Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

EmbodyingPoiseAndGraceIntroduction

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
TƯ THẾ ĐĨNH ĐẠC & UYỂN CHUYỂN GIỚI THIỆU Giống như một công ty, điều đó là về các động tác chúng ta nhảy là đúng Có lúc, nó được điều chỉnh đúng một cách ngẫu nhiên và có lúc các bước theo quy chuẩn được nhận biết rõ ràng khi làm việc tại JW Marriott và quan sát các vũ đạo được thể hiện hàng ngày Bởi vì tôi nghĩ rằng, con người của chúng ta đều là “vũ đạo” vì thế chúng ta sử dụng vũ đạo đó để tạo ra tư thế đĩnh đạc vì thế mà cơ thể của chúng ta cũng tạo ra sự uyển chuyển Tư thế đĩnh đạc, chúng ta hoàn toàn có thể tác động tới được Và tôi nghĩ rằng, thông qua thông qua tư thế đĩnh đạc và việc thở bài tập khởi động giúp cho cơ thể chúng ta làm quen với dáng vẻ uyển chuyển Tôi nghĩ rằng dáng vẻ uyển chuyển là một trong những điều mà chúng ta không thể định nghĩa được đó là gì nhưng chúng tôi chắc chắn nhận ra nó khi chúng tôi được tiếp xúc Các vũ công thông qua việc đào tạo và các bài tập, họ thể hiện được dáng vẻ uyển chuyển Nó thực sự quan trọng cho JW Marriott bởi vì để đạt được mức độ của dịch vụ và khách sạn chất lượng cao khi khách hàng tới khách sạn ấn tượng ban đầu là điều mà chúng ta có Khi chúng ta hiểu – điệu bộ - giao tiếp qua ánh mắt những điều được nói với ai đó thể hiện dịch vụ khách sạn sang trọng quý phái Nó có được giá trị mà JW đứng sau những tác động hiệu quả của dịch vụ - tạo ra tương tác cá nhân Chúng ta càng thực hành, chúng ta lại càng trở nên tốt hơn Và khi bạn quan sát được việc biểu diễn tuyệt vời, dịch vụ đẹp đó là điều dễ dàng mà chúng ta có được như một điều tự nhiên Khi chúng ta thực sự nỗ lực tạo ra những điều khó đạt được chỉ có một cách màn chúng ta có thể cải thiện là luôn rèn luyện

Video Details

Duration: 1 minute and 55 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 14
Posted by: nghiemxuanbach1710 on Jun 24, 2015

EmbodyingPoiseAndGraceIntroduction

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.