Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Transportation Ethics

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Rozprávam sa s Randym Cohenom, ktorý píše etickú rubriku v magazíne New York Times a budeme sa rozprávať trochu o etike dopravy Ako ste sa začali zaujímať o dopravu, respektíve angažovať v doprave? Etika sa v prvom rade zaoberá účinkom našich činov na druhých ľudí, najmä keď žijete v tesnej blízkosti. V meste je prirodzené, že činy jedného človeka majú silný dopad na druhých a zdalo sa mi, že to, čo výrazne podrývalo moje obyčajné každodenné šťastie, zdravie a ekonomický život a tiež mojich kolegov, bol súkromný automobil. Stávame sa národom tučniakov, čiastočne preto, lebo ak žijete kdekoľvek okrem pár miest a chcete liter mlieka, musíte si vziať auto. Keď som dostal svoje prvé zamestnanie na celý úväzok, býval som vo Washingtone DC a denne som dochádzal do Baltimoru, čo bolo približne 50 minút na jednu cestu. A nemyslím si… robil som to dva roky a ani na chvíľu mi nenapadlo, žeby som bol robil niečo nesprávne. V poslednej dobe však si oveľa viacej uvedomujem svoje činy a vždy, keď sadám do auta, vždy myslím na dôsledky Takže čoho by si ľudia mali byť vedomí? Keď necháte tieto rozhodnutia na osobnú morálnu voľbu, … myslím si, že tu nie je možné nijaké riešenie. Dva roky ste boli kultivovanou vzdelanou osobou vedomou si sveta okolo seba a robili ste veci, ktoré sa vám teraz zdajú sporné. Keď to ponecháme na individuálnu morálnu voľbu, čo urobia ľudia? Kúpia si terénne vozidlo (SUV). Nijaký zákon nepredpisuje, že si máte kúpiť nevýkonný automobil, alebo že si máte kúpiť auto, ktoré je zvlášť ohavné, neexistujú tu nijaké morálne závery, na ktoré by ste sa mohli spoľahnúť, čím mám na mysli to, že terénne automobily SUV viac škodia druhým ľuďom než ostatné automobily. Ale my ako kultúra, ako krajina, ako spoločnosť sme schopní prijímať múdre politické rozhodnutia. Poznám ľudí, ktorí žijú v meste a ktorí s obľubou jazdia po meste, aby si iba odbehli a vybavovali triviálne záležitosti. Čo je na tom zlé? Všetko. Slovo, ktoré my etici používame na opísanie … filozofie, ktorú váš priateľ zastáva, je sebectvo. Zlé je na tom to, že ma zrazí, keď idem na bicykli. Zlé je na tom to, že znečisťuje ovzdušie. Zlé je na tom to, že exhaláty z automobilov ničia fasády budov. Vyvolávajú tieto ohromné náklady na údržbu ciest. A je to mimoriadne odporné, morálne neobhájiteľné v meste ako je New York City, kde existuje výborná hromadná doprava. V Manhattane vôbec nie je potrebné vlastniť súkromný automobil. V ostatných častiach mesta nie je to také jednoznačné. Práve teraz je jednou z veľkých otázok je stanovenie ceny dopravných zápch. A ľudia, ktorí sú proti, argumentujú individuálnymi právami. Bolo by zavádzajúce tvrdiť, že múdre politické rozhodnutia nikdy neobmedzujú individuálnu slobodu. Civilizácia je vlastne obmedzovaním individuálnej slobody. Máme napríklad požiarne predpisy Nemôžete stavať svoj byt z lepenky nasiaknutej petrolejom, pretože to ohrozuje druhých ľudí. Máme tisíce zákonov, ktoré obmedzujú to, čo jednotlivec môže robiť, pretože je to mimoriadne nebezpečné pre väčšiu komunitu Toto je zaujímavá politika, z ktorej komunita jednoznačne získa a poľutovaniahodné dôsledky obmedzení a slobody sú také nepatrné a je to také vzrušujúce, pretože máme súčasné príklady dvoch veľkých moderných miest, Londýna a Štokholmu, kde bolo veľa výhrad voči plánom podobným ako sú zámery oceňovania dopravných zápch A teraz môžeme vidieť, môžeme sa pozrieť a vidieť, fungovalo to? Je to paráda, je to pragmatizmus. A v obidvoch mestách tento plán vyzerá byť veľmi populárny. Rozprával som sa s človekom, ktorý hovoril s niekoľkými členmi mestského zastupiteľstva o tejto konkrétnej otázke. A jedna z vecí, ku ktorej sa vyjadrovali, všetci členovia mestského zastupiteľstva majú karty, ktoré im dovoľujú parkovať kdekoľvek chcú. Všetci si jazdia bez problémov po celom meste. Ich osobná skúsenosť deformuje ich úsudok, pretože majú tendenciu myslieť si, že každý je ako oni. Myslím, že je to pravda. Aby ste dobre robili svoju prácu, bez ohľadu na to, či ste zákonodarca alebo starosta, musíte dôverne poznať, ako vaše rozhodnutia ovplyvnia bežného občana. Pritom každý zvolený funkcionár a veľká časť vládnych úradníkov v tomto meste má tieto parkovacie karty. Je to pohroma. A po takej drzosti čin, ktorý podrýva demokratické ideály.

Video Details

Duration: 9 minutes and 10 seconds
Country: United States
Language: English
Views: 99
Posted by: mikulas123 on Jul 9, 2009

Randy Cohen, on the ethics of urban automobility. The result has been condensed into a nine minute StreetFilm touching on a multitude of topics ranging from congestion pricing to parking

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.