Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Balancing chemical equation with substitution

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
эхлээд бид энэхүү химийн урвалын тэгшитгэлээ ажиглах хэрэгтэй урвалын маань урвалж нь энд байгаа төмрийн оксид юм

бидний харж байгаачлан хүхрийн хүчилтэй урвалд орж байна бүтээгдэхүүн бодис нь төмрийн сульфат ба ус юм

одоо бид энэхүү урвалын тэгшитгэлийг тэнцүүлэх хэрэгтэй та ч бас оролдоод үзээрэй магадгүй та өмнө нь энэ тэгшитгэлийг тэнцүүлж байсан байх одоо ч зөв тэнцүүлээсэй гэж хүсэж байна магадгүй одоо та зөв тэнцүүлж чадаагүй байж ч болно

бидний тэнцүүлж чадахгүй байгаа шалтгаан нь сульфат бүлэг маш будлиантай байгаатай холбоотой

бидэнд энд 4 хүчилтөрөгч, энд 3хүчилтөрөгч

энэ хэсэгт нийлээд 7 хүчилтөрөгч байна

сульфат бүлэгт 4хүчилтөрөгч байгаа боловч 3 сульфат бүлэг байгаа тул нийт 12 хүчилтөрөгч байна

энд бас нэг хүчилтөрөгчтэй

энэ нь бидэнд маш ээдрээтэй харагдаж байж болох юм ялангуяа бүх сульфат бүлгүүдийн хувьд

сульфат бүлгүүд урвалын явцад хамтдаа үлдэж чаддаг нь гол талархууштай зүйл юм

бид бүх хүчилтөрөгчийг тэнцүүлэх гэж оролдхийн оронд сульфат групын гадна талын хүчилтөрөгчийг тусдана тэнцүүлж сульфат групыг бас тусдана тэнцүүлж болно.

Үүнийг илүү ойлгомжтой болгохын тулд би үүнийг дахин шинээр бичье X нь сульфат групптэй тэнцүү гэж үзье урвалын тэгшитгэлээ шинээр бичвэл эхлээд надад хэсэг төмрийн оксид байна үүн дээр нэмэх нь хүхрийн хүчил байгаа

сульфат группыг бид X-ээр тэмдэглэсэн тул H2X гэж тэмдэглэнэ үүний дараа бид төмрийн сульфатыг Fe2X3 гэж тэмдэглэнэ(3 сульфат групп байгаа учир)

үүний дараа усаа хэвээр нь бичнэ X нь сульфат группыг бүтнээр нь илэрхийлж байгаа ч гэсэн элемент хэмээн бодон тооцолоё

Үүнийг хийхээсээ өмнө бидэнд ижил тооны X үүд эсвэл 2 талд ижил тооны сульфат групп байгаа эсэхийг шалгаж үзэх хэрэгтэй.

Одоо урвалын тэгшитгэлээ тэнцүүлэе тэгэхээр төмрөөс эхэлэе бидний эх бодисд 2 төмөр байна харин бүтээгдэхүүн бодист 2 төмөр байна иймээс бид төмөрийг тэнцүүлэх хэрэг гарахгүй гэсэн үг

Харин одоо хүчилтөрөгчрүү орцгооё

эх бодист 3 хүчилтөрөгч байна харин бүтээгдэхүүн бодисд зөвхөн ганц хүчилтөрөгч байна гэхдээ бидэнд 3 усны молекул байна гэж үзвэл энд 3 хүчилтөрөгч байх болно.

Харин одоо устөрөгч дээрээ анхаарлаа хандуулая бидэнд 2 устөрөгч эх бодист байна харин бүтээгдэхүүн бодист 6 устөрөгч байна. Хэрвээ бүтээгдэхүүнд 6 устөрөгч байгаа бол эх бодист хэрхэн 6 устөрөгч гаргаж ирэх вэ? Тэгхээр надаа 3 сульфатын хүчлийн молекул байхад аль аль нь 2 устөрөгчийн атомтай байна . Одоо надаа 6 устөрөгч байна тэгэхээр бидний сульфатын группээс бусад хэсгүүд тэнцүү боллоо Одоо бид сульфатийн группыг тэнцүүлж чадах эсэхээ харцгаая

эх бодист 3 сульфатийн групп байна мөн адил бүтээгдэхүүнд 3 сульфатийн групп байна

тэгэхээр бид бүгдийн тэнцүүлчихлээ Хэрвээ бид орлуулахыг хүсэхгүй бол зүгээр дээр бичсэнээс харахад болно. бидний төмрийн оксидын молекулын тоо өөрчлөгдөөгүй байна хүхрийн хүчлийн молекул бүр 3дахин нэмэгдэн оролцсон байна 1молекул төмрийн оксид 3 молекул хүхрийн хүчилтэй харилцан үйлчлэлцэхэд бүтээгдэхүүнд 1 молекул төмрийн сульфат болон 3молекул ус үүсэн байна

Video Details

Duration: 4 minutes and 11 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 52
Posted by: dotsubenhzaya on Dec 8, 2015

Balancing chemical equation with substitution

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.