Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Food, Inc.

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Hoe we eten is meer veranderd in de laatste 50 jaar, dan in de tienduizend jaar die daaraan vooraf gingen. De moderne supermarkt heeft gemiddeld 47.000 produkten. De voedselindustrie wil niet dat je de waarheid kent over wat je eet. Want als je het wist, dan zou je het weleens niet meer willen eten. We hebben in heel onze geschiedenis nooit voedselproducenten gehad die zo machtig waren. Alles wat we doen in de moderne landbouw, is gericht op snellere, grotere, goedkopere groei. Als je een kip kunt laten volgroeien in 49 dagen, waarom zou je er dan een nemen die daar 3 maanden over doet? Als je door de supermarkt loopt, dan wordt de illusie van diversiteit gewekt. Een groot deel van ons fabrieksvoedsel blijkt echter een vorm van mais te zijn. Soms is de groente zo geprijsd dat je voor hetzelfde geld 2 hamburgers kunt kopen. Ze hebben het voor elkaar gekregen dat het wettelijk verboden is om hun produkten te bekritiseren. Alles wordt in het werk gesteld om het publiceren van foto's van elk voedselproduktieproces, bij wet te verbieden. Het is ongelooflijk dat de FDA de verkoop van vlees van gekloonde dieren wil toestaan zonder meldingsplicht op het etiket. Pindakaas besmet met salmonella.. De Ecola bacterie is aangetroffen in spinazie, appelmoes.. Voor mij ruikt dit naar geld. De gemiddelde consument voelt zich niet erg sterk, het is juist het tegenovergestelde. Wanneer we een produkt scannen, stemmen we voor wel of niet lokaal, wel of niet organisch.. Kijk eens naar de tabaksindustrie: de strijd tegen tabak laat goed zien hoe het onverantwoordelijk gedrag van een bedrijfstak veranderd kan worden. "Het is een geweldige film, maar bovenal is het een belangrijke." "De film waar ik altijd op gewacht heb." Stel je voor hoe het zou zijn als het nationaal beleid was dat ons voedsel een dusdanig hoge voedingswaarde moet hebben dat mensen zich daadwerkelijk beter zouden voelen meer energie hadden en niet zo vaak ziek zouden zijn. Dat is nu een nobele doelstelling. Mensen moeten gaan staan voor goed, gezond voedsel en wij zullen daar in voorzien, dat beloof ik jullie. Deze zomer zul je je maaltijd met andere ogen bekijken. vertaling Ronald van Hoove

Video Details

Duration: 2 minutes and 15 seconds
Country: United States
Language: English
Genre: Trailer
Views: 146
Posted by: ccwebguy on Feb 18, 2010

Food, Inc. - Captioned Trailer

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.