:07
22:09

бид үүнийг хялбархан хийж чадна.

delgersaikhant 22:09
22:12

Азаар өнөөдөр, хэдэн арван компаниуд байна,

delgersaikhant 22:12
22:14

уг нь бол хэдэн зуу байх хэрэгтэй байгаа юм,

delgersaikhant 22:14
22:16

хэрвээ тэдний судалгаа нь бүтэмжтэй болж,

delgersaikhant 22:16
22:19

туршилтын станц барих хөрөнгө оруулалт нь олдвол

delgersaikhant 22:19
22:21

тэд үүний төлөө өрсөлдөх болно.

tuya 22:21
22:23

Олон газрууд тус тусдаа амжилтад хүрэх тусмаа л сайн.

tuya 22:23
22:26

Ингэснээр бүгд нийлээд илүү үр дүнтэй байх болно.

tuya 22:26
22:28

Ядаж нэг ч гэсэн амжилттай төсөл байх л ёстой.

tuya 22:28
22:31

КА: Ойрын хугацаанд гарах боломжтой том өөрчлөлт

tuya 22:31
22:34

гэвэл таны бодлоор үүнээс өөр байна уу?

tuya 22:34
22:38

БГ: Эрчим хүчний шинэчлэлт л хамгийн чухал зүйл.

tuya 22:38
22:40

Ямар нэг байгаль орчны дарамтгүй байсан ч энэ шаардлагатай байх л байсан,

tuya 22:40
22:45

гэхдээ байгаль орчны асуудал үүнийг улам чухал болгож байгаа юм.

tuya 22:45
22:48

Цөмийн салбарт өөр ололтууд байна л даа.

tuya 22:48
22:51

Бусад хүмүүсийн ажлыг би өөрийнх шигээ сайн мэдэхгүй л дээ,

delgersaikhant 22:51
22:54

гэхдээ үлгэр жишээ хүмүүс мэднэ, энэ бол өөр хандлага.

tuya 22:54
22:58

Шингэн төрлийн реактор байна, надад бол жаахан хүндрэлтэй санагдах ч

tuya 22:58
23:00

магадгүй бидний санааг хараад тэд харин хүндрэлтэй юм гэж ч болох юм.

delgersaikhant 23:00
23:03

Мөн, өөр төрлийнх ч байна,

delgersaikhant 23:03
23:06

гэхдээ үүний нэг гайхалтай зүйл нь ураны молекул нүүрсний

delgersaikhant 23:06
23:10

молекулаас хэдэн сая дахин их энерги агуулдаг юм.

delgersaikhant 23:10
23:13

Хэрвээ та цацрагтай холбоотой сөрөг талыг нь

tuya 23:13
23:16

зохицуулж чадвал

delgersaikhant 23:16
23:19

газар нутаг болон бусад зүйлсэд үзүүлэх нөлөөллийн үүднээс авч үзвэл

delgersaikhant 23:19
23:21

эзлэх талбай, өртөг, боломж зэрэг нь

tuya 23:21
23:25

үнэхээр өвөрмөц.

tuya 23:25
23:29

КА. Хэрвээ энэ амжилтгүй болвол яах вэ?

delgersaikhant 23:29
23:33

Тэгвэл бид дэлхийн температурыг тогтвортой байлгахын тулд

delgersaikhant 23:33
23:36

яаралтай арга хэмжээ авах шаардлага гарах байх даа?

delgersaikhant 23:36
23:38

БГ: Хэрвээ ийм байдалд орвол

delgersaikhant 23:38
23:43

энэ нь та их идээд, зүрхний шигдээс болох гэж байгаа юм шиг л байх болно.

delgersaikhant 23:43
23:47

Та тэгээд хаашаа явах вэ? Магадгүй зүрхний мэс засалд орох хэрэгтэй болно.

tuya 23:47
23:51

Геоинженерчлэл гэх судалгааны нэг чиглэл бий.

tuya 23:51
23:54

Эдгээр нь бид өөр шинэ санаа гаргатал 20-30 жил

tuya 23:54
23:57

хожиж, дулаарлыг жаахан удаашруулах техникүүд юм.

delgersaikhant 23:57
23:59

Энэ бол зүгээр л даатгалын бодлого.

tuya 23:59
24:01

Иймдээ тулахгүй байгаасай л гэж найдацгаая.

delgersaikhant 24:01
24:03

Зарим хүмүүс хэлэхдээ, та даатгалын бодлого дээр ажиллах хэрэггүй,

tuya 24:03
24:05

учир нь энэ нь биднийг улам залхуу болгоно гэдэг.

delgersaikhant 24:05
24:09

Ингээд та зүрхний мэс засалд найдаад л идээд байна гэсэн үг.

tuya 24:09
24:12

Огт судлахгүй орхих нь тийм зөв санаа гэж бодохгүй байна.

tuya 24:12
24:16

Дулаарал огцом хурдсах нөхцөлд юм уу

tuya 24:16
24:20

эсвэл бидний ажиллагаа санаслаас илүү удаан хугацаа авж таарвал,

tuya 24:20
24:23

геоинженерчлэлийг арынхаа халаасанд байлгаж л байсан нь дээр болов уу.

tuya 24:25
24:30

КА. "Уур амьсгалын өөрчлөлтөд үл итгэгчид"-д хандаж юу хэлмээр байна?

tuya 24:30
24:34

Тэдний буруу бодож байгааг яаж ойлгуулах вэ?

tuya 24:35
24:39

БГ: Харамсалтай нь, эргэлзэгчид их олон тайлбар тавьдаг.

tuya 24:39
24:43

Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тайлбар нь тун ховор.

tuya 24:43
24:46

Үүлний тэнцвэртэй байдалтай холбоотой сөрөг үзэгдлүүд

tuya 24:46
24:48

байна гэж тэд хэлэх үү?

tuya 24:48
24:51

Үнэндээ тайлбарлаж хэлэх нь ч ховор.

tuya 24:51
24:54

Саяд нэг л олдох байх.

delgersaikhant 24:54
24:57

Бидэнд байгаа гол асуудал бол ДОХ-той төстэй юм л даа.

tuya 24:57
25:01

Та өнөөдөр хийсэн нэг л алдаанийхаа шанг хожуу төлөх болно.

tuya 25:01
25:05

Танд хойшлуулшгүй олон асуудлууд байгаа үед

tuya 25:05
25:08

хожим ашигтай зүйлийн төлөө одоо өөрийгөө зовооно гэсэн үг.

tuya 25:08
25:11

зорилгогүй өөрийгөө зовоож байх шиг санагдана-

tuya 25:11
25:17

- үнэндээ, ОУ-ын Уур Амьсгал Өөрчлөлтийн Холбооноос гаргасан тайланг

tuya 25:17
25:19

хөнжингүй ертөнцийн зарим хүмүүс хараад

tuya 25:19
25:23

"За за, энэ тийм ч сүртэй юм биш байна шүү дээ" гэж хэлэх нь бий.

tuya 25:23
25:27

Үнэндээ бол тодорхойгүй гээд харин ч бид илүү их зүтгэж байх ёстой юм.

tuya 25:27
25:30

Гэхдээ миний мөрөөдөл бол, хэрвээ үүнийг ЭЗ-тай холбож чадвал,

tuya 25:30
25:32

СО2-ийн хязгаарлалт тогтоож чадах юм бол

tuya 25:32
25:34

эргэлзэгчид " За за...

tuya 25:34
25:36

...энэ нь СО2-ыг бууруулдаг уу, СО2 ялгаруулдаг уу...

delgersaikhant 25:36
25:38

...хамаа алга, тэгсэн байгаасай л гэж найдъя ...

delgersaikhant 25:38
25:42

хамгийн гол нь ингэсэн нь хямд тусаж байгаа тул би дэмжиж байна" гэж хэлэх болно.

delgersaikhant 25:42
25:46

(Алга ташилт)

tuya 25:46
25:50

КА: Тэгэхээр энэ Биорн Ломбор-т өгөх таны хариулт болж байх шиг байна.

delgersaikhant 25:50
25:54

Ерөнхийдөө, хэрвээ бүх энергийг зөвхөн СО2-н асуудлыг шийдэхийн тулд

delgersaikhant 25:54
25:56

үрж байгаа бол дэлхийн ядуурал, хумхааг

delgersaikhant 25:56
25:59

арилгах зэрэг бусад бүх зорилгууд орхигдож,

delgersaikhant 25:59
26:03

хийх өчнөөн илүү дээр зүйлс байсаар байтал дэлхийн

tuya 26:03
26:05

нөөцийг хий дэмий үрсэн хэрэг болно биз дээ гэсэн түүний санаанд.

delgersaikhant 26:05
26:08

БГ: Тэгэхээр, R&D дээрх бодит зарцуулалт

delgersaikhant 26:08
26:12

- АНУ одоогийнхоосоо их буюу жилд 10 тэрбумыг зарцуулах хэрэгтэй гэе-

tuya 26:12
26:14

энэ нь тийм ч сүртэй том тоо болж чадахгүй.

tuya 26:14
26:16

Энэ бусад салбарын төсвөөс гарах албагүй.

delgersaikhant 26:16
26:19

Танд байгаа эдийн засгийн ашиггүй зүйлдээ та хөрөнгө оруулалт хийхээр оролдож байгаа бол

delgersaikhant 26:19
26:22

таны их мөнгөө оруулж байгаа зүйл болон ухаалаг хүмүүс зөвшөөрөхгүй ч

tuya 26:22
26:25

байж болох энэ зүйл бол миний хувьд гарз болно.

delgersaikhant 26:25
26:28

Хэрвээ та маш ойрхон, тэгээд зүгээр л сурцын муруйд хөрөнгө оруулаад

delgersaikhant 26:28
26:30

энэ нь маш хямд болохгүй л юм бол

delgersaikhant 26:30
26:34

би хувьдаа илүү хямд байх боломжтой илүү олон зүйлсийг бид

delgersaikhant 26:34
26:36

туршаад үзэх хэрэгтэй гэж итгэж байна.

tuya 26:36
26:41

Хэрвээ таны хүрэх үр дүн чинь эрчим хүчийг маш үнэтэй болгоод,

tuya 26:41
26:43

зөвхөн баячууд л үүнийг төлж дийлэхээр болвол

tuya 26:43
26:46

үнэндээ бид эрчим хүчинд 5 дахиныг илүүг төлөөд өөрсдийн

delgersaikhant 26:46
26:48

амьдралын хэв маягаа өөрчлөхгүй байж чадна л даа.

delgersaikhant 26:48
26:50

Харин өнөөх 2 тэрбум хүнд л гамшиг тохиолдоно.

delgersaikhant 26:50
26:52

Ломборг хүртэл өөрчлөгдсөн.

delgersaikhant 26:52
26:57

Тэр одоо "Яагаад R&D-г илүү их хэлэлцэхгүй байгаа юм бэ? " гэдэг болсон.

tuya 26:57
26:59

Өмнөх байр суурьнаасаа болоод тэр одоо ч гэсэн

delgersaikhant 26:59
27:01

эргэлзэгчийн талтай холбоотой байгаа ч

tuya 27:01
27:04

энэ бол нэлээд ганцаардмал тал гэдгийг тэр ойлгоод,

delgersaikhant 27:04
27:07

тиймээс тэр R&D асуудлыг ярьж байна.

delgersaikhant 27:07
27:12

Тиймээс, би хувьдаа тохиромжтой гэж бодож байгаа зүйлс байна.

tuya 27:12
27:15

R&D-г ямар өчүүхнээр төсөвжүүлдгийг харвал галзуурмаар..

tuya 27:15
27:18

КА: Тэгэхээр, Биль, энд байгаа олон хүмүүсийн өмнөөс

tuya 27:18
27:21

энэхүү хүсэл чинь биелээсэй гэж би хүсэх байна. Маш их баярлалаа

delgersaikhant 27:21
27:23

БГ: Баярлалаа

delgersaikhant 27:23
27:26

(Алга ташилт)