Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Naozaj potrebujeme priemyselné poľnohospodárstvo, aby sme nakŕmili svet?

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 6 minutes and 29 seconds
Country: Slovakia
Language: English
Producer: Food MythBusters
Views: 44
Posted by: otvormeoci on Jan 14, 2013

Video od Food MythBusters - www.foodmyths.org

Aký je rozdiel medzi priemyselným poľnohospodárstvom používajúcim samú chémiu a prirodzeným hospodárstvom využívajúcim symbiózu v prírode.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.