Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Kabbalah revealed: 1- Basic principles

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Ključ za otvaranje skrivene mudrosti Ostvarujući našu istinsku svrhu u životu čovjek stječe savršenstvo, spokoj neograničen užitak i sposobnost prevazilaženja vremena i prostora još dok živi na ovome svijetu OTKRIVENA KABALA Pozdrav i dobro došli u Otkrivenu kabalu. Ja sam Tony Kosinec. Jedan sam od učenika rava Michaela Laitmana, koji je učenik rava Barucha Shaloma Ha Levija Ashlaga, koji je opet sin i učenik rava Yehude Ashlaga - Baala HaSulama, poznatijeg kao "Gospodara Ljestava", priznatoga kao najvećeg kabalista 20. stoljeća. Govorim vam te akreditive zato što unutar kabale postoji linija učenja, a govorit ćemo o izvornoj kabali. Ponudit ćemo vam perspektivu ne teoretičara, nego praktikanata - ljudi koji su kabalisti. U ovoj seriji nećete samo proći kroz pregled izvorne kabale već i kroz ključne, temeljne koncepte, načine na koji pristupiti ovoj mudrosti kako bi vam se otvorila - jer radi se o načinu učenja, načinu razmišljanja i načinu osjećanja koji su veoma različiti od našeg uobičajenog doživljaja stvarnosti te zahtijeva, kao i svaka druga vještina, majstorsko svladavanje osnova. U našoj seriji od dvadesetak lekcija, pokrit ćemo sve osnove koje je važno znati. Počnimo s pregledom kabale jer oko toga postoje mnoge zablude. Postoji mnogo informacija o kabali. Mislim da se godišnje objavi oko 1000 knjiga o toj temi i nijedna nema nikakve veze s kabalom; to su samo nekakve ljudske nebuloze i maštarije o onome što misle da kabala je, što bi trebala biti, njihova intucija, mašta... i to nije njihova krivica. Postoji velika želja da se sazna što je kabala zapravo, potaknuta osjećajem da je u njoj nešto važno, moćno, da krije nešto što je skriveno od svijeta. Jedan - namjerno su je skrili sami praktikanti kabale, kabalisti. Kabala je započela s Abrahamom, prije 4000 godina, negdje oko 1947.-1948. pr. n. e. Za to vrijeme - 2000 godina - prije početka Nove ere, prije uništenja Drugog hrama, ona nije bila skrivena, već je naširoko poučavana. Znate priče o Abrahamu, kako je sjedio pred vratima svog šatora i pozivao putnike da uđu te zatim pokazao svoju gostoljubivost. Zapravo ih je hranio i poučavao o mudrosti kabale. Tip duša koje su živjele na ovom svijetu u ono doba bile su nešto oplemenjenije od današnjih duša i prirodnije su shvaćali tu mudrost. No nešto se dogodilo na početku Nove ere, nakon pada Drugog hrama, što je toj generaciji, i svima koje su uslijedile u narednih 2000 godina, u potpunosti onemogućilo shvaćanje ičega u kabali. Tada su se pojavile religije; tada su se pojavile spekulacije o tome kako ovaj svijet funkcionira, što je svemir, što je Stvoritelj u ljudskoj mašti prema posebnom principu koji je ovladao ljudskim bićima i poveo njihov razvoj. To im je svojstvo onemogućavalo da shvate kabalu pa su je kabalisti skrili. Ako nemate pristup nečemu, još uvijek imate knjige. Problem je u tome što se naziva skrivenom mudrošću jer su i same knjige pisane na posebnom jeziku nepoznatom ljudima koji ih čitaju. Sve kabalističke knjige pisane su tzv. "jezikom grana" koji koristi riječi iz našeg svijeta - - predmeti, posuda, knjiga, stol, obitelj, putnici, ratovi - sve ono što pronalazite u pet Mojsijevih knjiga i drugim kabalističkim knjigama, ali one ne govore ni o čemu iz ovoga svijeta. Nijedna riječ iz kabalističkih knjiga ne spominje ništa iz ovoga svijeta. Govori samo o silama odozgora, koje stvaraju i održavaju stvari koje se pojavljuju na ovom svijetu. Kabalisti su koristili poseban jezik koji je upućivao na ono o čemu su zaista govorili, i samo bi učenik koji je stekao određenu mudrost mogao to razumjeti i čuti na taj način. Sad, morate shvatiti da svijet u kojem živimo nije svijet uzroka - nego svijet posljedica. Ne postoji ništa što možemo učiniti u ovom svijetu što bi imalo bilo kakvog učinka na Viši Svijet, iz kojeg potječe naš izvor, u kojem se nalaze korijeni stvari koje vidimo u ovom svijetu. Nijedno fizičko djelo nema nikakvog utjecaja i zato nijedan od postupaka koje poduzimamo kako bismo riješili vlastite probleme ovdje, u ovom svijetu, nemaju nikakvoga učinka. Samo povezanost s korijenima, s uzročnom razinom stvari, može imati nekakav utjecaj na to i upravo se time kabala bavi Naša stvarnost kao cjelina strukturirana je tako da postoji svijet gore, tako rečeno, i svijet koji postoji dolje. Jezik grana upućuje na ono što postoji u svijetu dolje. Govori o tom pojmu, recimo "obitelj"; čitamo o tome u Tori. Tora se čini kao priča o židovskom narodu. Uglavnom, obitelj se preseli na mjesto zvano "zemlja", no kabalisti uopće ne govore o tome. Oni govore samo o apstraktnim silama odozgora, koje u biti stvaraju takve stvari i provode ih u djelo. Samo mudar učenik može razumjeti što se tu zapravo događa. Ovo je razina grana, a ovo korijena. Ukoliko osoba ne nauči kako čitati i shvatiti ključ ovog jezika zvanog "jezik grana", nastavit će vidjeti stvari onakvima kakve postoje u ovom svijetu. Kao posljedica ovih dvaju aspekata skrivenosti kabale te zbog nedostatka kontakta s linijom učenja i ispravnom metodologijom, ljudi su i dalje imali potrebu znati, ali morali su maštati, stvarati zavrzlame od stvari u skladu s onim što su mogli razumjeti bez ispravnog učenja i bez ispravnih unutarnjih svojstava koja bi im omogućila to razumijevanje. Razvili su se brojni mitovi i govorit ćemo o njima nešto detaljnije kad budemo pričali o nekim drugim kabalističkim konceptima. Dva velika mita su da je kabala židovski misticizam. E pa nije ni jedno ni drugo. Kabala prethodi religiji. Religija je fenomen koji je posljedica nepovezanosti s Višim Svijetom, spekulacija je i pogrešno shvaćanje kabale, iako joj je formalno slična jer su kabalisti stvorili Halacha, stvorili su knjige koje mi proučavamo i smatramo svetima. Naše tradicije i slično potječu iz tih knjiga, no njihova svrha, značenje, ono za što su knjige zapravo pisane i o čemu govore, s tim stvarima nismo baš u doticaju. Veza s Judaizmom je kao kabala i amnezija. Što se tiče misticizma, kabala je znanost, ne misticizam. To je način izravnog povezivanja sa stvarima koje nam se čine magičnima i nepojmljivima samo zato što, u svom trenutnom stanju svijesti, ne razumijemo kako funkcioniraju. Isto je kao da donesete upaljač nekom plemenu koje živi na pustom otoku otoku i nikad nije vidjelo nikakve tehnologije; vi biste bili bog vatre, neko mistično biće koje može proizvesti vatru iz ruke. Radi se samo o tome što je skriveno, a što otkriveno. To je magija? Magija podrazumijeva korištenje skrivenih viših sila za manipuliranje ljudima da biste dobili što želite te proizveli posljedice u vlastitu korist, a na štetu drugih. Ali nemoguće je uspostaviti kontakt s Višim Silama, osim ako osoba ne promijeni svoju unutarnju moralnu prirodu. Postignuće u kabali stvar je unutarnje transformacije i nemoguće je biti u dodiru s višim silama bez toga. To jednostavno nema nikakve veze ni s čim osim s nečijom bujnom maštom. <i>Samo je nekolicini ljudi dopušteno učiti kabalu i za to postoje uvjeti,</i> <i>među kojima je da morate biti Židov.</i> To nije istina jer su kabalisti cijelo vrijeme poučavali ljude koji nisu Židovi po rođenju. Neki od najvećih kabalista nisu bili Židovi - bili su pripadnici različitih nacija, poput Ancholosa, Rabbija Akive itd. Svi su kabalisti uzimali učenike koji su bili dostojni, a ne po nekim fizičkim svojstvima, nego po unutarnjem svojstvu koje se naziva "Yechud" i objasnit ćemo ga kasnije. (Zabluda) da morate naučiti prethodne mudrosti - Gmarrah, Mishna itd. - prije nego počnete učiti kabalu. Ako ne razumijete Toru i Gmarrah, tada nećete shvatiti ni kabalu. Nije stvar u tome da su vam potrebne te mudrosti, radi se o tome da ako ne možete pronaći duhovnost u njima, morate prijeći na knjige koje govore izravno o duhovnosti, na način da se ne mogu pogrešno zamijeniti za stvari iz ovoga svijeta, kako je napisana Tora, jezik pripovijetki, Haggadah itd. Amajlije i zaštita, uporaba slova i manipuliranje brojevima kako biste nešto stvorili i zaštitili ljude od zla... To je potpuno i krajnje suprotno od onoga čime se kabala bavi. To je, u biti, potpuno zabaranjeno. Smatra se idolopoklonstvom kad osoba pokušava koristiti Više Sile zbog nekih sebičnih osobnih razloga Osim toga, nema ničeg od čega vam je potrebna zaštita. Prema tome, sveta voda, amajlije, crvene vrpce i slično stvar su psihologije i nemaju nikakve veze s kabalom. Konančo, kabala se miješa s istočnim religijama. Kako ništa nismo znali, stvorili smo poveznicu s Budizmom ili s aspektima Hinduizma koji se otvoreno bave duhovnošću i to samo stoga što duhovnost iz kabalističkih knjiga nije bila otvorena. Međutim, to se promijenilo. Od 1995., sve kabalističke knjige postale su otvorene. Jedini uvjet za kabalu, kako biste bili prihvaćeni kao učenik, da biste se osjećali sigurno i ugodno učeći kabalu i tražeći ono što vam je potrebno - jedini uvjet za kabalu je da imate potrebu za tim. Da vaši odgovori na pitanje zašto se stvari događaju, na pitanje smisla života i vaše uloge u tome - ako nigdje drugdje ne možete pronaći odgovor na njih, to je uvjet. Tako su rekli svi veliki kabalisti. Od Arijevog vremena nadalje, rečeno je da je jedini uvjet želja. Rav Kook, i sam veliki kabalist te glavni rabin u Jeruzalemu, na pitanje tko može učiti kabalu, rekao je svi. Prema tome, nije tako. Na kraju, moj omiljeni mit je da ćete poludjeti budete li učili kabalu. To mi je omiljeno jer, kao i sve ostalo, tako se samo čini. Postoje određene unutarnje promjene koje osoba prolazi kao posljedicu postignuća kabale, razumijevanja i povezanosti sa stvarnošću, užitka koji primaju, izvor užitka koji osoba prima veoma je različit od uobičajenog načina razmišljanja. Suprotan je jer se radi o vrsti misli koja postoji u duhovnom svijetu. Prema tome, nekome tko ima cilj suprotan duhovnosti, osoba se može činiti ludom, ali zapravo nije. Treći razlog zbog kojeg se kabala naziva "skrivenom znanošću" je zato što se bavi nečime što je skriveno od naših pet osjetila. Odgovara na pitanje koje ne može biti odgovoreno nikako drukčije. U principu, odgovara na pitanje: "Što je smisao mog života?" To je duboko i ozbiljno pitanje jer osoba koja se to pita i ne može pronaći odgovor u onome što joj nalaže tradicija, u onome što kaže znanost, što joj govore umjetnost i književnost, psihologija... - osoba koju jednostavno ne može zadovoljiti ništa osim odgovora na to pitanje - koji je smisao mog života osoba je koja je spremna osjećati izvan svojih pet osjetila. Kabalističke knjige nam govore da živimo u cjelovitoj stvarnosti. Postoji ukupnost stvarnosti i u njoj zapravo postojimo, samo što je ne osjećamo. Imamo potpuno ograničenu percepciju toga što smo i gdje smo, toliko da nemamo pojma što će se dogoditi u sljedećem trenutku naših života. Ne znamo zašto se stvari događaju kad se dogode, odakle potječu, gdje smo mi i kamo idemo. Postoji potpuna i cjelovita stvarnost koja je podijeljena i svedena na sustav koji se naziva "svjetovi". Pomoću pet svjetova cjelokupna stvarnost, beskrajna Svjetlost, biva svedena na razinu one jasnoće koju mi u datom trenutku opažamo. Prvi se svijet zove "svijet Adam Kadmon", sljedeći je Atzilut, nakon toga Beria, Yetzira i na kraju Assiya. Možete na to gledati kao na razine svijesti, blizine ili udaljenosti koja se spušta od cjelovite stvarnosti, od povezanosti i svjesnosti iste dosežemo točku razdvajanja zvanu "machsom" ili "barijera" To su duhovni svjetovi. Ispod ove barijere je naš svijet. Ovdje nemamo nikakvu percepciju duhovnih svjetova, mjesta u kojem zapravo živimo i odakle smo potekli. Ovdje imamo ograničene osjete koji se nazivaju "korporalni" ili "fizički". Pomoću ove potpune Svjetlosti i cjelokupne stvarnosti, kad bismo znali da smo s njom povezani, mogli bismo usmjeriti svoju sudbinu, prestali bismo činiti greške, razumjeli bismo sile koje nas vode i postali bismo povezani s njima do te mjere da bismo mogli živjeti život punim plućima i za dobrobit svega živog. Ipak, kao što je i kabala sama bila skrivena od nas, tako je i ta sila-ta cjelokupna stvarnost - namjerno skrivena od nas, umanjena kroz ove razine sustavom od 125 stupnjeva sve do našeg svijeta. Namjena kabale je omogućiti osobi da prati stupnjeve silaska u ovaj svijet kroz tih 125 koraka, sve do našeg korijena u duhovnom svijetu, našeg izvora i veze s potpunom stvarnošću. Kako bismo mogli to postići, dobronamjerna sila koju nazivamo "Stvoritelj" Drugim riječima, ova karta stvaranja nije kraj, već točka na pola puta stvaranja, to je proces kojim smo se spustili od svojih korijena u duhovom svijetu do stanja u kojem se trenutno nalazimo kako bismo ispunili plan samog stvaranja te kako bismo se iznova spojili s cjelokupnom stvarnošću. Sve kabalističke knjige, u koje su uključene Tora, Mishna i Gmarrah, govore isključivo o stanjima koja se nalaze na tim razinama, o smanjenju koje se dogodilo kad je naša duša pala s razine potpune povezanosti, kao i o stanjima koja pronalazimo tijekom uzdizanja natrag. Metoda kabale sredstvo je pomoću kojeg osoba može početi osjećati i ući u duhovni svijet. Kako bi to učinila, osoba mora naučiti od čega se sastoji, što je to što joj ne dopušta da uđe u taj svijet, i kako nanovo može steći osjećaj duhovnoga. To zahtijeva vrlo poseban materijal, precizno stvoren kako bi dopustio osobi da uđe u duhovni svijet. Kabalističke knjige pisane su jezikom grana i nama su teško razumljive. Nije ni čudno što ih s velikim poteškoćama pokušavamo koristiti na površinskoj razini da bismo naučili kako ući u tu višu stvarnost. No veliki dar kabale je što, od 1995. godine, kada je mudrost otvorena cijelom svijetu i onima koji je zaista trebaju, za nas su pripremljene posebne knjige. Knjige su napisali Baal HaSulam i njegov sin i učenik Rabash, i po prvi put nisu napisane za kabaliste koji su već u duhovnom svijetu. Napisane su za ljude koji žele ući u duhovni svijet. Pisane su posebnim jezikom koji omogućuje osobi da stekne uporište na prvoj prečki ljestava. Iz tih ćemo knjiga, u narednim lekcijama, uzimati svoje izvore. Vidjet ćemo koje nas to svojstvo zadržava izvan duhovnog svijeta, što nam to omogućuje da uđemo u duhovno, a bavit ćemo se i metodom koju nam otkriva znanost kabale kroz djela Baala HaSulama. <i>Mudrost kabale poučava praktičnu metodu dostizanja Višeg Svijeta</i> <i>i izvora našeg postojanja.</i> <i>Spoznajom svoje istinske životne svrhe,</i> <i>čovjek postiže savršenstvo, mir, neograničeni užitak</i> <i>i sposobnost nadilaženja granica vremena i prostora</i> <i>tijekom svog života u ovom svijetu.</i> Pridružite nam se sljedeći tjedan na početku ovog uzbudljivog putovanja.

Video Details

Duration: 25 minutes and 8 seconds
Country: United States
Language: English
Views: 122
Posted by: diajazzinha on Jun 27, 2010

Tony Kosinec explaining the basic principles of Kabbalah.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.