Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Bill Gates on energy: Innovating to zero! in Czech

Last Modified By Time Content
merunka 00:01
00:05

Dnes budu hovořit o energii a o klimatu.

sahulik 00:05
00:07

A možná to bude trochu překvapivé, protože

sahulik 00:07
00:12

můj plný úvazek v nadaci je převážně o vakcínách a semenech,

merunka 00:12
00:15

o věcech, které musíme vymyslet a vyrobit,

sahulik 00:15
00:20

abychom pomohli těm nejchudším dvěma miliardám žít lépe.

sahulik 00:20
00:25

Ale energie a klima jsou pro tyto lidi nesmírně důležité,

sahulik 00:25
00:30

vlastně důležitější, než pro nás ostatní na této planetě.

sahulik 00:30
00:35

Klimatické podmínky se zhoršují, tzn. že za pár let nebudou jejich plodiny růst.

merunka 00:35
00:38

Buď bude příliš mnoho deště, nebo příliš málo,

merunka 00:38
00:40

což změní věci způsobem,

merunka 00:40
00:44

který jejich křehký ekosystém nebude schopen přijmout.

sahulik 00:44
00:49

A to povede k hladovění. Povede to k nejistotě a k nepokojům.

sahulik 00:49
00:53

Takže změny klimatu pro ně budou velmi tvrdé.

sahulik 00:53
00:56

Také ceny energií jsou pro ně důležité.

merunka 00:56
00:59

Kdybyste měli vybrat jedinou věc a snížit její cenu tak,

sahulik 00:59
01:03

abyste snížili chudobu, na výrazně prvním místě bude energie.

sahulik 01:03
01:07

Cena energie se s postupem času snižuje.

sahulik 01:07
01:13

Pokročilá civilizace je založená na pokroku v získávání energie.

sahulik 01:13
01:17

Uhelná revoluce spustila industriální revoluci,

sahulik 01:17
01:23

dokonce i na začátku 19. století jsme viděli velice rychlý pád cen elektřiny,

sahulik 01:23
01:26

a to je důvod proč máme lednice, klimatizace,

merunka 01:26
01:30

a umíme vyrobit tolik moderních materiálů a dělat mnoho dalších věcí.

sahulik 01:30
01:37

Takže situace s elektřinou je pro bohatou část světa velmi dobrá.

merunka 01:37
01:44

Ale tak jak se cena snižuje -- a pojďme ji zlevnit dále o polovinu --

sahulik 01:44
01:46

potřebujeme zavést nová omezení,

sahulik 01:46
01:50

a tato omezení mají co do činění s CO2.

merunka 01:50
01:53

CO2 ohřívá planetu

sahulik 01:53
01:59

a rovnice na výpočet dopadů CO2 je naprosto přímočará.

merunka 01:59
02:03

Sečtěme množství CO2, které vypouštíme,

sahulik 02:03
02:06

to vede k nárůstu teploty,

sahulik 02:06
02:10

a nárůst teploty vede k dalším velice negativním efektům.

merunka 02:10
02:13

Například ke změnám počasí, a možná hůře, k nepřímým důsledkům,

sahulik 02:13
02:18

kterým se přírodní ekosystémy neumí tak rychle přizpůsobit,

sahulik 02:18
02:21

a proto jednoduše kolabují.

merunka 02:21
02:24

Dnes máme docela přesný způsob jak vyčíslit

merunka 02:24
02:28

z určitého nárůstu CO2 výslednou teplotu,

merunka 02:28
02:30

a následnou pozitivní zpětnou vazbu.

sahulik 02:30
02:33

Je tu trochu nejistoty, ale ne příliš mnoho.

merunka 02:33
02:36

Nejistota však zcela jistě panuje okolo závažnosti těchto efektů.

sahulik 02:36
02:39

Víme jen to, že budou extrémně špatné.

sahulik 02:39
02:41

Ptal jsem se na to nejlepších vědců několikrát:

sahulik 02:41
02:44

"musíme skutečně snížit až téměř na nulu?

merunka 02:44
02:47

Nestačí nám třeba jen na polovinu nebo čtvrtinu?"

sahulik 02:47
02:51

A odpověď na to byla, že dokud se nedostaneme téměř na nulu,

merunka 02:51
02:53

teplota zemského povrchu bude dále stoupat.

sahulik 02:53
02:55

A to je zatraceně velká výzva.

sahulik 02:55
03:00

Je to úplně jiné než zkoušet podjet s 6metrovým kamionem 5metrový most,

merunka 03:00
03:03

kde se prostě můžete pokusit nějak se tam vtlačit.

sahulik 03:03
03:07

Tohle je něco, kde se musíte dostat na nulu.

merunka 03:07
03:11

Každý rok vypouštíme velké množství CO2,

sahulik 03:11
03:13

celkem přes 26 miliard tun.

sahulik 03:13
03:17

Na každého američana je to zhruba 20 tun.

sahulik 03:17
03:20

Na obyvatele chudých zemí je to méně než jedna tuna.

merunka 03:20
03:24

V průměru zhruba 5 tun na každého obyvatele planety.

sahulik 03:24
03:26

A my to nějak musíme změnit,

sahulik 03:26
03:29

abychom se dostali na nulu.

merunka 03:29
03:31

Ono to soustavně stoupá,

merunka 03:31
03:36

některé ekonomické změny to sice trochu zbrzdily,

merunka 03:36
03:39

ale i tak se musíme dostat od rapidního nárůstu

sahulik 03:39
03:42

k poklesu, a pak až k propadu na nulu.

merunka 03:42
03:44

Rovnice má čtyři faktory,

merunka 03:44
03:46

je to lineární rovnice.

merunka 03:46
03:49

Na levé straně je CO2, které se snažíte snížit na nulu.

merunka 03:49
03:53

CO2 je ovlivňováno počtem lidí na této planetě,

merunka 03:53
03:56

pak službami, které tyto lidi potřebují,

merunka 03:56
03:59

dále průměrným množstvím energie na tyto služby,

merunka 03:59
04:03

a nakonec CO2 vypouštěným při získávání této energie.

sahulik 04:03
04:05

Tak se na jednotlivé části pojďme podívat

merunka 04:05
04:09

a zkusit se zamyslet nad tím, jak se dobrat nuly.

merunka 04:09
04:13

Pravděpodobné řešení bude takové, ve kterém jeden z členů bude témě nulový.

sahulik 04:13
04:16

Tím jsme zpátky zhruba u algebry šesté třídy.

merunka 04:16
04:18

Tak se podívejme

merunka 04:18
04:20

nejdříve na populaci.

merunka 04:20
04:23

Dnes jsou na světě 6,8 miliardy lidí,

merunka 04:23
04:25

což se zvedne na zhruba 9 miliard.

sahulik 04:25
04:29

Když se nám bude dařit vyvíjet nové vakcíny,

sahulik 04:29
04:31

zlepšovat lékařskou nebo reprodukční péči,

sahulik 04:31
04:35

mohli bychom to číslo šnížit tak o 10 až 15 procent,

sahulik 04:35
04:39

ale i tak to je 1,3násobný nárůst.

sahulik 04:39
04:42

Druhý faktor jsou služby, které používáme.

sahulik 04:42
04:44

Toto zahrnuje vše:

sahulik 04:44
04:48

jídlo které jíme, oblečení, TV, topení.

merunka 04:48
04:51

Jsou to dobré věci,

sahulik 04:51
04:54

a boj proti chudobě znamená, že tyto služby poskytneme

sahulik 04:54
04:56

téměř každému na této planetě.

sahulik 04:56
05:00

A bude skvělé, když toto číslo poroste.

merunka 05:00
05:02

V bohatých částech, to zahrnuje asi miliardu lidí,

sahulik 05:02
05:04

bychom se mohli uskromnit a užívat méně,

merunka 05:04
05:08

ale každým rokem, toto číslo v průměru naroste tak,

merunka 05:08
05:12

že v celkovém pohledu množství služeb

merunka 05:12
05:15

na jednotlivce téměř zdvojnásobíme.

merunka 05:15
05:17

Tady je příklad velmi základní služby:

merunka 05:17
05:20

Vy máte doma světlo na to, abyste mohli číst své domácí úkoly,

merunka 05:20
05:22

ale tyto děti ho nemají, takže chodí ven

merunka 05:22
05:26

na ulici pod lampu a píšou úkoly tam.

merunka 05:27
05:31

Nyní k efektivitě, nebo-li k E - energii na každou službu.

merunka 05:31
05:33

Tady konečně přichází nějaké dobré zprávy,

sahulik 05:33
05:35

protože máme poprvé něco, co nestoupá.

merunka 05:35
05:38

Díky nejrůznějším vynálezům, novým způsobům výroby světla,

merunka 05:38
05:43

jiným druhům automobilů, moderním metodám stavění domů,

sahulik 05:43
05:46

je spousta služeb, u kterých

merunka 05:46
05:50

se potřebná energie výrazně snížila.

merunka 05:50
05:53

U některých dokonce až o 90 procent.

sahulik 05:53
05:56

Jsou tu další služby, například výroba hnojiv,

merunka 05:56
05:58

letectví,

sahulik 05:58
06:02

kde je mnohem méně prostoru pro optimalizaci.

sahulik 06:02
06:04

Takže, když budeme hodně optimističtí,

sahulik 06:04
06:11

zvýšíme celkovou redukci z trojnásobku na zhruba šestinásobek.

sahulik 06:11
06:14

Takže nám nyní první tři části rovnice

sahulik 06:14
06:19

dají místo 26 miliard tun zhruba 13 miliard.

sahulik 06:19
06:21

Ale to stále ještě není nula.

merunka 06:21
06:23

Podívejme se tedy na čtvrtý faktor,

sahulik 06:23
06:25

který pro nás je klíčový --

merunka 06:25
06:31

a to je množství vypuštěného CO2 na jednotku energie.

merunka 06:31
06:35

Otázka zní: "Můžeme ho snížit na nulu?"

merunka 06:35
06:37

Pokud budeme spalovat uhlí, tak ne.

merunka 06:37
06:39

Ani při spalování zemního plynu ne.

merunka 06:39
06:42

Téměř každý současný způsob výroby elektřiny,

sahulik 06:42
06:48

s vyjímkou rozšiřujících se obnovitelných a jaderných zdrojů, produkuje CO2.

merunka 06:48
06:51

Budeme muset v globálním měřítku vytvořit

sahulik 06:51
06:54

úplně nový systém.

sahulik 06:54
06:56

A potřebujeme energetické zázraky.

sahulik 06:56
07:00

Ale pozor, pokud říkám zázrak, nemyslím tím něco nemožného.

sahulik 07:00
07:05

Mikroprocesor je zázrak, osobní počítač je také zázrak.

sahulik 07:05
07:08

Internet a jeho služby jsou zázrak.

merunka 07:08
07:13

Takže lidé již vytvořili mnoho zázraků.

merunka 07:13
07:15

Obvykle nemáme žádnou lhůtu,

sahulik 07:15
07:17

takže se nesnažíme o zázrak do určitého termínu.

sahulik 07:17
07:21

Obvykle se prostě některé stanou a některé ne.

sahulik 07:21
07:25

Ale tohle je případ, kde musíme skutečně zabrat vší silou

sahulik 07:25
07:30

a získat zázrak v zatraceně krátkém čase.

sahulik 07:30
07:33

Já jsem se zamýšlel nad tím, jak bych to pojal.

sahulik 07:33
07:35

Je tu nějaká přirozená ukázka,

sahulik 07:35
07:40

nějaká demonstrace, která by zaujala zde dnes přítomné publikum?

merunka 07:40
07:44

A vzpomněl jsem si, jak jsem rok zpátky přinesl komáry,

sahulik 07:44
07:46

a publikum si to velice užívalo.

sahulik 07:46
07:48

(smích)

sahulik 07:48
07:51

Skutečně je zaujala představa,

merunka 07:51
07:54

že, víte, jsou lidé kteří s komáry žijí.

merunka 07:54
07:59

Takže u energie, jediné s čím jsem byl schopen přijít, je toto:

sahulik 07:59
08:02

Rozhodl jsem se, že vypustím světlušky

merunka 08:02
08:06

jako svůj příspěvek životnímu prostředí tento rok.

merunka 08:06
08:09

Takže prosím - tady máme živé světlušky.

sahulik 08:09
08:12

Bylo mi řečeno, že nekoušou, a dost možná asi ani nevyletí.

sahulik 08:12
08:15

(smích)

merunka 08:15
08:20

Jak vidíte, je tu spousta vychytralých řešení jako toto,

sahulik 08:20
08:22

ale ve skutečnosti moc nepomůžou.

sahulik 08:22
08:26

Potřebujeme řešení, buď jedno nebo vícero,

merunka 08:26
08:30

obrovských rozměrů,

merunka 08:30
08:32

a neuvěřitelné spolehlivosti,

sahulik 08:32
08:35

a navzdory směrům, na které se momentálně lidstvo soustředí,

sahulik 08:35
08:39

vidím skutečně tak pět, které můžou přinést velkou změnu.

sahulik 08:39
08:44

Vynechám příbojové, geotermální, fúzní zdroje a biopaliva.

merunka 08:44
08:46

Ty mohou přispět,

merunka 08:46
08:48

a pokud ve výsledku budou lepší než čekám, tím lépe.

sahulik 08:48
08:50

Ale chtěl bych zdůraznit,

sahulik 08:50
08:54

že musíme pracovat na všech jednotlivých řešeních,

sahulik 08:54
08:58

a nemůžeme s ními skoncovat jen proto, že nevypadají slibně,

merunka 08:58
09:02

nebo že jsou spojeny s velikými překážkami.

sahulik 09:02
09:04

Pojďme se nejprve podívat na spalování fosilních paliv,

merunka 09:04
09:08

ať už uhlí nebo zemního plynu.

merunka 09:08
09:11

To, co zde musíme udělat, se zdá velmi snadné, ale není.

merunka 09:11
09:17

Musíme vzít veškerý CO2 vznikající spalováním uhlí nebo plynu,

merunka 09:17
09:20

stlačit ho, zkapalnět, někam ho uložit,

sahulik 09:20
09:22

a doufat, že tam zůstane.

sahulik 09:22
09:26

Máme pár pilotních projektů, které to dokáží s 60-80% úspěšností,

merunka 09:26
09:30

ale dostat se na 100% bude velmi obtížné

merunka 09:30
09:36

a shodnout se na tom, kam ty spousty CO2 uložit, bude neméně těžké.

merunka 09:36
09:39

Nejtěžší na celé věci bude ale vyřešit co s ním do budoucna.

sahulik 09:39
09:41

Kdo bude ručit za bezpečnost?

sahulik 09:41
09:45

Kdo zajistí něco, co je miliardu nebo vícekrát větší

merunka 09:45
09:49

než jakýkoli jiný odpad, na který si vzpomenete, např. nukleární?

merunka 09:49
09:52

A právě v tom velkém objemu

merunka 09:52
09:54

je zde háček.

merunka 09:54
09:56

Další zdroj je jádro.

merunka 09:56
09:59

To má též tři velké problémy.

sahulik 09:59
10:03

Náklady, především ve vysoce regulovaných zemích, jsou velké.

merunka 10:03
10:07

Otázka bezpečnosti a jistoty, že nedojde k nějaké chybě

merunka 10:07
10:10

přesto, nebo možná právě proto, že je obsluhují lidé,

merunka 10:10
10:13

nebo že palivo nebude použito na zbraně.

sahulik 10:13
10:15

Pak také, co budete dělat s odpadem?

merunka 10:15
10:18

Není ho mnoho, a přesto je kolem něj spousta obav.

sahulik 10:18
10:20

Lidé potřebují získat pocit bezpečí.

sahulik 10:20
10:25

To jsou tři velké problémy, které jsou ale řešitelné,

merunka 10:25
10:27

a proto bychom měli v jejich řešení pokračovat.

merunka 10:27
10:30

Poslední tři ze jmenovaných pěti zdrojů jsem sloučil.

merunka 10:30
10:34

Jsou to zdroje lidmi často označované jako obnovitelné.

sahulik 10:34
10:38

A u nich -- i přesto, že nepoužívají fosilní paliva --

sahulik 10:38
10:40

je také pár nevýhod.

sahulik 10:40
10:46

První je, že hustota energie získaná těmito technologiemi

sahulik 10:46
10:48

je dramaticky nižší než u elektráren.

sahulik 10:48
10:52

Takže musíte budovat energetické farmy, a to znamená obrovské plochy,

merunka 10:52
10:57

tisícekrát větší, než jaké si dovedete představit u normálních elektráren.

merunka 10:57
11:00

Jsou to také zdroje nestálé.

sahulik 11:00
11:03

Slunce nesvítí celý den, a nesvítí ani každý den,

merunka 11:03
11:06

a stejně tak vítr nefouká neustále.

merunka 11:06
11:08

Pokud jste tedy závislí na těchto zdrojích,

merunka 11:08
11:11

musíte přemýšlet, kde získat energii

merunka 11:11
11:14

v obdobích, kdy tyto nejsou dostupné.

merunka 11:14
11:17

S tím jsou spojeny další výdaje,

sahulik 11:17
11:19

jako jsou náklady na přenos.

sahulik 11:19
11:22

Řekněme například, že zdroj energie je mimo vaší zemi,

sahulik 11:22
11:24

a že nepotřebujete jen technologii,

sahulik 11:24
11:29

ale také se musíte potýkat s riziky energie plynoucí odněkud jinud.

sahulik 11:29
11:31

A neopomenutelně také problém ukládání.

merunka 11:31
11:34

A abych názorně osvětlil jeho velikost, prošel jsem si

merunka 11:34
11:37

všechny typy baterií, které se vyrábějí

merunka 11:37
11:41

pro automobily, počítače, telefony, kapesní svítilny, zkrátka pro všechno,

merunka 11:41
11:46

porovnal to s množstvím energie, které spotřebujeme po světe.

merunka 11:46
11:50

Zjistil jsem, že všechny vyrobené baterie dohromady

merunka 11:50
11:54

umožňují uložit méně než 10 minut spotřebovávané energie.

sahulik 11:54
11:57

Takže i tady vlastně potřebujeme velký průlom,

sahulik 11:57
12:01

něco, co bude nejméně stonásobně lepší,

sahulik 12:01
12:03

než postupy, které máme dnes.

sahulik 12:03
12:07

Není to nemožné, ale také to není snadné.

merunka 12:07
12:11

Problémy nestálých zdrojů se projeví už když

merunka 12:11
12:15

se jimi snažíte pokrýt nějakých 20 až 30 procent svých potřeb.

merunka 12:15
12:17

Ale pokud jimi chcete zajistit 100%,

sahulik 12:17
12:22

musíte mít už opravdu zázračnou baterii.

merunka 12:23
12:26

Jak se tedy z odsud posuneme dopředu; jaký je správný postup?

sahulik 12:26
12:30

Je to projekt Manhattan? Co je ta věc, která nás dostane k cíli?

sahulik 12:30
12:35

Především potřebujeme, aby na tom pracovaly stovky společností.

sahulik 12:35
12:38

A v každé z těchto pěti možných cest pak nejméně 100 lidí.

merunka 12:38
12:42

Spoustu z nich budou od pohledu blázni, ale to je dobře.

merunka 12:42
12:45

Podle mého, tady v této TED skupině,

sahulik 12:45
12:49

máme spoustu lidí, kteří o to usilují.

sahulik 12:49
12:53

Bill Gross má několik společností, jedna z nich se jmenuje eSolar,

sahulik 12:53
12:55

a ta vlastní výborné solárně-termické technologie.

merunka 12:55
12:59

Vinod Khosla investuje do desítek společností,

merunka 12:59
13:03

které mají výborné výstupy a zajímavé možnosti vývoje.

merunka 13:03
13:05

I já se je snažím podpořit.

merunka 13:05
13:09

Spolu s Nathanem Myhrvoldem podporujeme společnost,

sahulik 13:09
13:13

která se, možná překvapivě, věnuje jaderným technologiím.

merunka 13:13
13:17

Je tu pár inovací na poli jádra: modulární či vodní reaktory,

merunka 13:17
13:21

ale vývoj se v tomto odvětví před drahnou dobou zastavil,

sahulik 13:21
13:26

takže vlastně není až tak překvapivé, že je k nalezení pár velmi zajímavých myšlenek.

merunka 13:26
13:32

Například myšlenka firmy Terrapower je spalovat místo uranu 235,

merunka 13:32
13:35

který představuje pouze jedno procento v přírodě se vyskytujícího uranu,

merunka 13:35
13:40

uran 238, kterého je těch zbylých 99 procent.

sahulik 13:40
13:42

Je to velice bláznivý nápad.

sahulik 13:42
13:45

Vlastně o něm lidé hovoří už velice dlouho,

merunka 13:45
13:49

ale nikdy neuměli dostatečně dobře simulovat, zda by mohl fungovat.

merunka 13:49
13:52

Nyní máme však věk moderních superpočítačů,

merunka 13:52
13:54

můžeme vše simulovat a pozorujeme, že ano,

sahulik 13:54
14:00

že se správnými materiály to vypadá, že by to mohlo jít.

merunka 14:00
14:03

Díky tomu, že spalujeme těch zbylých 99 procent,

sahulik 14:03
14:07

zásadně tím vylepšujeme cenový faktor.

merunka 14:07
14:11

Ve skutečnosti pálíme odpad. Opravdu bychom totiž mohli jako palivo použít

sahulik 14:11
14:14

všechen současný odpad dnešních reaktorů.

merunka 14:14
14:19

Namísto starostí s ukládáním ho prostě spálíme. To je dobrá věc.

merunka 14:19
14:23

Reaktor spaluje uran průběžně. Funguje tak trochu jako svíčka.

merunka 14:23
14:27

Tady vidíte záznam průběhu něčeho, čemu se také říká reaktor s postupnou vlnou.

sahulik 14:27
14:31

Z pohledu paliva nám tato technologie skutečně pomůže.

merunka 14:31
14:34

Mám tu obrázek jednoho místa v Kentucky.

sahulik 14:34
14:36

Toto je odpad, těch 99 procent,

merunka 14:36
14:38

ze kterého už odebrali to, co uměli spálit,

sahulik 14:38
14:40

takže se to teď nazývá vyhořelý uran.

sahulik 14:40
14:43

Toto by dokázalo napájet USA další stovky let.

sahulik 14:43
14:46

A dalším jednoduchým a levným filtrováním mořské vody

merunka 14:46
14:51

bychom měli dostatek paliva na celý zbytek života planety.

merunka 14:51
14:55

Takže, jak vidíte, leží před námi spousta práce.

merunka 14:55
15:00

Toto je však jen jeden z mnoha stovek nápadů,

sahulik 15:00
15:03

které potřebujeme dále rozvíjet.

sahulik 15:03
15:06

Pojďme se zamyslet nad tím, jak budeme měřit svůj úspěch.

sahulik 15:06
15:09

Jak by mělo vypadat naše vysvědčení?

sahulik 15:09
15:12

Vycházejme z toho, kam se potřebujeme dostat,

sahulik 15:12
15:14

a potom se podívejme na střednědobý cíl.

sahulik 15:14
15:19

O roce 2050 jste slyšeli mluvit mnoho lidí jako o mezníku 80% redukce.

sahulik 15:19
15:23

Je nesmírně důležité, abychom se tam dostali.

merunka 15:23
15:27

20 procent CO2 bude produkováno službami v chudých zemích,

merunka 15:27
15:29

například zemědelstvím --

merunka 15:29
15:33

doufejme, že budeme mít neutrální lesnictví nebo betonářství --

merunka 15:33
15:36

takže abychom se dostali na 80 procent

merunka 15:36
15:40

ve vyspělých zemích, včetně např. Číně,

merunka 15:40
15:45

budeme muset přejít na zcela jiné zdroje elektrické energie.

merunka 15:45
15:51

Další otázkou je, zda tyto zdroje energie s nulovými emisemi nasadíme

merunka 15:51
15:53

a budeme využívat ve všech vyspělých zemích,

merunka 15:53
15:56

a zda se budeme snažit o jejich prosazení i jinde ve světě.

sahulik 15:56
15:58

To je zásadně důležité.

sahulik 15:58
16:02

To je jeden z klíčových elementů na našem vysvědčení.

merunka 16:02
16:07

Takže s přihlédnutím k tomuto: Jak by mělo vypadat vysvědčení v roce 2020?

merunka 16:07
16:09

Znovu tedy, mělo by obsahovat obě zmíněné části.

sahulik 16:09
16:13

Měli bychom už mít prosazená opatření a začít postupně snížovat emise.

merunka 16:13
16:16

Čím méně jich budeme produkovat, tím méně bude CO2,

merunka 16:16
16:18

a tím také získáme menší teplotu Země.

sahulik 16:18
16:21

Ale svým způsobem, rychlost jakou se tam dostaneme,

merunka 16:21
16:25

děláním věcí, které nám nabídnou největší snížení CO2,

merunka 16:25
16:29

je jen stejně, možná o trochu méně důležité, než to druhé,

merunka 16:29
16:33

což je podstatný průlom v těchto inovacích.

merunka 16:33
16:36

Musíme dosáhnout těchto průlomů v plné rychlosti,

merunka 16:36
16:39

a tu lze měřit počtem společností,

merunka 16:39
16:42

pilotních projektů a regulačních opatření, které doznaly změn.

merunka 16:42
16:45

Na trhu je na toto téma mnoho skvělých knih.

sahulik 16:45
16:48

Kniha Ala Gora "Naše volba"

sahulik 16:48
16:51

nebo kniha Davida McKaye "Udržitelná energie bez horkého vzduchu."

merunka 16:51
16:54

Tito lidé nabízí skutečné průlomy a podklad

sahulik 16:54
16:56

pro další širokou diskuzi,

merunka 16:56
16:59

protože podpora široké veřejnosti je to, co potřebujeme.

sahulik 16:59
17:01

Je toho mnoho, co musíme spojit.

sahulik 17:01
17:03

Takže toto je přání.

merunka 17:03
17:07

Velmi konkrétní přání, abychom tuto technologii skutečně vynalezli.

sahulik 17:07
17:10

Pokud bych si mohl přát jen jednu věc na dalších 50 let,

sahulik 17:10
17:12

například vybrat prezidenta,

merunka 17:12
17:15

vybrat vakcínu, což bych udělal velmi rád,

sahulik 17:15
17:17

nebo vybrat si tuto věc,

sahulik 17:17
17:21

která pomůže redukovat náklady na polovinu při nulovém CO2,

merunka 17:21
17:23

bude toto určitě to přání, které bych si vybral.

sahulik 17:23
17:25

Protože tohle je přání s největším dopadem.

merunka 17:25
17:27

Pokud se nám nesplní,

merunka 17:27
17:31

bude propast mezi lidmi, kteří přemýšlí krátkodobě a dlouhodobě, příšerně velká,

sahulik 17:31
17:34

mezi Spojenými Státy a Čínou, mezi chudými a bohatými zeměmi,

sahulik 17:34
17:39

a většina životů těch 2 miliard chudých bude dramaticky horší.

sahulik 17:39
17:41

Takže, co musíme udělat?

sahulik 17:41
17:46

Na co zde apeluji, abyste začali posouvat dopředu?

sahulik 17:46
17:49

Potřebujeme více prostředků na výzkum.

sahulik 17:49
17:51

Pokud se spojí země na konferencích jako např. v Kodani,

merunka 17:51
17:54

neměly by se bavit jen o CO2.

merunka 17:54
17:56

Měly by se zabývat konkrétním programem inovací.

merunka 17:56
18:01

Možná by vás překvapilo, jak absurdně malé peníze

merunka 18:01
18:03

do výzkumu těchto inovací plynou.

sahulik 18:03
18:07

Potřebujeme motivaci pro trhy, daň z CO2, jeho omezení a obchod s povolenkami,

merunka 18:07
18:10

tudíž něco, co povzbudí tento obor.

sahulik 18:10
18:12

Potřebujeme rozšířit tuto zprávu.

merunka 18:12
18:15

Potřebujeme, aby se dialog vedl stále věcněji a srozumitelněji.

merunka 18:15
18:18

Aby takové byly i kroky, které podniká vláda.

sahulik 18:18
18:22

Toto je velmi důležité přání, ale myslím si že je naprosto reálné.

sahulik 18:22
18:24

Děkuji vám.

sahulik 18:24
18:35

(potlesk)

sahulik 18:35
18:37

Děkuji vám.

sahulik 18:37
18:39

Chris Anderson: Díky, Bille, díky.

sahulik 18:39
18:44

(potlesk)

sahulik 18:44
18:50

Díky. Jen pro správné pochopení Terrapower --

sahulik 18:50
18:55

můžeš prosím nejprve naznačit, o jaké výši investic se tu zhruba bavíme?

merunka 18:55
18:59

Bill Gates: Jen vývoj software, nákup superpočítače,

merunka 18:59
19:01

a najmutí všech schopných vědců, což už máme za sebou,

merunka 19:01
19:04

nás stálo desítky milionů dolarů.

merunka 19:04
19:07

Až budeme testovat materiály v jednom ze skutečných ruských reaktorů,

sahulik 19:07
19:11

abychom se ujistili, že materiály fungují bez problémů,

merunka 19:11
19:13

to už budeme na stovkách milionů dolarů.

sahulik 19:13
19:16

Největší oříšek bude vybudovat ten zkušební reaktor,

sahulik 19:16
19:21

což představuje náklady několika miliard, nalezení regulátora a místa,

sahulik 19:21
19:23

na kterém ho vybudujeme.

merunka 19:23
19:27

Až bude stát první a bude fungovat tak, jak jsme předpověděli,

merunka 19:27
19:31

bude situace jasná, protože ekonomičnost a energetický výkon

sahulik 19:31
19:33

jsou velmi odlišné od jádra jaké známe teď.

sahulik 19:33
19:37

CA: Takže pokud tomu rozumím správně, toto bude reaktor budovaný do hloubky,

sahulik 19:37
19:41

něco jako vertikální tunel plný jaderného paliva,

sahulik 19:41
19:43

naplněný tímto vyhořelým uranem,

sahulik 19:43
19:46

a pak ten proces zažne zeshora a bude pokračovat dolů?

sahulik 19:46
19:49

BG: Ano, správně. Dnes musíme reaktory doplňovat,

merunka 19:49
19:52

takže máme spoustu lidí kolem a velké riziko selhání

sahulik 19:52
19:55

při situacích, kdy musíme otevřít reaktor a vyvážet a navážet palivo.

sahulik 19:55
19:57

To není dobré.

sahulik 19:57
20:02

Takže pokud bude velmi laciné palivo, které tam můžete naplnit na 60 let --

merunka 20:02
20:04

představte si ho třeba jako kládu --

merunka 20:04
20:07

prostě ho tam dáte a nebude s ním tolik složitostí.

merunka 20:07
20:12

Bude tam jen tak sedět a hořet dalších 60 let, a tím je to hotové.

sahulik 20:12
20:16

CA: Takže taková jaderná elektrárna, která sama řeší svůj vlastní odpad.

sahulik 20:16
20:18

BG: Ano, vlastně tam ten odpad

sahulik 20:18
20:23

můžete jen tak nechat -- u tohoto postupu je ho o mnoho méně --

sahulik 20:23
20:25

pak ho taky můžete vyndat

sahulik 20:25
20:28

a nechat shořet v nějakém dalším reaktoru.

sahulik 20:28
20:32

A my chceme začít tím, že vezmeme nejdřív odpad, který už existuje,

merunka 20:32
20:36

který leží v těch chladících nádržích, či ve speciálních kontejnerech u reaktorů.

sahulik 20:36
20:38

To je palivo, kterým chceme začít.

sahulik 20:38
20:41

Takže to co je problematické pro dnešní reaktory,

merunka 20:41
20:43

je vlastně to, čím my začneme.

merunka 20:43
20:46

Budeme-li takto postupovat, dramaticky snížíme

merunka 20:46
20:48

množství odpadu.

merunka 20:48
20:50

CA: Po celém světě přednášíš

merunka 20:50
20:52

o zmiňovaných možnostech budoucnosti.

merunka 20:52
20:55

Kde je největší zájem o technologie využívající něco takového?

merunka 20:55
20:58

BG: Ještě jsme nevybrali konkrétní místo,

merunka 20:58
21:06

navíc je tu spousta omezení týkajících se zveřejnění informací o čemkoli jaderném,

sahulik 21:06
21:08

ale můžu říct, že je tu velký zájem,

sahulik 21:08
21:12

že lidé z té společnosti už byli v Rusku, Indii i Číně.

sahulik 21:12
21:14

Já sám jsem se setkal s náměstkem pro energetiku USA,

merunka 21:14
21:18

a mluvili jsme o tom, jak to zapadá do vládního energetického programu.

merunka 21:18
21:21

Jsem tedy optimista. Víte, Francouzi a Japonci už také mají nějaké výsledky.

sahulik 21:21
21:25

Vycházejí z něčeho, co už bylo hotové předtím.

sahulik 21:25
21:29

Je to důležitý vývoj, ale je to něco jako rychlý reaktor,

merunka 21:29
21:31

a ty už mnoho zemí postavilo,

merunka 21:31
21:36

takže kdokoli s takovými zkušenostmi, je vážným kandidátem.

merunka 21:36
21:41

CA: Jaká je tedy podle tebe časová osa a pravděpodobnost,

sahulik 21:41
21:44

kdy něco takového začne skutečně fungovat?

sahulik 21:44
21:49

BG: Takhle, potřebujeme velmi výkonný zdroj elektrické energie,

sahulik 21:49
21:51

který je velmi levný.

sahulik 21:51
21:55

A máme 20 let na vývoj a 20 let na uvedení do provozu.

sahulik 21:55
22:00

To je lhůta, kterou podle modelů vývoje životního prostředí

sahulik 22:00
22:02

musíme zhruba dodržet.

merunka 22:02
22:07

Terrapower, pokud věci půjdou dobře, což je opravdu velké přání,

sahulik 22:07
22:09

by tuto lhůtu mohl snadno dodržet.

merunka 22:09
22:12

Naštěstí vzniká desítky společností,

merunka 22:12
22:14

ještě potřebujeme aby vznikly další stovky,

merunka 22:14
22:16

které, analogicky, pokud budou úspěšné,

merunka 22:16
22:19

a nezadrhne se jejich financování pilotních továren,

merunka 22:19
22:21

také splní tuto lhůtu.

merunka 22:21
22:23

Bude samozřejmě nejlepší, pokud jich uspěje více,

merunka 22:23
22:26

protože pak můžeme kombinovat vícero věcí.

merunka 22:26
22:28

Určitě potřebujeme alespoň jeden úspěch.

sahulik 22:28
22:31

CA: v celkovém měřítku velkých změn,

sahulik 22:31
22:34

je tohle ta největší o které víš?

sahulik 22:34
22:38

BG: Průlom v energetice je nejdůležitější.

merunka 22:38
22:40

Byl by velmy významný i bez ekologických omezení,

merunka 22:40
22:45

ale otázky životního prostředí ho dělají ještě o mnoho důležitější.

sahulik 22:45
22:48

V jaderných technologiích jsou další inovátoři.

sahulik 22:48
22:51

Víš, neznám jejich práci tak jako znám např. Terrapower,

sahulik 22:51
22:54

ale lidé v technologii modulů mají úplně jiný přístup.

sahulik 22:54
22:58

Například reaktor tekutého typu, to bude oříšek,

sahulik 22:58
23:00

ale dost možná říkají oni to samé o nás.

sahulik 23:00
23:03

A tak jsou tu různé postupy,

sahulik 23:03
23:06

ale krása rešení spočívá v molekule uranu,

sahulik 23:06
23:10

která má milionkrát více energie než, řekněme, molekula uhlí,

sahulik 23:10
23:13

a tak, pokud umíš vyřešit ta negativa,

merunka 23:13
23:16

což jsou radiace,

sahulik 23:16
23:19

ekologický dopad a náklady, potenciál

merunka 23:19
23:21

týkající se efektů na zemi a ostatní věci

merunka 23:21
23:25

je téměř o třídu výš.

sahulik 23:25
23:29

CA: Pokud to nebude fungovat, tak pak co?

sahulik 23:29
23:33

Musíme začít řešit nějaké nouzové plány,

sahulik 23:33
23:36

abychom udrželi teplotu Země stabilní?

sahulik 23:36
23:38

BG: Pokud se dostaneme do této situace,

sahulik 23:38
23:43

je to něco jako když ses přejídal, a teď ti hrozí infarkt.

sahulik 23:43
23:47

Co pak dál? Budeš nejspíš potřebovat srdečního chirurga.

sahulik 23:47
23:51

Je tu směr výzkumu který se nazývá geoinženýring,

sahulik 23:51
23:54

což jsou nejrůznější techniky jak zpozdit ohřívání Země

sahulik 23:54
23:57

a získat tak navíc 20 až 30 let pro nás všechny.

sahulik 23:57
23:59

Ale zdůrazňuji, že to je jen pojistka.

sahulik 23:59
24:01

Budeme doufat, že nebude potřeba.

sahulik 24:01
24:03

Někteří lidé dokonce říkají, že by se na téhle pojistce ani nemělo pracovat,

sahulik 24:03
24:05

protože tak můžeme zlenivět,

merunka 24:05
24:09

a pořád dál se cpát, protože budeme vědět, že operace srdce nás zachrání.

sahulik 24:09
24:12

Nejsem si jistý, že je to moudré, vzhledem k závážnosti problému,

merunka 24:12
24:16

ale momentálně se diskutuje o geoinženýringu

merunka 24:16
24:20

a o tom, zda bychom ho měli mít v záloze pro případ, že se věci odehrají rychleji,

sahulik 24:20
24:23

nebo že inovace půjde o mnoho pomaleji než očekáváme.

sahulik 24:25
24:30

CA: Skeptici klimatických změn: pokud bys jim mohl říct tak větu až dvě,

sahulik 24:30
24:34

jak bys je chtěl přesvědčit, že stojí na špatné straně?

sahulik 24:35
24:39

BG: Bohužel, je vícero skeptiků s vícero názory.

sahulik 24:39
24:43

Těch, kteří dokáží argumentovat na základě vědy, je velice málo.

merunka 24:43
24:46

Říkají, že existuje efekt negativní zpětné vazby,

merunka 24:46
24:48

že mraky věci zase vyrovnají?

sahulik 24:48
24:51

Je tu velmi, velmi málo argumentů, které můžou použít,

sahulik 24:51
24:54

je tu velmi malá pravděpodobnost toho co hlásají.

merunka 24:54
24:57

Problém, který máme, je podobný problému s AIDS.

sahulik 24:57
25:01

Uděláš chybu teď, ale zaplatíš za ni až o mnoho později.

merunka 25:01
25:05

Máme spoustu naléhavějších problémů,

merunka 25:05
25:08

a tato myšlenka hlásá omezení se teď za cenu budoucího prospěchu --

merunka 25:08
25:11

vlastně je to věc nejistého omezení se teď.

sahulik 25:11
25:17

Ve skutečnosti, podle zprávy IPCC se nejedná nutně o nejhorší případ,

sahulik 25:17
25:19

a my v bohatých částech světa máme velmi mnoho lidí, kteří sledují IPCC,

sahulik 25:19
25:23

a říkají, že se nejedná o až zas tak velký problém.

sahulik 25:23
25:27

Ale faktem je, že ta nejistota kolem je to co by nás mělo donutit pohnout.

merunka 25:27
25:30

Mám sen, že pokud bude tento systém výhodný,

merunka 25:30
25:32

a splní limity na CO2,

merunka 25:32
25:34

pak si skeptici řeknou:

sahulik 25:34
25:36

"Dobře, je mi jedno že to neprodukuje CO2,

merunka 25:36
25:38

tak trochu si přeji aby to CO2 produkovalo,

merunka 25:38
25:42

ale asi to přijmu, protože je to levnější než to předtím."

sahulik 25:42
25:46

(potlesk)

sahulik 25:46
25:50

CA: Takže to by byla tvoje odpověď na argument Bjorna Lomborga,

merunka 25:50
25:54

že když veškeré úsilí zaměříš na vyřešení problémů s CO2,

merunka 25:54
25:56

ztratíš všechny další cíle,

sahulik 25:56
25:59

jako například zbavit svět chudoby nebo malárie,

sahulik 25:59
26:03

že investice do toho je jen hloupé plýtvání světovými zdroji,

sahulik 26:03
26:05

a že tu je spousta lepších věcí na práci.

sahulik 26:05
26:08

BG: No, ony vlastní náklady na výzkum a vývoj --

sahulik 26:08
26:12

řekněme, že USA by měly utratit cca o 10 miliard ročně více než teď --

sahulik 26:12
26:14

nejsou nijak dramatické.

sahulik 26:14
26:16

Neměly by jít na úkor jiných věcí.

merunka 26:16
26:19

Když se snažíš nalít peníze někam -- a někteří se mnou nebudou souhlasit --

merunka 26:19
26:22

kde je něco neekonomického, a ty se to snažíš dotovat,

sahulik 26:22
26:25

to je, dle mého, plýtvání.

sahulik 26:25
26:28

Pokud nejsi velice blízko a nepodporuješ sbírání zkušeností,

sahulik 26:28
26:30

které bude ve výsledku velmi levné.

merunka 26:30
26:34

Já věřím, že bychom měli zkoušet vícero věcí s potenciálem

sahulik 26:34
26:36

být ve výsledku o mnoho levnější.

merunka 26:36
26:41

Pokud to prohodíš a uděláš místo toho energii velice drahou,

sahulik 26:41
26:43

pak si ji budou moci dovolit jen bohatí.

sahulik 26:43
26:46

Nemyslím, že by kdokoli z nás v tomto sále měl problém platit pětinásobek,

sahulik 26:46
26:48

a přitom musel nějak dramaticky měnit životní styl.

merunka 26:48
26:50

Ale pro ty dvě miliardy ostatních by to byla katastrofa.

sahulik 26:50
26:52

A i Lomborg sám se trochu změnil.

sahulik 26:52
26:57

Jeho kus teď je o tom, proč není výzkum a vývoj více diskutován.

merunka 26:57
26:59

Stále je, kvůli svému dřívějšímu působení,

merunka 26:59
27:01

spojován s táborem skeptiků,

sahulik 27:01
27:04

ale postupně si uvědomuje, že tam bude brzo sám,

sahulik 27:04
27:07

takže se snaží argumentovat výzkumem a vývojem.

sahulik 27:07
27:12

A tak se dostal k bodu, na kterém si myslím něco je.

sahulik 27:12
27:15

Způsob, jakým je výzkum a vývoj financován, je totiž bláznivý.

sahulik 27:15
27:18

CA: Dobře, Bille, já věřím, že budu hovořít za většinu lidí zde v sále,

sahulik 27:18
27:21

když řeknu, že si velice přeji, aby se tvé přání splnilo. Děkuji mnohokrát.

merunka 27:21
27:23

BG: Také děkuji.

sahulik 27:23
27:26

(potlesk)