Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Festa inauguracio pati escola Pau Romeva

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 2 minutes and 25 seconds
Country: Andorra
Language: Catalan
Producer: Xarxa Ciutadana de les Corts, lescorts.cc
Director: Xarxa Ciutadana de les Corts, lescorts.cc
Views: 190
Posted by: lescorts on Jan 17, 2010

Aquest dissabte 16 de gener es celebrava la festa d'inauguració de l'obertura del pati de l'escola pau Romeva on els pares i infants poden disfrutar d'aquest espai públic durant els caps de setmana

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.