Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Gel i aigua

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
L'Antàrtica: Un continent de gel. l'Antàrtica és un continent que té un tamany aproximat de 1'5 vegades els Estat Units i està cobert amb 7 milions de milles cúbiques de gel. La capa gegant de gel de l'est probablement té més de 15 milions d'anys. Però la part de gel de l'oest sembla ser més nova. I els científics temen que molt menys estable. Mentre el gel de la part est del continent reposa sobre terra ferma, la major part del gel de la part oest reposa sobre llits de roca per sota del nivell del mar. Part del gel està en contacte directe amb l'aigua del mar, que està més calenta que l'aire del pol. I això fa que el gel es fongui molt més ràpid. El 1995 un iceberg del tamany de Rhode Island es va trencar de la gelera de Larsen a la costa antàrtica I una gran part del gel es va desintegrar en qüestió de dies. Al llarg del últim mig segle El gel coster de la península antàrtica ha desaparegut gradualment Què significa això? S'està fonent l'Àntàrtica? ¿Què passaria si tot aquest gel anés a parar als oceans? La capa de gel de l'oest és tan gran com Mèxic Si es trenqués i caigués a l'oceà El nivell del mar augmentaria uns 20 peus Això és suficient per re dibuixar les costes mundials. Bangladesh i Florida s'inundarien, Londres i Nova Orleans. Ciutats senceres desapareixerien i la gent es quedaria sense habitatges. Fins ara el gel fos no ha fet pujar el nivell marí gens Perquè ja estava surant i desplaçava l'aigua abans que es trenqués. Perquè el nivell del mar augmentés significativament, el gel fos hauria de ser el continental. I això és més fàcil que passi a l'oest, on el gel continental està per sota el nivell del mar. Molts experts creuen que el gel de l'oest està destinat a fondre's, però la pregunta és: Dos mil anys o pocs dies?

Video Details

Duration: 3 minutes and 19 seconds
Country: United States
Language: English
Producer: Teacher's domain antarctic ice
Director: National Science Fundation
Views: 151
Posted by: gdimoni on Feb 15, 2011

El gel i l'aigua a l'antartida

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.