Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

TVPM: Life in the monetary system

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Zo, hier ben je dan, geboren op planeet "Aarde" Je besteedt een paar jaar met je ouders maar je zult het je niet herinneren, je bent te jong. Je groeit op en begint aan de kleuterschool Je leert een paar liedjes, een paar dierennamen en dat is het zo'n beetje.. Je ouders zijn voor het grootste gedeelte van de dag aan het werk. Je krijgt ze dagelijks een paar uurtjes te zien wanneer ze thuis komen van hun werk, en jij van het jouwe. Een paar jaren gaan voorbij en je gaat naar school. Je leert dat het schoolrooster iets is dat je moet respecteren en volgen want anders ..... en die competitie is de basis van de wereld. Je begint te concurreren. Hoe meer je groeit, hoe meer dingen je verplicht bent te leren. Je twijfelt hier niet aan. Je luistert, onthoudt en voert uit. Je besteed meer tijd aan studeren dan aan je vrienden. Je ziet je ouders minder vaak, zij moeten doorgaan met werken. Je bent klaar met school en een stuk papier wat bewijst dat je klaar bent voor de wereld is het enige dat je hebt. Je hebt het gevoel dat de training veel te lang duurde maar je bent nog steeds optimistisch. Je gaat naar het hoger onderwijs en leert dat school nog niet over is, Het is net begonnen, wat een tegenvaller.. Een paar jaren gaan voorbij en je trouwt met 1 van de miljarden anderen mensen Je zweert voor altijd van haar te houden en krijgt een paar kinderen Je bent geforceerd een baan te vinden Jij en je familie zijn er vanaf nu van afhankelijk Nog een aantal jaren gaan voorbij en je realiseert je hoe oud je ouders zijn geworden Zij hebben hun taak op planeet aarde vervuld, ze zijn te oud geworden om nog iets te doen Ze wachten, ze overlijden, jij wordt zoals hun.. Je volgt hun voetstappen. Wat is er gebeurd? Waarom besteden mensen heel hun leven aan trainen en werken? Waar gaat deze race eigenlijk om? Is deze reis door het leven de moeite wel waard? Wat heb nu eigenlijk behaald? Het Venus Project oppert een haalbaar alternatief voor onze huidige samenleving waar mensen de volledige potentie uit hun leven kunnen halen Het is een systeem waar alles vrij en in overvloed te verkrijgen is Geen banen, geen geld, geen zorgen, geen armoede

Video Details

Duration: 3 minutes and 14 seconds
Country: United States
Language: English
Producer: TVPMagazine
Director: Tio
Views: 37
Posted by: jellofries on Sep 7, 2014

A short promotion video from The Venus Project Magazine about life in the monetary system

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.