Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

De Getuigenis van de islam

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 13 minutes and 56 seconds
Country: Netherlands
Language: Arabic
Producer: fi sabiel alah
Director: fi sabiel alah
Views: 60
Posted by: hamoe20 on Feb 15, 2012

Het geloof in de eenheid van god, de engelen, de geopenbaarde boeken, de profeten en de boodschappers, de wederopstandig en de laatste dag

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.