Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

wsc quick introduction

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
*גה"ה = גביע המלומדים העולמי* ביסודו של דבר, גה"ה הוא לא תחרות אלא סוג של פסטיבל - תחרות, מהנה של למידה אני חושב ששיתוף פעולה מאפיין יותר מכל את המאה ה-21 יצירת דברים, נאימה ושכנוע כקבוצה העברה של ידע אנחנו מתחלקים לשתי קבוצות - בעד ונגד, ומקיימים דיון על נושא מסוים אנחנו מאמינים שבתי-ספר צריכים לתת לתלמידים... אל תתנו לשגעון לחטוף אותנו. תודה רבה לכם! כאן למדתי שכשאתה מתחרה עם אחרים, אתה משתפר בעצמך והופך לתלמיד וחוקר טוב בהרבה הציפייה שלי הוא באמת לדעת שהשקעתי ועשיתי עבודה טובה במבחן, התלמידים יענו על 120 שאלות בכל מיני נושאים כולם יושבים באודיטוריום אחד גדול, ואז מופיעות על המסך שאלות אמריקאיות שאתה והקבוצה צריכים להחליט ביחד על תשובה לגביהן הדבר האהוב עליי כאן הוא כל הג'רי לפני הרבה זמן החלטנו שאלפקה תהיה הקמע שלנו בתי ספר מספיק רציניים בפני עצמם, ואם מוסיפים להם עוד למידה בואו נוודא שהיא תהיה מהנה ועם אלפקות התחרות הזאת בקרוב תגמר, אבל זה באמת רגע קסום לדעת שהרגע עברנו דרך "תעשה את הכי טוב שלך" ותעשה כיף בתהליך אחד מהאירועים הכי משפיעים בחיי להוציא הרבה מעצמך, אני חושבת שזאת חוויה אדירה, ובהחלט אעשה את זה שוב בהחלט אחד הניסיונות הכי טובים של התיכון למרות שגה"ה עדיין בתהליכים רבים, אנחנו צופים עוד הרבה אירועים, בעוד הרבה מדינות מעבר למדינות כמו אפריקה, ברזיל והפיליפינים שבהן התקיימו סיבובים ראשונים לא מזמן זה לא באמת לגבי כמה אתה "חכם על הנייר", זה לגבי כמה אתה מוכן לעבוד אני לא חושב שיש דבר כזה "מוכשר". יש רק כמיהה ואיך מבטאים אותה

Video Details

Duration: 3 minutes and 18 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 28
Posted by: wscnimrod on Jan 24, 2016

wsc quick introduction

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.