Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Bill Gates on energy: Innovating to zero! in Catalan

Last Modified By Time Content
imogine 00:01
00:05

Avui parlaré sobre l'energia i el clima.

nevka 00:05
00:07

Potser sorprèn perquè

nevka 00:07
00:12

la meva feina a temps complert a la Fundació se centra principalment en vacunes i llavors,

nevka 00:12
00:15

sobre les coses que hem d'inventar i entregar

nevka 00:15
00:20

per ajudar als dos mil mil·lions de persones més pobres a viure una vida millor.

nevka 00:20
00:25

Però l'energia i el clima són extremament importants per a aquestes persones,

nevka 00:25
00:30

de fet, molt més important que per a la resta del planeta.

nevka 00:30
00:35

Que el clima empitjori vol dir que les seves collites no creixeran durant anys.

nevka 00:35
00:38

Hi haurà massa pluja, massa poca pluja.

nevka 00:38
00:40

Les coses canviaran de maneres

nevka 00:40
00:44

que el seu fràgil medi ambient simplement no pot suportar.

nevka 00:44
00:49

I això porta fam. Això porta incertesa. Això porta disturbis.

nevka 00:49
00:53

Així que, els canvis climàtics seran terribles per a ells.

nevka 00:53
00:56

A més, el preu de l'energia és molt important per a ells.

imogine 00:56
00:59

De fet, si poguessis triar només una cosa de la qual baixar el preu,

nevka 00:59
01:03

per a reduir la pobresa, de lluny, triaries l'energia.

nevka 01:03
01:07

Ara bé, el preu de l'energia ha baixat el llarg del temps.

imogine 01:07
01:13

Realment, una civilització avançada es basa en avanços en energia.

imogine 01:13
01:17

La revolució del carbó va impulsar la revolució industrial,

nevka 01:17
01:23

i, fins i tot al segle XX hem vist una ràpida davallada del preu de l'electricitat,

imogine 01:23
01:26

i és per això que tenim neveres, aires condicionats,

nevka 01:26
01:30

podem fer materials moderns i moltres altres coses.

imogine 01:30
01:37

Així doncs, amb electricitat en el món ric estem en una situació meravellosa.

imogine 01:37
01:44

Però a mesura que l'abaratim, suposem que la fem dues vegades més barata,

imogine 01:44
01:46

hem d'acomplir una nova restricció,

nevka 01:46
01:50

i aquesta restricció té a veure amb el CO2.

nevka 01:50
01:53

El CO2 està escalfant el planeta,

imogine 01:53
01:59

i l'equació del CO2 és en realitat molt senzilla.

imogine 01:59
02:03

Si sumes el CO2 que s'emet,

nevka 02:03
02:06

ens porta a un increment de la temperatura,

nevka 02:06
02:10

i aquest increment de la temperatura implica alguns efectes molt negatius.

imogine 02:10
02:13

Els efectes en el clima i, potser pitjor, els efectes indirectes,

imogine 02:13
02:18

en aquells ecosistemes naturals que no poden ajustar-se a canvis tan ràpids,

nevka 02:18
02:21

i que fan que els ecosistemes es col·lapsin.

imogine 02:21
02:24

En la manera exacta de descriure

nevka 02:24
02:28

des d'un cert augment de CO2 fins a la temperatura que tindrem

nevka 02:28
02:30

i el comportament exacte de les variables,

nevka 02:30
02:33

hi ha una mica d'incertesa, però no massa.

nevka 02:33
02:36

Segurament hi ha incertesa en com de dolents seran aquests efectes,

nevka 02:36
02:39

però seran extremadament dolents.

imogine 02:39
02:41

He preguntat als principals científics diverses vegades sobre això,

imogine 02:41
02:44

realment hem de baixar fins a gairebé zero?

nevka 02:44
02:47

No podriem simplement retallar-ne fins a la meitat o a un quart?

nevka 02:47
02:51

I la resposta és que fins que no ens acostem a zero,

imogine 02:51
02:53

la temperatura seguirà pujant.

nevka 02:53
02:55

I per tant això és un gran repte.

imogine 02:55
03:00

No és com un camió de 4m d'alçada que vol passar sota un pont de 3m i mig,

imogine 03:00
03:03

que només cal que s'apreti una mica.

nevka 03:03
03:07

Això ha d'arribar a zero.

nevka 03:07
03:11

Emetem molt de diòxid de carboni cada any,

imogine 03:11
03:13

més de 26 mil mil·lions de tones.

imogine 03:13
03:17

Per cada americà, són 20 tones.

nevka 03:17
03:20

Per gent en països pobres és menys d'una tona.

nevka 03:20
03:24

És una mitja d'unes cinc tones per persona al planeta.

nevka 03:24
03:26

I hem de fer canvis d'alguna manera

nevka 03:26
03:29

que portin aquesta quantitat fins a zero.

nevka 03:29
03:31

Ha estat creixent de forma constant

imogine 03:31
03:36

Han estat alguns canvis econòmics que l'han aconseguida aplanar una mica

nevka 03:36
03:39

així que hem d'anar d'un creixement ràpid

imogine 03:39
03:42

a una baixada, i baixar fins a zero.

nevka 03:42
03:44

Aquesta equació té quatre factors

nevka 03:44
03:46

Una mica de multiplicació.

nevka 03:46
03:49

Aleshores, tenim una cosa a l'esquerra, CO2, que vols que sigui zero,

nevka 03:49
03:53

i està relacionat amb el nombre de persones,

nevka 03:53
03:56

els serveis que cada persona utilitza de mitja,

nevka 03:56
03:59

l'energia promig de cada servei,

nevka 03:59
04:03

i el CO2 que s'emet per cada unitat d'energia.

nevka 04:03
04:05

Aleshores, fixem-nos en cada un d'ells

nevka 04:05
04:09

i mirem com podem rebaixar-los fins a zero.

imogine 04:09
04:13

Probablement algun d'aquests números hauràn d'acostar-se molt a zero.

imogine 04:13
04:16

Això és de quan fèiem àlgebra a l'escola,

nevka 04:16
04:18

però mirem-nos-ho.

imogine 04:18
04:20

Primer tenim la població.

imogine 04:20
04:23

El món té avui 6,8 mil mil.lions de persones.

nevka 04:23
04:25

I va de camí a que en siguem nou mil mil.lions.

nevka 04:25
04:29

Si fem una bona labor en noves vacunes,

nevka 04:29
04:31

tenim cura de la salut, serveis de salut reproductiva,

imogine 04:31
04:35

podríem reduir aquesta xifra en, potser, un 10 o 15 percent,

imogine 04:35
04:39

però estem veient un increment d'aproximadament un 1,3.

nevka 04:39
04:42

El segon factor són els serveis que utilitzem.

imogine 04:42
04:44

Això ho inclou tot,

nevka 04:44
04:48

els aliments que mengem, abric, televisió, calefacció.

imogine 04:48
04:51

Això són coses molt bones

imogine 04:51
04:54

i eliminar la pobresa implica donar aquests serveis

nevka 04:54
04:56

a gairebé tothom del planeta.

nevka 04:56
05:00

I és molt bo que aquest número creixi.

nevka 05:00
05:02

En el primer món, potser els mil mil.lions més afavorits,

nevka 05:02
05:04

podriem fer retallades i utilitzar-ne menys

nevka 05:04
05:08

però cada any, aquesta xifra puja de promig

nevka 05:08
05:12

i aleshores, en termes generals, es duplicaran

nevka 05:12
05:15

els serveis que es donen per persona.

nevka 05:15
05:17

Aquí tenim un servei molt bàsic.

imogine 05:17
05:20

Vostès tenen llum a casa per a poder fer els deures

nevka 05:20
05:22

però aquests nois no, així que surten a fora

nevka 05:22
05:26

i llegeixen els deures del col.legi sota els fanals del carrer.

nevka 05:27
05:31

Ara, la eficiència, la E, és l'energia de cada servei,

nevka 05:31
05:33

aquí, finalment, hi tenim una bona noticia.

nevka 05:33
05:35

Tenim una cosa que no està augmentant.

nevka 05:35
05:38

Mitjançant alguns invents i noves maneres de realitzar la il.luminació

nevka 05:38
05:43

amb diferents tipus de cotxes, formes diferents de construir edificis.

nevka 05:43
05:46

Hi ha molts serveis en els quals es pot reduir

nevka 05:46
05:50

de forma substancial el consum d'energia,

imogine 05:50
05:53

alguns dels serveis individuals ho fan en un 90 percent.

nevka 05:53
05:56

Hi ha altres serveis, com la forma de fabricar fertilitzants,

nevka 05:56
05:58

o el transport aeri

imogine 05:58
06:02

en els quals el marge de millora és molt menor.

nevka 06:02
06:04

I aleshores aquí, en general, sí que som optimistes,

imogine 06:04
06:11

podem arribar potser a una reducció d'un factor de tres, i fins potser de sis.

imogine 06:11
06:14

Però per a aquest primer tres factors,

imogine 06:14
06:19

passem de 26 mil mil.lions fins, en el millor dels casos, potser 13 mil mil.lions de tones

nevka 06:19
06:21

i això no rebaixaria prou.

nevka 06:21
06:23

Així que mirem aquest primer factor

nevka 06:23
06:25

-que serà un factor clau-

nevka 06:25
06:31

i aquesta és la quantitat de CO2 emesa per cada unitat d'energia.

nevka 06:31
06:35

I la pregunta és, pots fer-la baixar fins a zero?

nevka 06:35
06:37

Si cremes carbó, no.

nevka 06:37
06:39

Si cremes gas natural, no.

nevka 06:39
06:42

Gairebé tots els mètodes mitjançant els quals creem avui electricitat

nevka 06:42
06:48

excepte per les noves energies renovables i la nuclear, emeten CO2.

nevka 06:48
06:51

Aleshores el que haurem de fer a una escala global

nevka 06:51
06:54

és crear un nou sistema.

imogine 06:54
06:56

Aleshores necessitem miracles d'energia.

imogine 06:56
07:00

Quan utilitzo la paraula miracle, no vull dir coses que siguin impossibles.

nevka 07:00
07:05

El microprocessador és un miracle. L'ordinador és un miracle.

nevka 07:05
07:08

Internet i els seus serveis són un miracle.

imogine 07:08
07:13

La gent que hi ha aquí ha participat en la creació de molts miracles.

nevka 07:13
07:15

Normalment no tenim una data límit

nevka 07:15
07:17

per la qual hem de tenir llest un miracle per una determinada data.

imogine 07:17
07:21

Normalment, en certa forma esperes, i alguns miracles venen i altres no.

nevka 07:21
07:25

Aquest és un cas en el que realment hem d'avançar a màxima velocitat

nevka 07:25
07:30

i aconseguir un miracle en un temps molt ajustat.

imogine 07:30
07:33

I ara, vaig pensar, com podria aconseguir-ho?

nevka 07:33
07:35

Hi ha algun tipus d'exemple a la natura?

nevka 07:35
07:40

Alguna demostració que atraparia la imaginació de la gent?

imogine 07:40
07:44

Vaig pensar en l'any passat quan vaig portar mosquits,

nevka 07:44
07:46

i d'alguna manera a la gent li va agradar.

nevka 07:46
07:48

(Rialles)

nevka 07:48
07:51

Realment vaig aconseguir comprometre'ls amb la idea que,

imogine 07:51
07:54

ja sabeu, hi ha gent que viu amb mosquits.

nevka 07:54
07:59

Aleshores, amb l'energia, l'únic que se'm va acudir va ser això.

nevka 07:59
08:02

Vaig decidir que lliberar cuques de llum

nevka 08:02
08:06

seria la meva contribució al medi ambient, aquí, aquest any.

nevka 08:06
08:09

Així que aquí tenim unes cuques de llum naturals.

imogine 08:09
08:12

M'han dit que no mosseguen. De fet, potser ni sortiràn del pot.

nevka 08:12
08:15

(Rialles)

imogine 08:15
08:20

Ara, existeixen tot tipus de solucions rebuscades com aquesta,

nevka 08:20
08:22

però al cap i a la fi no sumen massa.

nevka 08:22
08:26

Necessitem solucions, potser una o varies,

nevka 08:26
08:30

que tinguin una escala inimaginable

imogine 08:30
08:32

i una fiabiiitat inimaginable,

nevka 08:32
08:35

i, encara que hi hagi moltes direccions en les que la gent està buscant,

nevka 08:35
08:39

jo només en veig cinc que poden aconseguir grans canvis.

imogine 08:39
08:44

Deixaré de banda l'energia hidroelèctrica, geotermal, la fusió i els biocombustibles.

nevka 08:44
08:46

Aquests poden arribar a fer una contribució,

nevka 08:46
08:48

i si poden aconseguir més del què espero, millor,

nevka 08:48
08:50

però la clau aquí

nevka 08:50
08:54

és que haurem de treballar en cada un d'aquests cinc

nevka 08:54
08:58

i no podem rendir-nos en cap d'elles perquè semblin enormes

nevka 08:58
09:02

perquè totes presenten reptes significatius.

nevka 09:02
09:04

Mirem primer als combustibles fòssils que es cremen,

nevka 09:04
09:08

tant cremant carbó o cremant gas natural.

nevka 09:08
09:11

El que s'ha de fer aquí sembla simple, però no ho és.

nevka 09:11
09:17

I és agafar tot el CO2 després de cremar-los

nevka 09:17
09:20

portar-lo a alta pressió, crear un líquid, posar-lo en algun lloc

nevka 09:20
09:22

i esperar que es quedi allà.

nevka 09:22
09:26

Ara tenim algunes coses pilot que ho fan a un nivell d'entre el 60 i el 80 percent,

nevka 09:26
09:30

però arribar fins a aquest percentatge, serà molt complicat,

imogine 09:30
09:36

i posar-se d'acord en on posar aquestes quantitats de CO2 serà complicat,

nevka 09:36
09:39

però el més difícil és el problema a llarg termini.

nevka 09:39
09:41

Qui ho sap del cert?

imogine 09:41
09:45

Qui garantirà una cosa que es literalment mil.lers de milions de vegades més gran

nevka 09:45
09:49

que qualsevol tipus de residu que puguis pensar en termes nuclears o d'altres?

nevka 09:49
09:52

Això és un volum molt gran.

nevka 09:52
09:54

Així que aquesta és complicada.

nevka 09:54
09:56

La següent seria la nuclear.

nevka 09:56
09:59

Que també té tres grans problemes.

nevka 09:59
10:03

El cost, particularmant en països altament regulats, és alt.

nevka 10:03
10:07

La seguretat, sentir-se segur que res pot anar malament,

nevka 10:07
10:10

que, tot i que tinguis operaris humans,

nevka 10:10
10:13

aquest combustible no es farà servir per a armes.

nevka 10:13
10:15

I després, què fas amb els residus?

nevka 10:15
10:18

I, encara que no són molt grans, hi ha moltes preocupacions al respecte.

nevka 10:18
10:20

La gent necessita sentir-se bé amb ella.

nevka 10:20
10:25

Així que tenim tres problemes molt difícils que podrien solucionar-se,

nevka 10:25
10:27

en els que hauriem de treballar.

nevka 10:27
10:30

Els tres últims dels cinc, els he posat junts.

imogine 10:30
10:34

Aquells als quals la gent es refereix com a fonts d'energia renovables.

nevka 10:34
10:38

I que... encara que són genials i no requereixen combustible...

nevka 10:38
10:40

tenen alguns desavantatges.

imogine 10:40
10:46

Un és que la densitat d'energia que s'ajunta en aquestes tecnologies

nevka 10:46
10:48

és moltíssim menys que la d'una planta d'energia.

imogine 10:48
10:52

Això són granges d'energia, així que estem parlant de molts metres quadrats,

nevka 10:52
10:57

centenars de vegades més que una planta tradicional de producció d'energia.

imogine 10:57
11:00

A més, aquestes són fonts intermitents.

nevka 11:00
11:03

El sol no brilla tot el dia, ni brilla cada dia,

nevka 11:03
11:06

i, de la mateixa manera, el vent no bufa tota l'estona.

nevka 11:06
11:08

Així que, si depens d'aquestes fonts,

nevka 11:08
11:11

has de tenir alguna manera de tenir energia

imogine 11:11
11:14

durant els períodes en que no està disponible.

nevka 11:14
11:17

Així que tenim reptes molt costosos aquí.

nevka 11:17
11:19

Tenim reptes de transmissió.

nevka 11:19
11:22

Per exemple, diguem que la font d'energia és fora del teu país,

nevka 11:22
11:24

no només necessites la tecnologia,

nevka 11:24
11:29

sinó que has de gestionar els riscos que té que l'energia vingui d'altres bandes.

nevka 11:29
11:31

I, finalment, el problema d'emmagatzemament.

nevka 11:31
11:34

I, per a dimansionar-lo, vaig investigar i buscar

nevka 11:34
11:37

tots els tipus de bateries que es fabriquen,

nevka 11:37
11:41

per a cotxes, ordinadors, telèfons, llanternes, per a qualsevol cosa,

nevka 11:41
11:46

i comparats amb la quantitat d'energia elèctrica que necessita el món,

nevka 11:46
11:50

el que vaig trobar és que totes les bateries que fabriquem

imogine 11:50
11:54

podrien emmagatzemar menys de 10 minuts de tota l'energia.

nevka 11:54
11:57

Així que, de fet, necessitem una gran millora aquí,

nevka 11:57
12:01

una millora que haurà de ser d'un factor de cent vegades millor

nevka 12:01
12:03

que les aproximacions que tenim ara.

nevka 12:03
12:07

No és impossible, però no es una cosa fàcil.

nevka 12:07
12:11

Ara, això és el que ens trobem quan volem que les fonts d'energia intermitents

imogine 12:11
12:15

estiguin per sobre, diguem, d'un 20 o 30 percent del què estem utilitzant.

imogine 12:15
12:17

Si comptes amb elles per a un 100 percent

nevka 12:17
12:22

necessites una bateria miraculosa increïble.

nevka 12:23
12:26

Ara, com avançarem en això: quina és l'aproximació encertada?

nevka 12:26
12:30

És un projecte Manhattan? Què ens hi pot portar?

nevka 12:30
12:35

Bé, necessitem moltes empreses treballant en això, centenars.

nevka 12:35
12:38

En cadascuna d'aquestes cinc vies, necessitem almenys un centenar de persones.

nevka 12:38
12:42

I a moltes d'aquestes, les mirareu i pensareu que estan boges. Això és bo.

nevka 12:42
12:45

I, penso, aquí en el grup de TED,

imogine 12:45
12:49

tenim molta gent que ja està perseguint això.

imogine 12:49
12:53

En Bill Gross té diverses empreses, incolent-ne una anomenada eSolar

nevka 12:53
12:55

que té grans tecnologies termo-solars.

imogine 12:55
12:59

En Vinod Khosla està invertint en dotzenes de companyies

nevka 12:59
13:03

que estan fent grans coses i tenen possibilitats interessants,

nevka 13:03
13:05

i estic procurant donar-los suport.

nevka 13:05
13:09

En Nathan Myhrvold i jo estem actualment recolzant una companyia

nevka 13:09
13:13

que, potser sorprenenmtent, està utilitzant l'enfoc nuclear.

nevka 13:13
13:17

Hi ha moltes innovacions en l'energia nuclear: modular, líquid.

nevka 13:17
13:21

I la innovació es va aturar en aquesta industria ja fa algun temps,

nevka 13:21
13:26

així que la idea que hi ha bones idees al seu voltant no és del tot sorprenent.

nevka 13:26
13:32

La idea de Terrapower és que, enlloc de cremar una part de l'urani,

nevka 13:32
13:35

l'u percent, que és l'U235,

imogine 13:35
13:40

vam decidir, cremem el 99 percent, l'U238.

nevka 13:40
13:42

És una idea esbojarrada.

nevka 13:42
13:45

De fet, la gent havia parlat d'això durant molt de temps,

nevka 13:45
13:49

però mai podien simular si funcionaria o no,

nevka 13:49
13:52

així que és mitjançant l'arribada dels supercomputadors moders

nevka 13:52
13:54

que es pot simular i veure que, sí,

nevka 13:54
14:00

amb una aproximació amb els materials correctes, sembla que podria funcionar.

imogine 14:00
14:03

I, perquè estas cremant el 99 percent,

nevka 14:03
14:07

tens una gran millora en el perfil de costos.

nevka 14:07
14:11

De fet estas cremant els residus, i pots utilitzar com a combustible

nevka 14:11
14:14

tots els sobrants dels reactors d'avui en dia.

nevka 14:14
14:19

Així que, enlloc de preocupar-se per ells, els utilitzes. Es un gran fet.

nevka 14:19
14:23

Consumeix aquest urani a mesura que avança. Així que és com una espelma.

nevka 14:23
14:27

Aquí tenen un tronc, anomenat de vegades reactor d'ona de propagació.

nevka 14:27
14:31

En termes de combustible, soluciona el problema.

nevka 14:31
14:34

Aquí tinc una foto d'un lloc a Kentucky.

imogine 14:34
14:36

Aquests són els sobrants, el 99 percent,

nevka 14:36
14:38

d'on han tret la part que es crema actualment,

nevka 14:38
14:40

així que s'anomena urani empobrit.

nevka 14:40
14:43

Podria donar energia als Estats Units durant centenars d'anys.

nevka 14:43
14:46

I, només filtrant l'aigua del mar en un procés sense cost,

nevka 14:46
14:51

tindries prou energia per a tota la vida de la resta del planeta.

nevka 14:51
14:55

Així que, ja sabeu, hi ha molts reptes per davant,

nevka 14:55
15:00

però és un exemple de les centenars i centenars d'idees

nevka 15:00
15:03

que necessitem per a avançar.

nevka 15:03
15:06

Així que pensem, com ens hauriem de mesurar?

nevka 15:06
15:09

Com hauria de ser el nostre butlletí de notes?

nevka 15:09
15:12

Bé, anem cap on hem d'anar

nevka 15:12
15:14

i després mirem al punt mig.

imogine 15:14
15:19

Per l'any 2050, han sentit a molta gent parlar d'aquesta reducció del 80 percent.

nevka 15:19
15:23

Això és molt important, que hi arribem.

imogine 15:23
15:27

I aquest 20 percent s'utilitzarà per a les necessitats dels països pobres,

nevka 15:27
15:29

com l'agricultura.

nevka 15:29
15:33

Tant de bo haguem netejat els boscos, el ciment.

imogine 15:33
15:36

Així que, per a arribar a aquest 80 percent,

imogine 15:36
15:40

els països desenvolupats, incloent països com la Xina,

nevka 15:40
15:45

hauran de canviar la seva generació d'energia per complert.

imogine 15:45
15:51

Aleshores, el seguent grau és, estem implantant aquesta tecnologia de zero-emissions?

imogine 15:51
15:53

l'hem implantada en tots els països desenvolupats?

nevka 15:53
15:56

i estem en procés de dur-la a tot arreu?

nevka 15:56
15:58

Això és súper important.

nevka 15:58
16:02

És un element clau per a aprovar el nostre butlletí de notes.

nevka 16:02
16:07

Així que, resumint des d'aquí, com hauria de ser el nostre butlletí de notes?

nevka 16:07
16:09

Bé, de nou, hauria de tenir dos elements.

nevka 16:09
16:13

Hauriem de passar per totes aquestes mesures d'eficiència per començar a tenir reduccions.

nevka 16:13
16:16

Quant menys emetem, menys serà la suma de CO2,

nevka 16:16
16:18

i, per tant, menor la temperatura.

nevka 16:18
16:21

Però d'algunes maneres, la nota que aconseguim aquí,

imogine 16:21
16:25

fent coses que no ens duguin cap a grans reduccions,

nevka 16:25
16:29

és només igual, o inclús menys, important que l'altra,

nevka 16:29
16:33

que és la peça d'innovació d'aquests avenços.

nevka 16:33
16:36

Aquesta avenços, que necessitem que passin a màxima velocitat,

nevka 16:36
16:39

i que podem mesurar en termes d'empreses,

nevka 16:39
16:42

projectes pilot, regulacions que hagin canviat.

nevka 16:42
16:45

Hi ha molts grans llibres que s'han escrit sobre això.

imogine 16:45
16:48

El llibre d'Al Gore, "La nostra opció"

nevka 16:48
16:51

i el llibre de David McKay, "Energia Sostenible Sense Aire Calent".

nevka 16:51
16:54

Realment ho estudien i creen un marc

nevka 16:54
16:56

per a que això es pugui discutir ampliament,

nevka 16:56
16:59

perquè necessitem un gran recolzament per a això.

nevka 16:59
17:01

Hi ha moltes coses que han de passar.

nevka 17:01
17:03

Així que això és un desig.

nevka 17:03
17:07

És un desig molt concret que inventem aquesta tecnologia.

imogine 17:07
17:10

Si em donessiu només un desig pels propers 50 anys,

nevka 17:10
17:12

podria escollir qui és president,

nevka 17:12
17:15

podria escollir una vacuna, que és una cosa que m'encanta,

nevka 17:15
17:17

o podria escollir que aquesta cosa

imogine 17:17
17:21

que divideix el cost per la meitat i que no emet CO2 s'inventi,

nevka 17:21
17:23

això és el que triaria.

nevka 17:23
17:25

Aquesta és la que té un impacte més gran.

imogine 17:25
17:27

Si no aconseguim aquest desig,

nevka 17:27
17:31

la divisió entre la gent que pensa en el curt i el llarg termini serà terrible,

nevka 17:31
17:34

entre els Estats Units i la Xina, entre els països pobres i els rics,

imogine 17:34
17:39

i la majoria de les vides d'aquests dos mil milions serà molt pitjor.

nevka 17:39
17:41

Així que, què hem de fer?

imogine 17:41
17:46

Per a què els estic demanant que donin un pas endavant i s'uneixin?

nevka 17:46
17:49

Hem d'aconseguir més inversió en recerca.

nevka 17:49
17:51

Quan països es reuneixen en llocs com Copenhagen,

nevka 17:51
17:54

no haurien de discutir només sobre el CO2.

nevka 17:54
17:56

Haurien de discutir aquesta agenda d'innovació,

nevka 17:56
18:01

i es quedarien atònits dels ridículs nivells de despesa

nevka 18:01
18:03

d'aquests enfocs innovadors.

nevka 18:03
18:07

Necessitem incentius del mercat, taxes de CO2, mercat de bons de carboni,

nevka 18:07
18:10

alguna cosa que difongui aquesta senyal del preu.

nevka 18:10
18:12

Hem de fer que es difongui el missatge.

nevka 18:12
18:15

Hem de fer que aquest diàleg sigui més racional, mes comprensible,

imogine 18:15
18:18

incloent els passos que el govern faci.

nevka 18:18
18:22

És un desig important, però és una cosa que crec que podem assolir.

nevka 18:22
18:24

Gràcies.

nevka 18:24
18:35

(Aplaudiments)

nevka 18:35
18:37

Gràcies.

nevka 18:37
18:39

Chris Anderson: Gràcies. Gràcies.

nevka 18:39
18:44

(Aplaudiments)

nevka 18:44
18:50

Gràcies. Per a entendre més sobre Terrapower, d'acord?

nevka 18:50
18:55

Vull dir, primer, pots donar-nos una idea de quin nivell d'inversió estem parlant?

imogine 18:55
18:59

Bill Gates: Per a fer el software, adquirir el super-ordinador,

imogine 18:59
19:01

fitxar tots els científics, cosa que ja hem fet,

nevka 19:01
19:04

això són només desenes de mil.lions,

nevka 19:04
19:07

i fins i tot un cop hem testejat els nostres materials en un reactor rus

nevka 19:07
19:11

per a estar segurs que els nostres materials funcionen correctament,

nevka 19:11
19:13

només pujarà a centenars de milions.

imogine 19:13
19:16

El problema és construir el reactor pilot,

imogine 19:16
19:21

trobar els diversos mil.lers de milions, trobar el regulador, la localització

nevka 19:21
19:23

que construeixi el primer d'ells.

nevka 19:23
19:27

Un cop tinguem fet el primer, si funciona com se suposa que ho ha de fer,

nevka 19:27
19:31

aleshores queda tot clar, perquè el model econòmic, la densitat d'energia

nevka 19:31
19:33

són molt diferents de l'energia nuclear tal i com la coneixem.

nevka 19:33
19:37

CA: Aleshores, per a entendre-ho bé, això implica construir molt profund a terra

nevka 19:37
19:41

gairebé una mena de columna de combustible nuclear,

nevka 19:41
19:43

d'aquesta mena d'urani empobrit,

nevka 19:43
19:46

i que el procés comença a dalt i va baixant?

nevka 19:46
19:49

BG: Correcte. Avui, sempre estem alimentant el reactor,

nevka 19:49
19:52

i tenim molta gent i molts controls que poden anar malament,

nevka 19:52
19:55

aquesta cosa que has d'obrir i moure coses cap a endins i enfora.

nevka 19:55
19:57

Això no està bé.

imogine 19:57
20:02

Així que, si tens combustible barat que pots posar durant 60 anys en...

nevka 20:02
20:04

imaginem-nos-ho com un tronc...

nevka 20:04
20:07

enterrar-ho i no tenir aquestes complicacions.

nevka 20:07
20:12

I s'està allà cremant durant seixanta anys, i després ja està.

nevka 20:12
20:16

CA: És una central nuclear qué soluciona la seva propia gestió de residus.

nevka 20:16
20:18

BG: Sí. Bé, el què passa amb els residus,

nevka 20:18
20:23

els pots deixar allà... hi ha molts menys residus d'aquesta manera...

nevka 20:23
20:25

també pots agafar-lo,

nevka 20:25
20:28

i posar-lo dins d'un altre i cremar-lo.

nevka 20:28
20:32

I comencem agafant els residus que existeixen avui en dia,

imogine 20:32
20:36

que es troben en aquestes piscines de refredament o en cubes seques per reactor.

nevka 20:36
20:38

Aquest és el combustible amb el que podem començar.

nevka 20:38
20:41

Així que, el què ha estat un problema per a aquests reactors

imogine 20:41
20:43

és el que alimenta els nostres,

nevka 20:43
20:46

i estas reduint el volum de residus de manera espectacular

nevka 20:46
20:48

al llarg d'aquest procés.

nevka 20:48
20:50

CA: Però en el teu discurs a gent diferent de tot el món

nevka 20:50
20:52

sobre les possibilitats que hi ha,

nevka 20:52
20:55

on hi ha més interès en fer coses amb això?

nevka 20:55
20:58

BG: Bé, no hem triat un lloc en particular,

nevka 20:58
21:06

i hi ha totes aquestes regles tan interessants sobre la divulgació de qualsevol cosa que sigui nuclear

nevka 21:06
21:08

així que tenim molt d'interès,

nevka 21:08
21:12

hi ha gent de l'empresa que ha estat a Russia, India, Xina.

nevka 21:12
21:14

Vaig estar aquí amb el Secretari d'Energia,

nevka 21:14
21:18

parlant sobre com encabir això en l'agenda d'energia.

imogine 21:18
21:21

Així que sóc optimista. Saps que els francesos i els japonesos han fet una mica de feina.

nevka 21:21
21:25

Aquesta és una variant de coses que ja s'han fet.

nevka 21:25
21:29

És un avanç important, però és un reactor ràpid,

nevka 21:29
21:31

i molts països n'han construit,

nevka 21:31
21:36

així que aquell que hagi construit un reactor ràpid, és un candidat per a ser el primer que en faci un.

nevka 21:36
21:41

CA: Així que, dins del teu cap, escala de temps i probabilitat

nevka 21:41
21:44

de fer que una cosa així sigui possible?

nevka 21:44
21:49

BG: Bé, necessitem, per una d'aquestes coses d'electro-generació a gran escala

nevka 21:49
21:51

que és molt barata,

imogine 21:51
21:55

tenim 20 anys per a inventar i 20 per a implementar.

nevka 21:55
22:00

Aquest és més o menys el termini que els models mediambientals

nevka 22:00
22:02

ens han ensenyat que hem d'assolir.

nevka 22:02
22:07

I, com saps, Terrapower, si les coses van bé, que és molt desitjar,

nevka 22:07
22:09

podria fàcilment acomplir-ho.

nevka 22:09
22:12

Hi ha, afortunadament, dotzenes d'empreses,

nevka 22:12
22:14

que necessitem que siguin centenars,

nevka 22:14
22:16

que, de la mateixa manera, si la seva ciència funciona,

nevka 22:16
22:19

si el finançament per a les seves plantes pilot va bé,

nevka 22:19
22:21

poden competir per a això.

nevka 22:21
22:23

I és millor si uns quants se'n surten,

imogine 22:23
22:26

perquè pots utilitzar una barreja d'aquestes coses.

nevka 22:26
22:28

Certament necessitem que un se'n surti.

nevka 22:28
22:31

CA: En termes de possibles canvis de joc a gran escala,

nevka 22:31
22:34

és aquest el més gran que coneixes?

nevka 22:34
22:38

BG: Un avenç energètic revolucionari és el més important.

imogine 22:38
22:40

Ho seria, fins i tot sense les restriccions mediambientals,

imogine 22:40
22:45

però la restricció mediambiental ho fa encara més important.

imogine 22:45
22:48

En temes nuclears, hi ha altres innovadors.

nevka 22:48
22:51

Ja saps, no coneixem la seva feina tan bé com coneixem aquesta,

nevka 22:51
22:54

però els modulars, això és un enfoc diferent.

imogine 22:54
22:58

Hi ha un tipus de reactor líquid, que sembla una mica difícil,

nevka 22:58
23:00

però potser diguin el mateix de nosaltres.

nevka 23:00
23:03

Així que n'hi ha de diferents,

nevka 23:03
23:06

però la bellesa d'això es que una molècula d'urani

nevka 23:06
23:10

té milions de vegades més energia que una molècula de, diguem, carbó,

nevka 23:10
23:13

i, si pots gestionar la part negativa,

nevka 23:13
23:16

que essencialment és la radiació.

nevka 23:16
23:19

l'empremta i el cost, el potencial,

nevka 23:19
23:21

en termes de l'efecte en el sòl i altres coses,

nevka 23:21
23:25

s'ha de posar gairebé en una categoria especial.

nevka 23:25
23:29

CA; Si no funciona, què fem?

nevka 23:29
23:33

Hem de prendre mesures d'emergència

nevka 23:33
23:36

per a intentar mantenir estable la temperatura de la terra?

nevka 23:36
23:38

BG: Si arribem a aquesta situació,

nevka 23:38
23:43

és com si haguéssis estat sobrealimentan-te i estiguéssis a punt de tenir un atac de cor.

nevka 23:43
23:47

On vas aleshores? Potser necessitis una operació de cor o una cosa semblant.

nevka 23:47
23:51

Hi ha una linia d'investigació en una cosa anomenada geoenginyeria,

nevka 23:51
23:54

que són diverses tècniques que endarreririen l'escalfament

imogine 23:54
23:57

i ens donarien 20 o 30 anys per a posar-nos d'acord.

nevka 23:57
23:59

Ara, això només és una pòlissa s'asegurança.

nevka 23:59
24:01

Esperem que no ho haguem de fer.

nevka 24:01
24:03

Hi ha gent que diu que no hauriem ni de treballar en aquesta pòlissa d'assegurança

nevka 24:03
24:05

perquè ens tornaria mandrosos,

imogine 24:05
24:09

que continuariem menjant perquè sabem que la cirurgia cardíaca és allà per a salvar-nos.

nevka 24:09
24:12

No estic segur que això sigui intel-ligent, donada la importància del problema,

nevka 24:12
24:16

però ara hi ha la discussió dels geoenginyers

imogine 24:16
24:20

sobre, hauriem de tenir això a la butxaca en cas que les coses passin més ràpid,

nevka 24:20
24:23

o aquesta innovació vagi més lenta del què esperem.

nevka 24:25
24:30

CA: Escèptics del canvi climàtic: si tingués una frase o dos per a ells,

nevka 24:30
24:34

com els convenceria que estan equivocats?

nevka 24:35
24:39

BG: Bé, desafortunadament, els escèptics venen de diferents bandes.

nevka 24:39
24:43

Els que tenen arguments científics són molt pocs.

nevka 24:43
24:46

Estan dient que hi ha efectes de retroalimentació

nevka 24:46
24:48

que tenen a veure amb núvols que compensen les coses?

imogine 24:48
24:51

Hi ha molt, molt poques coses que mostrin

nevka 24:51
24:54

que hi ha una possibilitat entre un mil.lio d'aquestes coses.

nevka 24:54
24:57

El principal problema que tenim és com amb el SIDA.

nevka 24:57
25:01

Si comets un error ara, el pagues més tard.

nevka 25:01
25:05

I com quan tens tot de problemes urgents,

imogine 25:05
25:08

la idea de que patir ara té a veure amb obtenir un guany més endavant...

nevka 25:08
25:11

i és un dolor una mica incert.

nevka 25:11
25:17

De fet, l'informe de l'IPCC, que no és necessariament el pitjor dels casos,

imogine 25:17
25:19

i hi ha gent en el món desenvolupat que miren l'IPCC

imogine 25:19
25:23

i diuen, d'acord, no és un problema tan gros.

imogine 25:23
25:27

El fet és que és aquesta part incerta és la que hauria de moure'ns cap aquí.

nevka 25:27
25:30

Però el meu somni és que si ho pots fer econòmic,

nevka 25:30
25:32

i acompleix els requeriments de CO2,

imogine 25:32
25:34

aleshores els escèptics digui, d'acord,

nevka 25:34
25:36

m'és igual que no emeti CO2,

nevka 25:36
25:38

desitjaria que no emetés CO2,

nevka 25:38
25:42

però suposo que acceptaré perquè és més barat que el què teniem.

nevka 25:42
25:46

(Aplaudiments)

imogine 25:46
25:50

CA: Així que, aquesta seria la teva resposta als arguments de'n Bjorn Lomborg,

nevka 25:50
25:54

que bàsicament si gastem tota aquesta energia en solventar el problema del CO2,

nevka 25:54
25:56

farà oblidar tots els teus altres objectius

nevka 25:56
25:59

d'intentar desfer-te de la pobresa del món, de la malaria, etc,

imogine 25:59
26:03

que és una despesa estúpida de recursos de la Terra el posar diners en això

nevka 26:03
26:05

quan hi ha coses millors que podem fer.

nevka 26:05
26:08

BG: Bé, la despesa actual en R+D...

imogine 26:08
26:12

diguem que els Estats Units hauria de gastar 10 mil milions més del què es gasta ara

nevka 26:12
26:14

no és tan terirble.

imogine 26:14
26:16

No hauria de fer-nos oblidar les altres coses.

nevka 26:16
26:19

Quan entres en grans xifres, i en això la gent raonable pot no estar-hi d'acord,

imogine 26:19
26:22

es quan tens una cosa que és no-econòmica i ho estàs intentant financiar.

nevka 26:22
26:25

Això, per a mi, és principalment un desbaratament.

imogine 26:25
26:28

A menys que estiguis molt aprop i estiguis finançant la corba d'aprenentatge

nevka 26:28
26:30

et sortirà molt barat.

nevka 26:30
26:34

Crec que hauriem de provar més coses que tinguin potencial

nevka 26:34
26:36

per ser molt menys cars.

nevka 26:36
26:41

Si l'intercanvi en el que entres es, fem l'energia super-cara,

nevka 26:41
26:43

aleshores els rics s'ho poden permetre.

nevka 26:43
26:46

Vull dir, tots nosaltres podriem pagar cinc vegades més per la nostra energia

nevka 26:46
26:48

i no canviar el nostre estil de vida.

nevka 26:48
26:50

El desastre és per aquests dos mil milions.

nevka 26:50
26:52

I fins i tot en Lomborg ha canviat.

nevka 26:52
26:57

El seu numeret ara és, perquè no s'està discutint més l'R+D?

nevka 26:57
26:59

Encara està, pels seus arguments anteriors,

nevka 26:59
27:01

associat al costat dels escèptics,

nevka 27:01
27:04

però s'ha adonat que està bastant sol a la seva banda,

imogine 27:04
27:07

i per això fa l'argument de la R+D.

nevka 27:07
27:12

I per això hi ha un fil argumental d'una cosa que crec que és inapropiada.

imogine 27:12
27:15

La R+D, és una bogeria la poca finançació que té.

nevka 27:15
27:18

CA: Bé, Bill, suposo que parlo en nom de la majoria de gent aquí

nevka 27:18
27:21

quan dic que espero que el teu somni es faci realitat. Moltes gràcies.

nevka 27:21
27:23

BG: Gràcies.

nevka 27:23
27:26

(Aplaudiments)