Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Reportatge sobre la Banda Ampla Rural

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 9 minutes and 1 second
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Producer: Xarxa Punt TIC
Director: Xarxa Punt TIC
Views: 85
Posted by: punttic on Mar 17, 2010

La Banda Ampla Rural és un projecte de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Al 2004, la Generalitat de Catalunya va detectar que 2 de cada 3 nuclis de població tenien dèficits en l'accés a la banda ampla i va decidir posar-hi remei. En l'actualitat, i un cop acabades les 3 fases inicials del projecte, encara queden un conjunt de poblacions i polígons industrials sense banda ampla. Ara, el projecte BAR, inclòs en el pla Catalunya Connecta, ha ampliat els seus objectius i vol fer arribar Internet de banda ampla a totes les poblacions de més de 50 habitants.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.