Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Fərqanə Qasımova qadın və muğam əxlaqı haqqında

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 6 minutes and 3 seconds
Country: Azerbaijan
Language: Azerbaijani
Producer: TEDxBakı
Views: 68
Posted by: tedxbaki on Mar 26, 2011

Alim Qasımovun qızı Fərqanə Qasımova muğamın hər şeydən öncə bir əxlaq olduğunu açıqlayır

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.