Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Inflatie

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 2 minutes and 38 seconds
Country: Belgium
Language: Dutch
Genre: Animated
Views: 51
Posted by: kevinvdv on Mar 16, 2014

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent elke maand hoe hoog de inflatie is. Dat doet het CBS door voor heel veel zaken te meten hoeveel ze in prijs zijn gestegen, of misschien wel gedaald. Hoe meet het CBS die prijzen? En wat kun je met het inflatiecijfer?

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.