Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

3 The Human Body for Kids Learn about the Human Body for Children Liver

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Tôi là gan của bạn Cơ quan lớn nhất bên trong bạn Tôi giống như một siêu máy tính của cơ thể là tất cả những gì tôi làm Tôi là gan của bạn Hơn 500 điều tôi làm Tôi có thể thực hiện 200 thứ Cùng lúc bên trong bạn Hệ thống mật Một hệ thống chính mà bạn thấy Giúp cho ruột non của bạn tiêu hóa tất cả thức ăn mà bạn sẽ ăn Tôi sản xuất tất cả mật của bạn Mật được lưu trữ trong túi mật của bạn Cho đến khi thức ăn xâm nhập vào hệ thống của bạn Sau đó, nó tiết ra thông qua ống mật Vì vậy, ruột non của bạn có thể dễ dàng hấp thụ những gì bạn sẽ cần Tôi là gan của bạn Cơ quan lớn nhất bên trong bạn Tôi giống như một siêu máy tính của cơ thể là tất cả những gì tôi làm Tôi là gan của bạn hơn 500 điều tôi làm Tôi có thể thực hiện 200 thứ Cùng lúc bên trong bạn Một công việc ấn tượng khác Mà gan của bạn phải làm là Nó lọc độc tố từ máu của bạn Và thải chúng ra Hệ thống mạch máu bên phải và trái của tim Có thể lưu trữ 10% lượng máu của cơ thể Nó được lọc trong khi nó chảy 30 tới 40 phần trăm lượng máu trong cơ thể được lọc qua gan mỗi phút Vì vậy, hãy đối xử tốt với cơ thể của bạn và đặt thức ăn và đồ uống thích hợp vào nó Tôi là gan của bạn Cơ quan lớn nhất bên trong bạn Tôi giống như một siêu máy tính của cơ thể là tất cả những gì tôi làm Tôi là gan của bạn hơn 500 điều tôi làm Tôi có thể thực hiện 200 thứ Cùng lúc bên trong bạn Gan của bạn là cơ quan duy nhất trong toàn bộ cơ thể của bạn Có thể tái tạo lại được kích thước bạn đầu của nó Nó cũng sản xuất ra đường từ tất cả các tinh bột mà bạn ăn đường được lưu trữ trong gan của bạn hoạt động như pin Đó là nhiên liệu cho tất cả các chức năng trong toàn bộ cơ thể của bạn Tôi là gan của bạn Cơ quan lớn nhất bên trong bạn Tôi giống như một siêu máy tính của cơ thể là tất cả những gì tôi làm

Video Details

Duration: 2 minutes and 18 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 2
Posted by: hung98 on Jun 7, 2019

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.