Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Conèixer les capes a Gimp. Una animació.

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 33 seconds
Country: Andorra
Language: Catalan
Views: 176
Posted by: nafent on Jul 4, 2009

Aquest vídeo no vol ser un "pas a pas", sinó més bé una demo d'un procés de treball per ajudar a entendre i introduir el treball en capes. Així està pensat per a ser mostrat després que el grup hagi experimentat pel seu compte.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.