Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of RECOLLIM SELECTIVAMENT de Dàmaris Gelabert in Catalan

Last Modified By Time Content
nfont123 00:11
00:14

Cada cosa al seu lloc

nfont123 00:14
00:16

i un lloc per a cada cosa.

nfont123 00:16
00:19

No embrutem el medi ambient,

nfont123 00:19
00:22

recollim selectivament.

nfont123 00:24
00:28

Els quatre contenidors,

nfont123 00:28
00:31

blau, groc, verd i marró,

nfont123 00:31
00:33

ens recorden pel carrer

nfont123 00:33
00:37

que recollim selectivament.

nfont123 00:37
00:40

El verd es queda el vidre,

nfont123 00:40
00:44

menjar vol el marró,

nfont123 00:44
00:48

el blau només paper

nfont123 00:48
00:53

i plàstic vol el groc.

nfont123 00:54
00:57

Cada cosa al seu lloc

nfont123 00:57
00:59

i un lloc per a cada cosa.

nfont123 00:59
01:02

No embrutem el medi ambient,

nfont123 01:02
01:10

recollim selectivament.

nfont123 01:20
01:23

A la deixalleria

nfont123 01:23
01:28

res no fa gens destorb,

nfont123 01:28
01:32

no hi tingueu cap recança,

nfont123 01:32
01:36

hi podeu anar tots.

nfont123 01:38
01:40

Cada cosa al seu lloc

nfont123 01:40
01:43

i un lloc per a cada cosa.

nfont123 01:43
01:45

No embrutem el medi ambient,

nfont123 01:45
01:48

recollim selectivament.

nfont123 01:48
01:50

Cada cosa al seu lloc

nfont123 01:50
01:53

i un lloc per a cada cosa.

nfont123 01:53
01:54

Cada cosa al seu lloc

nfont123 01:54
01:58

i un lloc per a cada cosa.

nfont123 01:58
02:00

No embrutem el medi ambient,

nfont123 02:00
02:02

recollim selectivament.

nfont123 02:02
02:05

No embrutem el medi ambient,

nfont123 02:05
02:08

recollim selectivament.

nfont123 02:12
02:18

Recollim selectivament.

nfont123 02:19
02:21

Cada cosa al seu lloc

nfont123 02:21
02:23

i un lloc per a cada cosa.

nfont123 02:23
02:26

No embrutem el medi ambient,

nfont123 02:26
02:28

recollim selectivament.

nfont123 02:28
02:30

Cada cosa al seu lloc

nfont123 02:30
02:34

i un lloc per a cada cosa.

nfont123 02:38
02:40

Cada cosa al seu lloc