Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

How Does Radiocarbon Dating Work- Instant Egghead

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Hoe weten we hoe oud iets is?

Voor mensen vragen we om hun geboortecertificaat te zien Voor bomen, tellen we de ringen. Maar hoe weten we hoe oud een fossiel is? Fossielen hebben hun eigen inwendige klok Wetenschappers kunnen deze klok lezen door te kijken naar de verhouding van twee verschillende koolstof atomen Elk levend organisme bestaat uit koolstof Planten nemen koolstof dioxide op uit de atmosfeer en gebruiken het voor de aanmaak van complexe organische moleculen dieren, nemen koolstof op door het eten van planten Maar er is meer dan één vorm van koolstof! De meerderheid van de koolstof atomen bestaat uit 6 protonen en 6 neutronen: dit noemen we koolstof 12 Hoog in de Atmosfeer, gebeurd het dat kosmische straling stikstof raakt Dit creërt koolstof met 6 protons en 8 neutronen: dit noemen we koolstof 14 Koolstof 12 en koolstof 14 gedragen zich gelijkaardig Maar koolstof 14 heeft één unieke maar belangrijke eigenschap... Het is onstabiel Dus wanneer een dier sterft zal de koolstof 14 aanwezig in zijn lichaam weggaan Gemiddeld elke 5730 jaar, zal de helft van de koolstof 14 atomen vervallen tot stikstof Dit is zijn halfwaarde tijd Na één halfwaarde tijd zal het dier nog de helft van de hoeveelheid koolstof 14 hebben dan het mee begonnen is. Na de volgende halfwaarde tijd, slechts één vierde Na de volgende halfwaarde tijd, slechts één achtste Maar de hoeveelheid koolstof 12 zal hetzelfde blijven Door de verhouding van koolstof 14 tot koolstof 12 te meten kunnen we meten hoeveel jaren voorbij zijn gegaan sinds het dier stierf Koolstof datering werkt voor dieren tot ongeveer 60 000 jaar oud Voor oudere fossielen gebruiken wetenschappers onstabiele elementen met een veel langere halfwaarde tijd

Video Details

Duration: 2 minutes and 10 seconds
Country: Belgium
Language: English
Views: 40
Posted by: elienwoodstock on Sep 12, 2013

discription of how radiacarbon dating works

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.