Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Excel 2013_ Simple Formulas

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Herinner je het gebruik van formules om wiskundeproblemen op te lossen op school zoals 2+2=4 of 2 pizza's van 10 dollar is 20 dollar Excel kan deze exacte formules gebruiken met numerieke data in je spreadsheet net zoals een rekenmachine Excel gebruikt standaard operatoren voor zijn wiskundige formules zoals een plusteken voor de optelling een minteken voor de aftrekking een sterretje voor de vermenigvuldiging een slash voor de deling en een circonflexe voor de machtsverheffing Je bent waarschijnlijk gewoon aan formules zoals 5+5= maar bij Excel komt het = eerst dit is omdat in Excel de cel de formule bevat of gelijk is aan de formule als waarde laten we een simpele formule maken om het budget van juni en juli op te tellen ik heb de waardes al ingetypt en het totaal zal 1200 dollar + 1500 dollar zijn maar in plaats van deze waardes in te toetsen, gaan we gebruik maken van celverwijzingen start met op de cel te klikken waar het totaal moet komen en typ dan een =, dit is hoe je steeds een formule start typ dan het adres van de eerste cel die je wil optellen, dit is B2 plus de tweede cel B3 als je klaar bent, druk op enter en Excel toont de waarde in de cel je vraagt je waarschijnlijk af waarom we celverwijzingen gebruiken in plaats van de waardes de belangrijkste reden is dat als de waardes veranderen in de cellen, je de formule niet opnieuw moet typen Excel zal automatisch de waarde herberekenen zodat deze up-to-date blijft je moet steeds proberen met celverwijzingen te werken in formules als je de formule wil aanpassen, dubbelklik je in de cel als je een fout maakt, kan je gewoon op escape drukken en de formule zoals ze was blijft staan laten we een ander voorbeeld proberen, maar deze keer met vermenigvuldiging ik wil de totale prijs van de plastic silverware berekenen daarvoor moet ik de cel E4 vermenigvuldigen met de cel F4 de formule moet komen in de cel G4, dus daar klikken en een = typen deze keer in plaats van de cel te typen, maak ik gebruik van de klik en aanduiden methode je zal ondervinden dat dit gemakkelijker is dan ze te typen druk op enter en het antwoord wordt berekend als laatste wil ik jullie tonen hoe je snel een formule toevoegt in verschillende cellen in plaats van de formule te typen in elke cel, kan je de eerste cel selecteren en dan de vulgreep zoeken in de rechterhoek van de cel klik en sleep de vulgreep naar beneden en wanneer je loslaat wordt de formule automatisch gekopieerd naar deze cellen nu kunnen we de totale kost zien voor elk item dit is een goede manier wanneer je gelijke formules willen gebruiken over verschillende rijen eens je vertrouwd bent met formules zal je ze dikwijls gebruiken omdat ze één van de krachtigste en handigste tools zijn van Excel

Video Details

Duration: 3 minutes and 13 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 16
Posted by: jcalzado25 on Jun 6, 2015

Excel 2013_ Simple Formulas

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.