Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Bill Gates on energy: Innovating to zero! in Hebrew

Last Modified By Time Content
chaimh 00:01
00:05

אני אדבר היום על אנרגיה ואקלים

lampit 00:05
00:07

וזה עשוי להיראות מעט מפתיע, משום ש-

chaimh 00:07
00:12

המשרה המלאה שלי בקרן עוסקת בעיקר בחיסונים ובזרעים

pardiso62 00:12
00:15

לגבי הדברים שעלינו להמציא ולספק

chaimh 00:15
00:20

כדי לסייע לשני מיליארד העניים ביותר לחיות חיים טובים יותר

chaimh 00:20
00:25

אבל אנרגיה ואקלים, מאוד מאוד חשובים לאנשים אלו

chaimh 00:25
00:30

למעשה, הרבה יותר חשוב מאשר לכל אחד אחר בעולם

chaimh 00:30
00:35

מזג האויר המתדרדר , משמעותו ששנים רבות היבולים שלהם לא יצמחו

chaimh 00:35
00:38

יהיה יותר מידי גשם, לא מספיק גשם

lampit 00:38
00:40

דברים ישתנו באופן

lampit 00:40
00:44

שהסביבה השברירית שלהם, פשוט לא תוכל לתמוך.

chaimh 00:44
00:49

וזה מוביל לרעב, זה מוביל לחוסר ודאות וזה מוביל לחוסר מנוחה

pardiso62 00:49
00:53

אז, שינויי מזג אויר יהיו נוראיים בעבורם

pardiso62 00:53
00:56

כמו כן מחיר האנרגיה מאוד חשוב עבורם

chaimh 00:56
00:59

למעשה, אם הייתם יכולים לבחור רק דבר אחד להורדת מחירו

chaimh 00:59
01:03

כדי לצמצם עוני, בלי שום ספק, תבחרו באנרגיה.

chaimh 01:03
01:07

מחיר האנרגיה, ירד במשך הזמן

chaimh 01:07
01:13

בעצם, אוכלוסיות מתקדמות מבוססות על התקדמות בתחום האנרגיה

pardiso62 01:13
01:17

מהפכת הפחם תרמה למהפכה התעשייתית

chaimh 01:17
01:23

ואפילו בשנות ה1900, ראינו ירידה מאוד מהירה במחירו של החשמל

chaimh 01:23
01:26

ולכן יש לנו מקררים, מזגנים

chaimh 01:26
01:30

אנחנו יכולים לייצר מוצרים מודרניים ולעשות הרבה דברים

lampit 01:30
01:37

אם כך, אנחנו במצב מעולה עם חשמל בעולם העשיר.

lampit 01:37
01:44

אבל, ככל שאנחנו מוזילים את זה -- ובאו נשאף להוזלה פי שתים

chaimh 01:44
01:46

עלינו להכיר במגבלה חדשה

chaimh 01:46
01:50

המגבלה הזו קשורה לדו תחמוצת הפחמן

lampit 01:50
01:53

דו תחמוצת הפחמן מחמם את העולם,

lampit 01:53
01:59

והמשוואה לגבי דו תחמוצת הפחמן היא למעשה מאד פשוטה.

chaimh 01:59
02:03

אם נסכום את דו תחמוצת הפחמן שנפלטת,

lampit 02:03
02:06

זה מוביל לעלייה בטמפרטורה,

chaimh 02:06
02:10

והעלייה בטמפרטורה מובילה לכמה תופעות מאוד שליליות.

pardiso62 02:10
02:13

ההשפעות על מזג האוויר ואולי גרוע מכך, השפעות עקיפות,

lampit 02:13
02:18

מערכת קשרי הגומלין האקולוגית אינה יכולה להסתגל לשינויים מהירים אלו,

lampit 02:18
02:21

וכך אנחנו מקבלים התמוטטות של המערכת האקולוגית.

chaimh 02:21
02:24

עכשיו, הכמות המדוייקת המחושבת

chaimh 02:24
02:28

מגידול מסויים של דו תחמוצת הפחמן, לאיזו טמפרטורה זה יביא

chaimh 02:28
02:30

והיכן יהיו ההשפעות החיוביות

chaimh 02:30
02:33

יש בזה חוסר ודאות מסויים אבל לא ממש גדול

chaimh 02:33
02:36

ובהחלט יש אי-ודאות לגבי עד כמה שליליות תהיינה ההשפעות.

chaimh 02:36
02:39

אבל הן תהינה רעות באופן קיצוני.

chaimh 02:39
02:41

שאלתי את טובי המדענים לגבי זה, מספר פעמים,

pardiso62 02:41
02:44

האם באמת אנחנו צריכים לרדת, קרוב לאפס?

chaimh 02:44
02:47

האם לא נוכל לקצץ בחצי או ברבע?

pardiso62 02:47
02:51

התשובה היא ש-עד שלא נגיע קרוב לאפס

pardiso62 02:51
02:53

הטמפרטורה תמשיך לעלות

pardiso62 02:53
02:55

ולכן זהו אתגר גדול.

chaimh 02:55
03:00

זה מאוד שונה מלומר אנחנו משאית בגובה4 מטר שמנסה להדחס תחת גשר בגובה 3 מטר,

chaimh 03:00
03:03

ואנחנו יכולים, איכשהו להשתחל מתחת.

chaimh 03:03
03:07

זה משהו שחייב להגיע לאפס.

chaimh 03:07
03:11

עכשיו, אנחנו מוציאים הרבה דו תחמוצת הפחמן מידי שנה,

chaimh 03:11
03:13

למעלה מ26 מיליארד טונות.

chaimh 03:13
03:17

לכל אמריקאי.כ- 20 טון

chaimh 03:17
03:20

לאנשים במדינות עניות, זה פחות מטון אחד.

lampit 03:20
03:24

בממוצע כ- 5 טונות לכל אדם על פני כדור הארץ.

chaimh 03:24
03:26

ואיכשהו עלינו לעשות שינויים

lampit 03:26
03:29

שיורידו את זה לאפס.

lampit 03:29
03:31

זה עולה בעקביות.

lampit 03:31
03:36

ואלה רק שינויים כלכליים שונים שמיישרים איכשהו את העקומה,

chaimh 03:36
03:39

ולכן, אנחנו צריכים לשנות מגידול מתמיד

chaimh 03:39
03:42

לנפילה, ונפילה כל הדרך אל האפס.

chaimh 03:42
03:44

למשוואה הזו יש ארבע גורמים משפיעים,

chaimh 03:44
03:46

מעט כפל

chaimh 03:46
03:49

אז, יש לך את הדבר הזה מצד שמאל, דו תחמוצת הפחמן , שאתה רוצה לאפס,

chaimh 03:49
03:53

וזה יתבסס על מספר אנשים,

pardiso62 03:53
03:56

השירותים, בהם משתמש כל אדם, בממוצע

pardiso62 03:56
03:59

האנרגיה הנחוצה בממוצע, עבור כל שירות,

chaimh 03:59
04:03

והפחמן הדו חמצני שנפלט לכל יחידת אנרגיה.

chaimh 04:03
04:05

אז בוא נבחן כל אחד מהגורמים

pardiso62 04:05
04:09

ונראה איך לרדת לאפס.

pardiso62 04:09
04:13

ככל הנראה, אחד מהמספרים האלה יהיה חייב להגיע די קרוב לאפס.

lampit 04:13
04:16

עכשיו כמו שלמדנו באלגברה בתיכון,

pardiso62 04:16
04:18

אבל בואו נעיף מבט.

pardiso62 04:18
04:20

קודם כל יש לנו אוכלוסיה.

chaimh 04:20
04:23

כיום העולם מונה 6.8 מליארד אנשים.

chaimh 04:23
04:25

שעומדת להגיע לכ-תשע מליארד איש.

chaimh 04:25
04:29

עכשיו, אם נעשה עבודה מצויינת בחיסונים חדשים,

chaimh 04:29
04:31

ביטוחי בריאות ושירותי בריאות פוריים,

chaimh 04:31
04:35

נצליח להקטין זאת ככל הנראה בכ-10 או 15 אחוזים,

pardiso62 04:35
04:39

בזמן שאנחנו רואים עלייה של בערך 1.3.

chaimh 04:39
04:42

הגורם השני השירותים שאנחנו משתמשים.

chaimh 04:42
04:44

זה מקיף את הכל

pardiso62 04:44
04:48

האוכל שאנחנו אוכלים, ביגוד, טלויזיה, חימום.

pardiso62 04:48
04:51

כל אלה דברים מאוד טובים

pardiso62 04:51
04:54

ולהפטר מהעוני, משמע לספק את כל השירותים האלה

chaimh 04:54
04:56

לכמעט כל אחד עלי אדמות.

chaimh 04:56
05:00

וזה דבר מעולה שהמספרים האלה עולים.

chaimh 05:00
05:02

בעולם העשיר, אולי המליארד העליון,

chaimh 05:02
05:04

נוכל כנראה לקצץ ולהשתמש בפחות,

pardiso62 05:04
05:08

אבל בכל שנה, בממוצע המספרים האלה, יילכו ויעלו

chaimh 05:08
05:12

כך, למרות הכול, זה יותר מיוכפל

chaimh 05:12
05:15

השירותים הניתנים עבור כל אדם.

pardiso62 05:15
05:17

כאן, יש לנו שירות מאוד בסיסי.

pardiso62 05:17
05:20

האם יש לך תאורה בבית כדי שתוכל לקרוא את שיעורי הבית,

chaimh 05:20
05:22

למעשה לילדים האלה אין, הם צריכים לצאת החוצה

chaimh 05:22
05:26

ולקרוא את שיעורי הבית שלהם תחת תאורת הרחוב.

lampit 05:27
05:31

כעת, יעילות (E), היא האנרגיה עבור כל שירות

chaimh 05:31
05:33

וכאן לבסוף יש לנו בשורות.

chaimh 05:33
05:35

יש לנו משהו שלא עולה.

chaimh 05:35
05:38

באמצעות כמה המצאות וכמה שיטות חדישות לייצור תאורה

chaimh 05:38
05:43

עבור דרך סוגי מכוניות שונים, שיטות שונות לבניית מבנים.

pardiso62 05:43
05:46

ישנם הרבה שירותים שאנחנו יכולים לגרום

chaimh 05:46
05:50

לאנרגיה, עבור אותו שירות, לרדת באופן די משמעותי,

chaimh 05:50
05:53

כמה שירותים מסוימים אפילו מצליחים להקטין ב- 90 אחוז.

chaimh 05:53
05:56

יש שירותים אחרים, כמו איך לייצר דשנים,

chaimh 05:56
05:58

או איך לעשות תובלה אוירית

pardiso62 05:58
06:02

שם המקום לשיפור הוא הרבה הרבה יותר נמוך.

pardiso62 06:02
06:04

אם כך, אחרי הכול, אם נהיה אופטימיים,

chaimh 06:04
06:11

אנחנו עשויים לקבל הקטנה פי 3 או אולי פי 6

chaimh 06:11
06:14

אבל, עבור אותם שלושה גורמים ראשונים

chaimh 06:14
06:19

עברנו מ26 מליארד, ל-במקרה הטוב, אולי 13 מליארד טון,

chaimh 06:19
06:21

וזה עדיין לא יביא קיטון

chaimh 06:21
06:23

אז בואו נסתכל על הגורם הרביעי

chaimh 06:23
06:25

זה הולך להיות גורם מפתח--

chaimh 06:25
06:31

וזה כמות הפחמן הדו חמצני, הנפלט עבור כל יחידת אנרגיה.

lampit 06:31
06:35

והשאלה היא האם אכן ניתן להביא את זה לאפס?

pardiso62 06:35
06:37

אם אתה שורף פחם, לא.

lampit 06:37
06:39

אם אתה שורף גז טבעי, לא.

chaimh 06:39
06:42

כמעט בכל דרך שאנו מייצרים חשמל היום,

chaimh 06:42
06:48

מלבד אנרגיה מתחדשת וגרעינית, נפלט פחמן דו חמצני.

chaimh 06:48
06:51

ולכן, מה שיהיה עלינו לעשות ברמת העולמית

pardiso62 06:51
06:54

הוא ליצור מערכת חדשה.

chaimh 06:54
06:56

אז בעצם אנחנו צריכים ניסים באנרגיה.

chaimh 06:56
07:00

כשאני משתמש במונח "נס", אני לא מתכוון למשהו בלתי אפשרי

chaimh 07:00
07:05

המיקרופרוססור הוא נס, המחשב האישי הוא נס.

chaimh 07:05
07:08

האינטרנט והשירותים שלו הם נס

chaimh 07:08
07:13

אז, האנשים כאן נטלו חלק ביצירה של הרבה ניסים

chaimh 07:13
07:15

בדרך כלל אין לנו תאריך יעד

chaimh 07:15
07:17

להשיג נס עד לתאריך מסויים.

chaimh 07:17
07:21

בדרך כלל, אנחנו בערך עומדים מהצד, חלק מגיע וחלק לא .

chaimh 07:21
07:25

זהו המקרה, בו צריכים לנהוג במלוא המהירות

chaimh 07:25
07:30

ולהשיג נס בלוח זמנים שהוא די צפוף

pardiso62 07:30
07:33

חשבתי לי, איך אני יכול לתפוס את זה ?

chaimh 07:33
07:35

האם יש איזה איור טיבעי

chaimh 07:35
07:40

איזושהי הדגמה שתלכוד לאנשים את הדימיון כאן ?

pardiso62 07:40
07:44

חשבתי על שנה שעברה, כשהבאתי יתושים,

chaimh 07:44
07:46

ואיכשהו אנשים נהנו מזה.

pardiso62 07:46
07:48

(צחוק)

pardiso62 07:48
07:51

זה ממש גרם להם להתחבר לרעיון,ש -

pardiso62 07:51
07:54

אתם יודעים, יש אנשים שחיים עם יתושים.

chaimh 07:54
07:59

אז לגבי אנרגיה, כל מה שיכולתי לחשוב עליו, היה

lampit 07:59
08:02

החלטתי ששחרור של גחליליות

chaimh 08:02
08:06

תהיה תרומתי לסביבה כאן השנה.

chaimh 08:06
08:09

אז יש לנו כאן מהטבע גחליליות

chaimh 08:09
08:12

נאמר לי שהן לא עוקצות, יתכן שהן אפילו לא תעזובנה את הצנצנת.

pardiso62 08:12
08:15

(צחוק)

chaimh 08:15
08:20

ישנם, כל מיני סוגי פתרונות גימיקיים כמו זה,

chaimh 08:20
08:22

אבל הם לא באמת מסתכמים להרבה.

pardiso62 08:22
08:26

אנחנו זקוקים לפתרונות, אחד או כמה,

chaimh 08:26
08:30

בסדר גודל שלא יאמן

chaimh 08:30
08:32

ומהימנות שלא תיאמן

pardiso62 08:32
08:35

ולמרות שיש הרבה כיוונים שאנשים מחפשים

pardiso62 08:35
08:39

אני רואה רק חמישה שיכולים להשיג את המספרים הגדולים.

chaimh 08:39
08:44

השמטתי את גאות הים, גיאותרמי, היתוך, דלק ביולוגי

chaimh 08:44
08:46

הם יכולים לתרום משהו

chaimh 08:46
08:48

ואם הם ישתפרו יותר ממה שאני מצפה, משמעותית

chaimh 08:48
08:50

אבל נקודת המפתח שלי כאן

chaimh 08:50
08:54

שיהיה עלינו לעבוד על כל אחד מהחמש

chaimh 08:54
08:58

ואנחנו לא יכולים להתיאש מהם בגלל שהם נראים מרתיעים

chaimh 08:58
09:02

משום שכולם כוללים אתגרים משמעותיים

chaimh 09:02
09:04

בואו נסתכל בהתחלה על שריפת דלק מאובנים

chaimh 09:04
09:08

גם שריפת פחם וגם שריפת גז טבעי

chaimh 09:08
09:11

מה שעינו לעשות כאן נראה אולי פשוט, אבל זה לא

chaimh 09:11
09:17

וזה לקחת את כל דו תחמוצת הפחמן אחרי הבעירה בעת שהוא יוצא דרך הארובה

chaimh 09:17
09:20

לדחוס את זה, לייצר נוזל, לשים אותו באיזשהו מקום

chaimh 09:20
09:22

ולקוות שיישאר שם

chaimh 09:22
09:26

יש לנו פיילוט שמבצע את זה עד רמה של 60-80 אחוז

chaimh 09:26
09:30

אבל להגיע עד למאת האחוזים, זה מאד מורכב

chaimh 09:30
09:36

ולהסכים היכן אותם כמויות של דו תחמוצת פחמן יאוחסנו יהיה קשה

chaimh 09:36
09:39

אבל הכי קשה כאן הוא נושא הטווח הארוך

chaimh 09:39
09:41

מי יכול להיות בטוח

lampit 09:41
09:45

מי יכול לערוב למשהו, שמילולית, פי מליארדים יותר גדול

chaimh 09:45
09:49

מאיזשהו סוג של אשפה שניתן להעלות על הדעת במונחי אטומים או מונחים אחרים

chaimh 09:49
09:52

זהו נפח עצום

chaimh 09:52
09:54

ולכן זה קשה

chaimh 09:54
09:56

השני, האטום

chaimh 09:56
09:59

גם לו, שלוש בעיות עקריות

lampit 09:59
10:03

העלות גבוהה, במיוחד בארצות בעלות רגולציה גבוהה.

lampit 10:03
10:07

הנושא של בטיחות. להיות בטוח ששום דבר לא יכול להשתבש.

lampit 10:07
10:10

וזה קשה כאשר יש את כל אותם מפעילים אנושיים,

lampit 10:10
10:13

לודא שהדלק לא ישמש לנשק.

lampit 10:13
10:15

ואז מה עושים עם הפסולת?

lampit 10:15
10:18

ולמרות שהיא לא מאד גדולה, ישנם חששות רבים לגביה.

lampit 10:18
10:20

הציבור צריך לחוש נינוח לגביה.

lampit 10:20
10:25

ואכן שלוש בעיות מאד קשות שיתכן שהן פתירות,

chaimh 10:25
10:27

ולכן יש לעבוד עליהן

lampit 10:27
10:30

את שלושת האחרונות מתוך החמש קיבצתי ביחד.

chaimh 10:30
10:34

זה מה שאנשים מכנים מקורות אנרגיה מתחדשת

chaimh 10:34
10:38

ואכן, למרות שזה משמח שהן לא צורכות דלק -

chaimh 10:38
10:40

יש למקורות מספר חסרונות

lampit 10:40
10:46

אחת היא צפיפות האנרגיה המתקבלת בטכנולוגיות הללו

lampit 10:46
10:48

היא באופן דרמאטי פחות מאשר בתחנת כח.

lampit 10:48
10:52

אלו הן חוות אנרגיה, כך שמדובר בהרבה קילומטרים רבועים.

chaimh 10:52
10:57

פי אלפים יותר מה שאפשר לדמיין כתחנת כח נורמאלית

chaimh 10:57
11:00

וכן אלו מקורות שאינם רציפים

chaimh 11:00
11:03

השמש לא זורחת כל היממה, השמש לא מאירה בכל יום

chaimh 11:03
11:06

ובדומה, הרוח לא נושבת כל הזמן

chaimh 11:06
11:08

וכך, אם אתה מסתמך על מקורות אלו

chaimh 11:08
11:11

יש למצוא איזו שהיא דרך לקבל אנרגיה

chaimh 11:11
11:14

באותן תקופות זמן שהיא אינה זמינה

chaimh 11:14
11:17

יש כאן אתגר גדול של עלויות

chaimh 11:17
11:19

ישנם אתגרים בתחום ההולכה

chaimh 11:19
11:22

לדוגמא, נניח שמקור האנרגיה מחוץ למדינה שלך

chaimh 11:22
11:24

לא רק שצריך את הטכנולוגיה

chaimh 11:24
11:29

אלא שגם צריך לעסוק בסיכון שהאנרגיה מגיעה ממקום אחר

chaimh 11:29
11:31

ולבסוף בעית האחסון

chaimh 11:31
11:34

וכדי להבהיר סדרי גודל, עברתי וסקרתי

chaimh 11:34
11:37

את כל סוגי הסוללות המיוצרות

chaimh 11:37
11:41

למכוניות, למחשבים, לטלפונים, לפנסים, לכל מטרה

chaimh 11:41
11:46

והשויתי לכל כמות האנרגיה החשמלית שהעולם צורך

chaimh 11:46
11:50

ומה שמצאתי הוא שכל הסוללות שאנחנו מייצרים היום

chaimh 11:50
11:54

יכולות לאגור פחות מעשר דקות של כל האנרגיה

chaimh 11:54
11:57

ולכן למעשה אנחנו זקוקים לפריצת דרך גדולה כאן

chaimh 11:57
12:01

משהו שעתיד להיות פי מאה יותר טוב

chaimh 12:01
12:03

מהגישה שיש לנו עתה

chaimh 12:03
12:07

זה לא בלתי אפשרי, אבל זה לא משהוא מאד קל

chaimh 12:07
12:11

זה מה שמופיע כשמנסים לקבל מקור שאינו רציף

chaimh 12:11
12:15

שיהיה נניח 20 או 30 אחוז מהתצרוכת

chaimh 12:15
12:17

אם אתה סומך על זה באה אחוז

chaimh 12:17
12:22

אתה זקוק לסוללה ניסית שלא תיאמן

chaimh 12:23
12:26

עכשיו, איך ניתן להתקדם בנושא? מה הגישה הנכונה

chaimh 12:26
12:30

זה פרויקט מנהטן? מהו הדבר שיוביל אותנו לשם

chaimh 12:30
12:35

טוב, זקוקים לחברות רבות שיעבדו על זה, מאות

chaimh 12:35
12:38

בכל אחד מאותם חמישה נתיבים אנו זקוקים לפחות למאה אנשים

chaimh 12:38
12:42

ורבים מהם, תסתכל עליהם ותאמר אלה משוגעים. וזה טוב

lampit 12:42
12:45

ואני חושב שכאן, בקבוצת TED,

chaimh 12:45
12:49

יש הרבה אנשים שכבר מנסים להשיג את זה

chaimh 12:49
12:53

לביל גרוס יש מספר חברות, בינהן אחת בשם אי סולר

chaimh 12:53
12:55

יש לה טכנולוגיה תרמו-סולארית מעולה

chaimh 12:55
12:59

וינוד קסלה משקיע בתריסרי חברות

chaimh 12:59
13:03

שעושות דברים גדולים ויש להן אפשרויות מעניינות

chaimh 13:03
13:05

ואני מנסה לעזור לתמוך בזה

chaimh 13:05
13:09

נתן מאירוולד ואני אכן תומכים בחברה

chaimh 13:09
13:13

שאולי באופן מפתיע נוקטת בגישת הגרעין

lampit 13:13
13:17

ישנן מספר המצאות בתחום הגרעין: מודולריות, נוזל.

lampit 13:17
13:21

והחדשנות באמת נעצרה בתעשיה זו מזה זמן.

chaimh 13:21
13:26

כך שהרעיון הוא שיש כמה רעיונות טובים מסתובבים אינה כה מפתיעה

chaimh 13:26
13:32

הרעיון של טרהפאואר הוא שבמקום לשרוף חלק מהאורניום

lampit 13:32
13:35

האחוז האחד המכונה (יון האורניום) U235

lampit 13:35
13:40

החלטנו, בואו נשרוף את ה- 99 אחוז, את (יון האורניום) U238.

lampit 13:40
13:42

זה סוג של רעיון משוגע.

chaimh 13:42
13:45

העובדה היא שאנשים דברו על זה מזה זמן רב

chaimh 13:45
13:49

אך מעולם לא יכלו לבצע סימולציה אם זה יעבוד או לא

chaimh 13:49
13:52

וכמו התגלות של מחשבי על

chaimh 13:52
13:54

שאפשר לבצע סימולציה ולראות, כן

chaimh 13:54
14:00

עם גישה נכונה לחומר נראה שזה עשוי לעבוד

chaimh 14:00
14:03

ובגלל ששורפים את 99 האחוזים

chaimh 14:03
14:07

שיפרנו בגדול את פרופיל העלות

chaimh 14:07
14:11

אתה שורף למעשה את הפסולת ומנצל אותה כדלק

chaimh 14:11
14:14

כל השאריות של הכורים של היום

chaimh 14:14
14:19

כך שבמקום לטפל בפסולת מנצלים אותה.זה דבר גדול

chaimh 14:19
14:23

זה מכלה את האורניום תוך צריכתו כמו סוג של נר

chaimh 14:23
14:27

אתה רואה שימוש מתכלה לפעמים נקרא: כור גל נוסע

chaimh 14:27
14:31

במונחי דלק, זה באמת פותר את הבעיה

chaimh 14:31
14:34

יש לי כאן תמונה של מקום בקנטאקי

chaimh 14:34
14:36

אלו השאריות, ה99 אחוז

chaimh 14:36
14:38

משם לקחו את החלק שהם שורפים עכשיו

chaimh 14:38
14:40

ולכן זה נקרא אורניום מדולל

chaimh 14:40
14:43

זה יתדלק את ארצות הברית למאות שנים

chaimh 14:43
14:46

ופשוט על ידי סינון מי ים בדרך שאינה יקרה

chaimh 14:46
14:51

יהיה מספיק דלק עד סוף ימיו של כדור הארץ

chaimh 14:51
14:55

אתם יודעים, ישנם עדין הרבה הרבה אתגרים לפנינו

chaimh 14:55
15:00

אבל זוהי רק דוגמא מתוך מאות על מאות של רעיונות

chaimh 15:00
15:03

שעלינו לקדם

chaimh 15:03
15:06

בואו נחשוב איך עלינו למדוד את עצמנו

lampit 15:06
15:09

איך צריכה להיראות "התעודה"

chaimh 15:09
15:12

בואו נסתכל על היעד

lampit 15:12
15:14

ואז נסתכל על תקופת הביניים.

lampit 15:14
15:19

יעד 2050. שמעתם הרבה אנשים מדברים על 80 אחוזי הפחתה.

lampit 15:19
15:23

ואכן זה מאד חשוב שנגיע לשם.

lampit 15:23
15:27

ושעשרים האחוז ישמשו עבור מה שהולך במדינות העניות,

lampit 15:27
15:29

עדיין מעט חקלאות.

chaimh 15:29
15:33

בתקוה שניקינו את ענף היערנות, מלט.

chaimh 15:33
15:36

כדי להגיע לאותם שמונים אחוז

chaimh 15:36
15:40

המדינות המפתחות, כולל מדינות כמו סין

chaimh 15:40
15:45

יצטרכו לשנות את תחנות הכח לחלוטין

lampit 15:45
15:51

הציון הנוסף הוא האם פיתחנו את טכנולוגית האפס פליטה

chaimh 15:51
15:53

האם הפצנו אותה בכל המדינות המפותחות

chaimh 15:53
15:56

ואנחנו בתהליך להביא אותה למקום אחר

lampit 15:56
15:58

זה מאוד חשוב

lampit 15:58
16:02

זהו גורם מפתח כדי לייצר את אותה "תעודה"

lampit 16:02
16:07

אז איך צריכה התעודה של 2020 להיראות?

lampit 16:07
16:09

אכן, שוב, עליה להכיל את שני הגורמים.

lampit 16:09
16:13

עלינו לעבור שוב על גורמי היעילות ולהתחיל לקבל הפחתות.

lampit 16:13
16:16

ככול שנזהם פחות כך תפחת כמות דו תחמוצת הפחמן,

lampit 16:16
16:18

ולכן תפחת הטמפרטורה.

chaimh 16:18
16:21

אך בכמה דרכים הציון שנקבל שם

chaimh 16:21
16:25

עבור דברים שנעשה שלא יביאו אותנו עד להפחתה הגדולה

chaimh 16:25
16:29

שווים ואולי פחותים מעט מאשר האחרים

chaimh 16:29
16:33

מהו החלק של ההמצאה שהיא פריצת הדרך

chaimh 16:33
16:36

אותן פריצות דרך שעלינו לקדם בשיא המהירות

chaimh 16:36
16:39

ואפשר למדוד את זה במונחי חברות

chaimh 16:39
16:42

פרויקטי פיילוט, תקנות שונות שהשתנו

chaimh 16:42
16:45

יש הרבה ספרים נהדרים שנכתבו על זה

lampit 16:45
16:48

הספר של אל גור, "הבחירה שלנו"

lampit 16:48
16:51

והספר של דוד מק'קיי, "אנרגיה בת קיימא בלי האויר החם."

lampit 16:51
16:54

הם באמת עוברים על הנושא ומייצרים מסגרת

chaimh 16:54
16:56

כך שאפשר לדון בנושא בהרחבה

chaimh 16:56
16:59

משום שאנו זקוקים לתמיכה רחבה בזה

chaimh 16:59
17:01

יש הרבה שצריך להתחבר

chaimh 17:01
17:03

וזו היא משאלה

chaimh 17:03
17:07

משאלה מאד קונקרטית שאנחנו נשקיע בטכנולוגיה הזו

chaimh 17:07
17:10

לו נתתם לי רק משאלה אחת ל50 השנים הבאות

chaimh 17:10
17:12

יכולתי לבחור מי יהיה הנשיא

lampit 17:12
17:15

יכולתי לבחור חיסון, משהו שקרוב לליבי,

chaimh 17:15
17:17

או הייתי יכול לבחור בזה

chaimh 17:17
17:21

זה חצי מהעלות בלי דו תחמוצת הפחמן בהמצאה

chaimh 17:21
17:23

זאת המשאלה בה הייתי בוחר

lampit 17:23
17:25

זו האחת עם ההשפעה הגדולה ביותר.

chaimh 17:25
17:27

אם לא נקבל את המשאלה הזו

lampit 17:27
17:31

החלוקה בין אלו שחושבים לטווח הקצר ולטווח הארוך תהיה נוראה,

chaimh 17:31
17:34

בין ארצות הברית לסין, בין מדינות עניות לעשירות

chaimh 17:34
17:39

ורוב חייהם של 2 מיליארד יורעו

chaimh 17:39
17:41

אז מה עלינו לעשות?

chaimh 17:41
17:46

מה אני מבקש מכם לצעוד קדימה ולהוביל

chaimh 17:46
17:49

אנחנו צריכים להשיג יותר מענקי מחקר

chaimh 17:49
17:51

כאשר מדינות מתכנסות במקום כמו קופנהגן

chaimh 17:51
17:54

עליהם לדון לא רק בדו תחמוצת הפחמן

chaimh 17:54
17:56

עליהם לדון באג'נדה זו של ההמצאות

chaimh 17:56
18:01

ותהיו המומים מהרמה הנמוכה עד כדי גיחוך של ההוצאות

chaimh 18:01
18:03

על הגישות היצירתיות הללו

chaimh 18:03
18:07

אנחנו אכן צריכים את תמריצי השוק, מס דו תחמוצת הפחמן, מגבלות וסחר

chaimh 18:07
18:10

משהו שיקח את המחיר ויאותת איתו

chaimh 18:10
18:12

עלינו להפיץ את המסר

chaimh 18:12
18:15

עלינו לקיים את הדיאלוג באופן יותר הגיוני, יותר מובן

chaimh 18:15
18:18

כולל הצעדים הננקטים על ידי הממשלה

chaimh 18:18
18:22

זו משאלה חשובה, אך לדעתי ברת השגה

chaimh 18:22
18:24

תודה רבה

chaimh 18:24
18:35

(מחיאות כפים)

chaimh 18:35
18:37

תודה רבה

lampit 18:37
18:39

כריס אנדרסון: תודה לך, תודה רבה.

chaimh 18:39
18:44

(מחיאות כפים)

lampit 18:44
18:50

תודה רבה רק כדי שאבין יותר לגבי טרהפאואר, נכון --

chaimh 18:50
18:55

אני מתכוון, קודם כל, האם תוכל לתת לי מושג באיזה סדר גודל ההשקעה מדובר?

lampit 18:55
18:59

ביל גייטס: כדי לייצר את התוכנה, קנה את מחשב העל

chaimh 18:59
19:01

שכור את המדענים הדגולים - מש שעשינו

chaimh 19:01
19:04

שזה רק עשרות מליונים

chaimh 19:04
19:07

ואם פעם נבדוק את החמרים שלנו על גבי כור רוסי

chaimh 19:07
19:11

כדי להבטיח שהחמרים פועלים תקין

chaimh 19:11
19:13

אז יסתכם הכל במאות מליונים

chaimh 19:13
19:16

הדבר הקשה הוא לבנות את הכור שיהווה פיילוט

chaimh 19:16
19:21

למצוא כמה מליארדים, למצוא את המחוקק, לאתר את המקום

chaimh 19:21
19:23

שיבנה בפועל את הכור הראשון שם

chaimh 19:23
19:27

ברגע שהראשון נבנה, ופועל כמו בפרסומת......

chaimh 19:27
19:31

ברור כשמש, בגלל הנתונים הכלכליים, צפיפות האנרגיה

chaimh 19:31
19:33

הם כל כך שונים מכורים כפי שהם מוכרים כיום

chaimh 19:33
19:37

כריס אנדרסון: כדי להבין נכון יש צורך בבינוי עמק באדמה

chaimh 19:37
19:41

משהו כמו עמוד אנכי של דלק אטומי

chaimh 19:41
19:43

מסוג זה של אורניום מדולל

chaimh 19:43
19:46

ואז מתחיל התהליך מלמעלה והוא פועל לפי מטה?

chaimh 19:46
19:49

ב.ג: אכן. כיום תמיד מתדלקים את הכור

chaimh 19:49
19:52

ויש לך הרבה אנשים והרבה בקרים שעלולים להשתבש

chaimh 19:52
19:55

הדבר הזה שאתה פותח ומכניס ומוציא חמרים

chaimh 19:55
19:57

זה לא טוב

lampit 19:57
20:02

ולכן אם יש לך דלק מאד זול שאתה יכול לצרוך 60 שנה

chaimh 20:02
20:04

תחשוב על זה כמו בול עץ

lampit 20:04
20:07

שים אותו בלי כל אותם סיבוכים

chaimh 20:07
20:12

והוא פשוט יושב שם ומתכלה במשך שישים שנה ואז הוא נגמר

chaimh 20:12
20:16

כ.א: זה תחנת כח גרעינית שפותרת את בעית הפסולת של עצמה

chaimh 20:16
20:18

ב.ג: טוב, ובכל זאת מה קורה עם הפסולת?

lampit 20:18
20:23

אתה יכול להשאיר אותה שם -- יהיה הרבה פחות פסולת בגישה הזו --

chaimh 20:23
20:25

ואז אתה יכול לקחת את זה

chaimh 20:25
20:28

להכניס לכור אחר ולשרוף

lampit 20:28
20:32

ואנחנו מתחילים מכך שלוקחים פסולת גרעינית שקיימת היום,

chaimh 20:32
20:36

שיושבת בבריכות קירור או אחסנה יבשה בחביות

chaimh 20:36
20:38

זה הדלק שלנו להתחלה

chaimh 20:38
20:41

כך שהדבר שהיה בעיה עבור הכורים ההם

chaimh 20:41
20:43

הוא מה שמזין את הכורים שלנו

chaimh 20:43
20:46

ומפחיתים את הנפח של הפסולת באופן דרמאטי

chaimh 20:46
20:48

כאשר משתמשים בדרך עיבוד זו

chaimh 20:48
20:50

כ.א. אבל כשאתה משוחח עם אנשים סביב העולם

lampit 20:50
20:52

לגבי האפשרויות כאן

chaimh 20:52
20:55

היכן רוב ההתענינות בלעשות משהו עם זה?

lampit 20:55
20:58

ב.ג: לא בחרנו במקום מסויים,

chaimh 20:58
21:06

ויש כל מיני חוקי סודיות מענינים לכל מה שקשור ונקרא גרעיני

chaimh 21:06
21:08

וקיבלנו הרבה התענינות

chaimh 21:08
21:12

אנשי החברה שהיו ברוסיה בהודו בסין

chaimh 21:12
21:14

פגשתי את המזכיר לעניני אנרגיה כאן

chaimh 21:14
21:18

שוחחנו איך זה מתחבר לתכניות האנרגיה

chaimh 21:18
21:21

כך שאני אופטימי. אתה יודע, הצרפתים והיפנים עשו עבודה

chaimh 21:21
21:25

זה אחד המשתנים בעבודה שנעשתה

chaimh 21:25
21:29

זו התקדמות חשובה אבל זה כמו כור מהיר

chaimh 21:29
21:31

והרבה מדינות בנו אותם

chaimh 21:31
21:36

כך שכל מי שבנה כור מהיר הוא מועמד להיות הראשון במקום בו יבנה אחד

chaimh 21:36
21:41

כ.א.: לדעתך מה לוח הזמנים? ההיתכנות

lampit 21:41
21:44

שמשהו כזה אכן יתבצע?

lampit 21:44
21:49

ב.ג.: אנחנו צריכים עבור אחת מתחנות הכח הגדולות האלה

lampit 21:49
21:51

שהיא מאד זולה,

lampit 21:51
21:55

יש לנו 20 שנה לתכנן ואז 20 שנה לבצע.

lampit 21:55
22:00

זה סוג של תאריך יעד שהמודלים הסביבתיים

lampit 22:00
22:02

הצביעו על כך שעלינו לעמוד בו.

chaimh 22:02
22:07

ואתה יודע טרהפאואר, אם דברים יתקדמו כשורה, שזו משאלה של רבים

chaimh 22:07
22:09

יכולה בקלות לעמוד בכך

chaimh 22:09
22:12

ויש, לשמחתנו כעת תריסרי חברות

chaimh 22:12
22:14

אנחנו צריכים שזה יהפוך למאות

chaimh 22:14
22:16

אשר במקביל אם הפתוח המדע שלהן יתקדם

chaimh 22:16
22:19

אם המימון של כור פיילוט ילך טוב

chaimh 22:19
22:21

הם יכולים להתחרות על כך

chaimh 22:21
22:23

והכי טוב שרבים יצליחו

chaimh 22:23
22:26

משום שאז אפשר להשתמש בתערובת של הדברים

chaimh 22:26
22:28

אנחנו בהחלט זקוקים לכך שאחת תצליח

chaimh 22:28
22:31

כ.א: במונחים של קנה מידה גדול ושינויים אפשריים

chaimh 22:31
22:34

האם זה הגדול ביותר שאתה מודע אליו?

chaimh 22:34
22:38

ב.ג. פריצת דרך בתחום האנרגיה הוא הדבר החשוב ביותר

chaimh 22:38
22:40

זה היה כך גם ללא הבעיות של איכות הסביבה

chaimh 22:40
22:45

אבל בעיות איכות הסביבה רק מעצימים את זה מאד

chaimh 22:45
22:48

בתחום הגרעין יש עוד ממציאים

chaimh 22:48
22:51

אתה יודע, אנחנו לא מודעים לעבודות שלהם כפי שמכירים את שלנו

lampit 22:51
22:54

אבל אנשי המודולים, שם הגישה שונה לגמרי.

chaimh 22:54
22:58

יש שם סוג של כור נוזלי שנראה קצת קשה

chaimh 22:58
23:00

אבל אולי הם אומרים זה עלינו

chaimh 23:00
23:03

וכן הלאה, יש גם אחרים

lampit 23:03
23:06

אבל היופי בזה הוא שמולקולה של אורניום

lampit 23:06
23:10

מכילה פי מיליון אנרגיה מאשר למשל, מולקולת פחם,

chaimh 23:10
23:13

כך שאם אתה יכול להתמודד עם החסרונות

lampit 23:13
23:16

שהם בעיקר הקרינה

lampit 23:16
23:19

טביעות הרגל והעלות, הפוטנציאל

chaimh 23:19
23:21

במונחים של השפעה על הארץ ודברים נוספים

lampit 23:21
23:25

הוא כמעט רמה בפני עצמה

chaimh 23:25
23:29

כ.א.: ואם זה לא יעבוד, אז מה?

chaimh 23:29
23:33

האם נצטרך לנקוט באמצעי חירום

chaimh 23:33
23:36

כדי לשמור על הטמפרטורה על כדור הארץ יציבה?

chaimh 23:36
23:38

ב.ג.: אם נגיע למצב הזה

chaimh 23:38
23:43

זה כמו שאכלת יותר מדי, ואתה עומד לקבל התקפת לב

chaimh 23:43
23:47

ואז לאן תלך? אולי תזדקק נתוח לב או משהו

chaimh 23:47
23:51

ישנו תחום מחקר המכונה הנדסת גיאוגרפיה

chaimh 23:51
23:54

שהוא טכנולוגיות שונות להאט את ההתחממות

chaimh 23:54
23:57

כדי "לקנות" זמן של 20 או 30 שנה ולקבל את תוצאות הפעולה המשותפת

lampit 23:57
23:59

כרגע, זו רק פוליסת ביטוח

chaimh 23:59
24:01

שאתה מקוה שלא תצטרך

chaimh 24:01
24:03

מספר אנשים טוען שלא צריך אפילו לעבוד על פוליסת הבטוח

chaimh 24:03
24:05

משום שזה עלול לגרום לעצלנות

chaimh 24:05
24:09

תמשיך לאכול משום שתדע שניתוח לב יהיה שם להציל אותך

chaimh 24:09
24:12

אני לא בטוח מה חכם, כשנתונה חשיבות הבעיה

lampit 24:12
24:16

אב יש שם את דיונים של הגיאו-הנדסה

chaimh 24:16
24:20

לגבי האם צריך לשים את זה בכיס האחורי למקרה שהדברים יקרו מהר יותר

chaimh 24:20
24:23

או שההמצאה תפותח באיטיות רבה מהצפוי

chaimh 24:25
24:30

כ.א.: ספקני אקלים: האם יש לך משפט או שנים לומר להם

chaimh 24:30
24:34

איך תוכל לשכנע אותם שהם טועים

chaimh 24:35
24:39

לרוע המזל, הספקנים מגיעים במחנות שונים

chaimh 24:39
24:43

אלו שמעלים טענות מדעיות הם מעטים

chaimh 24:43
24:46

האם הם אומרים שיש היזון חוזר שלילי

chaimh 24:46
24:48

שקשורים לעננים שמקזזים דברים

chaimh 24:48
24:51

יש מעט, ממש מעט דברים שהם יכולים בכלל לומר

chaimh 24:51
24:54

יש סכוי אחד למליון של הדברים

chaimh 24:54
24:57

הבעיה העקרית שיש כאן הוא כמו סוג של איידס

chaimh 24:57
25:01

אתה עושה את הטעות היום ומשלם עליה הרבה יותר מאוחר

chaimh 25:01
25:05

כך שכשיש לך כל מיני סוגים של בעיות דחופות

chaimh 25:05
25:08

הרעיון של סבל היום ורווח מאוחר

chaimh 25:08
25:11

ואיכשהו כאב לא ידוע

chaimh 25:11
25:17

למעשה הדוח של אי פי סי סי, שלא בהכרח התרחיש הגרוע יקרה

chaimh 25:17
25:19

ויש אנשים בעולם העשיר שמסתכלים על אי פי סי סי

chaimh 25:19
25:23

ואומרים: או קי, זה לא כצעקתה

chaimh 25:23
25:27

למעשה החלק של חוסר הבהירות הוא שצריך להדריך אתנו לעבר הזה

chaimh 25:27
25:30

אבל החלום שלי, שאם אפשר לעשות את זה כלכלי

chaimh 25:30
25:32

ולעמוד במגבלות דו תחמוצת הפחמן

chaimh 25:32
25:34

אזי הספקנים יאמרו או קי

chaimh 25:34
25:36

לא אכפת אם זה לא מונע דו תחמוצת פחמן

chaimh 25:36
25:38

אני מקוה שזה כן ימנע דו תחמוצת פחמן

chaimh 25:38
25:42

נראה לי שאקבל את זה משום שזה יותר זול ממה שהיה קודם

chaimh 25:42
25:46

(מחיאות כפים)

chaimh 25:46
25:50

כ.א.: וכך וה תהיה תגובתך לטיעון של ביורן לומברג

chaimh 25:50
25:54

שאם בבסיס תזרז ותשקיע כל המאמץ בפתרון בעית דו תחמוצת הפחמן

chaimh 25:54
25:56

זה יעלים את כל שאר המטרות שלך

chaimh 25:56
25:59

לנסות לחסל עוני בעולם, מלריה וכן הלאה

chaimh 25:59
26:03

זה בזבוז מטופש של האמצעים בעולם, לשים כסף בכוון זה

chaimh 26:03
26:05

כשיש דברים טובים יותר שאפשר לעשות

chaimh 26:05
26:08

ב.ג.: ההוצאה הממשית על החלק של מחקר ופתוח

chaimh 26:08
26:12

נניח שארה"ב צריכה להוציא 10 מליארד דולר לשנה בנוסף על הנוכחי

chaimh 26:12
26:14

זה לא כזה דרמאטי

chaimh 26:14
26:16

זה לא צריך להלקח מדברים אחרים

chaimh 26:16
26:19

על הדברים שמשקיעים בהם הון עתק, על זה, אנשים הגיוניים יכולים לחלוק

chaimh 26:19
26:22

כשיש משהו שהוא לא כלכלי ומנסים לממן אותו

chaimh 26:22
26:25

זה, נראה לי, ברובו בזבוז

lampit 26:25
26:28

אלא אם כן אתה מאד קרוב ומממן את עקומת הלמידה

lampit 26:28
26:30

וזה עומד להיות מאד זול.

chaimh 26:30
26:34

אני מאמין שצריך לנסות דברים נוספים שטמון בהם פוטנציאל

chaimh 26:34
26:36

להיות פחות יקרים בהרבה

chaimh 26:36
26:41

אם החלופה שנכנסים אליה היא, בואו נהפוך את האנרגיה לסופר יקרה

chaimh 26:41
26:43

ואז העשיר יוכלו להרשות את זה לעצמם

chaimh 26:43
26:46

כוונתי, כולנו כאן יכולים לשלם פי חמש עבור האנרגיה שלנו

chaimh 26:46
26:48

בלי לשנות את סגנון החיים

chaimh 26:48
26:50

האסון הוא לאותם שני מליארד

chaimh 26:50
26:52

ואפילו לומבורג השתנה

chaimh 26:52
26:57

ה"שטיק" שלו עכשיו הוא מדוע המחקר והפתוח לא נדונים יותר

chaimh 26:57
26:59

הוא עדיין, בגלל העבר שלו

chaimh 26:59
27:01

עדיין מזוהה עם מחנה הספקנים

chaimh 27:01
27:04

אבל הבין שזהו מחנה די שומם

chaimh 27:04
27:07

ולכן הוא מעלה את שאלת המחקר והפתוח

chaimh 27:07
27:12

ויש שרשור של משהו שהוא ראוי

chaimh 27:12
27:15

נושא המחקר והפתוח. זה טרוף עד כמה מעט מממנים את זה

chaimh 27:15
27:18

ובכן ביל, אני מניח שאני מדבר בשם רוב האנשים כאן,

chaimh 27:18
27:21

כשאני אומר, אני מאוד מקווה שהמשאלה שלך תתגשם. תודה רבה לך.

lampit 27:21
27:23

ביל גייטס: תודה לכם.

lampit 27:23
27:26

(מחיאות כפיים)