Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Situačná komédia z r.1987 predpovedá rok Kaddáfiho smrti.

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 2 minutes and 5 seconds
Year: 1987
Country: United States
Language: English
Views: 156
Posted by: speldo on Oct 21, 2011

V roku 1987, epizóda krátkotrvajúcej situačnej komédii Druhá šanca na FOXTV správne predpovedala rok, v ktorom líbyjský diktátor Muammar Kaddáfí zomrie. Publikum aplauduje ked ho svätý Peter zatracuje do pekiel. Scéna sa koná 29. júla 2011, čo je len o pár mesiacov skor od skutočného dátumu Kaddáfího smrti, 19 októbra. Buď je to zvláštna náhoda, alebo autori tejto komédie vedeli niečo, čo my nie ...

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.