Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Avlscenter_Tekst

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Seges svineproduktion er sammen med Århus Universitet igang med et forsøg, forsøg som skal forbedre avlsfremgangen for fodereffektivitet. Normalt laver man individuelle registreringer af foderforbrug på forsøgsstation, men i forsøget bliver det undersøgt om man ved hjælp af nye modeller og viden kan beregne avlkandidaters anlæg for foderforbrug ud fra registreringer på sti-niveau. Det vil gøre det muligt at få registreringer på foderudnyttelse på flere grise, hvilket i sidste ende vil betyde større avlsfremgang. Avlerne sætter jo grisene i forsøg, når de er mellem 28 og 34 kg. Og når de sætter grisene i forsøg, så laver de en vejning/måling på foderet for at se hvor meget foder der er tildelt. Når vi når midtvejs i forsøget kommer teknikeren fra SEGES, hvor vi laver en midtvejs-vejning og en ekstra foderstatus og der bliver lavet en stykbedømmelse af dyrene. Vi tager hår til genomisk selektion. Til slut når den største gris i stien vejer over 94 kg. udfører vi en vejning på dem igen, hvor vi scanner dem og laver en slut-fodermåling. På dem måde kan vi måle hvor meget forder der er brugt fra start til slut. Derved kan man beregne på hver enkelt gris´ udnyttelse af den anvendte fodermængde. På Avlscenter Eskegaard vil vi meget gerne deltage i sådanne forsøg. Foderforbrug er et ekstremt spændende parameter at arbejde med i og med at man både kan producere en mere miljørigtig gris og en billigere at producere. Det vil vi gerne bidrage til så alle danske svineproducenter får udbytte af det. Forsøget har kørt i tre år og resultaterne vil ligge klar sidst på året.

Video Details

Duration: 1 minute and 48 seconds
Country: Andorra
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 10
Posted by: ulrichw on Feb 27, 2018

Avlscenter

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.