Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Bill Gates on energy: Innovating to zero! in Dutch

Last Modified By Time Content
evomind 00:01
00:05

Ik ga vandaag praten over energie en klimaat.

evomind 00:05
00:07

En dat lijkt misschien een beetje verrassend, omdat

evomind 00:07
00:12

mijn full-time werk bij de stichting vooral gaat over vaccins en zaden,

evomind 00:12
00:15

over de dingen die we moeten uitvinden en leveren

evomind 00:15
00:20

om de armste twee miljard mensen te helpen.

evomind 00:20
00:25

Maar energie en klimaat zijn uitermate belangrijk voor deze mensen,

tomfool1978 00:25
00:30

in feite belangrijker dan voor eender wie op deze planeet.

toutatis 00:30
00:35

Het klimaat verslechtert zodat hun gewassen niet zullen groeien.

tomfool1978 00:35
00:38

Er zal teveel regen vallen, of te weinig.

tomfool1978 00:38
00:40

Dingen zullen veranderen zodat

tomfool1978 00:40
00:44

hun kwetsbare milieu het gewoon niet meer aankan.

ridelo 00:44
00:49

En dat leidt tot honger. Het leidt tot onzekerheid. Het leidt tot onrust.

tomfool1978 00:49
00:53

Dus zal de klimaatverandering een ramp voor hen betekenen.

tomfool1978 00:53
00:56

De prijs van energie is uitermate belangrijk voor hen.

evomind 00:56
00:59

In feite, als je maar één ding kon kiezen om goedkoper te maken,

evomind 00:59
01:03

om de armoede te verminderen zou je energie kiezen.

toutatis 01:03
01:07

De energieprijs is stilaan aan het dalen.

evomind 01:07
01:13

Echt, geavanceerde beschaving is gebaseerd op de vooruitgang in energie.

ridelo 01:13
01:17

De steenkoolrevolutie leidde tot de industriële revolutie,

evomind 01:17
01:23

en zelfs in de twintigste eeuw was er een zeer snelle prijsdaling voor elektriciteit,

evomind 01:23
01:26

en daarom hebben we koelkasten, airconditioning,

evomind 01:26
01:30

kunnen we moderne materialen maken en zo veel dingen doen.

evomind 01:30
01:37

En zo hebben we een prachtige situatie met elektriciteit in de rijke wereld.

evomind 01:37
01:44

maar, nu we het goedkoper maken -- en laten we het twee keer zo goedkoop maken --

evomind 01:44
01:46

dan is er wel een nieuwe beperking,

evomind 01:46
01:50

en die heeft te maken met CO2.

evomind 01:50
01:53

CO2 leidt tot het opwarmen van de planeet,

evomind 01:53
01:59

en de vergelijking van CO2 is eigenlijk een heel eenvoudige.

rlanting 01:59
02:03

Als je optelt: de CO2 die wordt uitgestoten,

evomind 02:03
02:06

die leidt tot een temperatuurstijging,

evomind 02:06
02:10

en die temperatuurstijging leidt tot een aantal zeer negatieve effecten.

evomind 02:10
02:13

De effecten van het weer en, misschien nog erger, de indirecte effecten,

toutatis 02:13
02:18

dat de natuurlijke ecosystemen zich niet kunnen aanpassen aan deze snelle veranderingen,

toutatis 02:18
02:21

en zo krijg je ecosystemen die instorten.

rlanting 02:21
02:24

Nu, de exacte hoeveelheid van hoe je

rlanting 02:24
02:28

vanaf een bepaalde toename van CO2 naar welke temperatuursstijging zal gaan

evomind 02:28
02:30

en waar de positieve terugkoppelingen zijn,

evomind 02:30
02:33

daarover is enige onzekerheid, maar niet erg veel.

evomind 02:33
02:36

En er is zeker onzekerheid over hoe erg de gevolgen zullen zijn,

evomind 02:36
02:39

maar ze zullen zeer ernstig zijn.

evomind 02:39
02:41

Ik heb dit vaak gevraagd aan top-wetenschappers.

evomind 02:41
02:44

moeten we echt uitkomen nabij nul?

evomind 02:44
02:47

Kunnen we niet de helft of een kwart nemen?

evomind 02:47
02:51

En het antwoord is dat, totdat we in de buurt van nul komen,

evomind 02:51
02:53

de temperatuur zal blijven stijgen.

rlanting 02:53
02:55

En dat is dus een grote uitdaging.

rlanting 02:55
03:00

Het is heel anders dan bijvoorbeeld een 4 meter hoge vrachtwagen onder een brug van 3,6 meter proberen te krijgen,

rlanting 03:00
03:03

die kunnen we eronder persen.

evomind 03:03
03:07

Dit is iets dat naar nul moet.

rlanting 03:07
03:11

Nu, we stoten jaarlijks veel CO2 uit,

evomind 03:11
03:13

meer dan 26 miljard ton.

rlanting 03:13
03:17

Voor elke Amerikaan is dit ongeveer 20 ton.

rlanting 03:17
03:20

Voor mensen in arme landen is het minder dan één ton.

evomind 03:20
03:24

Het is een gemiddelde van ongeveer vijf ton voor iedereen op de planeet.

rlanting 03:24
03:26

En we moeten, hoe dan ook, dingen veranderen

evomind 03:26
03:29

om dat naar nul te brengen.

rlanting 03:29
03:31

Het is constant omhoog gegaan.

evomind 03:31
03:36

Alleen wat economische veranderingen hebben het wat afgevlakt,

rlanting 03:36
03:39

dus we moeten van een snelle toename

rlanting 03:39
03:42

naar een afname, en van een afname helemaal naar nul.

evomind 03:42
03:44

Deze vergelijking heeft vier factoren.

evomind 03:44
03:46

Een beetje vermenigvuldiging.

rlanting 03:46
03:49

Dus, je hebt iets aan de linkerkant, CO2, dat je naar nul wilt brengen,

evomind 03:49
03:53

en dat is gebaseerd op het aantal mensen,

evomind 03:53
03:56

het gemiddelde gebruik van diensten per persoon,

rlanting 03:56
03:59

het gemiddelde aan energie voor elke dienst,

rlanting 03:59
04:03

en de CO2 uitstoot per energie-eenheid.

rlanting 04:03
04:05

Dus, laten we deze eens stuk voor stuk bekijken

rlanting 04:05
04:09

en zien hoe we dit naar nul kunnen krijgen.

ridelo 04:09
04:13

Waarschijnlijk moet één van deze waarden in de buurt van nul komen.

rlanting 04:13
04:16

Dat is middelbare school wiskunde,

evomind 04:16
04:18

maar laten we een kijkje nemen.

rlanting 04:18
04:20

Allereerst hebben we de bevolking.

rlanting 04:20
04:23

Nu, de wereld heeft vandaag de dag 6,8 miljard mensen.

rlanting 04:23
04:25

Dat is aan het stijgen tot ongeveer negen miljard.

rlanting 04:25
04:29

Dus, als we het echt goed doen met nieuwe vaccins,

evomind 04:29
04:31

gezondheidszorg, reproductieve gezondheidszorg,

rlanting 04:31
04:35

dan zouden we dat kunnen verlagen met, misschien, 10 of 15 procent,

rlanting 04:35
04:39

maar daar zien we een stijging van ongeveer 1,3.

evomind 04:39
04:42

De tweede factor is de diensten die wij gebruiken.

evomind 04:42
04:44

Dit omvat alles,

evomind 04:44
04:48

het voedsel dat we eten, kleding, tv, verwarming.

evomind 04:48
04:51

Dit zijn heel goede dingen,

rlanting 04:51
04:54

en het wegwerken van armoede betekent het leveren van deze diensten

evomind 04:54
04:56

aan bijna iedereen op de planeet.

evomind 04:56
05:00

Dus is het geweldig als dit getal stijgt.

evomind 05:00
05:02

In de rijke wereld, misschien wel de top één miljard,

rlanting 05:02
05:04

kunnen we waarschijnlijk bezuinigen en het verbruik minderen,

ridelo 05:04
05:08

maar jaarlijks gaat dit getal, gemiddeld genomen, omhoog,

rlanting 05:08
05:12

En dus, in totaal, zullen de geleverde diensten

rlanting 05:12
05:15

per persoon meer dan verdubbelen.

rlanting 05:15
05:17

Hier hebben we een zeer eenvoudige dienst.

evomind 05:17
05:20

Heb je verlichting in je huis om je huiswerk te lezen,

rlanting 05:20
05:22

feit is, deze kinderen niet, dus gaan ze naar buiten

rlanting 05:22
05:26

en lezen ze hun huiswerk onder de lantaarnpalen.

rlanting 05:27
05:31

Dus, efficiëntie, E, de energie voor elke dienst.

evomind 05:31
05:33

Eindelijk hebben we goed nieuws.

rlanting 05:33
05:35

We hebben iets dat niet stijgt.

evomind 05:35
05:38

Via diverse uitvindingen en nieuwe manieren van verlichting,

evomind 05:38
05:43

door middel van andere soorten auto's, andere manieren van bouwen.

rlanting 05:43
05:46

Er zijn veel diensten waar je

evomind 05:46
05:50

de energie die nodig is behoorlijk kunt verlagen.

evomind 05:50
05:53

Sommige individuele diensten, zelfs met 90 procent.

rlanting 05:53
05:56

Er zijn andere diensten, zoals hoe we mest produceren

rlanting 05:56
05:58

of hoe we met luchtverkeer omgaan,

rlanting 05:58
06:02

waar de ruimte voor verbetering veel kleiner is.

evomind 06:02
06:04

En dus, als we optimistisch zijn,

evomind 06:04
06:11

kunnen we hier een factor drie tot zelfs, misschien, een factor zes reduceren.

evomind 06:11
06:14

Maar voor deze eerste drie factoren

rlanting 06:14
06:19

zijn we van 26 miljard naar, op zijn best, 13 miljard gegaan

rlanting 06:19
06:21

en dat is gewoon niet genoeg.

evomind 06:21
06:23

Dus laten we eens kijken naar deze vierde factor --

rlanting 06:23
06:25

dit zal een bepalende zijn --

rlanting 06:25
06:31

en dat is de CO2 uitstoot per energie-eenheid.

rlanting 06:31
06:35

Dus de vraag is, kan je die naar nul krijgen?

rlanting 06:35
06:37

Als je kolen stookt, nee.

rlanting 06:37
06:39

Als je aardgas stookt, nee.

rlanting 06:39
06:42

Vrijwel elke manier waarop we vandaag de dag elektriciteit produceren,

rlanting 06:42
06:48

behalve de opkomende duurzame energie en kernenergie, produceert CO2.

evomind 06:48
06:51

En wat we dus op globale schaal moeten doen,

rlanting 06:51
06:54

is een nieuw systeem creëren.

rlanting 06:54
06:56

Dus hebben we energiewonderen nodig.

rlanting 06:56
07:00

Dus, als ik de term wonder gebruik, doel ik niet op iets dat onmogelijk is.

evomind 07:00
07:05

De microprocessor is een wonder. De pc is een wonder.

evomind 07:05
07:08

Het internet en zijn diensten zijn een wonder.

rlanting 07:08
07:13

Dus, de mensen hier hebben bijgedragen aan het creëren van vele wonderen.

evomind 07:13
07:15

Normaliter hebben we geen deadline,

rlanting 07:15
07:17

wanneer je het wonder op een bepaalde datum moet hebben.

evomind 07:17
07:21

Meestal wacht je gewoon af, en soms gebeurt het, soms niet.

rlanting 07:21
07:25

Dit is een zaak waarbij we eigenlijk op volle snelheid moeten varen

rlanting 07:25
07:30

en een wonder moeten krijgen binnen een strakke agenda.

ridelo 07:30
07:33

Nu dacht ik, hoe kan ik dit werkelijk weergeven?

evomind 07:33
07:35

Is er een soort van natuurlijke illustratie,

rlanting 07:35
07:40

een demonstratie die bij mensen tot de verbeelding spreekt?

rlanting 07:40
07:44

Ik dacht terug aan een jaar geleden toen ik muggen meebracht

rlanting 07:44
07:46

en op de een of andere manier vond men dat leuk.

rlanting 07:46
07:48

(Lachen)

rlanting 07:48
07:51

Het maakte ze werkelijk betrokken bij het idee

rlanting 07:51
07:54

dat er mensen zijn die met muggen leven.

rlanting 07:54
07:59

Dus, met energie, was dit het enige dat ik kon bedenken.

evomind 07:59
08:02

Ik besloot vuurvliegjes vrij te laten

evomind 08:02
08:06

als mijn bijdrage aan het milieu hier dit jaar.

rlanting 08:06
08:09

Dus hier hebben we wat natuurlijke vuurvliegjes.

rlanting 08:09
08:12

Mij is verteld dat ze niet bijten, sterker nog, ze verlaten misschien niet eens deze pot.

rlanting 08:12
08:15

(Lachen)

rlanting 08:15
08:20

Dus, er zijn allerlei gimmickachtige oplossingen zoals die,

rlanting 08:20
08:22

maar ze leveren niet echt iets op.

rlanting 08:22
08:26

We hebben oplossingen nodig, een of meerdere,

ridelo 08:26
08:30

op een ongelooflijke schaal

ridelo 08:30
08:32

en van een ongelooflijke betrouwbaarheid

ridelo 08:32
08:35

en, hoewel mensen in vele richtingen zoeken,

rlanting 08:35
08:39

zie ik er eigenlijk slechts vijf die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren.

rlanting 08:39
08:44

Daarbij laat ik getijdekracht, geothermische energie, kernfusie, biobrandstoffen er uit.

rlanting 08:44
08:46

Die misschien wel iets bij kunnen dragen

toutatis 08:46
08:48

en als ze het beter doen dan ik verwacht, is dat des te beter,

evomind 08:48
08:50

maar mijn belangrijkste punt hier

rlanting 08:50
08:54

is dat we zullen moeten werken aan elk van deze vijf

ridelo 08:54
08:58

en we kunnen er geen een laten zitten omdat het er zo onoverkomelijk uitziet,

ridelo 08:58
09:02

want ze hebben allemaal hun eigen belangrijke moeilijkheden.

rlanting 09:02
09:04

Laten we eerst naar fossiele brandstoffen kijken,

rlanting 09:04
09:08

ofwel verbranding van steenkool ofwel verbranding van aardgas.

ridelo 09:08
09:11

Wat je daar moet doen, lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet.

ridelo 09:11
09:17

Je moet alle CO2 na de verbranding opvangen,

ridelo 09:17
09:20

onder druk zetten, vloeibaar maken en ergens op slaan

rlanting 09:20
09:22

en hopen dat het daar blijft.

rlanting 09:22
09:26

Nu zijn er een aantal proefprojecten die dit op het niveau van 60 tot 80 procent doen,

ridelo 09:26
09:30

maar het naar 100% krijgen, zal heel erg lastig zijn

ridelo 09:30
09:36

en bepalen waar we al dat CO2 moeten opslaan is ook erg lastig,

rlanting 09:36
09:39

maar het moeilijkste hiervan is het langetermijnprobleem.

rlanting 09:39
09:41

Wie zal dit zeker weten?

rlanting 09:41
09:45

Wie zal er garant staan voor iets dat letterlijk miljarden malen groter is

rlanting 09:45
09:49

dan welke soort afval je ook kan bedenken in termen van nucleaire of andere dingen?

evomind 09:49
09:52

Dit is een enorm volume.

evomind 09:52
09:54

Dus dat wordt moeilijk.

rlanting 09:54
09:56

De volgende is nucleaire energie.

rlanting 09:56
09:59

Ook hier kleven drie grote problemen aan.

evomind 09:59
10:03

De kosten, met name in sterk gereguleerde landen, zijn hoog.

evomind 10:03
10:07

De kwestie van de veiligheid, echt zekerheid dat niets mis kan gaan,

evomind 10:07
10:10

dat, ook al heb je deze menselijke operatoren,

ridelo 10:10
10:13

dat de splijtstof niet voor kernwapens kan worden gebruikt.

evomind 10:13
10:15

En wat doe je met het afval?

evomind 10:15
10:18

En, hoewel het niet zo veel is, zijn er veel zorgen over.

evomind 10:18
10:20

Men moet er een goed gevoel over hebben.

toutatis 10:20
10:25

Dus drie zeer moeilijke problemen die misschien oplosbaar zijn,

toutatis 10:25
10:27

en waaraan moet worden gewerkt.

evomind 10:27
10:30

De laatste drie van de vijf, heb ik gegroepeerd.

ridelo 10:30
10:34

Dit zijn wat mensen vaak de hernieuwbare bronnen noemen.

evomind 10:34
10:38

En die - hoewel het geweldig is dat ze geen brandstof vereisen -

ridelo 10:38
10:40

toch enkele nadelen hebben.

ridelo 10:40
10:46

Een daarvan is dat de dichtheid van de energie gewonnen door deze technologieën

ridelo 10:46
10:48

beduidend lager is dan die van een elektriciteitscentrale.

evomind 10:48
10:52

Dit is energielandbouw, dan heb je het over vele vierkante kilometers,

evomind 10:52
10:57

duizenden malen meer ruimte dan je nodig hebt voor een normale energiecentrale.

ridelo 10:57
11:00

Ook zijn dit intermitterende bronnen.

ridelo 11:00
11:03

De zon niet schijnt de hele dag, en ook niet elke dag,

evomind 11:03
11:06

en, ook waait het niet altijd.

evomind 11:06
11:08

En dus, als je afhankelijk bent van deze bronnen,

ridelo 11:08
11:11

moet je ook een manier vinden om energie te hebben

ridelo 11:11
11:14

tijdens die perioden dat ze niet beschikbaar zijn.

ridelo 11:14
11:17

Dus, we hebben grote kostenuitdagingen hier.

evomind 11:17
11:19

We hebben transport uitdagingen.

ridelo 11:19
11:22

Stel bijvoorbeeld dat deze energiebron zich buiten je land bevindt,

evomind 11:22
11:24

je hebt dan niet alleen de technologie nodig,

evomind 11:24
11:29

maar je hebt te maken met het risico van de energie afkomstig van elders.

evomind 11:29
11:31

En, ten slotte, het opslag probleem.

evomind 11:31
11:34

En om dat zichtbaar te maken heb ik gekeken naar

evomind 11:34
11:37

alle soorten batterijen die gemaakt worden;

evomind 11:37
11:41

voor auto's, voor computers, voor telefoons, voor zaklampen, voor alles,

evomind 11:41
11:46

en vergeleken dat de hoeveelheid elektrische energie die de wereld gebruikt,

evomind 11:46
11:50

en wat ik vond is dat alle batterijen die we maken

evomind 11:50
11:54

minder dan 10 minuten van alle energie kunnen opslaan.

evomind 11:54
11:57

Dus we hebben hier een grote doorbraak nodig,

evomind 11:57
12:01

iets dat een factor honderd beter wordt

evomind 12:01
12:03

dan de aanpak die we nu hebben.

evomind 12:03
12:07

Het is niet onmogelijk, maar het is niet makkelijk.

evomind 12:07
12:11

Dit wordt belangrijk als je probeert die onbetrouwbare bron

evomind 12:11
12:15

hoger te krijgen dan 20 tot 30 procent van wat je gebruikt.

evomind 12:15
12:17

Als je er voor 100% op rekent,

evomind 12:17
12:22

dan heb je een wonderbatterij nodig.

evomind 12:23
12:26

Nu, hoe gaan we voortgang vinden: wat is de juiste aanpak?

evomind 12:26
12:30

Is het een Manhattan-project? Hoe kunnen we dit bereiken?

evomind 12:30
12:35

Nou, we hebben veel bedrijven nodig die er aan werken, honderden.

evomind 12:35
12:38

In elk van deze vijf paden, ten minste honderd mensen.

evomind 12:38
12:42

En veel van hen, zult u gek vinden.. Dat is goed.

evomind 12:42
12:45

En, ik denk dat hier in de TED-groep,

evomind 12:45
12:49

we veel mensen hebben die dit al nastreven.

evomind 12:49
12:53

Bill Gross heeft verschillende bedrijven, waaronder een genaamd eSolar

evomind 12:53
12:55

die grote thermische zonne-technologieën heeft.

evomind 12:55
12:59

Vinod Khosla investeert in tientallen bedrijven

evomind 12:59
13:03

Die geweldige dingen doen en interessante mogelijkheden hebben,

evomind 13:03
13:05

en ik probeer dat te ondersteunen.

evomind 13:05
13:09

Nathan Myhrvold en ik ondersteunen een bedrijf

evomind 13:09
13:13

dat, misschien verrassend, kernenergie gebruikt.

evomind 13:13
13:17

Er zijn een aantal vernieuwingen in kernenergie, modules, en vloeibaar.

evomind 13:17
13:21

En er is al heel lang geen innovatie in deze industrie,

evomind 13:21
13:26

dus het is niet zo vreemd dat er goede nieuwe ideeën zijn.

evomind 13:26
13:32

Het idee van Terrapower is dat, in plaats van slechts een klein deel uranium te gebruiken;

evomind 13:32
13:35

één procent, namelijk U-235,

evomind 13:35
13:40

besloten we de 99% te gebruiken, U-238.

evomind 13:40
13:42

Een beetje vreemd idee..

evomind 13:42
13:45

Men heeft hier ooit wel over gedacht,

evomind 13:45
13:49

maar ze konden nooit goed simuleren of het zou werken.

evomind 13:49
13:52

Maar door de komst van supercomputers kan

evomind 13:52
13:54

dat nu wel, en ja!

evomind 13:54
14:00

Met de juiste materialen zal dit waarschijnlijk werken.

evomind 14:00
14:03

En omdat je de 99% gebruikt,

evomind 14:03
14:07

verminderen de kosten enorm.

evomind 14:07
14:11

Je gebruikt zelfs het afval, en als brandstof kan je

evomind 14:11
14:14

al het overgebleven afval van huidige reactoren gebruiken.

evomind 14:14
14:19

Dus in plaats van zorgen, levert dat nieuwe brandstof, dat is geweldig!

evomind 14:19
14:23

Het gebruikt dit uranium tijdens de reactie. Het lijkt op een kaars.

evomind 14:23
14:27

Je ziet in deze animatie, vaak word het een 'voortgaande-golf' reactor genoemd.

evomind 14:27
14:31

Voor de brandstof, is dit echt dé oplossing.

evomind 14:31
14:34

Ik heb hier een foto van een plaats in Kentucky.

evomind 14:34
14:36

Dit is kernafval, de 99 procent,

evomind 14:36
14:38

waar de 1% uit is gehaald.

evomind 14:38
14:40

Dus het heet verarmd uranium.

evomind 14:40
14:43

Dat is genoeg voor de VS voor honderden jaren.

evomind 14:43
14:46

En door op een goedkope manier zeewater te filteren,

evomind 14:46
14:51

krijg je genoeg brandstof voor de levensduur van de hele planeet.

evomind 14:51
14:55

Dus, er zijn veel uitdagingen voor de toekomst,

evomind 14:55
15:00

maar het is een voorbeeld van de vele honderden en honderden ideeën

evomind 15:00
15:03

die we nodig hebben om vooruit te gaan.

evomind 15:03
15:06

Dus laten we denken, hoe meten we onszelf?

evomind 15:06
15:09

Hoe moet ons rapport er uit zien?

evomind 15:09
15:12

Laten we eerst kijken waar we moeten uitkomen,

evomind 15:12
15:14

en dan naar de tussenweg.

evomind 15:14
15:19

Voor 2050, spreken veel mensen over 80% reductie.

evomind 15:19
15:23

En dat het echt belangrijk is om dat te halen.

evomind 15:23
15:27

En dat 20 procent zal worden gebruikt door arme landen,

evomind 15:27
15:29

een deel landbouw.

evomind 15:29
15:33

Hopelijk hebben we schone bosbouw en cement.

evomind 15:33
15:36

Dus, om die 80% te halen moeten

evomind 15:36
15:40

de ontwikkelde landen, waaronder landen als China,

evomind 15:40
15:45

hun elektriciteitsproductie helemaal schoon hebben.

evomind 15:45
15:51

En de andere vereiste: Passen we uitstootloze technologie toe

evomind 15:51
15:53

in alle ontwikkelde landen,

evomind 15:53
15:56

en zijn we bezig dat elders te introduceren?

evomind 15:56
15:58

Dat is super belangrijk.

evomind 15:58
16:02

Dat is een belangrijk meetpunt voor dat rapport.

evomind 16:02
16:07

Dus, hoe moet het rapport voor 2020 er uit gaan zien?

evomind 16:07
16:09

Nou, het moet aan die twee eisen voldoen.

evomind 16:09
16:13

We moeten door die efficiëntie verbeteringen de uitstoot verlagen.

evomind 16:13
16:16

Hoe minder we uitstoten, hoe lager de CO2 wordt,

evomind 16:16
16:18

en dus, hoe lager de temperatuur.

toutatis 16:18
16:21

Maar in sommige opzichten, de mate die we behalen,

toutatis 16:21
16:25

door dingen te doen die ons niet helemaal naar de grote verlagingen brengen,

evomind 16:25
16:29

slechts even, of misschien zelfs iets minder belangrijk dan de andere,

evomind 16:29
16:33

dat is het stuk van innovatie op deze doorbraken.

toutatis 16:33
16:36

Deze doorbraken moeten we doorzetten op volle snelheid,

toutatis 16:36
16:39

en we kunnen die meten in termen van bedrijven,

evomind 16:39
16:42

proefprojecten, regelgevende dingen die zijn veranderd.

toutatis 16:42
16:45

Hier is een groot aantal mooie boeken over geschreven.

toutatis 16:45
16:48

Het boek van Al Gore, "Onze Keuze"

toutatis 16:48
16:51

en het boek van David McKay boek, "Duurzame Energie Zonder de hete lucht."

toutatis 16:51
16:54

Ze belichten het echt goed en stellen een kader

toutatis 16:54
16:56

dat dit in grote lijnen kan worden besproken,

toutatis 16:56
16:59

want we moeten hier een breed draagvlak voor krijgen.

toutatis 16:59
17:01

Er is veel dat samen moet komen.

evomind 17:01
17:03

Dus dit is een wens.

toutatis 17:03
17:07

Het is een heel concrete wens dat we deze technologie uitvinden.

toutatis 17:07
17:10

Als je me maar één wens gaf voor de komende 50 jaar,

toutatis 17:10
17:12

ik zou kunnen kiezen wie president werd,

toutatis 17:12
17:15

ik kon een vaccin kiezen, iets waar ik van houd,

toutatis 17:15
17:17

of ik kon kiezen

toutatis 17:17
17:21

dat iets wordt uitgevonden met de helft van de kosten, zonder CO2 uitstoot,

evomind 17:21
17:23

dit is de wens ik zou kiezen.

evomind 17:23
17:25

Dit is degene met de grootste impact.

toutatis 17:25
17:27

Als we deze wens niet krijgen,

toutatis 17:27
17:31

de scheiding tussen de mensen die denken op korte termijn en op lange termijn zal verschrikkelijk zijn,

evomind 17:31
17:34

tussen de VS en China, tussen arme en rijke landen,

toutatis 17:34
17:39

en vooral de levens van die twee miljard zullen veel erger worden.

evomind 17:39
17:41

Dus, wat moeten we doen?

evomind 17:41
17:46

Wat vraag ik u te gaan ontwikkelen?

toutatis 17:46
17:49

We moeten voor meer financiering van onderzoek gaan.

evomind 17:49
17:51

Als landen samenkomen in plaatsen als Kopenhagen,

toutatis 17:51
17:54

moeten ze niet alleen praten over de CO2.

toutatis 17:54
17:56

Ze moeten deze innovatie-agenda bespreken,

evomind 17:56
18:01

en u zult versteld staan van de belachelijk lage uitgaven

evomind 18:01
18:03

aan deze innovatieve benaderingen.

toutatis 18:03
18:07

We hebben marktprikkels nodig, CO2-belasting, plafond en handel,

evomind 18:07
18:10

iets dat de kosten zichtbaar maakt.

toutatis 18:10
18:12

We moeten de boodschap uitdragen.

toutatis 18:12
18:15

Deze dialoog moet rationeler en begrijpelijker worden,

toutatis 18:15
18:18

met inbegrip van de stappen die de regering neemt.

toutatis 18:18
18:22

Dit is een belangrijke wens, maar ik denk dat we het kunnen bereiken.

evomind 18:22
18:24

Bedankt.

evomind 18:24
18:35

(Applaus)

evomind 18:35
18:37

Bedankt.

evomind 18:37
18:39

Chris Anderson: Dank je. Bedankt.

evomind 18:39
18:44

(Applaus)

toutatis 18:44
18:50

Bedankt. Nu begrijp ik meer over Terrapower, oké --

toutatis 18:50
18:55

Ik bedoel, de eerste plaats, kunt u een idee geven van omvang van de investeringen?

toutatis 18:55
18:59

Bill Gates: Om alleen de software te doen, koop de supercomputer,

toutatis 18:59
19:01

alle grote wetenschappers inhuren, wat we gedaan hebben,

evomind 19:01
19:04

dat is slechts tientallen miljoenen,

toutatis 19:04
19:07

en zelfs al testen we een keer onze materialen in een Russische reactor

toutatis 19:07
19:11

om er zeker van te zijn dat onze materialen goed werken,

toutatis 19:11
19:13

dan zal het hooguit in de honderden miljoenen lopen.

toutatis 19:13
19:16

Het lastige wordt de bouw van de experimentele reactor,

toutatis 19:16
19:21

het vinden van de paar miljard, het vinden van de regulator, de locatie

toutatis 19:21
19:23

om zo'n eerste daadwerkelijk te bouwen.

toutatis 19:23
19:27

Zodra je de eerste hebt gebouwd, als deze werkt zoals geadverteerd,

toutatis 19:27
19:31

dan is het gewoon overduidelijk, omdat de economie, de energie-dichtheid,

toutatis 19:31
19:33

zo anders zijn dan kernenergie zoals wij die kennen.

toutatis 19:33
19:37

CA: En ja, om het goed te begrijpen, het gaat om bouwen diep onder de grond

evomind 19:37
19:41

bijna als een soort verticale kolom van nucleaire brandstof,

evomind 19:41
19:43

van dit soort van verbruikte uranium,

toutatis 19:43
19:46

en dan begint het proces aan de bovenkant en werkt dan naar beneden?

toutatis 19:46
19:49

BG: Dat klopt. Vandaag moet de reactor telkens worden bijgevuld,

toutatis 19:49
19:52

dus je hebt heel veel mensen en veel van de controles die fout in kunnen gaan,

toutatis 19:52
19:55

dat ding dat je moet openen en dingen erin en eruit moet doen.

evomind 19:55
19:57

Dat is niet goed.

toutatis 19:57
20:02

Dus, als je een zeer goedkope brandstof hebt die je 60 jaar kan inzetten --

toutatis 20:02
20:04

denk er maar aan het als een achtergrondproces --

toutatis 20:04
20:07

zet het neer en heb geen last van die complexiteit.

toutatis 20:07
20:12

En het zit er gewoon en brandt zestig jaar door, en dan is het gedaan.

toutatis 20:12
20:16

CA: Het is een kerncentrale, die zijn eigen afvalprobleem oplost.

evomind 20:16
20:18

BG: Ja. Nou, wat gebeurt er met het afval,

toutatis 20:18
20:23

je kunt het laten zitten -- er is veel minder afval met deze aanpak --

toutatis 20:23
20:25

of je kunt het daadwerkelijk weghalen,

toutatis 20:25
20:28

en leg het in een andere en brandt het daar.

toutatis 20:28
20:32

En we beginnen met het afval op te maken dat vandaag bestaat,

toutatis 20:32
20:36

dat zit in de reactor of is opgeslagen in vaten.

toutatis 20:36
20:38

Dat is onze brandstof om mee te beginnen.

toutatis 20:38
20:41

Dus, wat een probleem was vanuit deze reactoren

toutatis 20:41
20:43

is eigenlijk wat wordt ingevoerd in de onze,

toutatis 20:43
20:46

en je vermindert het volume van het afval nogal dramatisch

toutatis 20:46
20:48

door dit proces.

evomind 20:48
20:50

CA: Maar in je globale gesprekken

evomind 20:50
20:52

over deze mogelijkheden,

evomind 20:52
20:55

waar is de meeste interesse om hiermee echt iets te doen?

toutatis 20:55
20:58

BG: Nou, we hebben nog geen bepaalde plaats uitgekozen,

toutatis 20:58
21:06

en er zijn overal interessante openbaringsregels over alles wat nucleair heet,

toutatis 21:06
21:08

dus we genieten veel belangstelling,

toutatis 21:08
21:12

dat mensen uit het bedrijf in Rusland, India, China zijn geweest.

toutatis 21:12
21:14

Ik heb de staatssecretaris van energie hierover ontmoet,

toutatis 21:14
21:18

om te praten over hoe dit past in de energie-agenda.

toutatis 21:18
21:21

Dus ik ben optimistisch. U weet dat de Fransen en de Japanners wat werk hebben gedaan.

toutatis 21:21
21:25

Dit is een variant op iets dat al gedaan is.

evomind 21:25
21:29

Het is een belangrijke stap vooruit, maar het is als een snelle reactor,

evomind 21:29
21:31

en veel landen hebben ze gebouwd,

toutatis 21:31
21:36

dus iedereen die een snelle reactor gedaan heeft, is een potentiële kandidaat om de eerste te bouwen.

evomind 21:36
21:41

CA: Dus, in je geest, tijdschema en waarschijnlijkheid

toutatis 21:41
21:44

van iets als dit aan de gang te krijgen?

toutatis 21:44
21:49

BG: Nou, we hebben voor zulke elektriciteitsopwekking op grote schaal dingen nodig

toutatis 21:49
21:51

die heel goedkoop zijn,

toutatis 21:51
21:55

we hebben 20 jaar om te bedenken en vervolgens 20 jaar om te implementeren.

toutatis 21:55
22:00

Dat is een soort van termijn die de milieu-modellen

toutatis 22:00
22:02

ons geleerd hebben waaraan we moeten voldoen.

toutatis 22:02
22:07

En, weet je, Terrapower, als alles goed gaat, wat veel mensen wensen,

toutatis 22:07
22:09

zou dat gemakkelijk kunnen.

toutatis 22:09
22:12

En er zijn nu gelukkig tientallen bedrijven,

toutatis 22:12
22:14

we hebben er honderden nodig,

toutatis 22:14
22:16

die, eveneens, indien hun onderzoek goed gaat,

toutatis 22:16
22:19

als de financiering voor hun proefinstallaties goed gaat,

toutatis 22:19
22:21

dat ze hiermee kunnen concurreren.

toutatis 22:21
22:23

En het is het beste als er meerdere slagen,

evomind 22:23
22:26

want dan kan je gebruik maken van een mix van deze dingen.

toutatis 22:26
22:28

We hebben minstens één nodig om te slagen.

toutatis 22:28
22:31

CA: In termen van mogelijke veranderingen op grote schaal,

toutatis 22:31
22:34

is dit de grootste die je kent?

evomind 22:34
22:38

BG: Een energie doorbraak is het allerbelangrijkste.

toutatis 22:38
22:40

Dat zou het zijn geweest, zelfs zonder de milieu-beperking,

toutatis 22:40
22:45

maar de milieu-beperking maakt het juist zo veel groter.

toutatis 22:45
22:48

In de nucleaire sector zijn ook andere vernieuwers.

toutatis 22:48
22:51

Weet je, we kennen hun werk niet zo goed als deze,

evomind 22:51
22:54

maar de modulaire mensen, dat is een andere benadering.

toutatis 22:54
22:58

Er is een type vloeistofreactor, die een beetje moeilijk lijkt,

toutatis 22:58
23:00

maar misschien zeggen ze dat over ons ook.

toutatis 23:00
23:03

Dus er zijn verschillende,

toutatis 23:03
23:06

maar de schoonheid hiervan is een uraniummolecule

toutatis 23:06
23:10

heeft een miljoen keer zoveel energie als bv. een koolstofmolecuul,

toutatis 23:10
23:13

en zo, als je kunt omgaan met de negatieve effecten,

toutatis 23:13
23:16

die in wezen zijn de straling,

evomind 23:16
23:19

de voetafdruk en de kosten, de mogelijkheden,

evomind 23:19
23:21

in termen van effect op het land en verschillende dingen,

evomind 23:21
23:25

is in bijna een klasse apart.

evomind 23:25
23:29

CA: Als dit niet werkt, wat dan?

toutatis 23:29
23:33

Moeten we beginnen met het treffen van noodmaatregelen

toutatis 23:33
23:36

om te proberen de temperatuur van de aarde stabiel te houden?

toutatis 23:36
23:38

BG: Als je in die situatie komt,

toutatis 23:38
23:43

is het alsof u overgewicht hebt, en op het punt staat om een hartaanval te krijgen.

toutatis 23:43
23:47

Waar ga je dan naar toe? Je kunt een hartoperatie of zoiets nodig hebben.

toutatis 23:47
23:51

Er is een lijn van onderzoek die geo-engineering heet,

toutatis 23:51
23:54

dat zijn verschillende technieken die de verwarming zouden vertragen

toutatis 23:54
23:57

waarmee we ons 20 of 30 jaar kopen om onze oplossing rond te krijgen.

toutatis 23:57
23:59

Dat is gewoon een soort verzekering.

toutatis 23:59
24:01

Je hoopt dat je die niet nodig hebt.

toutatis 24:01
24:03

Sommige mensen zeggen dat je zelfs niet moet werken aan zo'n verzekering

toutatis 24:03
24:05

omdat het je misschien lui maakt,

evomind 24:05
24:09

dat je blijft eten omdat je weet dat er een hartoperatie bestaat om je te redden.

toutatis 24:09
24:12

Ik weet niet of dat verstandig is, gezien het belang van het probleem,

toutatis 24:12
24:16

maar er is nu de geo-engineering discussie

toutatis 24:16
24:20

over, moet dat in de achterzak voor het geval dingen sneller gebeuren,

toutatis 24:20
24:23

of als de innovatie een stuk langzamer gaat dan we verwachten.

toutatis 24:25
24:30

CA: Klimaat sceptici: als je een of twee zinnen tot hen kon zeggen,

toutatis 24:30
24:34

hoe zou u ze ervan overtuigen dat ze fout zitten?

toutatis 24:35
24:39

BG: Nou, helaas komen de sceptici uit verschillende kampen.

toutatis 24:39
24:43

Er zijn er heel weinig met wetenschappelijke argumenten.

toutatis 24:43
24:46

Zeggen ze dat er negatieve feedback effecten zijn

toutatis 24:46
24:48

die te maken hebben met de wolken die dingen compenseren?

toutatis 24:48
24:51

Er zijn zeer, zeer weinig dingen die ze nog kunnen beweren

toutatis 24:51
24:54

er is een kans van één op een miljoen dat die optreden.

evomind 24:54
24:57

Het belangrijkste probleem dat we hier hebben is net zoiets als aids.

toutatis 24:57
25:01

Je maakt de fout nu, en je betaalt er veel later voor.

toutatis 25:01
25:05

En ja, wanneer je allerlei dringende problemen hebt,

toutatis 25:05
25:08

het idee achter nu de pijn nemen om later het voordeel te krijgen --

toutatis 25:08
25:11

en een enigszins onzekere pijn.

toutatis 25:11
25:17

In feite beschrijft het IPCC-rapport niet noodzakelijk het ergste scenario,

toutatis 25:17
25:19

en er zijn mensen in de rijke wereld die uitgaan van het IPCC

toutatis 25:19
25:23

en zeggen, oké, dat valt allemaal nogal mee.

toutatis 25:23
25:27

Het zou die onzekerheid moeten zijn die ons hiernaar laat streven.

toutatis 25:27
25:30

Maar mijn droom is dat, als je het economisch kunt maken,

toutatis 25:30
25:32

én laat voldoen aan de CO2-beperkingen,

toutatis 25:32
25:34

vervolgens de sceptici zeggen, oké,

toutatis 25:34
25:36

het kan me niet schelen dat er geen CO2 uit komt,

toutatis 25:36
25:38

ik zou misschien zelfs wensen dat er wel CO2 uit kwam,

toutatis 25:38
25:42

maar ik zal het maar accepteren omdat het goedkoper is dan eerst.

evomind 25:42
25:46

(Applaus)

toutatis 25:46
25:50

CA: En dat zou uw reactie zijn op het argument van Bjorn Lomborg,

toutatis 25:50
25:54

dat eigenlijk als je al deze energie besteedt aan het oplossen van het CO2-probleem,

toutatis 25:54
25:56

gaat dat ten koste van al je andere doelen

toutatis 25:56
25:59

om te proberen de wereld te verlossen van armoede en malaria, enzovoort.

toutatis 25:59
26:03

Het is een domme verspilling van hulpbronnen om geld daar aan te besteden

toutatis 26:03
26:05

als er betere dingen zijn die we ermee kunnen doen.

toutatis 26:05
26:08

BG: Nou, de werkelijke uitgaven voor dat R&D gedeelte --

toutatis 26:08
26:12

zeg dat de VS per jaar 10 miljard meer moeten besteden dan nu --

toutatis 26:12
26:14

is niet zo dramatisch.

toutatis 26:14
26:16

Het hoeft niet weggehaald worden bij andere dingen.

toutatis 26:16
26:19

Het loopt pas echt in grote bedragen, en hierover kunnen redelijke mensen van mening verschillen,

toutatis 26:19
26:22

wanneer je iets dat oneconomisch is, probeert te financieren.

toutatis 26:22
26:25

Dat is, volgens mij, meestal een verspilling.

toutatis 26:25
26:28

Tenzij je heel dicht bij een oplossing bent en je alleen de leercurve financiert

toutatis 26:28
26:30

en dan wordt het heel goedkoop.

toutatis 26:30
26:34

Ik denk dat we meer dingen moeten proberen die de potentie hebben

toutatis 26:34
26:36

om veel minder duur te zijn.

toutatis 26:36
26:41

Als het uitgangspunt waarmee je start is, laten we de energie super duur maken,

toutatis 26:41
26:43

dan kunnen de rijken zich dat veroorloven.

toutatis 26:43
26:46

Ik bedoel, wij allen hier zouden vijf keer zo veel voor onze energie kunnen betalen

toutatis 26:46
26:48

zonder onze levensstijl te hoeven veranderen.

toutatis 26:48
26:50

De ramp is voor die twee miljard.

evomind 26:50
26:52

En zelfs Lomborg is veranderd.

toutatis 26:52
26:57

Zijn credo is nu, waarom wordt er niet meer over R&D gesproken.

toutatis 26:57
26:59

Hij wordt nog steeds, vanwege zijn eerdere uitspraken,

toutatis 26:59
27:01

geassocieerd met het sceptische kamp,

toutatis 27:01
27:04

maar hij besefte dat dat een vrij eenzaam kamp is,

toutatis 27:04
27:07

en dus, heeft hij nu het R&D-standpunt.

toutatis 27:07
27:12

En dus loopt er een rode draad die denk ik van belang is.

toutatis 27:12
27:15

Het is gek hoe weinig het R&D gedeelte is gefinancierd.

toutatis 27:15
27:18

CA: Nou Bill, ik vermoed dat ik uit naam van de meeste mensen hier spreek

toutatis 27:18
27:21

als ik zeg, dat ik echt hoop dat jouw wens in vervulling gaat. Hartelijk bedankt.

evomind 27:21
27:23

BG: Dank je.

evomind 27:23
27:26

(Applaus)