Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

PROMO

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
אז נחלק את זה בצורה ככה נעימה אנט תיתן לנו את כל הדברים היותר פרקטיים, תכל'ס טיפים מדהימים איך לשפר את כל המודעות שלנו גם את כל הסביבה שלנו בצורה הכי הכי אופטימלית אז יהיה לכם אלו הרצאות מאוד מאוד עשירות גם עם מודעות, גם עם דברים שאפשר ללכת הביתה ולעשות פשוט מדהים, מדהים ובדיוק כך אני אתחיל את ההרצאה של היום למה אנחנו פה מה בין קבלה לפנג שוואי זה נראה לא קשור בכלל פנג שוואי אנחנו יודעים שזה חלק מתורות המזרח, כנראה, כן וקבלה זה נראה יותר כזה מקומי כמו שאומרים, זה פה, זה בארץ זה כל המקובלים שהיו בספרד זה כל הפירושים המדהימים האלה שהמקובלים נתנו על התורה ועל התנ"ך למה אנחנו פה? מה קשור כתוב על אברהם אבינו שהאוהל שלו היה בו בכל הכיוונים היה פתח כאילו זה אוהל שהיה פתוח לארבעה כיוונים קודם כל זה נראה קצת לא ביתי, כן שהכל פתוח מכל הכיוונים אבל מה הייתה הכוונה של אברהם אבינו זה היה לקבל אנשים בשביל מה צריך בית בשביל מה צריך להשקיע בבית למה? להפגיז? להגיד איזה בית יפה אתם מכירים את הבתים האלה שהם כל כך מושלמים שנראים כמו מוזיאון ובכלל אתם לא רוצים להישאר שם אפילו 10 שניות הכל כמו מוזיאון עוד שניה מביאים איזה מדריך כן? אוקי, המטבח, בבקשה רבותי, הנה פה הספה שאף אחד לא יושב עליה כאילו אין בזה רוח אין בזה נשמה, אין בזה כלום וכמה בתורה יש ובקבלה סודות על הצורות של הדברים למשל, מי שסקרן קצת תפתחו שניה אחת את התנ"ך תראו את התורה, בעיקר פרשת נוח תראו איך שמדובר על הטבע מה הייתה הבעיה שהאור היה אומר לנוח קח כמה עצים, בבקשה פטיש, מסמר תעשה לי איזה אוניה או שתיים ויאללה. לא תיבת נוח זה טכנולוגיה כל כך כל כך מלאה בסודות איך להכניס... היו שלוש קומות בתיבה קומה ממש מתחת לאיך אומרים - מרתף קומת מרתף בתיבה זה היה כל הזבל שלא יהיה זבל איפה שכולם גרים הקומה הבינונית זה היה חיות הקומה למעלה זה היה בני אדם זאת אומרת נוח ומשפחתו והיה בזה מידות מאוד מאוד מדויקות כתוב על מספר אמות אומרים: 300 אמות * 50 * 30 למה בכלל כל המידות האלה כי יש בזה המון סודות יש בזה טכנולוגיה של מודעות רוח ומים טבע, אנחנו חלק מהטבע אם יש קצת רוח זה נעים היום היינו צריכים קצת אם זה הרבה מדיי רוח זה סערה אותו דבר עם המים קצת מים, מעט מדיי זה לא טוב הרבה מדיי זה צונאמי. זה גם לא טוב הכל צריך להיות באיזון זה הכל. הכל באיזון הלימודים של הקבלה כי למה כי פה אתם מקבלים את המודעות את המודעות כדי לראות להבין את האנרגיות שמשפיעות עלינו ולהשתמש בהן לטובתכם ואז יש לכם גם כן את האפשרות ואת המודעות בשביל לשנות את הסביבה שלכם כי בן אדם שלא רוצה אפילו שמזיז את העציץ מפה לשם הוא לא ירגיש את זה בשביל זה אני גם הרבה אנשים רוצים לתת אותי, את הייעוץ שלי לחבר, לבן, לילדים אני אומרת: "סליחה, תשאלו אותם אם הם מוכנים אם הם מוכנים, נגיד: "אוקי, אפשר לנסות

Video Details

Duration: 4 minutes and 35 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 25
Posted by: asamsky on Jul 9, 2015

PROMO

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.