Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Bill Gates on energy: Innovating to zero! in Bulgarian

Last Modified By Time Content
mapyourmoments 00:01
00:05

Днес ще говоря за енергия и климат.

mapyourmoments 00:05
00:07

Може да изглежда малко изненадващо, защото

yolina 00:07
00:12

във фондацията по цял ден се занимавам с ваксини и семена,

yolina 00:12
00:15

с нещата, които е нужно да изобретяваме и предоставяме

yolina 00:15
00:20

на най-бедните два милиарда души за да им помогнем да имат по-добър живот.

mapyourmoments 00:20
00:25

Но енергията и климатът са изключително важни за тези хора,

mapyourmoments 00:25
00:30

всъщност, по-важни, отколкото за когото и да било друг на планетата.

mapyourmoments 00:30
00:35

Влошаването на климата означава, че дълги години посевите им няма да растат.

yolina 00:35
00:38

Ще има твърде много или недостатъчно дъжд.

mapyourmoments 00:38
00:40

Нещата ще се променят по начини,

mapyourmoments 00:40
00:44

които крехката им среда просто не може да поддържа.

yolina 00:44
00:49

А това би довело до глад, несигурност и тревога.

mapyourmoments 00:49
00:53

Климатичните промени ще бъдат ужасни за тях.

mapyourmoments 00:53
00:56

Цената на енергията също е много важна за тях.

mapyourmoments 00:56
00:59

Всъщност, ако може да се избере само едно нещо, чиято цена да се понижи,

yolina 00:59
01:03

за да се намали бедността, очевидният избор би бил енергията.

yolina 01:03
01:07

Цената на енергията спада с течение на времето.

yolina 01:07
01:13

Всъщност, прогресът на цивилизацията се базира на усъвършенстването на енергията.

yolina 01:13
01:17

Въглищната революция е поддържала индустриалната революция,

mapyourmoments 01:17
01:23

и, дори в началото на ХХ век, сме преживели много бърз спад в цената на електричеството,

mapyourmoments 01:23
01:26

затова имаме хладилници, климатици,

mapyourmoments 01:26
01:30

можем да произвеждаме модерни материали и да правим толкова много неща.

yolina 01:30
01:37

Богатият свят няма проблем с електричеството.

yolina 01:37
01:44

Но поевтиняването на електричеството... да кажем, ако цената му спадне двойно...

yolina 01:44
01:46

води до ново затруднение -

yolina 01:46
01:50

това затруднение е свързано с въглеродния двуокис (СО2).

mapyourmoments 01:50
01:53

СО2 затопля планетата,

yolina 01:53
01:59

а уравнението за СО2 всъщност е съвсем недвусмислено.

yolina 01:59
02:03

Ако се сумира изхвърления СО2,

mapyourmoments 02:03
02:06

това води до повишаване на температурата,

yolina 02:06
02:10

от което следват някои много негативни последствия.

yolina 02:10
02:13

Последствия върху климата и, вероятно по-лошо, странични ефекти

yolina 02:13
02:18

в резултат от това, че природните екосистеми не могат да се настроят към бързите промени,

yolina 02:18
02:21

и водят до сривове в самите екосистемите.

yolina 02:21
02:24

Точното изчисление на това

yolina 02:24
02:28

как дадено повишение на СО2 ще доведе до температурна промяна

yolina 02:28
02:30

и къде са положителните отзиви,

yolina 02:30
02:33

е с известна несигурност, но не много.

yolina 02:33
02:36

И със сигурност има несигурност за това колко лоши ще бъдат тези последствия,

mapyourmoments 02:36
02:39

но ще бъдат изключително лоши.

yolina 02:39
02:41

Питал съм няколко пъти водещи учени -

yolina 02:41
02:44

наистина ли трябва да сведем емисиите близо до нула?

yolina 02:44
02:47

Не може ли просто ги да намалим наполовина или с четвърт?

yolina 02:47
02:51

И отговорът е, че ако не стигнем близо до нула,

mapyourmoments 02:51
02:53

температурата ще продължи да се повишава.

mapyourmoments 02:53
02:55

И така, това е голямо предизвикателство.

yolina 02:55
03:00

Много различно е от това, да сме в камион, висок 12 фута, и се опитваме да минем под 10-футов мост

yolina 03:00
03:03

и да можем някак си да се промъкнем отдолу.

yolina 03:03
03:07

Това е нещо, което трябва да сведем до нула.

yolina 03:07
03:11

Всяка година отделяме много въглероден двуокис,

mapyourmoments 03:11
03:13

над 26 милиарда тона.

yolina 03:13
03:17

На всеки американец се падат около 20 тона.

yolina 03:17
03:20

На хората в бедните страни се пада по-малко от един тон.

yolina 03:20
03:24

Това прави средно около пет тона на човек на планетата.

mapyourmoments 03:24
03:26

И някак трябва да направим промени,

yolina 03:26
03:29

които да сведат това количество до нула.

yolina 03:29
03:31

За сега то постоянно се покачва.

yolina 03:31
03:36

С различни икономически промени можехме да изравним покачването,

mapyourmoments 03:36
03:39

така че трябва да преминем от бързо покачване

mapyourmoments 03:39
03:42

към спадане, и то спадане чак до нула.

mapyourmoments 03:42
03:44

Това уравнение има четири фактора.

mapyourmoments 03:44
03:46

Малко умножение.

yolina 03:46
03:49

От ляво имаме СО2, което искаме да сведем до нула,

yolina 03:49
03:53

и това ще се базира на броя хора,

mapyourmoments 03:53
03:56

услугите, които използва средно всяко лице,

mapyourmoments 03:56
03:59

средната енергия за всяка услуга

mapyourmoments 03:59
04:03

и СО2, който се излъчва за единица енергия.

yolina 04:03
04:05

Да разгледаме всеки от тези фактори

yolina 04:05
04:09

и да видим как можем да сведем уравнението до нула.

yolina 04:09
04:13

Вероятно всеки фактор ще трябва доста да се доближи до нула.

mapyourmoments 04:13
04:16

Това е гимназиална алгебра,

yolina 04:16
04:18

но нека ги разгледаме отделно.

yolina 04:18
04:20

Първо имаме населението.

mapyourmoments 04:20
04:23

В света днес има 6,8 милиарда души.

yolina 04:23
04:25

Тенденцията е да достигне скоро до около девет милиарда.

yolina 04:25
04:29

Ако се справим наистина страхотно с новите ваксини,

yolina 04:29
04:31

здравеопазването, ползите от репродуктивно здраве,

yolina 04:31
04:35

можем да го понижим тенденцията вероятно с 10 или 15 процента,

yolina 04:35
04:39

но сега виждаме повишаване с около 1,3.

mapyourmoments 04:39
04:42

Вторият фактор са услугите, които използваме.

mapyourmoments 04:42
04:44

Това включва всичко -

yolina 04:44
04:48

храната, която консумираме, дрехите, телевизията, отоплението.

yolina 04:48
04:51

Това са все хубави неща,

yolina 04:51
04:54

и намаляването на бедността означава, че тези услуги

yolina 04:54
04:56

ще са достъпни за почти всички на планетата.

yolina 04:56
05:00

И това би било чудесно.

yolina 05:00
05:02

В богатия свят, вероятно най-богатия един милиард,

yolina 05:02
05:04

мож би бихме могли да пестим и да използваме по-малко ресурси,

yolina 05:04
05:08

но ежегодно средната консумация ще се повишава,

yolina 05:08
05:12

и така като цяло ще достигне над двойно повече

mapyourmoments 05:12
05:15

от услугите, доставяни на лице.

yolina 05:15
05:17

Да вземем една елементарна услуга

mapyourmoments 05:17
05:20

Имате ли осветление в къщата си, за да може да четете домашното си -

yolina 05:20
05:22

защото тези деца нямат, така че излизат навън

yolina 05:22
05:26

и четат учебниците си под уличните лампи.

yolina 05:27
05:31

А сега - ефективност, Е, енергията за всяка услуга,

mapyourmoments 05:31
05:33

тук най-сетне имаме някои добри новини.

mapyourmoments 05:33
05:35

Имаме нещо, което не се покачва.

yolina 05:35
05:38

Чрез различни изобретения и нови начини за осветление

mapyourmoments 05:38
05:43

чрез различни типове коли, различни начини за строене на сгради.

yolina 05:43
05:46

има много услуги, където използваната енергия

yolina 05:46
05:50

може да се понижи доста устойчиво,

mapyourmoments 05:50
05:53

при някои индивидуални услуги - да се понижи до 90 процента.

yolina 05:53
05:56

При други, например при производството на изкуствен тор,

yolina 05:56
05:58

или при въздушния транспорт,

yolina 05:58
06:02

възможностите за понижение са далеч, далеч по-малко.

yolina 06:02
06:04

И така, като цяло, ако сме оптимисти,

mapyourmoments 06:04
06:11

може да получим трикратно, или дори шесткратно съкращаване.

yolina 06:11
06:14

Но при тези първи три фактора

mapyourmoments 06:14
06:19

стигнахме от 26 милиарда до, в най-добрия случай, може би 13 милиарда тона,

yolina 06:19
06:21

което просто не е достатъчно.

yolina 06:21
06:23

Затова, нека погледнем четвъртия фактор -

yolina 06:23
06:25

той ще е ключов -

mapyourmoments 06:25
06:31

и това е количеството СО2, излъчвано за всяка единица енергия.

yolina 06:31
06:35

И така, въпросът е: може ли то наистина да се сведе до нула?

mapyourmoments 06:35
06:37

Ако се горят въглища, не.

mapyourmoments 06:37
06:39

Ако се гори природен газ, не.

yolina 06:39
06:42

Почти всеки начин за производство на електричество днес

yolina 06:42
06:48

освен възобновяемото и ядреното производство, отделя СО2.

yolina 06:48
06:51

Това, което ще трябва да направим в глобален мащаб,

mapyourmoments 06:51
06:54

е да създадем нова система.

mapyourmoments 06:54
06:56

Нужни са ни енергийни чудеса.

yolina 06:56
07:00

Като казвам "чудеса", нямам предвид нещо, което е невъзможно.

mapyourmoments 07:00
07:05

Микропроцесорът е чудо. Персоналният компютър е чудо.

mapyourmoments 07:05
07:08

Интернет и неговите услуги са чудо.

yolina 07:08
07:13

Хората тук са участвали в създаването на много чудеса.

mapyourmoments 07:13
07:15

Обикновено нямаме краен срок,

mapyourmoments 07:15
07:17

при който трябва да направиш чудото до определена дата.

yolina 07:17
07:21

Обикновено просто опитваш, и понякога се получава, друг път не.

yolina 07:21
07:25

Но в този случай, ще трябва да вървим с пълна скорост

yolina 07:25
07:30

и да постигнем чудо при доста стегнат времеви график.

yolina 07:30
07:33

Помислих си, как всъщност бих могъл да представя това?

yolina 07:33
07:35

Има ли някакъв вид естествена илюстрация,

yolina 07:35
07:40

някаква демонстрация, която би грабнала въображението на хората тук?

yolina 07:40
07:44

Сетих се как преди година говорих за комарите,

yolina 07:44
07:46

и това някак се хареса на публиката.

mapyourmoments 07:46
07:48

(Смях)

yolina 07:48
07:51

Презентацията наистина ги заангажира с идеята, че

mapyourmoments 07:51
07:54

разбирате ли, има хора, които живеят с комари.

yolina 07:54
07:59

А за енергията ми хрумна само едно

yolina 07:59
08:02

реших, че ще пусна няколко светулки

yolina 08:02
08:06

които ще бъдат моят принос към околната среда тази година.

yolina 08:06
08:09

Тук имаме няколко естествени светулки.

yolina 08:09
08:12

Казаха ми, че не хапят, всъщност те може дори да не излязат от буркана.

mapyourmoments 08:12
08:15

(Смях)

yolina 08:15
08:20

Има всякакви трикови решения като това със светулките,

yolina 08:20
08:22

но те всъщност не допринасят особено.

yolina 08:22
08:26

Нужни са ни решения, едно или няколко,

yolina 08:26
08:30

с невероятен мащаб

mapyourmoments 08:30
08:32

и невероятна надеждност,

yolina 08:32
08:35

и макар че хората работят в много посоки,

yolina 08:35
08:39

аз виждам само пет, в които могат да постигнат големи резултати.

mapyourmoments 08:39
08:44

Отхвърлих прилива, геотермала, топенето, биогоривата.

mapyourmoments 08:44
08:46

Те може да имат известен принос,

yolina 08:46
08:48

а ако могат да се справят по-добре, отколкото очаквам, още по-хубаво,

yolina 08:48
08:50

но тезата ми тук е

yolina 08:50
08:54

че ще трябва да работим по всеки от изброените пет фактора

yolina 08:54
08:58

и не можем да се откажем от никой от тях, защото изглеждат обезсърчаващи,

yolina 08:58
09:02

защото при всеки от тях има значителни предизвикателства.

yolina 09:02
09:04

Да разгледаме първо употребата на изкопаеми горива,

yolina 09:04
09:08

горенето на въглища или на природен газ.

yolina 09:08
09:11

Онова, което е нужно да се направи изглежда просто, но не е,

yolina 09:11
09:17

е да се вземе целият изгорен СО2,

mapyourmoments 09:17
09:20

да се херметизира, да се втечни, да се сложи някъде

yolina 09:20
09:22

и да се надяваме, че ще си остане там.

yolina 09:22
09:26

Имаме някои пилотни проекти, с които този процес е осъществим до 60 или 80 %,

yolina 09:26
09:30

но да се стигне до 100% реализация ще бъде проблемно

yolina 09:30
09:36

и ще е трудно да се разберем къде точно да съхраняваме количествата СО2,

yolina 09:36
09:39

но най-сериозен е дългосрочния въпрос.

yolina 09:39
09:41

Как можем да сме сигурни?

yolina 09:41
09:45

Кой ще гарантира безопасността на нещо, което е буквално милиарди пъти по-голямо

yolina 09:45
09:49

от който и да е тип отпадък, за който може да се сети човек, като ядрени или други подобни?

yolina 09:49
09:52

Това е огромен обем.

yolina 09:52
09:54

Така че е задачата е трудна.

yolina 09:54
09:56

После да разгледаме ядреното гориво.

yolina 09:56
09:59

При него също има три големи проблема.

mapyourmoments 09:59
10:03

Цената, особено във високо регулирани страни, е висока.

yolina 10:03
10:07

Сигурността, наистина да се чувстваме уверени, че нищо няма да се обърка,

yolina 10:07
10:10

и въпреки, че с ядреното гориво работят хора,

yolina 10:10
10:13

то няма да се използва за производство на оръжия.

yolina 10:13
10:15

И накрая, какво да се прави с отпадъците?

yolina 10:15
10:18

Те не са много, но и за тях трябва да се погрижим

yolina 10:18
10:20

Хората трябва да се чувстват комфортно по въпроса с ядрените отпадъци

yolina 10:20
10:25

Имаме три много трудни, вероятно разрешими, проблеми

yolina 10:25
10:27

и трябва да работим по тях.

mapyourmoments 10:27
10:30

Последните три от петте съм групирал заедно.

yolina 10:30
10:34

Обикновено ги наричаме възобновими източници.

yolina 10:34
10:38

Макар и да е чудесно, че те не изискват гориво,

yolina 10:38
10:40

те имат своите недостатъци.

yolina 10:40
10:46

Единият е, че съхраняемостта на енергията, събирана чрез тези технологии,

yolina 10:46
10:48

е далеч по-ниска от тази в електроцентралите

yolina 10:48
10:52

Това е фермерство за енергия, нужни са много квадратни мили,

yolina 10:52
10:57

хиляди пъти повече място, от колкото за нормална енергийна централа.

yolina 10:57
11:00

Също така, това са непостоянни източници.

mapyourmoments 11:00
11:03

Слънцето не свети по цял ден, не свети всеки ден,

mapyourmoments 11:03
11:06

вятърът също не духа постоянно.

yolina 11:06
11:08

Ако зависим от тези източници,

yolina 11:08
11:11

трябва да можем да си набавяме енергията

yolina 11:11
11:14

и през онези периоди, в която тя не е налична.

yolina 11:14
11:17

Имаме големи ценови предизвикателства.

yolina 11:17
11:19

Имаме предизвикателства при преноса на енергия.

yolina 11:19
11:22

Например - ако енергийния източник е извън страната ви -

yolina 11:22
11:24

ви е нужна не само технологията,

yolina 11:24
11:29

но трябва и да се справите с риска по вноса на енергията.

yolina 11:29
11:31

И накрая, проблема със съхранението.

yolina 11:31
11:34

За да представя измеренията на съхранението разгледах

yolina 11:34
11:37

всички типове батерии, които се произвеждат -

mapyourmoments 11:37
11:41

за коли, за компютри, за телефони, за фенерчета, за всичко

yolina 11:41
11:46

и ги сравних с количеството електроенергия, което използва светът.

yolina 11:46
11:50

Установих, че всички батерии, които правим сега,

yolina 11:50
11:54

биха могли да съхранят по-малко от 10 минути от енергията, която ползваме.

yolina 11:54
11:57

Нуждаем се голямо научно постижение,

yolina 11:57
12:01

което да бъде стократно по-добро

yolina 12:01
12:03

от решенията, с които разполагаме сега.

yolina 12:03
12:07

Не е невъзможно, но не е много лесно.

yolina 12:07
12:11

Това е проблем който възниква ако искаме непостоянните източници

yolina 12:11
12:15

да доставят, да кажем, 20 или 30 % от енергията, която ползваме.

yolina 12:15
12:17

Ако разчитаме на тях 100 процента,

yolina 12:17
12:22

ни е нужна невероятна батерия-чудо.

yolina 12:23
12:26

Сега, как ще продължим от тук нататък: какъв е правилният подход?

yolina 12:26
12:30

Проект "Манхатън" ли е това? Кое ще ни доведе до решение?

yolina 12:30
12:35

Нуждаем се от много фирми, които да работят по проблема, стотици.

mapyourmoments 12:35
12:38

По всеки от тези пет пътя са ни нужни поне сто души.

yolina 12:38
12:42

И мнозина от тях, бихте нарекли луди. Това е добре.

yolina 12:42
12:45

Мисля, че тук, в групата TED,

yolina 12:45
12:49

имаме много хора, които вече вървят в тази посока.

yolina 12:49
12:53

Бил Грос има няколко фирми, включително една, наречена "Исолар",

yolina 12:53
12:55

която има някои страхотни слънчеви топлинни технологии.

mapyourmoments 12:55
12:59

Винод Кносла инвестира в множество фирми,

yolina 12:59
13:03

които вършат чудесни неща и имат интересни възможности,

yolina 13:03
13:05

а аз се опитвам да ги подпомагам.

yolina 13:05
13:09

Ние с Нейтън Мирволд всъщност поддържаме една фирма,

yolina 13:09
13:13

която, вероятно изненадващо, работи по ядрения подход.

yolina 13:13
13:17

При ядрената енергия има някои иновации - модуларното, течното.

mapyourmoments 13:17
13:21

А иновациите в този отрасъл всъщност спряха доста отдавна,

yolina 13:21
13:26

така че факта, че са все пак има добри идеи, едва ли е изненадващ.

yolina 13:26
13:32

Идеята на Терапауър е, вместо да се гори част от уран,

mapyourmoments 13:32
13:35

единият процент, който е U235,

yolina 13:35
13:40

решихме да горим 99 процент, U238

mapyourmoments 13:40
13:42

Това е някак налудничава идея.

yolina 13:42
13:45

Хората отдавна говорят за нея,

yolina 13:45
13:49

но никога не са могли да симулират подобаващо дали ще проработи, или не,

yolina 13:49
13:52

но с идването на модерните суперкомпютри

yolina 13:52
13:54

симулацията е възможна, и да,

yolina 13:54
14:00

с правилен подход към материала изглежда, че ще проработи.

yolina 14:00
14:03

И тъй като се горят онези 99 процента,

yolina 14:03
14:07

има значително понижение на цената

yolina 14:07
14:11

При този подход можем да изгаряме отпадъците и да използваме като гориво

mapyourmoments 14:11
14:14

всички отпадъци от днешните реактори.

yolina 14:14
14:19

Вместо да се тревожим за тях, просто ги оползотворяваме. Страхотно е.

mapyourmoments 14:19
14:23

Вдишва този уран, докато върви. Така че е един вид като свещ.

yolina 14:23
14:27

Виждате, че тук има група данни, често наричана пътуващ вълнови реактор.

mapyourmoments 14:27
14:31

По отношение на гориво, това наистина решава проблема.

yolina 14:31
14:34

Ето снимка на едно място в Кентъки.

mapyourmoments 14:34
14:36

Това е остатъкът, 99-те процента,

mapyourmoments 14:36
14:38

при което са махнали частта, която горят сега,

yolina 14:38
14:40

затова се нарича обеднен уран.

mapyourmoments 14:40
14:43

Това би захранвало САЩ в продължение на стотици години.

yolina 14:43
14:46

И чрез просто филтриране на морска вода при евтин процес

yolina 14:46
14:51

бихме осигурили гориво за целия живот на останалата част от планетата.

mapyourmoments 14:51
14:55

Така че, разбирате ли, предстоят много предизвикателства,

mapyourmoments 14:55
15:00

но това е пример за стотиците и стотици идеи,

mapyourmoments 15:00
15:03

които трябва да придвижим напред.

yolina 15:03
15:06

Да помислим, как трябва да отчитаме напредъка?

yolina 15:06
15:09

Как трябва да изглежда доклада ни?

yolina 15:09
15:12

Нека да стигнем там, за където сме се запътили

mapyourmoments 15:12
15:14

а после да погледнем преходното.

yolina 15:14
15:19

Чували сте много хора да говорят за това 80-процентно съкращаване до 2050-та

yolina 15:19
15:23

Наистина е много важно да стигнем дотам.

yolina 15:23
15:27

А останалите 20 процента ще бъдат използвани за неща, ставащи в бедни страни,

mapyourmoments 15:27
15:29

все още известно земеделие.

mapyourmoments 15:29
15:33

Да се надяваме, че ще сме разчистили лесовъдството, цимента.

mapyourmoments 15:33
15:36

И така, за да стигнем до онези 80 процента,

mapyourmoments 15:36
15:40

развитите страни, включително страни като Китай,

yolina 15:40
15:45

ще трябва да превключат изцяло производството си на електричество.

yolina 15:45
15:51

Другият въпрос е - развиваме ли тази технология за нулеви емисии,

mapyourmoments 15:51
15:53

разгърнали ли сме я във всички развити страни

yolina 15:53
15:56

започнали ли сме процеса по въвеждането и другаде.

yolina 15:56
15:58

Това е много важно.

yolina 15:58
16:02

И е ключов елемент от съставянето на този доклад.

yolina 16:02
16:07

И така, да се върнем пак - как трябва да изглежда отчетът за 2020-та?

yolina 16:07
16:09

Трябва да има двата елемента.

yolina 16:09
16:13

Трябва да прегледаме ефективността, за да започнем да отчитаме понижение.

yolina 16:13
16:16

Колкото по-малко излъчваме, толкова по-малка ще бъде сумата от СО2,

yolina 16:16
16:18

следователно температурата ще спада.

yolina 16:18
16:21

Но в известно отношение нашия успех

yolina 16:21
16:25

при нещата, които не водят до значителни понижения,

yolina 16:25
16:29

е еднакво, или може би дори малко по-малко, важен от другата страна,

yolina 16:29
16:33

която е иновацията при научните постижения.

yolina 16:33
16:36

Тези научни постижения, трябва да движим с пълна скорост

yolina 16:36
16:39

и можем да ги измерим като брой компании,

yolina 16:39
16:42

пилотни проетни, регулации, които са били променени.

yolina 16:42
16:45

Има много страхотни книги, написани по въпроса.

mapyourmoments 16:45
16:48

Книгата на АЛ Гор, "Нашият избор"

mapyourmoments 16:48
16:51

и книгата на Дейвид Маккей, "Устойчива енергия без горещия въздух".

yolina 16:51
16:54

Те наистина се задълбочават в проблема и създават рамка

yolina 16:54
16:56

за широко обсъждане,

yolina 16:56
16:59

защото ни трябва широка подкрепа.

yolina 16:59
17:01

Трябва да се обединят много неща.

mapyourmoments 17:01
17:03

Така че, това е едно желание.

mapyourmoments 17:03
17:07

Много конкретно желание да изобретим тази технология.

mapyourmoments 17:07
17:10

Ако ми дадете само едно желание за следващите 50 години,

yolina 17:10
17:12

да избера кой да е президент,

yolina 17:12
17:15

или да избера ваксина - нещо, което обичам,

yolina 17:15
17:17

или да избера как

yolina 17:17
17:21

да избретим начин да се съкрати на две цената без намеса на СО2,

mapyourmoments 17:21
17:23

това е желанието, което бих избрал.

mapyourmoments 17:23
17:25

То ще бъде с най-огромен ефект.

yolina 17:25
17:27

Ако това желание не се сбъдне,

mapyourmoments 17:27
17:31

разделението между хората, които мислят краткосрочно и дългосрочно, ще бъде ужасно,

mapyourmoments 17:31
17:34

между САЩ и Китай, между бедни и богати страни,

yolina 17:34
17:39

и най-вече живота на онези два милиарда ще бъде далеч по-лош.

mapyourmoments 17:39
17:41

И така, какво трябва да направим?

yolina 17:41
17:46

Към какво ви призовавам да пристъпите от днес нататък?

yolina 17:46
17:49

Трябва ни повече изследователско финансиране.

mapyourmoments 17:49
17:51

Когато страните се събират на места като Копенхаген,

mapyourmoments 17:51
17:54

не трябва само да обсъждат СО2.

mapyourmoments 17:54
17:56

Трябва да обсъждат този иновационен дневен ред,

yolina 17:56
18:01

а ще бъдете поразени от смешно ниските разходи

yolina 18:01
18:03

по изследователско финансиране.

yolina 18:03
18:07

Нужни са ни пазарните поощрения, данък СО2, схемата "cap and trade",

mapyourmoments 18:07
18:10

нещо, което подава онзи ценови сигнал.

yolina 18:10
18:12

Нужно е да разпространим идеята.

yolina 18:12
18:15

Нужно е да направим този диалог по-рационален, по-разбираем,

mapyourmoments 18:15
18:18

включително стъпките, които предприема правителството.

yolina 18:18
18:22

Това е важно желание, но според мен е постижимо.

mapyourmoments 18:22
18:24

Благодаря.

mapyourmoments 18:24
18:35

(Аплодисменти)

mapyourmoments 18:35
18:37

Благодаря.

mapyourmoments 18:37
18:39

Крис Андесън: Благодаря. Благодаря.

mapyourmoments 18:39
18:44

(Аплодисменти)

yolina 18:44
18:50

Благодаря. Бих искал да разбера повече за Терапауър -

yolina 18:50
18:55

може ли първо да ни дадете представа от какъв мащаб е тази инвестиция?

yolina 18:55
18:59

Бил Гейтс: За да се направи реално софтуер чрез суперкомпютъра,

mapyourmoments 18:59
19:01

да се наемат всички велики учени, което сме направили,

yolina 19:01
19:04

са нужни само десетина милиона,

yolina 19:04
19:07

и дори да тестваме материалите си в руски реактор,

mapyourmoments 19:07
19:11

за да се уверим, че материалите ни работят подобаващо,

yolina 19:11
19:13

разходите биха стигнали до няколко стотин милиона.

mapyourmoments 19:13
19:16

Трудното е да се построи пилотният реактор,

yolina 19:16
19:21

финансирането е няколко милиарда, за да се открие регулатор, местоположението,

yolina 19:21
19:23

необходими за реалното построяване на реактора.

yolina 19:23
19:27

Щом реактора е готов, и ако работи според очакванията,

yolina 19:27
19:31

тогава е ясно като ден, защото финансирането, плътността на енергията

yolina 19:31
19:33

са толкова различни от познатата ни ядрена енергия.

mapyourmoments 19:33
19:37

КА: И така, за да разберем правилно - това включва строеж дълбоко в земята,

mapyourmoments 19:37
19:41

почти като вертикална колона от ядрено гориво,

yolina 19:41
19:43

от този вид използван уран,

mapyourmoments 19:43
19:46

а после процесът започва отгоре и някак върви надолу?

yolina 19:46
19:49

БГ: Точно така. Днес реакторът винаги трябва да се презарежда,

mapyourmoments 19:49
19:52

затова има много хора и много контроли, които може да се объркат,

mapyourmoments 19:52
19:55

заради това, че го отваряш, внасяш и изнасяш неща.

mapyourmoments 19:55
19:57

Това не е добре.

yolina 19:57
20:02

Но ако имаме много евтино гориво за следващите 60 години,

yolina 20:02
20:04

просто мислете за това като за група данни,

yolina 20:04
20:07

просто го оставяме и нямаме старите усложнения.

yolina 20:07
20:12

Оставяме го да си гори 60 години, и това е всичко.

mapyourmoments 20:12
20:16

КА: Това е ядрена електроцентрала със своя собствена вградена безотпадна технология.

mapyourmoments 20:16
20:18

БГ: Да. А какво се случва с отпадъците -

mapyourmoments 20:18
20:23

може да се оставят там... има много по-малко отпадъци при този подход...

mapyourmoments 20:23
20:25

после всъщност може да се вземат,

yolina 20:25
20:28

да се проложат при друг подход и пак да се използват.

yolina 20:28
20:32

Всъщност в началото ще вземем съществуващите днес отпадъци,

yolina 20:32
20:36

съхранявани в охлаждащи басейни или сухи варели край реактора.

yolina 20:36
20:38

Това ще е първоначалното ни гориво.

yolina 20:38
20:41

С други думи, онова което е било проблем при старите реактори

yolina 20:41
20:43

ще бъде това, което захранва новите,

yolina 20:43
20:46

и обема на отпадъците ще спадне доста драстично

mapyourmoments 20:46
20:48

при преминаването през този процес.

mapyourmoments 20:48
20:50

КА: А според вашите разговори с различни хора по света

mapyourmoments 20:50
20:52

за възможностите тук,

mapyourmoments 20:52
20:55

къде има най-голям интерес това наистина да се приложи на практика?

mapyourmoments 20:55
20:58

БГ: Е, не сме избрали определено място,

mapyourmoments 20:58
21:06

а и съществуват всички онези правила за тайна, свързани с всичко, наречено ядрено,

mapyourmoments 21:06
21:08

така че имаме голям интерес

mapyourmoments 21:08
21:12

и хора от фирмата са били в Русия, Индия, Китай.

mapyourmoments 21:12
21:14

Върнах се и се срещнах със секретаря на енергетиката тук,

mapyourmoments 21:14
21:18

говорихме как се вписва това в енергийния дневен ред.

mapyourmoments 21:18
21:21

Така че съм оптимист. Знаете ли, французите и японците са свършили известна работа.

mapyourmoments 21:21
21:25

Това е вариант на нещо, което е било правено.

mapyourmoments 21:25
21:29

Това е важен напредък, но е като бърз реактор,

mapyourmoments 21:29
21:31

а много страни са ги строили,

mapyourmoments 21:31
21:36

така че всеки, който е правил бърз реактор, е кандидат за място, където да се построи първият.

mapyourmoments 21:36
21:41

КА: А какви са според вас времевата рамка и вероятността

mapyourmoments 21:41
21:44

наистина да се направи нещо такова на живо?

yolina 21:44
21:49

БГ: За електрогенератор от подобен мащаб

mapyourmoments 21:49
21:51

това е много евтино,

yolina 21:51
21:55

имаме 20 години за да го изобретим, а после - 20 години да го въведем.

mapyourmoments 21:55
22:00

Това е един вид крайният срок, който моделите за околната среда

mapyourmoments 22:00
22:02

са ни показали, че трябва да спазим.

mapyourmoments 22:02
22:07

А, знаете ли, Терапауър - ако нещата минат добре, за което все пак няма гаранция,

mapyourmoments 22:07
22:09

спокойно би могъл да отговори на това изискване.

mapyourmoments 22:09
22:12

И за щастие сега има множество фирми,

mapyourmoments 22:12
22:14

нужни са ни стотици,

mapyourmoments 22:14
22:16

които по подобен начин, ако научната им част мине добре,

mapyourmoments 22:16
22:19

ако финансирането за пилотните им заводи мине добре,

yolina 22:19
22:21

ще могат да се конкурират по между си.

yolina 22:21
22:23

И е най-добре, ако много от тях успеят,

yolina 22:23
22:26

защото тогава ще можем да използваме комбинация от тези неща.

mapyourmoments 22:26
22:28

Със сигурност ни е нужно една да успее.

mapyourmoments 22:28
22:31

КА: С оглед на възможните широкомащабни промени в играта,

yolina 22:31
22:34

това ли е най-големия съществуващ проект?

mapyourmoments 22:34
22:38

БГ: Един енергиен пробив е най-важното нещо.

yolina 22:38
22:40

Би било, дори без изискването за екологичност,

yolina 22:40
22:45

но екологичното изискване го прави далеч по-велико.

yolina 22:45
22:48

В ядрената област има и други иноватори.

yolina 22:48
22:51

Не познаваме тяхната работа толкова добре, както познаваме това,

mapyourmoments 22:51
22:54

но модуларните хора, това е различен подход.

mapyourmoments 22:54
22:58

Има реактор от течен тип, което изглежда малко трудно,

mapyourmoments 22:58
23:00

но може би и те смятат така за нас.

yolina 23:00
23:03

И така, съществуват различни подходи,

yolina 23:03
23:06

но красотата на нашия е, че една молекула уран

mapyourmoments 23:06
23:10

има милион пъти повече енергия, отколкото молекула от, да кажем, въглища,

yolina 23:10
23:13

и затова, ако можем да се справим с негативите,

mapyourmoments 23:13
23:16

които по същество са радиацията,

mapyourmoments 23:16
23:19

отпечатъкът и цената, потенциалът,

mapyourmoments 23:19
23:21

с оглед на ефект върху земята и различни неща,

yolina 23:21
23:25

е почти от нова класа.

mapyourmoments 23:25
23:29

КА: Ако това не подейства, тогава какво?

mapyourmoments 23:29
23:33

Трябва ли да започнем да вземаме спешни мерки,

mapyourmoments 23:33
23:36

за да се опитаме да поддържаме температурата на земята стабилна?

yolina 23:36
23:38

БГ: Ако попаднем в такава ситуация,

yolina 23:38
23:43

ще е все едно си преяждал и си на път да получиш инфаркт.

yolina 23:43
23:47

Тогава какво правиш? Може да ти е нужна сърдечна операция или нещо подобно.

yolina 23:47
23:51

Има линия на научни изследвания по тема, която се нарича геоинженерство,

yolina 23:51
23:54

а именно - разнообразни техники, които биха отложили затоплянето,

yolina 23:54
23:57

с 20 или 30 години, за да се вземем в ръце.

mapyourmoments 23:57
23:59

Това е само застрахователна полица.

yolina 23:59
24:01

Надяваме се, че няма да се стига до там.

yolina 24:01
24:03

Някои хора казват, че дори не ни трябва застраховка

yolina 24:03
24:05

защото тя може да ни направи мързеливи,

yolina 24:05
24:09

че ще продължаваш да ядеш, защото знаеш, че има сърдечна операция, която да те спаси.

mapyourmoments 24:09
24:12

Не съм сигурен, че това е мъдро, като се има предвид важността на проблема,

mapyourmoments 24:12
24:16

но сега я има геоинженерната дискусия

mapyourmoments 24:16
24:20

дали това трябва да бъде резерва, в случай че нещата се случат по-бързо,

mapyourmoments 24:20
24:23

или тази иновация върви много по-бавно, отколкото очакваме.

mapyourmoments 24:25
24:30

КА: Скептиците относно климата: ако можехте да им кажете едно или две изречения,

mapyourmoments 24:30
24:34

как бихте ги убедил, че грешат?

mapyourmoments 24:35
24:39

БГ: Е, за съжаление, скептиците са в различни лагери.

mapyourmoments 24:39
24:43

Онези, които дават научни аргументи, са много малко.

mapyourmoments 24:43
24:46

Да не би да казват, че има негативни ефекти - обратна връзка,

mapyourmoments 24:46
24:48

свързани с облаците, които компенсират нещата?

mapyourmoments 24:48
24:51

Има много, много малко неща, които могат дори да кажат,

mapyourmoments 24:51
24:54

че има шанс едно на милион за онези неща.

yolina 24:54
24:57

Основният проблем тук, някак прилича на СПИН.

mapyourmoments 24:57
25:01

Правиш грешката сега, а плащаш за нея много по-късно.

mapyourmoments 25:01
25:05

И така, когато имаш всякакви спешни проблеми,

mapyourmoments 25:05
25:08

идеята да си даваш труд сега е свързана с по-късна полза...

mapyourmoments 25:08
25:11

а и този труд едва ли ще е кой знае колко тежък.

mapyourmoments 25:11
25:17

Всъщност докладът на МКЗР не е непременно най-лошият случай

mapyourmoments 25:17
25:19

и има хора в богатия свят, които гледат МКЗР

mapyourmoments 25:19
25:23

и казват - добре, не е чак пък толкова зле.

yolina 25:23
25:27

Фактът е, че несигурността трябва да ни тласка напред.

mapyourmoments 25:27
25:30

Но моята мечта е, че ако може да се направи икономично

yolina 25:30
25:32

и да се посрещнат СО2 ограниченията,

yolina 25:32
25:34

тогава скептиците ще кажат - добре,

mapyourmoments 25:34
25:36

не ми пука, че не отделя СО2,

mapyourmoments 25:36
25:38

някак ми се иска да отделяше СО2,

yolina 25:38
25:42

но предполагам, че ще го приема, защото е по-евтино от онова, което имахме преди.

mapyourmoments 25:42
25:46

(Аплодисменти)

yolina 25:46
25:50

КА: И така, това ще бъде вашият отговор на довода на Бьорн Ломборг,

yolina 25:50
25:54

че ако се изразходва цялата тази енергия в опити да се разреши проблема с СО2,

yolina 25:54
25:56

това ще ни отдалечи от другите задачи,

yolina 25:56
25:59

от опитите да се освободи светът от бедност, малария и така нататък.

yolina 25:59
26:03

Че е глупава загуба да се влагат пари в тази насока,

yolina 26:03
26:05

след като има по-добри неща, върху които можем да работим.

yolina 26:05
26:08

БГ: Реалните разходи по изследване и развитие -

yolina 26:08
26:12

да кажем, че САЩ трябва да харчат по 10 милиарда годишно повече, отколкото в момента -

yolina 26:12
26:14

не са чак толкова драматични.

yolina 26:14
26:16

Не трябва да се откъсваме от другите световни проблеми.

mapyourmoments 26:16
26:19

Онова, за което се дават големи пари, и това, разумните хора може да не се съгласят,

mapyourmoments 26:19
26:22

е, когато имаш нещо, което не е икономично и се опитваш да го финансираш.

mapyourmoments 26:22
26:25

Това за мен е до голяма степен прахосване.

yolina 26:25
26:28

Освен ако си много близо и просто финансираш изучаването на процеса

mapyourmoments 26:28
26:30

и ще стане много евтино.

yolina 26:30
26:34

Вярвам, че трябва да се стараем да понижим цената на онези неща,

yolina 26:34
26:36

които имат потенциал

yolina 26:36
26:41

Ако компромиса тук е да направим енергията супер скъпа,

yolina 26:41
26:43

тогава богатите ще могат да си я позволят.

yolina 26:43
26:46

Инскам да кажа, всички ние бихме могли да плащаме петкратно повече за енергия

mapyourmoments 26:46
26:48

и да не променим начина си на живот.

mapyourmoments 26:48
26:50

Катастрофата е за онези два милиарда.

mapyourmoments 26:50
26:52

И дори Ломборг се е променил.

mapyourmoments 26:52
26:57

Сега дрънка защо изследването и развитието не се обсъждат повече.

mapyourmoments 26:57
26:59

Той все още, заради по-раншните си неща,

mapyourmoments 26:59
27:01

все още е свързан със скептичния лагер,

mapyourmoments 27:01
27:04

но е осъзнал, че това е доста самотен лагер,

mapyourmoments 27:04
27:07

и затова се е насочил към изследване и развитие.

mapyourmoments 27:07
27:12

И така, има нишка от нещо, което според мен е подходящо.

mapyourmoments 27:12
27:15

Частта изследване и развитие - лудост е колко слабо се финансира.

mapyourmoments 27:15
27:18

КА: Е, Бил, подозирам, че говоря от името на повечето хора тук,

mapyourmoments 27:18
27:21

като казвам - наистина се надявам желанието ти да се сбъдне. Много ти благодаря.

mapyourmoments 27:21
27:23

БГ: Благодаря.

mapyourmoments 27:23
27:26

(Аплодисменти)