Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Kom-kIT

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Oštećenja u komunikaciji pripadaju jezgri manifestacija autizma. Nalazi pokazuju da oko 50% svih osoba s autizmom funkcioniraju neverbalno. Među djecom koja govore mnogi još uvijek imaju problema s komunikacijom. Uobičajeni su problemi s razumijevanjem apstraktnih riječi i izraza. Osobe s autizmom također imaju poteškoća s razumijevanjem upotrebe jezika u različitim situacijama i s različitim osobama. Stoga, većina osoba s autizmom treba neku augmentativnu komunikacijsku podršku, trajnu ili tijekom perioda njihovog života. AAC znači Augementativna i Alternativna Komunikacija. Ovo je područje gdje se može naći znanje o drugačijoj komunikacijskoj tehnologiji i metodologiji za podršku. U Švedskoj kao i u mnogim drugim zemljama uobičajena je praksa upotrebe različitih vizualnih pomagala za osobe s autizmom. Iskustvo i istraživanje dokazali su da ovo funkcionira. Moguće je upotrijebiti različite tipove podrške: kućne crteže, simbole ili tekst. Specijalno dizajnirani komunikacijski simboli sada su lako dostupni preko kompjutera. Fotografije su bolje od crteža za neku djecu. Digitalna kamera sada nudi velike mogučnosti pribavljanja osobnih fotografija, koje navode na komuniciranje. Važno je međutim zapamtiti: da bi razvili jezik morate imati sistem simbola. Dakle, u slučajevima kada osoba s autizmom ima bolju razinu razumijevanja nego li sposobnost izražavanja, važno je isprobati razrađenije sisteme i tehnologije. Neke osobe s autizmom i većim smetnjama u učenju mogu imati poteškoća u interpretaciji fotografija i slika, i mogu zatrebati konkretne objekte kao komunikacijsku podršku. Nedostatak oba objekta, i fotografija i slika je da moraju biti nošeni. Velika prednost znakovne komunikacije je da je uvijek tu. Pomagala koja generiraju govor relativno su novi ACC alati, i još nisu bili dostupni većem broju osoba s autizmom. Preliminarni su nalazi međutim vrlo pozitivni. AAC u dnevnom životu Različita djeca trebaju različite načine ili metode poduke kako koristiti komunikacijske alate. Važno je uključiti osobe iz djetetove bliže okoline prilikom donošenja odluka i procesa treniranja. Ovo će povećati šanse uspješne funkcionalne upotrebe alata u dnevnom životu. Johnu je 7 godina. Ima autizam i veće poteškoće u učenju. Ima inicijalno razumijevanje jezika i komunikacije, ali ima poteškoće u izražavanju. Tijekom ovog sastanka obitelj i rehabilitacijsko osoblje postavljaju cilj da bi John trebao biti sposoban zauzeti aktivniju ulogu tijekom čitanja knjige. Odabrane su odgovarajuće knjige i slike zajedno s rječnikom koji će biti ugrađen u njegovo pomagalo koje generira govor. Nakon nekoliko uvodnih naputaka, Johnova je sestra Tina mogla programirati njegov kompjuterski program. Tina je također i osoba koja zajedno s Johnom čita knjige. AAC u školi Sada školsko osoblje i roditelj planiraju intervenciju u školi. Alfred, bivši korisnik znakovne komunikacije i pomagala koja generiraju govor sada govori, ali ima probleme s učenjem čitanja i pisanja. Upotrebom odabranih programa Alfred može čitati i pisati uz slikovnu pomoć i govorni feedback. Program koristi sad već šest mjeseci. U početku je trebao vođenje kako bi pronašao različite slike u svojoj aplikaciji, ali vrlo je brzo sam pronašao svoj put. Alfred voli pisati, a zatim čitati naglas. Svoju aplikaciju koristi i u školi i kod kuće. Neprestano razvija svoje znanje pisanog jezika. Osobne Komunikacijske Putovnice Kako je bilo nekih problema u školi s novim i privremenim osobljem koje nije razumjelo Alfreda, napravljena je osobna komunikacijska putovnica. Smisao je predstaviti osobu i njegovu komunikaciju na efektan i lak način. AAC za čitanje i pisanje - BLISS Ulf radi na isti način kao i Alfred. Kao grafički sistem simbola odabran je BLISS, i za pisanje i za komunikaciju. S obzirom da je BLISS jedini sistem koji se mogao mjeriti s njegovom prilično dobrom razinom razumijevanja. BLISS primarno koristi za čitanje i pisanje. Uskoro će također biti sposoban slati i email BLISS simboličkim programom. Korištenje znakova kao AAC Unutar ove specijalne škole znakovna se komunikacija koristi kod mnogih učenika. Većina eksperata smatra da je slikovna podrška od najveće koristi osobama s autizmom. Ali znakovna komunikacija ima mnoge prednosti. Iznad svega, znakovi su uvijek tu. Znakovna komunikacija je u osnovi vizualna i konkretnija nego li govorni jezik. Dakle, u slučajevima gdje je već ostvareno poznavanje znakovne komunikacije, treba ju koristiti jer može biti od velike koristi osobama s autizmom, možda najbolje u kombinaciji sa slikovnom podrškom. PECS Komunikacijski Sistem Slikovne Razmjene Neke osobe s autizmom mogu imati koristi od PECS metode kako bi naučili spontano koristiti slike za komunikaciju. PECS - Komunikacijski Sistem Slikovne Razmjene povećava promjenjive i usmjeravajuće aspekte komunikacije, Što je mnogim osobama s autizmom teško razumjeti. Kompjuter kao alat Glavni dio istraživanja o ITu i autizmu pokazalo je vrlo pozitivne rezultate. Što objašnjava magiju koja okružuje IT i autizam? Thomas Tjus je istraživač pri Odjelu za Psihologiju Sveučilišta u Goeteborgu. Na ovu je temu napisao knjigu zajedno s Mikaelom Heimannom, profesorom na norveškom sveučilištu Bergen. Tomas nam govori da nalazi ukazuju na činjenicu da su odgovori s ekrana vrlo brzi i konkretni. što je vrlo značajno. Također je lagano pristupiti ograničenom području ekrana, gdje je informacija većinom vizualna. Pomagala koja generiraju govor Problemi razumijevanja komunikacije i izražvanja obično vode ka velikoj frustraciji i problemima ponašanja. Stoga je za osobu s autizmom važno da do komunikacijske podrške dođe što ranije u životu. Začarani krug treba biti razbijen prije nego li se stvori, i moraju biti pronađeni alternativni putevi razvoja i učenja. Recept uspjeha svih intervencija je rano i intenzivno, Što je važno zapamtiti kada je riječ o izboru metode. Za mnoge alate koji su ovdje demonstrirani postoji mogućnost predbilježbe u smislu osobnih pomagala. Da bi došli do više informacija o smjernicama i različitim komunikacijskim alatima možete se obratiti lokalnim centrima za pomoć osobama s posebnim potrebama, regionalnom ACC centru ili švedskom Institutu za školovanje djece s posebnim potrebama. Dobrodošli. Prijevod: AmER © 2010.

Video Details

Duration: 14 minutes and 31 seconds
Country: Sweden
Language: English
Producer: Gunilla Thumberg
Director: Gunilla Thumberg
Views: 180
Posted by: ahmetasevic on Sep 13, 2010

Sweedish approach to autism & IT.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.