Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Bashar o Marihuane

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Neviem, či Ti je známa konopa lekárska? Ano.Chcem vedieť. Je to, hmm, viem, že má liečiace účinky ale chcem vedieť... lebo ja som za ňu, ale viem, že veľa ľudí hovorí,že je negatívna. Záleži na tom ako sa používa. Sama osebe nie je negatívna. Je to prirodzená súčasť Vášho sveta. Jej účelom je niečo ako povolenie pre náhľad do iných svetov,dimenzíí, odlišných úrovní myslenia, odlišných pohľadov. Ak sa používa na pozitívne účely, bude mať vždy pozitívne výsledky. Ale može byť takisto použitá ako všetko ostatné, negatívne, teda čoho výsledkom je negatívny zážitok. Účel tejto rastliny, ktorú uvádzaš ako Marihuana je vlastne byť prvým schodíkom nadol; funguje ako prekladač - splnomocnenec rastlinného kráľovstva pod úrovňou formy reality, kde si vytvárate Vašu fyzickú realitu. Potom teda, zostúpením, zistíte, že marihuana má určitú frkvenciu, čo je frekvencia, ktorá reprezentuje zostúpenie programu pre fyzickú materializáciu. Preto, ked ludia na Vašej planéte používajú túto konkrétnu látku, ocitnú sa v priestore, kde realita začne mať odlišnú perspektívu a začne sa rozplívať a prúdiť odlišnými spôsobom. A ten pocit-vnem pevnosti(tuhosti) je oveľa slabšý. Pretože vidíte seba vo vašom vedomí oveľa bližšie ku vzoru reality, ktorá nie je fyzická. Hmm. Dáva to zmysel? Áno. Pomôže Vám to? Ano. Zapamätajte si, že všetky tieto veci sú sprievodcovia a učitelia. A ked sú použité pozitívne, paradoxne pointou je, ak sa používajú ako sprievodcovia a učitelia, jednou z vecí, čo Vás naučí že raz ked už zažijete tento stav bytia, odvtedy ste jednoducho schopný replikovať tento stav bytia hocikedy si prajete. bez nutnosti potreby tejto fyzickej rastliny. Takže, predstava používania, a používania, a používania, a používania, a používania ako barlu je negatývny spôsob použitia. Predstava, že sa 'tam' nedostaneš bez nej je negatívny uhoľ pohľadu alebo definície. Predstava, že Ťa učí ako sa naučiť byť v tomto stave je pointou. A teda potom, akonáhle si sami umožníte vybrovať na tejto úrovni energie, zistíte, že ste vlastne viacej schopný komunikovať s touto rastlinkou telepaticky a môže Vás naučiť oveľa viac než ked ju fyzicky príjmate. Pretože teraz ste dosiahli odlišnú, jemnejšiu úroveň vibrácie a len čo ste v takom styku s touto bylinkou na takej urovni, otvorí sa Vám úplne nová dimenzia a úplne nový svet informácii. Preto inštinktívne hovoríte "odlelíš", V skutočnosti musíte zvýšiť Vaše vibrácie na to aby ste naozaj lietali bez použitia tejto látky. Akonáhle poznáte ten pocit, poznáte ten stav bytia, všetko čo potrebujete je len si hocikedy na to spomenúť a naozaj ste v tom stave okamžite. v tom okamihu. Chodte a porozprávajte s tou rastlinkou, ked budete v tom stave. Pravda. Ano. Práve sa cítim, že lietam. Dakujem. Dakujem Bashar. Cením si To.

Video Details

Duration: 3 minutes and 24 seconds
Country: United States
Language: English
Genre: None
Views: 146
Posted by: speldo on Aug 2, 2013

Bashar je 6Dimenzionálna bytost civilizacie Sassani.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.