Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Wij hebben ook een stem! - Beleidsspel

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 2 minutes and 40 seconds
Country: Belgium
Language: Dutch
Producer: Project Beleidsparticipatie
Director: Onze Nieuwe Toekomst vzw
Views: 50
Posted by: toonont on Sep 19, 2013

10 mensen met een verstandelijke beperking nemen al 2 jaar deel aan het beleid. Op basis van hun drempels en successen ontwikkelden we het beleidsspel. Zo kunnen anderen ook proeven van hun ervaringen.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.