Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Muslimsk demografi

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Världen förändras Den världskultur våra barn ärver blir en helt annan än den vi har idag Du kommer att få se en berättelse om världens ändrade demografi För att en kultur ska överleva i mer än 25 år krävs ett födelsetal över 2,11 barn per familj Vid lägre födelsetal förminskas kulturen Historiskt har ingen kultur någonsin återvänt från 1,9 eller lägre Allt under 1,3 är omöjligt att återställa För det tar 80-100 år att rätta till Och det finns ingen ekonomisk modell som kan upprätthålla en kultur under denna tid Om familjer i snitt skaffar 1 barn var, så finns det hälften så många barn som föräldrar Om dessa barn i sin tur skaffar 1 barn per familj... så finns det bara 1/4 så många barnbarn som det finns mor- och farföräldrar Om bara 1 miljon barn föds 2006 Så kan inte 2 miljoner vuxna börja arbeta 2026 När populationen minskar så tar den med sig kulturen ned i fallet 2007 var födelsetalet bland fransmän 1,8 England 1,6 Grekland 1,3 Tyskland 1,3 Italien 1,2 Spanien 1,1 I hela EU är födelsetalet i snitt bara 1,38 Historisk forskning säger oss att denna utveckling är omöjlig att återställa Inom några år står Europa, som vi känner det, inför slutet av sin existens Men trots detta så minskar inte Europas population Varför? Immigration. Muslimsk immigration Sedan 1990 har 90% av befolkningsökningen i Europa bestått av muslimsk immigration Frankrike: 1,8 barn per familj Muslimer: 8,1 barn per familj I det traditionellt mycket kristna södra Frankrike finns nu fler moskéer än kyrkor 30% av befolkningen under 20 är muslimer I storstäderna har siffran stigit till 45% År 2027 kommer 1 av 5 fransmän vara muslimer Inom 39 år kommer Frankrike att vara en islamisk stat De senaste 30 åren har muslimerna i England vuxit från 82 000 människor till 2,5 miljoner En 30-dubbling Det finns över 1000 moskéer - många av dem tidigare kyrkor I Holland är 50% av de nyfödda muslimer Inom bara 15 år kommer över hälften av befolkningen utgöras av muslimer I Ryssland finns 23 miljoner muslimer Det är 1 av 5 ryssar 40% av ryska armén kommer att vara islamsk Inom bara ett par år Belgien: 25% av befolkningen är muslimer 50% av de nyfödda är muslimer 1 av 3 europeiska barn kommer att födas av muslimer år 2025 Det är om bara 17 år Tyska regeringen släppte nyligen en uppgift som löd: "Befolkningsminskningen i Tyskland kan inte längre stoppas" "Den nedåtgående spiralen är inte längre möjlig att rulla tillbaka" "Det här är en muslimsk stat år 2050" Libyens president Kaddafi har sagt: "Tecken tyder på att Allah givit Islam segern över Europa utan svärd, vapen eller erövringar" "Vi behöver inte terorister eller självmordsbombare." "50+ miljoner muslimer [i Europa] gör det till en islamisk kontinent inom ett par decennier" Det finns nu 52 miljoner muslimer i Europa Tyska regeringen säger att det numret förväntas fördubblas inom 20 år Till 104 miljoner muslimer Närmare USA talar siffrorna ett liknande språk Just nu är Kanadas födelsetal 1,6 Nästan ett heltal under vad som krävs för att en kultur ska leva vidare Och islam är den snabbast växande religionen 2001-2006 ökade Kanadas befolkning med 1,6 miljoner 1,2 av dem var invandring I USA är födelsetalet för amerikaner 1,6 Inräknat latinamerikansk invandring ökar det till 2,11 Ett absolut minimum för att hålla en kultur levande 1970 fanns 100 000 muslimer i USA Idag finns det över en miljon Världen förändras... Det är dags att vakna upp För 3 år sedan hölls en islamisk konferens i Chicago Protokollen visar i detalj hur de planerar att islamisera Amerika Genom journalistik, politik, utbildning och så vidare De sade: "Vi måste förbereda oss för att inom 30 år vara 50 miljoner muslimer i USA" Världen vi lever i är inte den värld som våra barn och barnbarn kommer att leva i Vatikanen rapporterade nyligen att Islam vuxit förbi katolska kyrkan i medlemsantal Studier visar att inom 5-7 år kommer islam vara den dominerande religionen i världen Som kristna vädjar vi nu till Dig att gå med i kampen Att sprida evangeliets budskap i en föränderlig värld Detta är en uppmaning att agera

Video Details

Duration: 7 minutes and 30 seconds
Country: Sweden
Language: English
License: All rights reserved
Views: 501
Posted by: doggydoo on Dec 30, 2009

Muslimer förökar sig i Europa, vilket innebär slutet för vår västerländska kultur.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.